Versnel wondgenezing

Goede voeding en onthouding van nicotine kan wondgenezing bevorderen. Wat kunt u nog meer doen voor een snelle genezing, lees hier!

Versnel wondgenezing

Wil je de Versnel wondgenezingEr moet voor worden gezorgd dat de wond kiemvrij blijft en de wondranden niet onder spanning staan. Een goede algemene en voedingstoestand en onthouding van roken helpen om wonden sneller te genezen. Lees meer over hoe wondgenezing kan worden versneld of gepromoot!

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. T89T79T81

Productoverzicht

Versnel wondgenezing

  • Wat kan de wondgenezing versnellen

  • Wat stoort het genezingsproces

Wat kan de wondgenezing versnellen

Verschillende factoren kunnen wondgenezing bevorderen. Sommigen van hen kunnen niet als ouderdom worden beĆÆnvloed. Bij jonge mensen genezen wonden sneller. Andere factoren kunnen echter specifiek een snelle wondgenezing ondersteunen.

Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat een wond kiemvrij blijft en de wondranden niet onder spanning staan. Met een verhoogde opslag en immobilisatie van het beschadigde lichaamsdeel kan het ook de wondgenezing bevorderen.

Andere factoren die wondgenezing verbeteren zijn een goede algemene en voedingsstatus, een goede bloedcirculatie en het onderhouden van lichaamswarmte in het wondgebied.

Behandel onderliggende ziekten

Voor chronische wonden is het belangrijk om mogelijk bestaande onderliggende ziektes professioneel te behandelen. Als u bijvoorbeeld wondgenezing bij een diabetische voetulcus wilt versnellen, moet u zorgen voor drukvermindering en optimale bloedglucosecontrole.

Wat stoort het genezingsproces

Verschillende factoren hebben een negatief effect op het genezingsproces van wonden. Deze moeten daarom zo mogelijk worden vermeden of verminderd, zodat wonden sneller genezen.

Dit omvat het corrigeren of vermijden van ondervoeding. Ook een gebrek aan vitamines (zoals vitamine C), sporenelementen (zoals zink, ijzer) of eiwitten heeft een schadelijk effect. Als de tekortkoming niet via het dieet kan worden gecompenseerd, kunnen passende vervangingssupplementen van de apotheek helpen.

Naast ondervoeding kan ernstige obesitas het genezingsproces van wonden verstoren.

Hetzelfde geldt voor uitdroging (door invloeden van buitenaf, maar ook door onvoldoende drinken), koude, vreemde voorwerpen in de wond, bepaalde medicijnen (cortisonbevattende geneesmiddelen, cytostatica), evenals allergische reacties op het hechtmateriaal of plaatselijk aangebrachte preparaten.

Wil je de Versnel wondgenezingmoet u zich ook onthouden van actief en passief roken. Het vermindert de bloedcirculatie in het weefsel, waardoor het genezingsproces wordt vertraagd.

Deze laboratoriumwaarden zijn belangrijk

  • creatine


Zo? Deel Met Vrienden: