Adhd - volwassenen

Adhd is geen pure kinderziekte. Hoe de aandachtsstoornis bij volwassenen tot uiting komt en wat de gevolgen zijn, lees hier.

Adhd - volwassenen

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) wordt vaak ten onrechte gezien als een stoornis die alleen kinderen en adolescenten treft. Een van de redenen hiervoor is dat de fidgetheid die vaak voorkomt bij kinderen afneemt in de volwassenheid. In feite blijft de stoornis die zich ontwikkelt in de kindertijd en adolescentie in ongeveer 60 procent van de getroffenen tot in de volwassenheid. Lees hier alle belangrijke informatie ADHD volwassenen.

Productoverzicht

ADHD - volwassenen

  • ADHD-symptomen: volwassenen

  • ADHD volwassenen: onderzoeken en diagnose

  • ADHD volwassenen: therapie

ADHD-symptomen: volwassenen

De symptomen van ADHD zijn niet hetzelfde in elke leeftijdsgroep, maar veranderen in de loop van het leven. In volwassenheid is hyperactiviteit van de motor gewoonlijk minder uitgesproken dan bij kinderen, daarom wordt het vaak alleen verwezen naar een ADD (Attention Deficit Disorder Disorder). Interne rusteloosheid, vergeetachtigheid en eigenzinnigheid staan ​​op de voorgrond van ADHD en ADD bij volwassenen. Er zijn echter nog steeds symptomen zoals impulsief gedrag en ondoordachte acties. Bijna alle volwassen ADHD-patiënten voelen zich innerlijk rusteloos en gedreven. Veel te zelden worden deze symptomen herkend als ADHD-symptomen. Meestal heeft de patiënt dit gedrag al zo lang getoond dat het wordt gezien als onderdeel van zijn persoonlijkheid.

ADHD volwassenen: organisatorische problemen

Moeilijkheden met planning en organisatie zijn typische ADD-symptomen. Dientengevolge bereiken volwassenen vaak niet de doelen die ze oorspronkelijk voor zichzelf hadden gesteld op het werk en in het privé-leven. ADHD op volwassen leeftijd wordt vaak geassocieerd met slechtere carrièrekansen. ADHD bij volwassenen manifesteert zich vaak in gedrag dat vervreemdend en onvoorzichtig is voor het milieu. Problemen zijn bijvoorbeeld het gebrek aan uithoudingsvermogen, vertragingen en wanorde.

ADHD volwassenen: aandachtsstoornis

Het onvermogen om zich lange tijd te concentreren op één ding heeft als consequentie dat de betrokken personen taken vergeten of ze slechts gedeeltelijk doen. Dit gebeurt vooral als de interesse in de taak niet groot is. Als ze echter enthousiast zijn over een onderwerp, kunnen ze er met groot doorzettingsvermogen op focussen.

Het aandachtstekort kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo is banenverlies een veel voorkomend gevolg van ADHD of ADD bij volwassenen. ADS-volwassenen hebben ook een verhoogd ongevallenrisico vanwege hun lage concentratievermogen.

ADHD volwassenen: impulsiviteit

Volwassenen met ADHD werken vaak impulsief. Je neemt spontaan beslissingen uit de darm. Hun humeur kan snel veranderen.

Ze zijn extreem gevoelig voor kritiek en raken snel gewond. Tegelijkertijd zijn ze niet terughoudend wanneer ze hun mening botweg aan anderen vertellen. Voor hun medemensen kan dit gedrag zeer stressvol zijn. Het helpt dan om te beseffen dat mensen met ADHD vaak problemen hebben met het reguleren van hun gevoelens en gedrag. Meestal wordt het hen achteraf pas duidelijk dat ze zich verkeerd hebben gedragen.

Hun impulsiviteit kan ook gevaarlijk zijn voor ADHD-volwassenen op de weg.

ADHD volwassenen: lage stress en frustratie tolerantie

Het verminderde vermogen om impulsen te beheersen heeft een negatief effect, vooral in combinatie met stress. Nieuwe situaties en taken zijn daarom een ​​grote uitdaging voor volwassenen met ADHD. Ze genereren stress dat de getroffenen alleen slecht kunnen omgaan vanwege hun gebrek aan organisatorisch vermogen. Als de dingen niet gaan zoals ze hadden gehoopt, zijn ze vaak erg gefrustreerd. Dit wordt vaak uitgedrukt in irritatie en warm humeur. De lage stress- en frustratietolerantie compliceren zowel het professionele als het sociale leven.

ADHD volwassenen: overactiviteit

De typische motorische hyperactiviteit van kinderen is te vinden bij volwassenen met ADHD die eerder verzwakt zijn. Maar veel patiënten hebben moeite met lang stilzitten. Ze trommelen met hun vingers en stuiteren met hun voeten om hun innerlijke agitatie te verminderen. Een symptoom dat vaak optreedt, zelfs op volwassen leeftijd, is een sterke behoefte aan spraak en interjectie.

De positieve kant van ADHD

Over het algemeen reageren volwassenen met ADHD veel emotioneler dan andere mensen en ervaren ze gevoelens intensiever - zelfs de positieve. Daarnaast benaderen ze de dingen meer openlijk en speels en ontwikkelen ze vaak zeer originele ideeën. Als ze erin slagen hun rijkdom aan ideeën te kanaliseren en gebruiken, kunnen volwassenen met ADHD zelfs extreem succesvol zijn op het werk. Het is cruciaal dat de betrokkenen geïnteresseerd zijn in hun werk. Vind vreugde op het werk, toewijding en motivatie. Je prestaties kunnen zelfs boven het gemiddelde liggen.

Gelijktijdige ziekten van ADHD

Het begin van andere psychische stoornissen wordt vaak geassocieerd met ADHD bij volwassenen. Symptomen, zoals ernstige angst of depressie, kunnen een aanwijzing zijn voor een angststoornis of depressie. Er is een verhoogd risico op depressie en angst, vooral in de dromerige vorm van ADHD, die vooral bij vrouwen voorkomt. Volwassenen met ADHD hebben ook meer kans om te lijden aan persoonlijkheidsstoornissen.

Studies hebben aangetoond dat mensen met ADHD die niet worden behandeld vaak hun toevlucht nemen tot verslavende middelen. Met de consumptie van cannabis, alcohol of nicotine proberen ze rustiger te worden of hun efficiëntie te vergroten. Ze gebruiken tot op zekere hoogte drugs voor zelfmedicatie. Als er een drugsverslaving is ontstaan, moet deze worden behandeld voordat de eigenlijke ADHD-therapie wordt gestart.

ADHD volwassenen: onderzoeken en diagnose

In volwassenheid zijn de symptomen van aandachtstekortstoornis (hyperactiviteit) iets anders dan in de kindertijd. Er zijn echter geen specifieke diagnostische criteria voor volwassen ADHD. De psychiater of psychotherapeut wordt daarom geleid door de diagnostische criteria van ADHD bij kinderen en adolescenten.

Het herkennen van ADHD op volwassen leeftijd is bijzonder moeilijk. Om te beginnen kunnen de symptomen ook te wijten zijn aan een andere psychische stoornis. Ten tweede moet de arts of psycholoog ervoor zorgen dat de ziekte al in zijn kinderjaren heeft bestaan ​​voor de diagnose van volwassen ADHD.

Voor het onderzoek voert de arts of psycholoog een gedetailleerd gesprek met de betrokkene. De specialist kan gerichte vragen gebruiken om te bepalen welke tekenen wijzen op ADHD en of er andere psychische stoornissen zijn. Om andere oorzaken, zoals een schildklieraandoening of slaapstoornissen, uit te sluiten, voert de arts ook een lichamelijk onderzoek uit.

ADHD volwassenen: therapie

Volwassenen gediagnosticeerd met ADHD hoeven niet per se te worden behandeld. Als de stoornis echter wordt uitgesproken en verschillende levensgebieden (werk, vrije tijd, relaties) beïnvloedt, is een combinatie van medicatie en psychotherapie vaak nuttig.

ADHD Volwassenen: Psychotherapie

Volgens de huidige kennis kan ADHD niet worden genezen. Soms echter vormen de verstoringen deels de vorm van de jaren. Sommige patiënten ontwikkelen ook copingstrategieën waarmee ze het dagelijks leven beheersen en met succes kunnen werken. Vooral problemen met de werkorganisatie en de professionele en privécommunicatie kunnen gedragstherapeutisch goed worden behandeld. Via zogenaamde zelfinductie-training leren ADHD-patiënten hun impulsiviteit beter te beheersen. Individueel en in groepen worden gedragingen geoefend die het dagelijks leven met collega's, familie of partner vergemakkelijken.

ADHD volwassenen: drugs

Experts dachten lange tijd dat ADHD alleen bij kinderen en adolescenten zou voorkomen. Tot een paar jaar geleden kon de werkzame stof methylfenidaat in Duitsland daarom niet aan volwassenen worden voorgeschreven. Sinds 2011 kunnen artsen volwassenenmedicijnen voorschrijven voor ADHD. De geneesmiddelen met de werkzame stof methylfenidaat en atomoxetine worden voornamelijk gebruikt.


Zo? Deel Met Vrienden: