Amisulpride

Amisulprid werkt in het centrale zenuwstelsel en wordt gebruikt voor de behandeling van acute en chronische schizofrenie. Lees hier meer!

Amisulpride

Het actieve ingredi├źnt amisulpride werkt in het centrale zenuwstelsel: het antipsychotische effect ervan wordt gebruikt bij de behandeling van symptomen van acute en chronische schizofrenie. Mogelijke bijwerkingen zijn bijvoorbeeld slapeloosheid, angst, pathologische rusteloosheid en tremoren. Hier kunt u alles lezen wat belangrijk is over de effecten, het gebruik en de bijwerkingen van Amisulpride.

Dit is hoe Amisulprid werkt

Amisulprid behoort tot de klasse van atypische neuroleptica - een groep nieuwere middelen voor de behandeling van psychische stoornissen.

Amisulpride wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie. Deze groep van psychische stoornissen wordt gekenmerkt door een verandering in perceptie, een stoornis in de geest, de drive en de hele persoonlijkheid. De consequenties zijn enerzijds "positieve symptomen", dat wil zeggen symptomen die voortkomen uit de ziekte en die normaal niet zouden optreden, zoals waanvoorstellingen en hallucinaties. Daarentegen komen "negatieve symptomen" tot stand door de afwezigheid of het ontbreken van uitdrukking van normaal bestaand gedrag. Voorbeelden zijn apathie, een verminderd gevoel en sociale terugtrekking.

Positieve symptomen kunnen beter worden behandeld met medicijnen dan de negatieve symptomen. Amisulpride, als een atypisch antipsychoticum, wordt voornamelijk gebruikt om de negatieve symptomen te behandelen, maar het verbetert ook de positieve symptomen van schizofrenie. De werking ervan in het centrale zenuwstelsel is voornamelijk gebaseerd op een blokkade van de koppelingsplaatsen van de neurotransmitter dopamine (dopaminereceptoren). Het therapeutisch effect treedt pas in na een langere-termijninname.

Opname en afbraak van amisulpride

Amisulpride wordt via de mond toegediend (oraal). Slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid opgenomen werkstof komt in de bloedbaan en op het centrale zenuwstelsel. Ongeveer 12 tot 20 uur na inname wordt het medicijn volledig en onveranderd uitgescheiden uit de nieren met urine uit het lichaam.

Wanneer wordt Amisulpride gebruikt?

Amisulpride wordt gebruikt voor de behandeling van acute en chronische schizofrene stoornissen. Het kan voornamelijk de negatieve symptomen van schizofrenie verlichten, zoals emotionele armoede en emotionele en sociale terugtrekking. Maar zelfs positieve symptomen zoals waanidee├źn, hallucinaties en psychische stoornissen kunnen worden verminderd.

Dit is hoe Amisulprid wordt toegepast

Amisulpride wordt tweemaal daags ingenomen in de vorm van tabletten, oplossingen of tabletten. De dagelijkse maximale dosis van 1200 milligram mag niet worden overschreden. Regelmatige inname is noodzakelijk om het gewenste effect te bereiken.

Indien nodig kan Amisulprid worden gecombineerd met andere neuroleptica (clozapine en olanzapine).

Welke bijwerkingen heeft Amisulpride?

Mogelijke symptomen van amisulpride zijn bijvoorbeeld slapeloosheid, angst, ziekelijke rusteloosheid met gewelddadige bewegingen (opwinding), tremor (tremor) en zitrust (acathisie). Bewegingsstoornissen (extrapiramidale motorische stoornissen) zijn over het algemeen een veelvoorkomende bijwerking van neuroleptica, maar komen minder vaak voor in amisulpride dan bij andere vertegenwoordigers van deze groep geneesmiddelen.

Amisulpride-bijwerkingen omvatten ook een verhoogde prolactineproductie. Prolactine is een hormoon dat in toenemende mate door het lichaam wordt vrijgegeven tijdens de zwangerschap. Het verhoogde niveau van prolactine kan leiden tot menstruatiestoornissen, pijn op de borst en seksuele disfunctie.

Zoals alle neuroleptica, heeft Amisulprid ook een kalmerend effect (kalmerend middel) en vermindert misselijkheid (anti-emetische werking).

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van Amisulpride?

Als er een nierdisfunctie is, mag het medicijn niet of slechts in lagere doses worden ingenomen.

Wees voorzichtig bij het nemen van amilsupride op:

  • De hartslag vertragen (bradycardie)
  • suikerziekte
  • epilepsie

Amisulpride mag niet worden gebruikt met deze middelen:

  • Middelen voor hartritmestoornissen zoals amiodaron, kinidine, disopyramide, fleca├»nide, propafenon, sotalol, diltiazem, verapamil
  • Methadon (substituut voor vervangende middelen)
  • L-DOPA (Parkinson-medicijn)
  • Diuretica (diuretica)
  • Amphotericin B (antischimmelmiddel)
  • bepaalde remedies voor depressie (tricyclische antidepressiva)
  • Antihistaminica (tegen allergie├źn)

Hoe verkrijgt u medicijnen met Amisulpride

Aangezien schizofrene aandoeningen dringend medische behandeling behoeven, is amisulpride alleen op recept verkrijgbaar.

Sinds wanneer is Amisulprid bekend?

De eerste atypische neuroleptica werden in 1971 Clozapine ontwikkeld. Sindsdien zijn andere atypische neuroleptica gelanceerd, waaronder amisulpride, dat in 1999 in Duitsland werd goedgekeurd voor de behandeling van schizofrenie.


Zo? Deel Met Vrienden: