Amlodipine

Amlodipine is een langwerkend antihypertensivum van de groep calciumantagonisten. Wanneer gebruiken, lees hier!

Amlodipine

amlodipine is een langwerkend antihypertensivum van de groep calciumkanaalblokkers (calciumkanaalblokkers). Het wordt gebruikt bij hoge bloeddruk, bepaalde gevallen van angina (Herzenge) en bij coronaire hartaandoeningen. Amlodipine vermindert de zuurstofbehoefte van het hart en verwijdt de slagaders. Dit verlaagt de bloeddruk. Lees meer over interessante feiten over Amlodipine - Dosering, bijwerkingen, opmerkingen bij de toepassing.

Dit is hoe Amlodipine werkt

Amlodipine is een calciumkanaalblokker (calciumantagonist): Het remt bepaalde calciumkanalen en voorkomt daardoor dat de calcium influx in hartspiercellen en gladde spiercellen. Dit vermindert enerzijds de zuurstofbehoefte van het hart. Aan de andere kant ontspannen de vaatwanden: de slagaders en arteriolen (kleinste slagaders) worden groter, waardoor de bloeddruk daalt.

Het antihypertensieve effect van amlodipine begint 30 tot 50 minuten na inname en duurt ongeveer 24 uur. De lever is verantwoordelijk voor de degradatie van het actieve ingrediënt, de nieren nemen de uitscheiding over. Dit metabolisme duurt lang: het duurt 35 tot 50 uur, tot de helft van het geabsorbeerde geneesmiddel werd uitgescheiden (eliminatiehalfwaardetijd).

Wanneer wordt amlodipine gebruikt?

De indicaties (indicaties) van amlodipine zijn:

  • Hoge bloeddruk (hypertensie)
  • vasospastische angina, ook wel variante angina (bijzondere vorm van hart Enge, waarin er onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier door het tijdelijk samentrekken van het hart zieke vaten)

Dus amlodipine wordt gebruikt

Het antihypertensieve medicijn wordt ingenomen in een orale doseringsvorm, vooral als een tablet. Het werkzame bestanddeel van amlodipine wordt daar als een zout, bijvoorbeeld als amlodipine-besilaat of amlodipine-mesilaat, ingesloten. Omdat afbraak en uitscheiding van het geneesmiddel zo lang duren, is meestal eenmaal per dag voldoende.

Welke bijwerkingen heeft Amlodipine?

Mogelijke amlodipine-bijwerkingen zijn slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid en hoofdpijn (vooral aan het begin van de behandeling).

De verwijding van de bloedvaten kan leiden tot een verhoogde overdracht van vloeistof in het weefsel. Mogelijke gevolgen zijn waterretentie (oedeem) in de armen en benen.

Andere mogelijke bijwerkingen van amlodipine zijn tachycardie, palpitaties en verbetering van bestaande angina-symptomen. Zelfs buikpijn, misselijkheid, braken en diarree kunnen ongewenste effecten van de behandeling zijn. In de huid kan het antihypertensieve middel oa roodheid, huiduitslag, verkleuring, jeuk en haarverlies veroorzaken. Sommige patiënten ontwikkelen gewrichts- en spierpijn, spasmen, urineproblemen, verhoogd zweten en ademhalingsmoeilijkheden (kortademigheid) tijdens de behandeling. Ook mogelijk zijn onder andere slaapstoornissen, stemmingswisselingen, smaak- en gezichtsstoornissen, gewichtsveranderingen, trillen en ongemak (paresthesie).

Waar moet bij het gebruik van amlodipine rekening mee worden gehouden?

Tijdens een overgevoeligheid voor de stof groep van dihydropyridines, die inbegrepen amlodipine gehoord van de bloeddruk geneesmiddelen moeten niet worden gebruikt. Meer Contra (contra-indicaties) voor het nemen van de bloeddrukverlagende geneesmiddelen zijn cardiovasculaire shock, een hogere kwaliteit vernauwing van de aorta (aortastenose), instabiele angina pectoris, acuut myocardinfarct en ernstig gestoorde leverfunctie.

Bij acuut hartfalen (hartfalen) wordt de toepassing niet aanbevolen.

Bij nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse, moet amlodipine met voorzichtigheid worden gebruikt.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding is niet voldoende bestudeerd en moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Indien mogelijk moeten betere alternatieven worden gebruikt.

Aangezien amlodipine voornamelijk wordt gewist door een specifiek enzymsysteem van de lever kunnen interacties met andere geneesmiddelen die het enzymsysteem duurzame remmen of activeren veroorzaken. Deze omvatten fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen tegen epilepsie), rifampicine (antibioticum tegen tuberculose), sint-janskruid extracten (met depressieve stemming), ritonavir (voor HIV-infectie), voriconazol (voor schimmelinfecties) en claritromycine (antibioticum).

Gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen voor depressie (tricyclische antidepressiva) verhoogt het hypotensieve effect. Hetzelfde geldt voor nitraten (middelen voor de behandeling van angina pectoris).

Combinatie met cardiovasculaire middelen uit de groep van bètablokkers verhoogt de symptomen van de ziekte bij patiënten met hartfalen.

In het algemeen, een voorzorgsmaatregel moeten hun arts of apotheker de patiënt te informeren als ze willen volgende amlodipine neem een ​​andere medicatie (met inbegrip van niet-receptplichtige).

Dit is de manier waarop u geneesmiddelen krijgt die de werkzame stof amlodipine bevatten

Amlodipine is een voorgeschreven medicijn en alleen verkrijgbaar in de apotheek.


Zo? Deel Met Vrienden: