Angststoornis

Angststoornis is de algemene term voor pathologisch overdreven angsten zoals fobieƫn en paniekaanvallen. Meer over symptomen, oorzaken en behandeling van angststoornissen.

Angststoornis

Synoniemen

Fobie, fobische stoornis, paniekstoornis, paniekaanvallen

definitie

angststoornis

Angststoornis is de generieke term voor pathologisch overdreven angsten, vaak zonder echte reden. Niettemin ervaren angstige mensen de angstwekkende gebeurtenissen soms als uiterst bedreigend en echt. Dit wordt niet tegengesproken door het feit dat angstige patiƫnten vaak heel goed weten dat hun angst feitelijk ongegrond is en niet geschikt is voor de situatie. Niettemin kunnen ze nauwelijks worden vrijgemaakt van de angstreactie zonder geschikte therapie voor de angststoornis.

Criteria voor angststoornis

Wanneer angst wordt geclassificeerd als ziek - en dus als een angststoornis - is het niet eenvoudig om te definiƫren. Afhankelijk van de auteur zijn er verschillende criteria hiervoor. Algemeen erkend zijn de volgende criteria voor angststoornissen. Angst is pathologisch wanneer het

 • Angstgevoelige reactie is ongepast ten opzichte van de bron van de dreiging (bijvoorbeeld wenen of trillen, evenals fysieke reacties).
 • Symptomen van angst zijn zeer intens, blijven lang bestaan ā€‹ā€‹of de angst is emotioneel en lichamelijk verminderd.
 • Angstwekkende situaties worden overschat de schadelijkheid daarvan, bijvoorbeeld, de angst voor die lijden aan een levensbedreigende hart-en vaatziekten bij elke verandering van de hartslag (hart angst).
 • Angst zonder specifiek gevaar of bedreiging treedt op (bijvoorbeeld paniekaanvallen).

Classificatie van angststoornissen

Medische angststoornissen (bijvoorbeeld hoogtevrees, claustrofobie of de angst voor spinnen), paniekstoornissen onderverdeeld in fobieƫn of fobische aandoeningen (waaronder paniekaanvallen), en gegeneraliseerde angststoornis. Daarnaast is er een gemengde vorm waarin mensen die lijden aan angst, in combinatie met een depressieve stoornis, lijden. Met gedragstherapie kunnen angststoornissen in veel gevallen goed worden behandeld.

fobieƫn

Fobieƫn zijn een veel voorkomende vorm van angststoornissen en bekend bij veel mensen. Vaak zijn mensen met deze fobische aandoeningen erg bang voor spinnen, hoogte of de strakheid van de lift. De angst voor andere mensen, de zogenaamde sociale fobie, verspreidt zich steeds meer. Bovendien zijn er nog steeds zeldzame fobieƫn, zoals de angst voor gele kleur (xanthophobia) of de angst voor baarden (pogonophobia). Uiteindelijk kunnen mensen overmatige of zelfs pathologische angst ontwikkelen over elke situatie en elk object.

De meest voorkomende fobieƫn zijn onder andere:

 • Agorafobie: angst en vermijding van drukte, openbare plaatsen, onbegeleide reizen of reizen weg van huis
 • Animal fobieĆ«n: Bijvoorbeeld de angst voor spinnen (arachnofobie), honden (kynofobie) reptielen (Herpetophobie) of van katten (Ailurophobie)
 • Sociale fobie: angst en het vermijden van situaties waarin er een risico om te gaan of het middelpunt van de aandacht van de angst voor pijnlijke of storende (bijvoorbeeld de angst om uitgelachen te worden of Gelotophobia te blozen wanneer erythrophobia)
 • Situationeel fobieĆ«n: Bijvoorbeeld, vliegangst (Aviophobie), vertigo (hoogtevrees), angst voor de menstruatie (Menophobie), de angst om naar de dokter (Iatrophobie) en de angst van de duisternis (Lygophobie)
 • Nature fobieĆ«n: Bijvoorbeeld, angst voor donder en bliksem (Ceraunophobie), uit water (watervrees), in bossen (Hylophobie) of natuurrampen zoals tornado's en Hurricanen (Lilapsophobie)
 • Iisolierte (specifieke) fobieĆ«n zoals bloed, verwondingen en spuit fobieĆ«n: bijvoorbeeld angst voor bloed (HƤmatophobie) naalden (angst voor naalden) en verwondingen (Traumatophobie) of angst voor ingesloten of afgesloten ruimtes, zoals de bekende claustrofobie.

paniekstoornissen

In het geval van een paniekstoornis, komt het plotseling tot zeer felle angst, de zogenaamde paniekaanvallen. Tijdens zo'n paniekaanval denken mensen soms in levensgevaar en laten de bijbehorende symptomen zien als een schok. Angst is vaak niet gerelateerd aan een specifiek object of specifieke situatie. Paniekaanvallen beginnen bijna altijd abrupt, met als hoogtepunt kort daarna en minstens een paar minuten. Paniekaanvallen beperken de levens van de getroffenen vaak heel sterk. Omdat paniekaanvallen zo intens en bedreigend zijn, ontwikkelen veel patiƫnten een uitgesproken angst voor de volgende paniekaanval. Dit kan zo ver gaan dat ze niet langer hun huis alleen verlaten en de drukte volledig vermijden. Dan, naast de paniekstoornis, heeft agorafobie zich ontwikkeld.

Gegeneraliseerde angststoornissen

Als het hele leven zonder goede reden wordt overschaduwd door zorgen en angsten, kan dit duiden op een gegeneraliseerde angststoornis. Bij de diagnose kan deze angststoornis soms niet onmiddellijk worden onderscheiden van symptomen van depressie of burn-out.Per definitie wordt een gegeneraliseerde angststoornis gezegd wanneer de diffuse angst en bezorgdheid over alledaagse gebeurtenissen langer duurt dan 6 maanden en de angst gepaard gaat met andere mentale en fysieke symptomen.

frequentie

Angststoornissen zijn niet zeldzaam. Volgens het Robert Koch Institute (RKI) van 2015 ontwikkelt iets meer dan 15 procent van de volwassen Duitsers in de leeftijd van 18 tot 79 jaar een angststoornis. Vrouwen worden dus veel vaker getroffen met een jaarlijkse prevalentie van 21,3 procent dan mannen (9,3 procent). Volgens de RKI wordt ongeveer de helft van alle angststoornissen veroorzaakt door specifieke fobieƫn zoals hoogtevrees, angst voor dieren, vliegangst of injectiefobieƫn.

symptomen

Angststoornissen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Artsen maken onderscheid tussen angststoornissen tussen fysieke en mentale en algemene klachten. Zodra de angstinducerende stimulus weg is, verdwijnen de symptomen van angststoornissen meestal weer. Anders dan de gegeneraliseerde angststoornis. Hier blijven de klachten lang bestaan ā€‹ā€‹en gaan ze op de voorgrond van het dagelijks leven. Daarover later meer.

Lichamelijke symptomen van angststoornissen

 • Tachycardie of struikelen, bloeddruk stijgen
 • Sweats, natte handen
 • Kortademigheid of versnelde ademhaling
 • moeilijkheden bij het slikken
 • Strakheid in de borst, soms hartzeer
 • beven
 • spierspanning
 • hoofdpijn
 • Gevoelloosheid of tinteling van de huid
 • misselijkheid
 • het gevoel naar de badkamer te moeten gaan; soms ook diarree
 • Slaapstoornissen en andere klachten meer.

Psychische symptomen van angststoornissen

 • Ongemak en malaise
 • innerlijke rusteloosheid
 • gevoel van beklemming
 • wanhoop
 • Nervositeit, stress
 • Opwinding en prikkelbaarheid
 • gebrek aan concentratie
 • Onvermogen van een zinvolle reactie
 • duizeligheid
 • vervreemde perceptie (derealisatie) en een veranderd persoonlijkheidsgevoel (depersonalisatie)
 • Angst voor verlies van controle
 • Je gek voelen of "freaken"
 • soms ook bang om te sterven.

Algemene symptomen van angststoornissen

 • blozen
 • kippenvel
 • droge mond
 • het gevoel een knobbeltje in mijn keel te hebben
 • taalproblemen
 • ongecontroleerd huilen
 • Opvliegers en koude douches.

Speciale kenmerken van gegeneraliseerde angststoornis

In het geval van gegeneraliseerde angststoornis duren de hierboven genoemde symptomen - die niet allemaal tegelijkertijd en ook niet in de voornoemde volledigheid hoeven te gebeuren - veel langer dan bij fobieƫn of paniekstoornissen. Soms komen ze op zo'n manier naar voren dat de getroffenen hun dagelijkse taken nauwelijks aankunnen. Bezorgdheid voor zichzelf, financiƫn of voor familieleden en vrienden overwint volledig mensen met gengerealiseerde angststoornis. Ze vinden weinig kracht voor normale activiteiten en voelen zich gedeeltelijk verlamd. Patiƫnten voelen gewoonlijk een immens lijden en nauwelijks levenskwaliteit. Niet zelden komt een gegeneraliseerde angststoornis samen met depressie.

oorzaken

Waarom sommige mensen in situaties pathologische angst voelen, waarin anderen slechts mild glimlachen, is nog niet definitief onderzocht. Het is echter duidelijk dat er geen oorzaak is voor fobieƫn, paniekstoornissen of gegeneraliseerde angststoornis. Integendeel, artsen zijn gebaseerd op een verscheidenheid aan factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een angststoornis.

Er zijn tientallen verschillende verklarende modellen. Lange tijd is een natuurlijke aanleg voor angststoornissen besproken. Ook aandoeningen in het zogenaamde limbische systeem (een structuur in de hersenen, die verantwoordelijk is voor de verwerking van emoties) kunnen de oorzaak zijn van angststoornissen. Veel wetenschappers zijn van mening dat een overactieve amygdala (amygdala, een heel oud onderdeel van de hersenen) een essentiƫle rol speelt in de ontwikkeling van angststoornissen en paniekaanvallen.

Psychologen en therapeuten zijn het daar niet mee eens

Psychologen en psychotherapeuten zijn het daar niet mee eens. Velen van hen beschrijven angst als een persoonlijkheidskenmerk. Angstige mensen zouden daarom meer kans hebben op angststoornissen. Andere therapeuten zeggen dat morbide angst een reactie is op een eerdere verkeerd geĆÆnterpreteerde, geĆÆnternaliseerde beoordeling van een situatie. Weer anderen suggereren een verband tussen angst bij kinderen en latere angststoornissen. Seksueel misbruik en huiselijk geweld in de kindertijd moeten ook een rol spelen bij angststoornissen. De aanpak ontwikkeld door Orval Hobart Mowrer in de ontwikkeling van angststoornissen is gebaseerd op een leergedrag (een zogenaamde conditionering). Volgens psychodynamisch begrip kan angst worden begrepen als een reactie van onopgeloste conflicten.

Andere oorzaken van angststoornissen

Soms veroorzaken andere ziekten angst- en paniekstoornissen. Angst kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door schildklierdisfunctie. Het maakt niet uit of het een te trage schildklier of een hyperthyreoĆÆdie is. Ook worden neurologische stoornissen zoals neurose en schizofrenie vaak geassocieerd met angststoornissen.

Medicatie kan ook angststoornissen als bijwerking veroorzaken. Deze omvatten antidepressiva en neuroleptica, evenals antibiotica en anticonceptiva zoals de "pil".

Het misbruik van drugs en alcohol (zie ook alcoholmisbruik en alcoholisme) zijn andere factoren die vaak verantwoordelijk zijn voor angststoornissen.

onderzoek

De diagnose van angststoornissen is gericht op medische en psychotherapeutische discussies. In het geval van fysieke symptomen moeten organische ziekten worden uitgesloten als oorzaak van de klachten. Laboratoriumtests, een elektrocardiogram (ECG) en beeldvormingstechnieken zoals echoscopisch onderzoek helpen bijvoorbeeld.

behandeling

Om de symptomen van fobieƫn, paniekstoornissen en gengerealiseerde angststoornis te verlichten, worden verschillende therapeutische benaderingen nagestreefd. Cognitieve gedragstherapie is een bijzonder succesvolle psychotherapeutische methode gebleken voor de behandeling van fobieƫn en paniekaanvallen. In deze vorm van therapie wordt de angststoornis enerzijds intellectueel verwerkt en anderzijds wordt het gedrag in angstsituaties ervaren en opnieuw beoordeeld. Door confrontatie en discussie over angst ontstaat er een succesvolle desensitisatie voor situaties of omstandigheden die angst oproepen - meestal na slechts een paar oefensessies.

Gegeneraliseerde angststoornissen reageren ook op gedragsmatige behandeling. Hier is het echter vaak raadzaam om dieptepsychologische methoden te gebruiken. Omdat gegeneraliseerde angststoornissen volgens sommige therapeuten vaak geassocieerd zijn met onvervulde trauma's.

Aanhangers van de psychoanalytische behandeling gaan ervan uit dat angst een uiting is van een onbewust conflict. Als dit conflict ontdekt en opgeblazen wordt, verdwijnt angst volgens de psychoanalytici.

Geneesmiddelen voor angststoornis

Geneesmiddelen worden niet noodzakelijk gebruikt bij angststoornissen. Vooral met gegeneraliseerde angststoornissen kunt u echter een belangrijk middel zijn om een ā€‹ā€‹behandeling te starten. Soms moet medicatie voor angststoornissen over een langere periode of voor het leven worden ingenomen. De drugs van keuze zijn antidepressiva zoals de serotonineheropnameremmers citalopram, fluoxetine, paroxetine en sertraline. Als deze niet voldoende werken, kunnen de volgende medicijnen worden overwogen:

 • tricyclische antidepressiva zoals imipramine en clomipramine
 • MAO-remmers zoals moclobemide en fenelzine
 • de anxiolytische buspiron
 • Benzodiazepines zoals alprazolam, clonazepam en lorazepam
 • Anti-epileptica zoals pregabaline.

Zelfhulp bij angststoornissen

Om de uitweg uit angst te helpen vormen, kunt u de behandeling van angststoornissen ondersteunen met zelfhulpmaatregelen. De volgende tips worden aanbevolen voor angststoornissen:

 • Leren en toepassen van ontspanningstechnieken: voor angststoornissen, autogene training, Jacobson progressieve spierontspanning, biofeedback en hypnose methoden worden met name aanbevolen.
 • Sportactiviteit: volgens medische onderzoeken werkt ten minste 30 minuten sport dagelijks zeer goed tegen angststoornissen.
 • Regelmatige "Worry Times": Neem elke dag tijd voor een bepaalde periode (zeg 20 tot 30 minuten) om je angsten en zorgen te verwerken.
 • sociale activiteiten: het contact met vertrouwde mensen zoals vrienden of familie helpt veel angstige patiĆ«nten.
 • Uitwisseling in zelfhulpgroepen: je bent niet alleen met je angst. In zelfhulpgroepen kun je ervaren hoe anderen omgaan met angststoornissen.
 • Speciale Phobia-aanbiedingen: veel bedrijven bieden speciale aanbiedingen om te vechten tegen angsten, luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld seminars tegen vliegangst, themaparken seminars om beter om te gaan met hoogte en snelheid en dierentuinen of dierentuinen seminars tegen verschillende dierenangsten.

Kruideningrediƫnten voor angststoornissen

Interne rusteloosheid en nervositeit bij angststoornissen kunnen worden verlicht met kruideningrediƫnten. Sint-Janskruid, valeriaan, kamille, melissa, hop, passiebloem en lavendel zouden een ontspannend, rustgevend en harmoniserend effect hebben. Geneesmiddelen en bereidingen gemaakt van deze ingrediƫnten kunnen als thee of tablet worden ingenomen of als badadditief worden gebruikt.

Homeopathie voor angststoornissen

Zelfs als het effect niet is bewezen, zweren veel angstige patiƫnten door homeopathische middelen en zijn ze overtuigd van hun effecten. In ieder geval kunnen homeopathische bolletjes en tincturen geen kwaad doen, dus er is geen reden om therapie te proberen voor angststoornissen. Veel gebruikt bij angst en paniekaanvallen zijn bijvoorbeeld Aconitum, Argentum metallicum, Arsenicum-album, Causticum, Lachesis, Nux vomica, Phosphorus en Sepia.


Zo? Deel Met Vrienden: