Art therapie

De kunttherapie is een psychotherapeutische methode die werkt met de creatieve uitdrukkingsmogelijkheden van de patiƫnt. Lees meer!

Art therapie

Art therapie is een psychotherapeutische procedure die met name wordt aangeboden in psychosomatische of psychiatrische klinieken in combinatie met andere therapievormen. Kunsttherapie kan mensen met lichamelijke klachten helpen, evenals patiƫnten met psychische problemen. Lees hier, wanneer een kunstzinnige therapie te doen en hoe het werkt.

Productoverzicht

Art therapie

  • Wat is kunsttherapie?

  • Wanneer doe je een kunstzinnige therapie?

  • Wat doe je met een kunstzinnige therapie?

  • Wat zijn de risico's van kunsttherapie?

  • Waar moet ik aan denken na een kunsttherapie?

Wat is kunsttherapie?

Kunsttherapie is een van de creatieve therapieƫn. Het is gebaseerd op het besef dat het maken van foto's en andere artistieke activiteiten een genezend effect kunnen hebben.

Kunsttherapie is een relatief jonge discipline. Ondertussen wordt het niet alleen gebruikt in psychosomatische of psychiatrische ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld in bejaardentehuizen of scholen voor speciaal onderwijs.

Kunsttherapie gaat niet over het maken van kunstwerken, maar over het verkrijgen van toegang tot de innerlijke wereld. De afbeelding of het beeldhouwwerk wordt de spiegel van de ziel in de kunstzinnige therapie.

Kunsttherapie bouwt voort op verschillende disciplines. Afhankelijk van het opleidingsinstituut omvat het bijvoorbeeld cognitief-gedragsmatige, dieptepsychologische, antropologische of systemische benaderingen. In de dieptepsychologie wordt kunsttherapie soms ontwerp- of schildertherapie genoemd. Het moet echter niet worden verward met gestalttherapie, een onafhankelijke vorm van psychotherapie met een humanistische benadering.

Hoewel kunsttherapie een zeer populaire therapie is in veel klinieken en ook op poliklinische basis, wordt het beroep van kunsttherapeut niet erkend door de staat. Dit betekent dat de opleidingsinstituten voor kunsttherapie de toelatingsvoorwaarden zelf kunnen bepalen.

De kosten van een kunstzinnige therapie worden meestal niet vergoed door de ziekteverzekering. Ze worden alleen gedragen als de therapie wordt uitgevoerd als onderdeel van een therapieconcept in een kliniek. In de meeste gevallen wordt het aangeboden als een groepstherapie. Maar het kan ook de vorm aannemen van een enkele therapie.

Wanneer doe je een kunstzinnige therapie?

Kunsttherapie wordt op veel gebieden gebruikt. Het is ook geschikt voor kinderen en ouderen voor de behandeling van psychische aandoeningen of lichamelijke ziekten.

Kunsttherapie stelt de patiƫnt in staat om zichzelf uit te drukken zonder woorden. Daarom is het ook geschikt voor mensen met dementie of mentale retardatie.

Mensen die tot nu toe weinig of geen contact met kunst hadden, kunnen ook profiteren van kunsttherapie. Echter, kunsttherapie heeft alleen zin als de patiƫnt erbij betrokken kan raken. Voor mensen die ernstig geremd zijn en een penseel willen nemen uit angst voor falen in de hand, kan een andere vorm van therapie aangewezen zijn. Het overwinnen van deze angsten door kunsttherapie zou echter al een therapeutisch succes zijn.

Wat doe je met een kunstzinnige therapie?

Belangrijke doelen in de kunstzinnige therapie zijn dat de patiƫnt creatief actief wordt en zichzelf beter leert kennen. Als een vereiste voor de patiƫnt moet het onbevestigd kunnen zijn. De werken die zijn gemaakt in de kunstzinnige therapie zijn daarom niet beoordeeld. De patiƫnt moet zich vrij van conventies en zonder angst voor fouten uitdrukken.

Er zijn geen grenzen aan creativiteit. In de kunsttherapie worden verschillende technieken en materialen gebruikt. In klassieke zin kunnen foto's worden geverfd met een penseel, pen of zelfs handen. Maar ook voor het ontwerpen worden klei, steen, hout en vele andere materialen gebruikt.

het opbouwen van relaties

Zoals bij elke therapie, moet eerst een vertrouwensrelatie tussen de therapeut en de patiĆ«nt tot stand worden gebracht. Een goede relatie draagt ā€‹ā€‹aanzienlijk bij aan een succesvolle therapiekuur.

identificatie van het probleem

Het voordeel van kunsttherapie is dat de uitdrukking van innerlijke toestanden aanvankelijk zonder woorden werkt. Niettemin speelt het gesprek tussen de kunsttherapeut en de patiƫnt een belangrijke rol.

Het beeld of het plastic kan keer op keer vanuit nieuwe perspectieven worden bekeken en creĆ«ert afstand tot de problemen. In de kunstzinnige therapie worden de kunstobjecten niet geĆ«valueerd en geĆÆnterpreteerd. De kunsttherapeut helpt de patiĆ«nt zijn schilderijen of sculpturen beter te begrijpen.

Ten eerste legt de kunsttherapeut waardevrij uit wat hij op de foto of in de sculptuur ziet. Bij groepstherapie praten de deelnemers ook met elkaar over wat zij waarnemen in elkaars kunstwerken.

In een ƩƩn-op-ƩƩn interview onderzoekt de therapeut de betekenis van het werk door de patiƫnt te vragen wat zijn gevoelens zijn: welke gevoelens of gedachten hebben zich tijdens het werk voorgedaan? Hoe ziet het kunstwerk eruit? Wat wil de patiƫnt veranderen? De patiƫnt kan zo diep in zijn innerlijke wereld duiken, zijn perspectief verruimen en nieuwe suggesties ontvangen.

probleemoplossing

De kunsttherapie moet de patiƫnt niet alleen helpen problemen te herkennen, maar ook om ermee om te gaan. Kunsttherapie is gebaseerd op technieken van dieptepsychologie, gedragstherapie of andere methoden.

Om nieuwe copingmogelijkheden te vinden, praat de kunsttherapeut niet alleen, maar werkt hij ook met kunstwerken. Vaak voelen de patiƫnten al de mogelijkheid zich in vorm en kleur te kunnen uiten als een opluchting.

In elke foto zijn er niet alleen problemen, maar ook mogelijkheden van vooruitgang en oplossing. Dit uitwerken in een therapeutisch gesprek is de kunst van de kunsttherapie. Een eerste verandering, de patiƫnt al in de foto's of sculpturen implementeren. Hij kan bijvoorbeeld zijn werk aanpassen, kleuren en vormen wijzigen en symbolen toevoegen.

Kunsttherapie biedt een breed scala aan mogelijkheden. Door de vele verschillende methoden en materialen vindt bijna elke patiƫnt een creatieve uitdrukking die bij hem past. De kunsttherapeut moedigt patiƫnten ook aan om nieuwe of onbekende kleuren, materialen of ontwerpen uit te proberen. Het verbreken van nieuwe grond versterkt de patiƫnt in probleemoplossend vermogen.

Wat zijn de risico's van kunsttherapie?

De kunsttherapeut moet niet alleen beschikken over een brede kennis en vaardigheden op artistiek gebied. Psychotherapeutische kennis is cruciaal in de therapeutische context. Art-therapeuten die deze kennis niet hebben, kunnen patiƫnten snel overweldigen.

Afbeeldingen of sculpturen kunnen pijnlijke herinneringen veroorzaken. Vooral bij psychische stoornissen, maar ook bij dementie kan een emotionele overbelasting negatieve gevolgen hebben voor het beloop van de therapie. Een mogelijke consequentie is dat de mentale toestand van de patiƫnt verslechtert. Een ervaren kunsttherapeut ziet deze veranderingen bij de patiƫnt en behandelt de problemen.

Waar moet ik aan denken na een kunsttherapie?

Na een sessie met een kunsttherapie is het logisch om de therapiesessie aan je te laten werken. Emoties en gedachten die tijdens de kunsttherapie naar boven komen, vergen enige tijd om te verwerken.

In sommige gevallen verslechtert de conditie van patiƫnten na de therapiesessie. Als de verslechtering een korte termijn is, hoeft u zich geen zorgen te maken. Omgaan met pijnlijke gevoelens is de eerste stap naar een positieve verandering. Bestaande angsten of zorgen moeten worden besproken met uw kunsttherapeut.

Art therapie


Zo? Deel Met Vrienden: