Het syndroom van asperger

Asperger's syndrome (asperger's autism) is een autistische ontwikkelingsstoornis. Leer meer over de achtergrond van de ziekte!

Het syndroom van asperger

Het syndroom van Asperger (Asperger's Autism) is een autistische ontwikkelingsstoornis. Het gaat onder andere hand in hand met beperkte empathie, gebrek aan sociale competentie en vaak ongebruikelijke speciale interesses. Op het gebied van taalontwikkeling en intelligentie zijn mensen met het Asperger-syndroom echter over het algemeen 'normaal'. Lees meer over symptomen, oorzaken en therapieƫn voor het syndroom van Asperger!

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F84

Marian Grosser, arts

Mensen met het Asperger-syndroom lijken anderen vaak vreemd. Maar met behulp van speciale therapieƫn kunnen ze sociale vaardigheden trainen en hun sterke punten verstandig gebruiken.

Productoverzicht

Het syndroom van Asperger

 • symptomen

 • Oorzaken en risicofactoren

 • Examens en diagnose

 • behandeling

 • Ziekteprocedure en prognose

Asperger-syndroom: kort overzicht

 • symptomen: eerste tekenen over de leeftijd van 3, vaak vertraagde motorische ontwikkeling, onhandigheid, stereotiep gedrag, weinig interactievermogen, kleine gezichtsuitdrukkingen, vaak zelfpraat. Vaak opvallende 'speciale interesses'.
 • Oorzaken, risicofactoren: waarschijnlijk u.a. genetisch, vaak hogere leeftijd van de ouders. Infecties en ziekten, evenals medicijnen tijdens de zwangerschap, vroeggeboorte.
 • diagnose: gedetailleerde medische geschiedenis (overzicht van familie- en familiegeschiedenis), buitenlandse observaties, psychiatrische en neurologische onderzoeken
 • Autisme testen: Australische schaal voor Asperger's Syndroom (ASAS), Autism Spectrum Observation Schedule (ADOS), Autism Spectrum Quotient (AQ) en Empathy Ratio (EQ)
 • waarschuwing: De tests laten alleen een ruwe beoordeling toe. Diagnose moeilijk, vooral bij volwassenen.
 • behandeling: niet te genezen, maar lijden en sociale interactie kunnen gunstig worden beĆÆnvloed. V. Gedragstherapie, communicatietraining, ondersteunende ergotherapie, fysiotherapie

Asperger-syndroom: symptomen

Het syndroom van AspergerSymptomen worden meestal duidelijk na het derde levensjaar. Eerder vertoonden de kinderen geen afwijkingen in termen van hun communicatieve en taalvaardigheden. Ze zetten ook hun eerste stappen in de richting van zelfstandig ondernemerschap en zijn nieuwsgierig naar hun omgeving - evenals naar kinderen zonder het Asperger-syndroom. Alleen de motorische ontwikkeling is gedeeltelijk vertraagd, maar niet altijd.

Daarom wordt het Asperger-syndroom vaak alleen bij kinderen op kleuter- of schoolleeftijd ontdekt. De patiƫnten hebben Problemen met sociale interacties, wat bijvoorbeeld te zien is wanneer je samen met peers speelt. Ze kunnen bijvoorbeeld de gedachten en gevoelens van hun medemensen verkeerd begrijpen en hebben grote moeite om zich aan andere mensen en sociale situaties aan te passen. Het is moeilijk voor hen om de gelaatsuitdrukking, de gebaren en de toon van anderen correct te interpreteren. Ze vertonen zelf vaak nauwelijks gezichtsuitdrukkingen.

Vaak kunnen kinderen met het Asperger-syndroom ook geen onderling gesprek leiden. Ze praten wanneer ze willen en over onderwerpen die hen interesseren, zonder zich aan te passen aan het publiek. Subtiele signalen van de andere persoon, bijvoorbeeld om het onderwerp te veranderen of het gesprek te beƫindigen, begrijpen ze niet. Vaak praten Asperger-autisten ook tegen zichzelf.

Kinderen met het Asperger-syndroom weten vaak niet hoe ze vriendschappen moeten sluiten. Sommigen hebben echter geen interesse in sociale contacten en vriendschappen.

Autisme: het leven van anderen

"Het grootste verschil tussen mij en andere mensen is eenzaamheid." Christine PreiƟmann vertelt hoe de ziekte haar dagelijks leven beĆÆnvloedt. Door Andrea Bannert

LEES NU!

Andere symptomen van het Asperger-syndroom zijn ongebruikelijke uitgesproken interesses en kennis, vaak op een smal en soms minder praktisch gebied (eilandtalenten). Deze hoge specifieke interesse kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op het smeltpunt van metalen, batterijen of kerktorens. Betrokkenen kunnen zo gefocust zijn op interesse dat ze (bijvoorbeeld op school) weinig nieuwsgierigheid en aandacht voor anderen hebben. Vanwege dit Attention Deficit Disorder Kinderen met het Asperger-syndroom zijn vaak slechte studenten ondanks goede intelligentie.

Bovendien laat het Asperger-autisme soms zien Aandoeningen van sensorische waarneming, Sommige van de getroffenen zijn dus erg gevoelig voor bepaalde geuren, geluiden, oppervlakken of aanraakstimuli. In alledaagse situaties kan dit een echte overstimulatie van de getroffenen worden.

Aspergers hebben vaak gelijk in lopen en in motorische coƶrdinatie onhandig, ook stereotiep gedrag kom naar voren.

Ondanks alle moeilijkheden proberen mensen met het Asperger-syndroom vaak niet de aandacht te trekken en hun sociale vaardigheden te compenseren.Op de lange termijn kan dit erg stressvol en overweldigend zijn en ervoor zorgen dat Asperger-autisten van anderen wegkomen terugtrekken.

Kenmerken van het Asperger-syndroom

Sterke punten in het Asperger-syndroom

Mensen met het Asperger-syndroom hebben ook veel sterke punten. Dus zet met hen het Spraakontwikkeling meestal vroeg A: De getroffen kinderen kunnen vaak praten voordat ze vrijuit gaan. In de loop van de tijd ontwikkelen ze een zeer geavanceerde, veelzijdige taal met een groot vocabulaire.

Bovendien hebben mensen met het Asperger-syndroom er meestal Ć©Ć©n goede tot bovengemiddelde intelligentie, De bovengenoemde speciale interesses en eilandtalenten kunnen sommige in hun professionele leven goed gebruiken.

Bovendien is het Asperger-syndroom het Het denkvermogen is vaak indrukwekkend, Originele ideeƫn en goede vaardigheden in logisch en abstract denken zijn niet ongewoon.

Oprechtheid, loyaliteit, betrouwbaarheid en een goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel worden vaak genoemd als verdere sterke punten in het Asperger-syndroom. In lof en erkenning zijn kinderen met het Asperger-syndroom vaak gemotiveerd en dankbaar.

By the way: Dat taalontwikkeling en intelligentie in het Asperger-syndroom normaal zijn, is een belangrijk verschil met autisme bij kinderen in de vroege kinderjaren. Dat is een andere vorm van autistische stoornis.

Asperger-syndroom: symptomen bij volwassenen

Het problematische gedrag van Asperger's autisme is vaak minder duidelijk bij volwassen patiƫnten dan in de kindertijd. Volwassenen hebben echter meestal ook een grammaticaal correcte, gepolijste stijl van spreken en een gedetailleerde vertelstijl, die nauwelijks onderscheid maakt tussen belangrijk en onbelangrijk. Net als bij kinderen kan het syndroom van Asperger bij volwassenen leiden tot bevroren gelaatsuitdrukkingen en het vermijden van oogcontact. Voor een glimlach of een humoristische opmerking reageren veel patiƫnten nauwelijks of helemaal niet.

Het gebrek aan empathie bij het Asperger-syndroom heeft ook invloed op het onderwerp vennootschap, De getroffenen voelen zich vaak koel en zelfzuchtig. Velen vinden het moeilijk om contacten te leggen met potentiƫle partners. Als het werkt met een relatie, vinden velen het moeilijk om te voldoen aan de vereisten van de partner voor intense communicatie en empathie.

Ook op de seksleven Het syndroom van Asperger kan van invloed zijn: sommige patiƫnten hebben weinig behoefte aan fysieke nabijheid of zelfs afkeer ervan. Anderen hebben een verlangen naar seks, maar zijn erg onzeker in specifieke situaties omdat seksuele intimiteit het resultaat is van intense wederzijdse empathie. Niettemin betekent het Asperger-syndroom bij volwassenen niet dat een stabiel partnerschap en het starten van een eigen gezin niet mogelijk zou zijn.

Daarvoor professionele leven Het Asperger-syndroom kan twee gevolgen hebben: sommige patiƫnten zijn gemakkelijk overweldigd in het omgaan met collega's of klanten, kunnen gemakkelijk aanvallen met hun zeer directe, onbeschoft ogende manier en kunnen zich nauwelijks flexibel aanpassen aan verschillende vereisten.

In andere gevallen heeft het Asperger-syndroom bij volwassenen een positief effect op de loopbaanontwikkeling. Namelijk, wanneer de getroffenen hun speciale interesse (bijvoorbeeld op het gebied van de informatica) rendabel kunnen gebruiken die gepaard gaat met de verstoring van hun werk. Bovendien zijn veel Asperger-autistische mensen in staat om professionele en persoonlijke doelen te realiseren dankzij hun vaak hoge cognitieve vaardigheden.

Comorbiditeit (comorbiditeit)

Mensen met het Asperger-syndroom kunnen ook andere ziekten of stoornissen ontwikkelen, vooral in tijden van crisis, zoals verhuizing, omscholing, puberteit, bevalling of overlijden in het gezin. De meest voorkomende zijn ADHD, motorische stoornissen, obsessief-compulsieve symptomen, stemmingsstoornissen (zoals depressie, angst), persoonlijkheidsstoornissen, agressief gedrag en slaapstoornissen. Tics / Tourett-syndroom, eetstoornissen, stomheid (mutisme), zelfbeschadigend gedrag en schizofrenie kunnen ook gepaard gaan met het autisme van Asperger.

Asperger-syndroom: oorzaken en risicofactoren

Autisme - Asperger's Syndrome (Asperger's Autism) is daar een van. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Experts suggereren dat de interactie van meerdere factoren verantwoordelijk is voor iemand die het Asperger-syndroom ontwikkelt.

Dus wordt aangenomen dat bij het begin van het Asperger-syndroom genetische factoren spelen. Veel patiƫnten hebben nauwe verwanten met het autisme of soortgelijke gedragingen van Asperger. Er zijn nu verschillende genetische veranderingen die het risico op het ontwikkelen van een autistische aandoening zoals het Asperger-syndroom verhogen.

Studies suggereren ook dat een hogere leeftijd van vader of moeder Verhoogde de waarschijnlijkheid van Asperger-autisme en andere autismespectrumstoornissen.

Bewezen risicofactoren zijn maternale Infecties tijdens de zwangerschap (zoals rode hond). Misschien ook toenemen (sterke) vroeggeboorte, maternale diabetes evenals Hypoglykemie en longfunctiestoornissen bij pasgeborenen het risico op autistische stoornissen zoals het Asperger-syndroom.

Een andere besproken risicofactor is de inname van bepaaldeGeneesmiddelen tijdens de zwangerschap, Vermoedelijk zijn bijvoorbeeld middelen voor epilepsie (anti-epileptica, met name valproaat).

Bovendien lijken ook neurologische en biochemische afwijkingen om een ā€‹ā€‹rol te spelen. Deze omvatten bijvoorbeeld onregelmatigheden in de elektrische hersengolven, afwijkingen in de structuur van verschillende hersengebieden en een veranderde proportionele samenstelling van de zenuwboodschappers (neurotransmitters).

Ouders en vaccins zijn niet de schuld

De oude hypothese dat autistische stoornissen zoals het Asperger-syndroom te wijten zijn aan een gebrek aan ouderliefde, is verkeerd. De aard van het ouderschap en de gehechtheid aan ouders verhoogt ook niet het risico van autisme. Hetzelfde geldt voor alcoholgebruik en een sterke psychosociale belasting voor de moeder tijdens de zwangerschap.

Evenzo was er geen bewijs voor de stelling dat autisme wordt veroorzaakt door vaccins of hun conserveermiddelen.

Lees meer over de onderzoeken

 • U examens

Asperger-syndroom: onderzoeken en diagnose

Het Asperger-syndroom is vaak moeilijk te onderscheiden van andere afwijkingen zoals diepe ontwikkelingsstoornissen, obsessief-compulsieve stoornis, obsessief-compulsieve stoornis, schizotypische of schizofrene stoornissen. Daarom is een gedetailleerd medisch onderzoek noodzakelijk voor de diagnose. Voor het Asperger-syndroom bij kinderen is een arts verantwoordelijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De expert in het Asperger-syndroom bij volwassenen is een specialist in psychiatrie of psychotherapie.

Voor een gedetailleerd onderzoek van het vermoede Asperger-syndroom zijn onder meer:

 • Gesprek met patiĆ«nt en familie
 • Informatie over vroegere of huidige ziekten
 • Verslagen en bevindingen van andere artsen
 • Informatie van andere mensen die de patiĆ«nt kennen (leraren, vrienden, opvoeders, therapeuten etc.)
 • Grondige medische, psychiatrische, neurologische en laboratorium medische onderzoeken

Tijdens gesprekken en tijdens onderzoeken, let de arts op typische symptomen van het autisme van Asperger. Kinderen met het Asperger-syndroom spelen bijvoorbeeld vaak minder creatief dan hun leeftijdsgenoten. Mimic en spraakmelodie zijn monotoon, de stijl is gepolijst en verfijnd. De kinderen kunnen heel gedetailleerd vertellen over ervaringen, maar scheiden het belangrijke niet van het onbelangrijke. Kinderen met het autisme van Asperger reageren minder vaak op glimlachen of emotionele opmerkingen. Direct oogcontact en ook lichaamscontact vermijden ze vaak.

Autisme: diagnose in de snuifproef

Autistische kinderen vinden het niet erg op slechte geuren. Een kans om de ziekte vroeg te herkennen. Door Jens Richter

LEES NU!

Het syndroom van Asperger Test

Verschillende screeningsvragenlijsten en beoordelingsschalen ondersteunen de diagnose van het Asperger-syndroom. Er zijn bijvoorbeeld de Australische Schaal voor Asperger's Syndroom (ASAS) en het Autisme Diagnostisch Observatieschema (ADOS). De ASAS is een vragenlijst bedoeld voor kinderen in het basisonderwijs. Het is ontworpen om op deze leeftijd het gedrag en de vaardigheden vast te leggen die kenmerkend zijn voor het Asperger-syndroom. In ADOS worden aan het andere kant verschillende situaties gecreƫerd voor het kind die sociale interactie uitnodigen. De beoordelaar schat in hoeverre het kind aan dit verzoek voldoet.

Volwassenen gebruiken bijvoorbeeld het quotiƫnt van het autismespectrum (AQ) en het empathische quotiƫnt (EQ) om het Asperger-syndroom te diagnosticeren. Dit zijn zelfbeoordelingsinstrumenten - de betrokken persoon vult de vragenlijsten zelf in. Er zijn echter ook beoordelingsinstrumenten van derden zoals de "Marburg-beoordelingsschaal voor het Asperger-syndroom" (MBAS).

belangrijk: Elke Asperger-syndroomtest is slechts een ruwe schatting. Op basis van het testresultaat alleen kan geen diagnose worden gesteld.

Asperger-syndroom: moeilijke diagnose bij volwassenen

Het diagnosticeren van het syndroom van Asperger bij volwassenen is veel moeilijker dan bij kinderen. Het problematische gedrag is meestal meer uitgesproken in de kindertijd en verandert vaak met het opgroeien. Bovendien kunnen veel patiƫnten zich de moeilijkheden in de kindertijd niet herinneren.

Bovendien ontwikkelen veel volwassenen met het Asperger-syndroom coping-strategieƫn om er zo "normaal" mogelijk uit te zien. Als gevolg daarvan kunnen ze vaak een onopvallend leven leiden, een beroep uitoefenen en een partner en kinderen hebben. Meestal gaan ze alleen naar de dokter vanwege complicaties zoals depressie, angst, obsessief-compulsieve stoornis of eetstoornissen. Met een goede kennis van de symptomen kan de arts het Asperger-syndroom bij volwassenen echter vaststellen als de onderliggende oorzaak van de ziekte.

Lees meer over de therapieƫn

 • ergotherapie

Asperger-syndroom: behandeling

Het Asperger-syndroom kan tot nu toe niet worden genezen. Men kan alleen proberen de getroffenen in hun dagelijks leven te ondersteunen met de juiste ondersteuning en hen bijvoorbeeld helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren. Niet elk Asperger-syndroom is echter "pathologisch" en moet worden behandeld.Cruciaal hiervoor zijn de omvang van de symptomen en het lijden van de getroffen persoon.

De Asperger-syndroomtherapie bestaat uit verschillende bouwstenen. Het is aangepast aan de individuele behoeften van de patiƫnt. Vooral de leeftijd van de getroffen persoon, de ernst van Asperger's autisme met de individuele symptomen en eventuele bijkomende ziekten of aandoeningen spelen een rol.

Over het algemeen erkend gedragsprocedures in het Asperger-syndroom. Dergelijke werden speciaal ontwikkeld voor kinderen. Ideal is een vroege interventie, dus een op maat gemaakte gedragstherapie op jonge leeftijd.

Andere therapieƫn kunnen ook helpen, bijvoorbeeld Train sociale en communicatieve vaardigheden in de groep, De getroffen mensen kunnen sociale regels trainen, het verloop van het interview oefenen en in het algemeen sociale ervaringen opdoen.

Af en toe, procedures zoals ergotherapie en fysiotherapie logisch. Sommige ouders melden ook dat hun kind met het Asperger-syndroom baat heeft bij paardenbehandeling of actieve (mogelijk ondersteunde) recreatieve activiteiten. Dit laatste kan bijvoorbeeld lidmaatschap zijn van een schaakclub, sporttraining, muziek maken of dansen.

een psychotherapie kan helpen met bijkomende ziekten of stoornissen, zoals angststoornissen of obsessief-compulsieve stoornissen. In dergelijke comorbiditeiten soms het geschenk van drugs worden weergegeven. Dit kunnen bijvoorbeeld antidepressiva, middelen voor hyperactiviteit of tegen dwanghandelingen zijn. Het medicijn moet altijd deel uitmaken van een uitgebreid therapieconcept.

Asperger-syndroom: andere maatregelen

Voor het Asperger-syndroom en alle andere autistische stoornissen geldt: de slachtoffers hebben een beheersbare, voorspelbare omgevingom je veilig te voelen. Duidelijke en duurzame structuren en routines in het dagelijks leven zijn daarom belangrijk.

Hoe ouder een kind met het Syndroom van Asperger, hoe belangrijker het is om hun eigen zwakheden en problemen te begrijpen: het kind moet door de behandelende arts of therapeut worden geĆÆnformeerd over zijn autistische aandoening (psycho-educatie).

Bij adolescenten en volwassenen met het Asperger-syndroom is ook de CarriĆØre vinden of professionele aanpassing belangrijk voor het succes van de therapie en de kwaliteit van het leven. Beroepen met intensief sociaal contact zijn meestal niet aan te raden. Aangepast aan de individuele mogelijkheden, kunnen echter passende beroepen worden gevonden of kunnen hun eigen speciale vaardigheden specifiek worden gebruikt in een beroep.

Asperger-syndroom: ziekteverloop en prognose

Het is moeilijk om te voorspellen hoe het Asperger-syndroom zich individueel ontwikkelt. Bestaande studies geven aan dat de ziekte stabiel is. Voor de meeste patiƫnten zal contact en sociaal gedrag in de loop van de tijd een lichte verbetering vertonen. De basisstoringen blijven echter bestaan. Sommige Asperger-autisten kunnen geen onafhankelijk leven leiden. Anderen daarentegen hebben een stabiel partnerschap en een beroep, waarbij ze zelfs hun speciale interesses kunnen benutten. Contact met collega's kan echter soms moeilijk zijn.

Een grote impact op de prognose Het syndroom van Asperger comorbiditeit of stoornissen hebben. Ze kunnen de verdere loop- en ontwikkelingsmogelijkheden van de betrokkene aanzienlijk beĆÆnvloeden. Daarom moeten ze vroeg en goed worden behandeld.

Verdere informatie

Boek aanbevelingen:

 • A Life with Asperger's Syndrome: From Childhood to Adulthood - Anything that Can Help (Tony Attwood, 2012, TRIAS)
 • Het Asperger-syndroom: de succesvolle praktijkgids voor ouders en therapeuten (Tony Attwood, 2016, TRIAS)
 • Hedgehog Children - Inzicht in kinderen en adolescenten met het Asperger-syndroom (Reiner Bahr, 2013, Patmos Verlag)
 • Asperger: leven in twee werelden: gerapporteerde rapporten: dat helpt me in mijn werk, partnerschap en dagelijks leven (Christine PreiƟmann, 2013, TRIAS)

Richtlijn:

 • S3 Richtlijn "Autismespectrumstoornissen bij kinderen, jeugd en volwassenheid" van de Association of Scientific Medical Societies e.V. (vanaf 2016)

Steungroep:

Autism Germany e.V. - Federale vereniging voor de vooruitgang van mensen met autisme


Zo? Deel Met Vrienden: