Gedragstherapie

Gedragstherapie is een psychotherapeutische methode. Lees hier hoe het werkt en voor wie het geschikt is.

Gedragstherapie

de gedragstherapie is een speciale vorm van psychotherapie. Het is gebaseerd op het principe dat ongunstig gedrag en denkpatronen zijn geleerd en daarom opnieuw kunnen worden afgeleerd. Bij gedragstherapie wordt de patiƫnt actief betrokken bij zijn genezingsproces door nieuwe manieren van denken en gedrag te oefenen. Lees hier wat er gebeurt in een gedragstherapie en wat moet worden overwogen in een gedragstherapie.

Productoverzicht

gedragstherapie

  • Wat is gedragstherapie?

  • Wanneer doe je een gedragstherapie?

  • Wat doe je met gedragstherapie?

  • Wat zijn de risico's van gedragstherapie?

  • Waar moet ik aan denken na een gedragstherapie?

Wat is gedragstherapie?

Gedragstherapie heeft zich ontwikkeld als tegenbeweging tegen de psychoanalyse. Het kwam voort uit de school van het zogenaamde behaviorisme, die de psychologie in de 20e eeuw vormde. Terwijl psychoanalyse vooral gericht op interpretaties en interpretaties van onbewuste conflicten, volgens Freud, de focus in het behaviorisme op waarneembaar gedrag. Het doel is om menselijk gedrag objectief te onderzoeken.

Klassieke conditionering

Cruciaal voor de bevindingen van behaviorisme en hedendaagse gedragstherapie waren de experimenten van de Russische psycholoog Ivan Pavlov. Hij vond dat volgens getrainde honden direct reageren met kwijlen bij het luiden van een bel niettegenstaande vooraf altijd onmiddellijk werd geluid voor het voeren. De honden hadden geleerd het rinkelen van de bel te verbinden met voedsel.

De technische term van dit leerproces is "klassieke conditionering". Dit leerprincipe werkt ook voor mensen.

Het besef dat reacties op stimuli worden aangeleerd, is de basis van gedragstherapie. Gedragstherapie gaat ervan uit dat een psychische stoornis ontstaat wanneer er iets is geleerd dat blijkt ongunstig lange termijn. Op basis van de principes van het behaviorisme psychologen kan uitleggen hoe zich bijvoorbeeld voordoen, angststoornissen en hoe ze kunnen worden behandeld.

Gedragstherapie hecht veel belang aan een wetenschappelijke benadering. Therapeutisch succes moet meetbaar worden gemaakt door veranderingen in het gedrag van de patiƫnt te documenteren. Daarnaast is gedragstherapie gebaseerd op de huidige bevindingen van de wetenschap. Onderzoeksresultaten van biologie en geneeskunde worden ook overwogen.

De cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie werd in de jaren '70 uitgebreid tot cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie wordt aangenomen dat gedachten en gevoelens een significante invloed hebben op ons gedrag. De inhoud en de aard van onze gedachten kunnen dus ongunstige overtuigingen en gedrag creƫren. Omgekeerd kunnen veranderende gedragspatronen en gevoelens positief veranderen door ongunstige denkpatronen te veranderen.

Cognitieve therapie is gericht op het in vraag stellen en werken aan eerdere manieren van denken. Een belangrijke rol wordt gespeeld door persoonlijke attitudes en aannames. Sommige mensen geloven bijvoorbeeld dat ze altijd perfect moeten zijn om aardig gevonden te worden. Vroeg of laat wanhopen zij van hun onrealistische beweringen. Cognitieve therapie gaat over het vervangen van dergelijke ongezonde overtuigingen door realistische.

Wanneer doe je een gedragstherapie?

Gedragstherapie wordt beschouwd als een succesvol behandelconcept voor veel psychische stoornissen. Als de diagnose van een psychische aandoening aanwezig is, nemen de zorgverzekeraars de kosten van gedragstherapie over.

Gedragstherapie poliklinisch, maar ook bood een stationaire of vaste therapeuten in klinieken. Een behandelplaats wordt meestal verkregen door verwijzing door de huisarts. Het kan echter soms worden verwacht met wachttijden van enkele weken.

Gedragstherapie vereist de actieve medewerking van de patiƫnt. De therapie is daarom alleen zinvol als de betrokken persoon bereid is om met zichzelf om te gaan en aan zichzelf te werken. De samenwerking is niet alleen vereist tijdens de therapiesessie, maar ook in het dagelijks leven.

De patiƫnt moet oefenen wat hij heeft geleerd en huiswerk krijgen dat in de sessies zal worden besproken. Niet iedereen zegt dat dit een zeer directe en actiegerichte therapieaanpak is. Mensen die graag goed na te denken over jezelf en zoek een diep begrip van de oorzaken van hun problemen zelf kunnen meer comfortabel in een psychoanalytisch georiƫnteerde therapie voelen.

Psychotherapie op basis van dieptepsychologie

Als een psychodynamische psychotherapie werkt en voor wie het is passend naar dieptepsychologie gebaseerde psychotherapie.

Gedragstherapie: kinderen en adolescenten

Gedragstherapie methoden kunnen ook met succes bij kinderen en adolescenten worden gebruikt. Bij kinderen en adolescenten betrekt de therapeut vaak het gezin.De samenwerking van zorgverleners is belangrijk voor het succes van de therapie, vooral bij kinderen.

Net als volwassenen zijn kinderen ook bezig met het veranderen van ongunstige patronen van denken en gedrag. Bij kinderen gebruiken therapeuten games en creatieve methoden graag in therapie.

Wat doe je met gedragstherapie?

Het concept van gedragstherapie omvat een goede samenwerking tussen therapeut en patiƫnt. De gedragstherapie wil de autonomie en zelfeffectiviteit van de patiƫnt bevorderen.

Dit betekent dat de therapeut actief deelneemt aan het therapieproces en op transparante wijze alle procedures presenteert. De focus van gedragstherapie is - in tegenstelling tot psychoanalyse - niet zozeer op historische, causale gebeurtenissen. Het gaat veeleer om het omgaan met bestaande problemen door nieuwe manieren van denken en gedrag.

Gedragstherapie: diagnose

Aan het begin wordt een exacte diagnose gesteld. Bij gedragstherapie hecht de therapeut veel belang aan transparantie. Hij legt de patiƫnt in detail uit over zijn ziektebeeld. De patiƫnt kent dan de typische symptomen en verklarende modellen voor de ontwikkeling van de psychische stoornis, evenals de behandelingsopties. De kennis over de psychische stoornis verlicht al veel patiƫnten.

Gedragstherapie: therapieplan

Vervolgens bepalen de therapeut en de patiƫnt gezamenlijk de doelen van de therapie en stellen een therapieplan op. Het algemene doel is om ongunstige gedrags- en denkgedragspatronen te veranderen die lastig zijn of de persoon in kwestie te beperken.

De therapeut vraagt ā€‹ā€‹de patiĆ«nt om eerdere opvattingen en attitudes te herzien, zoals 'Alles wat ik doe faalt mij'. De therapeut moedigt de patiĆ«nt vervolgens aan om nieuw gedrag uit te proberen.

exposure-therapie

Bijvoorbeeld, bij angststoornissen is blootstelling- of confrontatietherapie succesvol gebleken. De getroffenen worden geconfronteerd met angstopwekkende situaties en leren dat ze minder moeilijk te dragen zijn dan gevreesd.

Patiƫnten worden geconfronteerd met deze confrontatie samen met de therapeut en later alleen totdat de gevreesde situatie weinig tot geen angst opwekt.

Voorkom terugvallen

Preventie van terugval vereist dat de patiƫnt goed voorbereid is op de tijd na de therapie. De therapeut bespreekt de angsten die samenhangen met het einde van de therapie. Zelfs daarna krijgt de patiƫnt specifieke instructies over hoe om te gaan met terugkerende problemen. Aan het einde van gedragstherapie heeft de patiƫnt een aantal strategieƫn en methoden in zijn repertoire die hij in de toekomst kan toepassen om met moeilijke situaties om te gaan.

Duur van gedragstherapie

Hoe lang de gedragstherapie duurt, hangt onder meer af van de ernst en het type van psychische stoornis. Specifieke fobieƫn, zoals spinnenangst, kunnen soms binnen een paar uur patiƫnten overwinnen. De behandeling van ernstige depressies kan echter verschillende jaren aanhouden. Typisch, gedragstherapie omvat 25 tot 50 sessies.

Wat zijn de risico's van gedragstherapie?

Het succes van de therapie is sterk afhankelijk van een goede samenwerking tussen therapeut en patiƫnt. De taak van de therapeut is om de therapieƫn openlijk aan zijn patiƫnt uit te leggen, rekening houdend met de behoeften van de patiƫnt. Even belangrijk is dat de persoon die betrokken is bij de gedragstherapie en twijfels of moeilijkheden heeft toegegeven aan de therapeut.

Soms voelen de patiƫnten zich overweldigd door de oefeningen. Hoewel bepaalde uitdagingen deel uitmaken van het concept van therapie, zou gedragstherapie geen verdere belasting moeten zijn.

In het verleden was gedragstherapie uitsluitend gericht op de symptomen en niet op mogelijke triggers - die vaak kritisch werden overwogen. In de tussentijd zijn gedragstherapeuten zich bewust van de huidige problemen en mogelijke oorzaken in de geschiedenis van de patiƫnt.

Het idee dat problemen met gedragstherapie slechts oppervlakkig zouden worden behandeld en symptomen zouden worden verplaatst naar andere gebieden, kon niet wetenschappelijk worden bevestigd.

Waar moet ik aan denken na een gedragstherapie?

Veel mensen met psychische problemen zijn terughoudend om met de therapie te beginnen. Ze zijn bang om gestigmatiseerd te worden als "gek" of geloven dat niemand hen kan helpen. Echter, als ze eenmaal de juiste therapeut hebben gevonden, vinden velen het moeilijk om zonder hem te overleven na het voltooien van de therapie. De angst is groot dat de problemen kunnen terugkeren.

Vooral de overgang van een vaste opstelling naar huis is een moeilijke overgang. Vaak bemiddelt de therapeut naar een ambulante collega om de overgang te vergemakkelijken. In ieder geval moet de therapeut de patiƫnt goed voorbereiden voor de tijd na het einde van de therapie.

Voorkom terugvallen

Terugvalpreventie is een belangrijk onderdeel van gedragstherapie. De therapeut bespreekt met de patiƫnt hoe hij terugval kan voorkomen en welke strategieƫn te gebruiken in geval van een terugval.

Het ongunstige resultaat van de therapie wordt beoordeeld wanneer de patiƫnt zich verloren voelt zonder de therapeut. Bij gedragstherapie wordt daarom veel nadruk gelegd op de onafhankelijkheid van de patiƫnt. De getroffen persoon moet immers in staat zijn om zijn leven alleen te leiden op de lange termijn.

De vaardigheden die de patiƫnt heeft geleerd in gedragstherapie, hij moet ook trainen na de therapie. Dit betekent bijvoorbeeld om zijn angsten onder ogen te blijven zien en negatieve gedachten te ondervragen.

Omdat lichaam en geest verbonden zijn, vormen sporten, een gezond dieet, voldoende slaap en zo min mogelijk stress de basis voor een permanent gezonde psyche.

Gedragstherapie


Zo? Deel Met Vrienden: