Borderline-syndroom: relatie

Grensoverschrijdende relaties zijn een grote uitdaging. Welke problematische gedragingen er zijn en hoe ze moeten worden behandeld, lees hier!

Borderline-syndroom: relatie

Een borderline relatie wordt gekenmerkt door intense emoties: op een moment euforisch en idealiserend, het volgende moment boos en agressief. In het begin ervaren mensen met een borderline nieuwe relaties als opwindend en bedwelmend. Zodra de eerste conflicten zich voordoen, zullen stemming en gevoelens omvallen. Veel borderliners breken hun relaties met andere mensen voortijdig uit. Lees hier alle belangrijke informatie over de speciale uitdagingen in de relaties van borderliners.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F60

Productoverzicht

Borderline-syndroom: relatie

  • Borderline-relatie: intens en onstabiel

  • Borderline-relatie: partnerschap

  • Borderline: liefde en seksualiteit

  • Borderline: vriendschap

  • Borderline-relatie: familie

  • Borderline-relatie: omgaan met borderline

Borderline-relatie: intens en onstabiel

Relaties zijn een uitdaging voor de meeste mensen. Ze betekenen compromissen sluiten, soms terughoudend zijn en conflicten oplossen. Voor borderline-patiënten zijn deze uitdagingen bijzonder moeilijk te beheren. De onverwachte stemmingswisselingen en lage frustratietolerantie van mensen met een borderline-syndroom zetten relaties met andere mensen op de proef. Vooral met een borderline-partner of een borderline-partner om een ​​romantische relatie permanent aan te gaan is niet eenvoudig.

Aan het begin van relaties of vriendschappen, borderline mensen idealiseren de andere persoon. Ze zeggen dat ze een zielsverwant hebben gevonden. De emoties zijn zeer intens en bedwelmend. Het kan echter problematisch zijn wanneer vrienden of partners andere vriendschappen hebben. Mensen met een borderline hebben vaak maar één claim op gerelateerde personen. Ze worden snel jaloers. Vroeg of laat wordt de eerste vergoddelijkte persoon een tegenstander. Zo intens als de partner of vriend in het begin werd aanbeden, is hij nu gehaat.

Borderline: scheiding

Omgaan met borderline is moeilijk. Voor mensen met een borderline zijn de oorzaken van hun fluctuerende emoties moeilijk te herkennen. De emoties komen net zo onverwacht voor de persoon in kwestie als voor zijn tegenhanger. Uit angst voor negatieve gevoelens of verlating eindigen borderline-relaties snel.

Het gedrag van borderline-mensen creëert een verscheidenheid aan negatieve emoties in de sociale omgeving: bezorgdheid over zelfbeschadiging, woede over hun agressieve gedrag, teleurstelling over hun ondoordachte acties en medeleven met hun ziekte. Deze reacties zijn vrij natuurlijk in grensgebieden met borderline. Partners en vrienden moeten deze emoties toestaan.

Borderline-relatie: partnerschap

Mensen met borderline zijn erg bang om alleen te zijn. Tegelijkertijd houden ze niet lang contact. Vaak springen ze van de ene relatie naar de andere. Het abrupt beëindigen van relaties is een typisch kenmerk van Borderline. Het is daarom niet gemakkelijk om een ​​langdurige relatie met een borderline-partner te onderhouden.

De emotionele schommelingen van een Borderliner zijn vaak onbegrijpelijk voor de partner en het borderline-relationele gedrag kan slopend zijn. Als de partner vervolgens op een afwijzende of geïrriteerde manier reageert, neemt de angst toe bij de Bordeline-patiënten. Driftbuien of manipulatiepogingen zijn veel voorkomende reacties. Sommigen dreigen zelfmoord als de partner vertrekt. Dit kan snel leiden tot co-afhankelijkheid in de borderline-relatie.

De partner doet alles voor de persoon in kwestie en stelt zijn eigen behoeften op de achtergrond. Zo wordt de mentale stoornis gehandhaafd of zelfs versterkt. Het is belangrijk dat de partner de gestoorde gedragspatronen in de borderline-relatie herkent en hulp zoekt. Samen met de therapeut kan het paar werken om hun eigen behoeften en die van de ander in harmonie te brengen.

Borderline: liefde en seksualiteit

Grensoverschrijdende patiënten die in hun jeugd mishandeld zijn geweest, hebben grote moeite om langdurige relaties aan te gaan. Relaties gebaseerd op begrip en waardering kennen ze niet. Tegelijkertijd is er bij Borderline een sterk verlangen naar nabijheid. Seksualiteit wordt dan door veel patiënten gebruikt als een middel om een ​​relatie op te bouwen.

Vaak is de seksuele geaardheid van borderline vrouwen onduidelijk. Omdat de moeilijkheden met hun eigen identiteit ook weerspiegeld worden in de seksuele geaardheid. Hun seksuele openheid gecombineerd met impulsiviteit kan aantrekkelijk zijn voor andere mensen. Je loopt het risico jezelf in een gewelddadige situatie te krijgen zonder het onmiddellijk op te merken.

Er zijn aanwijzingen dat seks op de grens ook wordt gebruikt om spanning te verminderen en angst te onderdrukken.Sommige borderline-patiënten zoeken het risico, beschadigen zichzelf en vallen in een nog diepere leegte.

Borderline: vriendschap

Of liefdesrelatie of vriendschap - omgaan met borderline-patiënten altijd een koorddans is. De constante verandering tussen nabijheid en afstand, de emotionele achtbaanritten en de uitbarstingen van woede zijn op de lange duur moeilijk te verdragen.

Bovendien liegen veel mensen met een borderline vaak - omdat fouten in hun zwart-wit wereldbeeld met reliëf geen plaats hebben of uit angst worden gelaten.

Borderline-relatie: familie

Adolescenten met borderline-stoornis kunnen de dynamiek van het gezin heel snel veranderen. Ze trekken de aandacht. Risicovol gedrag, stemmingswisselingen of zelfs zelfmoordpogingen maken deel uit van de psychische stoornis. Voor borderline familieleden is het gedrag van het getroffen familielid vaak verontrustend. Ze kunnen de acties niet begrijpen en voelen zich vaak hulpeloos.

Familieleden moeten er daarom voor waken hun eigen behoeften niet achter zich te laten. Gezonde broers en zussen moeten vaak vechten voor de aandacht en aandacht van de ouders. Dit bevordert niet alleen een slecht humeur in het gezin, maar verhoogt ook de woede over de Borderliner. Met therapeutische ondersteuning is het gemakkelijker om de gezinsstructuur te behouden en de emotionele chaos te verminderen.

Borderline-relatie: omgaan met borderline

Vooral naaste mensen, zoals het gezin, hebben last van de extreme symptomen van borderline. Verwanten en partners kunnen contact opnemen met adviescentra voor informatie en contact opnemen met therapeuten. Een therapeutische behandeling, poliklinisch of intramuraal, is absoluut aanbevolen in borderline. In de minste gevallen slagen de getroffenen erin hun leven zonder hulp onder controle te krijgen.

Familieleden of partners zijn, indien mogelijk, betrokken bij de therapeut. De therapeut verduidelijkt eerst de verwanten in detail over de psychische stoornis. Het kennen van het borderline-syndroom is een belangrijke eerste stap om de persoon beter te begrijpen. In de volgende stap kunnen onderwerpen die problemen veroorzaken in het gezin of partnerschap worden bewerkt. Tijdens de behandeling leren de familieleden om te gaan met de symptomen van borderline en dragen ze aldus bij tot herstel.

Therapeutische behandeling kan vele jaren duren omdat borderline een zeer ernstige aandoening is. Voor getroffenen, maar ook voor het gezin, partners of vrienden is het omgaan met de psychische stoornis een veeleisend leerproces. Ondersteuning van dierbaren is erg belangrijk voor borderline-mensen en bevordert een positieve ontwikkeling.

Borderline-syndroom is ook een belasting voor de sociale omgeving. Verwanten moeten daarom aandacht besteden aan hun eigen welzijn. Krijg ondersteuning en neem een ​​pauze om je batterijen op te laden.

Familieleden kunnen bijdragen aan de opvang. Daar kunnen familieleden profiteren van de kennis en ervaring van anderen. een borderline relatie kan ook verrijkend zijn als je de uitdagingen samen aangaat. Een professionele ondersteuning op deze manier wordt sterk aanbevolen en in veel gevallen noodzakelijk.


Zo? Deel Met Vrienden: