Bse

Bse kan worden overgedragen op mensen. Vervolgens triggert ze de nieuwe variant van de ziekte van creutzfeldt-jakob.

Bse

de BSE (boviene spongiforme encefalopathie, gekkekoeienziekte) is een van de overdraagbare spongiforme encefalopathieƫn (TSE's). Het is van invloed op vee, maar kan ook worden overgedragen op mensen. Vervolgens triggert ze de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJK). Lees hier alle belangrijke informatie over BSE.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. A81

Productoverzicht

BSE

  • BSE: feiten en cijfers

  • BSE: symptomen van zieke dieren

  • BSE: overdracht op mensen

BSE: feiten en cijfers

Vanwege het BSE-schandaal in het midden van de jaren negentig was de bekende gekke-koeienziekte algemeen bekend. Vooral in het Verenigd Koninkrijk werden runderen getroffen door de ziekte die voor het eerst in de jaren tachtig verscheen. De epidemie verspreidde zich bijna over het hele continent en bereikte zijn hoogtepunt in 1995. Sindsdien zijn meer dan 180.000 runderen gediagnosticeerd in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland zijn meer dan 400 dieren gediagnosticeerd met BSE.

BSE: ontwikkeling van de ziekte

Het exacte mechanisme van boviene spongiforme encefalopathie is niet volledig begrepen. Wetenschappers vermoeden als de oorzaak vooral dierlijke meel, die werden gebruikt bij het mesten van vee. Dierlijke maaltijd is gemaakt van karkassen van dode dieren, waaronder dode schapen. In het Verenigd Koninkrijk is de 'scrapie' van de schapenziekte al meer dan 200 jaar bekend en is het ook een van de overdraagbare spongiforme encefalopathieƫn. Er wordt gedacht dat sommige zieke schapen werden gebruikt om vlees- en beendermeel te produceren en dat het vee dus werd besmet met BSE-agentia (prionen). De ziekte verspreidde zich door de export van vlees- en beendermeel naar het vasteland van Europa.

Het verbod om diermeel te voeren in 2000 was in staat om de epidemie in te dammen. Daarnaast werd vanaf november 2000 in Duitsland een BSE-test geĆÆntroduceerd en werd al het gezonde geslachte vee getest op gekkekoeienziekte vanaf de leeftijd van 30 maanden. Sinds 2015 zijn deze examens niet langer verplicht.

BSE: nieuwe ziekteverwekkers

Boviene spongiforme encefalopathie wordt, net als andere overdraagbare spongyne hersenziekten, veroorzaakt door prionen. Dit zijn verkeerd gevouwen eiwitten die voornamelijk worden afgezet in zenuwcellen en zo de hersenen beschadigen.

De BSE-agenten worden ook als zo gevaarlijk beschouwd omdat ze gemakkelijk de zogenaamde soortenbarriĆØre kunnen overslaan en zowel dieren als mensen kunnen besmetten.

BSE: symptomen van zieke dieren

Vee met gekkekoeienziekte is gemiddeld tussen de vier en zes jaar oud. Ze vertonen veranderingen in hun gedrag en gedrag en zijn extreem angstig en agressief. Velen lijden aan bewegingsstoornissen, vallen op de grond en zijn erg gevoelig voor geluid, licht of aanraking. Na ongeveer zes maanden sterven de zieke dieren. Er is tot nu toe geen behandelingsoptie.

BSE: overdracht op mensen

BSE kan worden overgedragen op mensen en triggert vervolgens de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD). Met BSE kunnen mensen worden besmet met besmette veeproducten. Vooral de hersenen en het ruggenmerg bevatten de ziekteverwekkers van vCJD. Maar ze kunnen ook voorkomen in de milt of de darm. Melk en zuivelproducten worden als BSE-vrij beschouwd.

In totaal overleden 229 mensen wereldwijd als gevolg van BSE tot juni 2014. De meesten woonden in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is tot nu toe geen geval van ziekte bekend. De nieuwe ziekten en sterfgevallen zijn de afgelopen jaren afgenomen. Over het exacte aantal andere nieuwe gevallen kan het moeilijk zijn om uitspraken te doen, omdat de incubatietijd van de vCJD - dwz de tijd vanaf de infectie tot het begin van de ziekte - niet bekend is.

BSE: zo beschermen mensen zichzelf

Om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, werden naast het verbod op het gebruik van diermeel en de BSE-test verdere voorzorgsmaatregelen genomen. Mensen die meer dan zes maanden in het Verenigd Koninkrijk verblijven tussen 1980 en 1996 mogen bijvoorbeeld geen bloed doneren. Bovendien worden zieke dieren gedood en hun karkassen vernietigd. Ook is de invoer in Duitsland van met BSE besmette dieren verboden.


Zo? Deel Met Vrienden: