Bupropion

Het werkzame bestanddeel bupropion wordt zowel als antidepressivum als als middel om te stoppen met roken gebruikt. Meer informatie over bupropion hier!

Bupropion

bupropion is een werkzame stof met verschillende toepassingen: het wordt zowel als een antidepressivum en als een geneesmiddel voor het stoppen met roken gebruikt. Het effect is gebaseerd op het vermogen om in te grijpen in het boodschappermetabolisme van de hersenen. Lees hier meer over de effecten, bijwerkingen en het gebruik van bupropion.

Dit is hoe bupropion werkt

In de hersenen zorgt de interactie van verschillende boodschapperstoffen (neurotransmitters) ervoor dat iemand zich gebalanceerd voelt en op de juiste manier kan reageren op verschillende situaties. De neurotransmitters zijn de signaaldrager tussen de zenuwcellen veroorzaakt door een elektrische puls kan een zenuwcel scheiden een neurotransmitter in de kleine spleet (synapsen), die het contactpunt naar het volgende neuron voorstelt. De boodschapper migreert naar de naburige cel, dokken daar naartoe en triggert daar ook een elektrische impuls. Dit zal een signaal verzenden. Daarna hervat de eerste zenuwcel de boodschapperstof, waardoor het effect ervan eindigt.

Depressie wordt veroorzaakt door een gebrek aan neuronale boodschappers zoals dopamine en norepinephrine in de hersenen. Hier komt Bupropion in: Het remt de heropname van noradrenaline en dopamine in de cel van oorsprong, zodat ze langer effectief zijn. Dit verlicht depressieve symptomen.

Het werkingsmechanisme van bupropion als middel om te stoppen met roken is nog onbekend.

Absorptie, afbraak en uitscheiding van bupropion

Het actieve ingredi├źnt zal als een tablet via de mond worden ingenomen (oraal). Ongeveer 87 procent van het medicijn wordt vervolgens via de darm in de bloedbaan opgenomen. Daar bindt bupropion aan plasma-eiwitten en wordt zo in het lichaam gedistribueerd. Na twee en een half tot drie uur wordt de hoogste plasmaconcentratie in het bloed bereikt. De werkzame stof wordt voornamelijk gemetaboliseerd in de lever en uitgescheiden in de urine. Gemiddeld 11 tot 14 uur na inname heeft de helft van bupropion en zijn actieve metabolieten het lichaam verlaten.

Wanneer wordt bupropion gebruikt?

Bupropion wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van depressie. Het is ook goedgekeurd voor stoppen met roken, in combinatie met ondersteunende motiverende maatregelen.

Dit is hoe bupropion wordt toegepast

Behandeling met bupropion wordt gestart met 150 milligram per dag en vervolgens verhoogd tot 150 milligram tweemaal daags. Bij gebruik van preparaten met verlengde afgifte (tabletten met verlengde afgifte) wordt de werkzame stof slechts eenmaal per dag ingenomen. Het effect van het medicijn treedt op na zeven tot 28 dagen. De duur van de behandeling duurt enkele weken en wordt bepaald door de arts.

In bepaalde gevallen zal de arts een lagere dosis voorschrijven, zoals een verstoorde nier- of leverfunctie.

Wat zijn de bijwerkingen van Bupropion?

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van bupropion slapeloosheid, hoofdpijn, droge mond en gastro-intestinale stoornissen (zoals misselijkheid en braken).

Vaak pati├źnten ontwikkelen overgevoeligheidsreacties (zoals netelroos), verlies van eetlust, agitatie en angst, beven, duizeligheid, smaak en problemen met het gezichtsvermogen, oorsuizen (tinnitus), verhoogde bloeddruk, opvliegers, buikpijn, verstopping, koorts, pijn op de borst en algemene zwakte.

Incidentele bupropion bijwerkingen zijn gewichtsverlies, depressie en verwardheid, verminderde concentratie en verhoogde hartslag (tachycardie).

Zelden of zeer zelden, bijvoorbeeld om ernstige overgevoeligheidsreacties (zoals kortademigheid), toevallen, bloedsuiker schommelingen, co├Ârdinatiestoornissen, problemen met het geheugen, paresthesie, hypotensie, geelzucht, leverontsteking (hepatitis) en spieren suiker.

Als u ernstige of niet eerder genoemde bijwerkingen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Bij pati├źnten met depressie is er een verhoogd risico op zelfmoord aan het begin van de behandeling en bij het aanpassen van de dosis.

Waar moet bij het gebruik van bupropion rekening mee worden gehouden?

U moet bupropion niet gebruiken als u:

  • allergisch voor het actieve ingredi├źnt of andere componenten van het medicijn
  • een tumor van het centrale zenuwstelsel hebben
  • om aan ernstige cirrose te lijden
  • gebruik van monoamineoxidase (MAO) -remmers (voor depressie of de ziekte van Parkinson)

interacties

Bupropion kan in wisselwerking treden met verschillende stoffen en zo de doeltreffendheid ervan beïnvloeden. Voorbeelden:

  • bepaalde remedies voor hartritmestoornissen (zoals propafenon, fleca├»nide)
  • B├Ętablokker (cardiovasculair middel)
  • Insuline (diabetesgeneesmiddel)
  • Epilepsiemedicijnen (zoals carbamazepine, fenobarbital, fenyto├»ne)
  • Antiparkinson-geneesmiddelen (levodopa, amantadine)

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mogen moeders met depressie bupropion niet gebruiken, indien mogelijk, maar overschakelen naar beter bestudeerde antidepressiva. Als een vrouw zwanger wordt tijdens de behandeling met het antidepressivum en stabiel is, is een verandering niet aangewezen.Echter, de ongeboren en na de geboorte moeten de pasgeborene en de vrouw dan nauwlettend worden gevolgd.

Een applicatie van bupropion voor stoppen met roken tijdens de zwangerschap moet zeer zorgvuldig door de arts worden gecontroleerd op de behoefte.

Het actieve bestanddeel mag alleen tijdens het geven van borstvoeding worden ingenomen als dit absoluut noodzakelijk is. De zogende baby moet zorgvuldig worden bekeken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bupropion heeft effecten op het centrale zenuwstelsel en kan onder andere duizeligheid, concentratie- en co├Ârdinatiestoornissen veroorzaken. Dit vormt een gevaar voor de veilige deelname aan het wegverkeer en de veilige werking van machines.

Op deze manier krijgt u medicatie met bupropion

bupropion is alleen verkrijgbaar met recept in de apotheek.


Zo? Deel Met Vrienden: