Carbamazepine

Carbamazepine is een van de belangrijkste middelen voor epileptische aanvallen. Alles over effect en bijwerkingen, lees hier!

Carbamazepine

carbamazepine behoort tot de belangrijkste remedies tegen krampen (epilepsie). Het is al lang bekend als een actief ingrediƫnt en wordt vaak voorgeschreven vanwege de vele jaren ervaring. Carbamazepine kan echter een wisselwerking hebben met vele andere medicijnen. Daarom moeten patiƫnten tijdens de behandeling goed worden verzorgd door de arts en de apotheker. Hier kunt u alle belangrijke informatie over carbamazepine lezen.

Dit is hoe carbamazepine werkt

werkingsmechanisme

Het menselijke zenuwstelsel wordt geactiveerd of geremd door bepaalde boodschapperstoffen (neurotransmitters). Normaal gesproken worden deze boodschapperstoffen vrijgegeven in overeenstemming met de externe omstandigheden en zorgen voor een juiste reactie van het lichaam op verschillende situaties, zoals letsel, stress of rust.

Bij ziekten van het zenuwstelsel is dit gecontroleerde evenwicht verstoord. Genetische aanleg of letsel van de hersenen kan de opwinding verhogen of remming verminderen. Het resultaat: het zenuwstelsel van de hersenen is overdreven prikkelbaar en het kan epileptische aanvallen worden.

Als een anti-epilepticum vermindert carbamazepine de overexcitabiliteit van zenuwcellen door bepaalde ionkanalen te blokkeren, waardoor het risico op epileptische aanvallen afneemt.

Absorptie, afbraak en uitscheiding van carbamazepine

Carbamazepine wordt relatief langzaam maar volledig uit het darmkanaal in het bloed opgenomen. Het effect treedt op na vier tot zestien uur. Vervolgens vindt de afbraak plaats in de lever en de uitscheiding via de nier (met de urine) en de darm (met de ontlasting).

Wanneer wordt carbamazepine gebruikt?

De indicaties (indicaties) van carbamazepine zijn:

 • Convulsies (epilepsie)
 • Zenuwbeschadiging bij diabetes (diabetische neuropathie)

Dus carbamazepine wordt gebruikt

Carbamazepine wordt gebruikt in de vorm van tabletten, tabletten met langdurige afgifte (tabletten met verlengde afgifte) en sappen. Het medicijn wordt meestal tijdens of na de maaltijd ingenomen met voldoende vloeistof (bij voorkeur een groot glas water). De dosering van carbamazepine wordt individueel bepaald voor elke patiƫnt. In de regel begin je met 200 milligram per dag; De dosis kan vervolgens langzaam worden verhoogd tot 1200 milligram. Vooral in de beginfase moet de arts het succes van de behandeling intensief volgen om samen met de patiƫnt de juiste dosis te vinden.

Kinderen, adolescenten, ouderen, cardiovasculaire patiƫnten en mensen met nier- of leverfunctiestoornissen krijgen een lagere dosis.

Patiƫnten moeten er een nemen voor de behandeling met carbamazepine genetische test omdat er veel aanwijzingen zijn dat bepaalde bijwerkingen vaker voorkomen bij bepaalde genetische veranderingen. Als deze eerder zijn uitgesloten, is het risico op sommige bijwerkingen aanzienlijk lager.

Welke bijwerkingen heeft carbamazepine?

Zeer vaak, dat wil zeggen, in meer dan tien procent van de behandelde personen, kan carbamazepine bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid en vermoeidheid. Vaak (ƩƩn tot tien procent van de patiƫnten) veroorzaakt het allergische reacties, veranderingen in het bloedbeeld en leverfunctie, vermindering van bloedzouten en gastro-intestinale problemen. Af en toe veroorzaakt carbamazepine bij minder dan ƩƩn procent van de behandelde patiƫnten onwillekeurige bewegingen, nier- of hartstoornissen, hoofdpijn en verwarring. Nog minder vaak ontwikkelen zich visuele stoornissen en spraakstoornissen.

Waar moet bij het innemen van carbamazepine rekening mee worden gehouden?

Beperkingen van de applicatie

Carbamazepine mag alleen worden gebruikt na een strikte risico-batenanalyse als bloedvormingsstoornissen, een verstoord natriummetabolisme of hart-, nier- of leverstoornissen aanwezig zijn.

Contra

Carbamazepine dient niet te worden gebruikt als patiƫnten beenmergbeschadiging, hartstoornissen of een bepaalde bloedaandoening hebben (acute intermitterende porfyrie).

Verder wordt gelijktijdig gebruik van voriconazol (voor schimmelinfecties) en MAO-remmers (voor Parkinson of depressie) sterk afgeraden.

leeftijdsbeperkingen

Bij kinderen jonger dan zes jaar mag de werkzame stof carbamazepine alleen worden gebruikt na een strikte risico-batenanalyse.

interacties

De werkzame stof carbamazepine is zeer gevoelig voor interacties met andere geneesmiddelen.

Het vermindert het effect van de volgende medicijnen:

 • andere anti-epileptica
 • Benzodiazepinen (bij slaapstoornissen)
 • Tetracycline (antibiotica)
 • Indinavir (tegen HIV-infecties)
 • bepaalde bloedverdunners (warfarine, fenprocoumon)
 • Theophylline (bij astma)
 • Digoxine (in geval van disfunctie van het hart)
 • Schildklierhormonen (L-thyroxine)

De volgende medicijnen verminderen het effect van carbamazepine:

 • Theophylline (bij astma)
 • Doxorubicine en cisplatine (bij kanker)

De effecten en bijwerkingen van carbamazepine worden versterkt door de volgende stoffen:

 • bepaalde antibiotica (erytromycine, claritromycine)
 • Isoniazide (bij tuberculose)
 • Verapamil, diltiazem (voor hartritmestoornissen)
 • Cimetidine (voor brandend maagzuur enz.)

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof carbamazepine kan de ongeboren baby schaden, zodat zwangere vrouwen met epilepsie mogelijk moeten worden overgeschakeld op een ander anti-epilepticum (lamotrigine). Als veilige omzetting niet mogelijk is, moet de dosering carbamazepine tijdens de zwangerschap zo laag mogelijk worden gekozen.

In lactatie is de toepassing mogelijk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Carbamazepine kan bijwerkingen zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid veroorzaken. Daarom adviseren deskundigen om niet actief deel te nemen aan de behandeling met carbamazepine op de weg of zware machines te bedienen.

Dit geldt met name in combinatie met alcohol, omdat carbamazepine de alcoholtolerantie vermindert.

Hoe kunt u medicijnen krijgen met carbamazepine

Carbamazepine is een van de krachtige actieve ingrediƫnten. De effecten en bijwerkingen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gecontroleerd door een arts. Daarom kunt u alleen met recept van een arts geneesmiddelen met carbamazepine in de apotheek krijgen.

Sinds wanneer is carbamazepine bekend?

Carbamazepine is al heel lang bekend. Ondertussen is het medicijn chemisch geoptimaliseerd; Het nieuwe geneesmiddel oxcarbazepine zou minder bijwerkingen en interacties moeten hebben dan het "oudere" carbamazepine. Er zijn echter nog niet veel gegevens beschikbaar, daarom blijft carbamzepine vaker voorgeschreven. Of de "verbeterde" drug de overhand heeft, valt nog te bezien.


Zo? Deel Met Vrienden: