Cardioversie

Cardioversie is een procedure die kan worden gebruikt om snelle hartritmestoornissen te stoppen. Lees hier alles wat belangrijk is!

Cardioversie

de cardioversie is een medische procedure die kan worden gebruikt om snelle (tachycardie) hartritmestoornissen te stoppen en een normaal hartritme (sinusritme) te herstellen. Lees alles over cardioversie, hoe het werkt en de risico's die het met zich meebrengt.

Productoverzicht

cardioversie

 • Wat is een cardioversie?

 • Wanneer leid je een cardioversie?

 • Wat doe je met cardioversie?

 • defibrillatoren

 • Wat zijn de risico's van cardioversie?

 • Waar moet ik na een cardioversie rekening mee houden?

Wat is een cardioversie?

Cardioversie dient om het sinusritme in tachycardiale aritmieƫn te herstellen. Het kan worden uitgevoerd als een elektrische cardioversie of als een medicinale cardioversie.

Elektrische cardioversie

De elektrische cardioversie wordt zowel in noodsituaties - hier defibrillatie genoemd - als geplande therapie (electieve) uitgevoerd. Het is meestal effectiever dan een medicinale cardioversie. Met behulp van een zogenaamde cardioverter of defibrillator wordt een stroompuls naar het hart gestuurd, moet deze worden onderbroken door de stoornissen in de bekrachtigingslijn en dus de te snelle hartslag. De hartspier kan nu weer samentrekken in volgorde (samentrekking) en het normale ritme (sinusritme) wordt hersteld.

Medicinale cardioversie

Medicinale cardioversie wordt niet gebruikt in noodgevallen, in tegenstelling tot elektrische cardioversie. Bepaalde geneesmiddelen - antiarrhythmica - blokkeren zogenaamde ionkanalen of bepaalde receptoren die een belangrijke rol spelen bij de geleiding. Dit normaliseert de elektrische activiteit van het hart en leidt tot een geordende samentrekking van het hart.

aritmie

Het hart bestaat uit vier hartholtes: de twee atria en de rechter en linker ventrikels. Ze trekken allemaal samen door spierkracht in een bepaald ritme, dat het bloed coƶrdineert en het ritmisch in het lichaam pompt.

Het hartritme wordt gedicteerd door elektrische impulsen van het bekrachtigingslijnsysteem. De hoofdimpuls komt van de sinusknoop, die zich in de muur van het rechteratrium bevindt. De impuls reist door een knooppunt, de AV-knoop en de bundel van His in de Purkinje-vezels, die de hartspier van de punt prikkelen, wat de samentrekking teweegbrengt.

De tijdsvertraging resulteert in een dynamisch hartwerk, waarbij de atria eerst in de kamers worden geledigd, die vervolgens het bloed in de grote bloedvaten pompen.

Als de stroom van elektrische signalen verkeerd wordt geleid of als er extra impulsen in de hartwand ontstaan, is het hartritme verstoord. De hartspier werkt ongecoƶrdineerd en het bloed wordt minder effectief of helemaal niet in de grote bloedvaten gepompt.

Wanneer voer je een cardioversie uit?

Cardioversie kan te wijten zijn aan hartritmestoornissen die te snel zijn (tachycardie) waarbij het hart te weinig bloed in de bloedcirculatie pompt.

atriale fibrillatie

Bij atriale fibrillatie wordt het atrium geƫxciteerd door snel opeenvolgende, ongeordende pulsen. Een gedeelte van de pulsen wordt gevoerd in de kamers, die daarom vaak onregelmatig en kort na elkaar aan zichzelf (tachycardie) samentrekken. Ze zijn dan vaak niet voldoende gevuld met bloed, het hartwerk is oneconomisch.

De aritmie kan worden gevoeld met een verminderde prestaties, met de subjectieve gevoel van hartkloppingen, duizeligheid, kortademigheid, pijn op de borst of angst. Ook kan worden gevormd door de verstoorde bloedsomloop name atriale bloedstolsels die - een beroerte kan veroorzaken - als ze oplossen.

atriale flutter

De atriale flutter komt in wezen overeen met de atriale fibrillatie. Het atrium kan echter samentrekken met frequenties van meer dan 250 tot 350 slagen per minuut, terwijl het kan zijn van 350 tot 600 slagen in atriale fibrillatie.

Atriale tachycardie (atriale tachycardie)

De elektrische impulsen starten niet vanaf de sinusknoop, maar vanaf andere plaatsen in de wand van het rechteratrium. In tegenstelling tot atriale fibrillatie en atriale flutter zijn de atriale events normaal en kloppen ze met een snelheid van 160 tot 220 slagen per minuut.

Wolff-Parkinson-White-syndroom (WPW-syndroom)

Afgezien van de normale route tussen het atrium en ventrikel is er een extra pad dat een "kortsluiting" naar de hartspier in deze aandoening vertegenwoordigt. Dit kan - meestal een epileptische aanval - leiden tot extra impulsen die het ventrikel binnenkomen en dit ging samen in een snelle maar stabiele opeenvolging.

AV-nodale re-entry tachycardie

Hier circuleren elektrische impulsen in de AV-knoop, wat leidt tot onregelmatige contracties als gevolg van hun doorsturen.

Ventriculaire tachycardie (ventriculaire tachycardie)

De elektrische impulsen ontstaan ā€‹ā€‹in de wanden van de kamers, die te snel samentrekken.

Belangrijke symptomen

 • hartkloppingen
 • hardheid van het gehoor
 • duizeligheid
 • syncope

Wat doe je met cardioversie?

Hoewel zowel elektrische als medische cardioversie bedoeld zijn om een ā€‹ā€‹tachycardiale aritmie te stoppen, verschillen ze aanzienlijk in hun prestaties:

Elektrische cardioversie

VĆ³Ć³r een geplande elektrische cardioversie zal uw behandelend arts u tijdig informeren en een zogenaamd 12-kanaals ECG schrijven om het type hartritmestoornis te verduidelijken. Hij sluit ook ziekten uit die cardioversie voorkomen, zoals digitalisintoxicatie, bestaande bloedstolsels of hyperthyreoĆÆdie (hyperthyreoĆÆdie).

Drie tot vier weken vĆ³Ć³r cardioversie worden antistollingsmiddelen (anticoagulantia) gegeven om bloedstolsels (trombi) te voorkomen. Daarnaast kan de arts een speciale echografie, de transesofageale echocardiografie, gebruiken om een ā€‹ā€‹bepaald deel van het hart dat vatbaar is voor trombose te onderzoeken.

Onder korte anesthesie worden elektrische pulsen afgegeven via elektroden (schoepen) van de zogenaamde cardioverter die op de borst is geplakt. De huidige pulsen zijn synchroon met de hartslag, die wordt geregistreerd door een ECG. Het werkelijke hartritme wordt dus niet gestoord. Daarom wordt cardioversie ook synchrone defibrillatie genoemd.

Met behulp van een ECG beoordeelt de arts of de elektrische cardioversie succesvol was. Indien nodig worden extra impulsen toegediend of extra medicijnen geĆÆnjecteerd, die het hartritme normaliseren.

Als de elektrische cardioversie wordt gebruikt in een noodsituatie, is de afgifte van de puls niet gebaseerd op het ECG. De elektrische energie wordt onmiddellijk aan het hart afgegeven, daarom spreken we hier van een asynchrone defibrillatie.

Belangrijk onderzoek

 • ECG
 • Elektrofysiologisch onderzoek
 • Meet de hartslag

defibrillatoren

Hoe defibrillators worden gebruikt en waar u op moet letten, lees defibrillators in de tekst.

Medicinale cardioversie

Medicinale cardioversie wordt meestal alleen overwogen als de aritmie niet meer dan 48 uur geleden is begonnen. Afhankelijk van de risico's of reeds bestaande aandoeningen, zal uw arts het geneesmiddel kiezen dat het beste bij u past. Dit wordt intraveneus geĆÆnjecteerd onder medisch toezicht en er wordt tegelijkertijd een ECG geschreven, omdat de toediening kan resulteren in een vertraagd hartritme of hartritmestoornissen. Bovendien ontvangt u tijdens de medicinale cardioversie anticoagulantia ter preventie van trombose. Flecainide, amiodaron, ibutilide en propafenon worden het meest gebruikt. FlecaĆÆnide kan ook worden voorgeschreven als een tablet voor zelftherapie

De therapie helpt bij deze ziekten

 • aritmie

Wat zijn de risico's van cardioversie?

De volgende complicaties kunnen optreden tijdens cardioversie:

 • Vasculaire occlusies door reeds gevormde trombi
 • Hartritmestoornissen (hartritmestoornissen)
 • Zuurstoftekort door anesthesie tijdens elektrische cardioversie
 • Brandwonden en roodheid door de elektroden
 • AllergieĆ«n voor medicijnen
 • Herhaling van ongemak (recidief)

Cardioversie

Waar moet ik na een cardioversie rekening mee houden?

Direct na de cardioversie je moet niet 24 uur actief betrokken zijn bij het wegverkeer. Zodat het niet komt na een succesvolle cardioversie voor nieuwe klachten, schrijft de arts u dezelfde medicijnen voor als bij de medicinale Kardioversion of zogenaamde bĆØtablokkers. Deze zorgen voor behoud van het sinusritme. Als uw arts een verhoogd risico op trombi detecteert, zal hij u ook ongeveer vier weken lang geneesmiddelen tegen trombose voorschrijven.


Zo? Deel Met Vrienden: