Zorgkosten

Voor de zorgkosten moeten mensen die zichzelf nodig hebben, zorgfondsen, sociale voorzieningen en vaak ook de kinderen betalen. Lees meer over zorgkosten!

Zorgkosten

de zorgkosten, die nodig zijn om zorgbehoevenden te verzorgen, kan gemakkelijk oplopen tot enkele duizenden euro's per maand. Hier kunt u lezen over de financiƫle en niet-geldelijke voordelen van de langdurige zorgverzekering om de kosten van zorg te dekken en wat patiƫnten en familieleden zelf moeten betalen!

Zorgkosten - Dure pensionering

Veel ouders moeten niet alleen betalen voor het onderhoud van hun eigen kinderen, maar ook de zorgkosten van hun ouders betalen. Als ouderen een zorgzaak worden, kan het duur zijn. De meest zorgbehoevende mensen ontvangen zoveel pensioen en hebben zoveel reserves dat ze de zorgkosten zelf kunnen betalen. De voordelen van een verzekering voor langdurige zorg zijn meestal onvoldoende. Het OCMW en de volwassen kinderen moeten dan ingrijpen.

Lees ook

 • Heimbewohner - de rechten
 • Langdurige zorg - de oorzaken
 • Vind zorg - het proces
 • Nursing degrees (voorheen: verpleegniveau)
 • Verpleeghuizen - de selectiecriteria
 • zorgkosten
 • Caregivers - Tips

Verpleegkosten: subsidies van het Nursing Fund

Met een erkende behoefte aan langdurige zorg, kent de langdurige zorgverzekering 2 toe aan de zorgkosten die voortvloeien uit de thuiszorg: zorgvragers kunnen kiezen tussen zorgtoeslag en verstrekkingen of een combinatie van beide. De beurzen zijn afhankelijk van de mate van zorg:

graad verpleegkunde

Zorggeld per maand

Zorgdiensten per maand

1

-

-

2

316 euro

689 euro

3

545 euro

1.298 euro

4

728 euro

1.612 euro

5

901 euro

1.995 euro

De zorgtoeslag wordt toegekend als zorgbehoevende personen worden verzorgd door een erkende professionele verplegingsdienst voor ambulante zorg. Deze subsidie ā€‹ā€‹is voor zorgkosten, zoals persoonlijke verzorging, voedsel- en wandelondersteuning, verpleegkundige zorg en huishoudelijke hulp.

Daarnaast hebben mensen die zorg nodig hebben voor alle soorten zorg (zelfs met zorgniveau 1) recht op een maandelijks bedrag van 125 euro. Dit geld kan ook worden gebruikt voor diensten voor serene diensten (verpleging, dag- en nachtzorg, kortdurende zorg, schoonmaakmiddelen, enz.).

Stationaire zorg

Zelfs bij intramurale zorg in een verpleeghuis levert de langdurige zorgverzekering een bijdrage aan de zorgkosten:

 • Zorgniveau 2: 770 euro
 • Graad 3: 1.262 Euro
 • Graad 4: 1.775 euro
 • Zorgniveau 5: 2.005 Euro

Dit forfaitaire voordeel wordt alleen gebruikt voor verpleging, medische zorg en thuiszorg. Om de zorgkosten verder te dekken, moeten verzekerden een eigen bijdrage betalen. Het kan verschillen tussen de verschillende verpleeghuizen, maar is niet afhankelijk van het zorgniveau. Dat betekent: ongeacht de mate van zorg betalen alle zorgbehoevende personen in een en dezelfde woning dezelfde zorggerelateerde eigen bijdrage.

Bovendien moeten zorgbehoevende mensen de andere kosten van verpleegkundige zorg (voedsel, huisvesting, investering) betalen.

Mensen in zorg met een zorgniveau van 1 kunnen het maandelijkse reliƫf van 125 euro gebruiken voor de zorgkosten en andere kosten van intramurale zorg.

Verpleegkosten: kinderen in dienst

Als het inkomen en het vermogen van een zorgbehoevende persoon plus de voordelen van de ziekteverzekering of ziekteverzekering om de zorgkosten te dekken niet voldoende zijn, kan het OCMW "hulp voor de zorg" worden aangevraagd. Dit neemt dan een deel van de zorgkosten van volwassen kinderen van de patiƫnt terug, als ze voldoende inkomen hebben. De kinderen kunnen dit doen zorgkosten stel de ouders af als een buitengewone last voor de belasting.


Zo? Deel Met Vrienden: