Zorgrecht - belangrijke informatie

De zorg verving in 1992 de voorheen geldende voogdij en handicap. Het voordeel van de zorg is dat de zorgverlener meer rechten heeft en dat de verzorger meer controle heeft.

Zorgrecht - belangrijke informatie

Zorg - de redenen

De zorg verving in 1992 de voorheen geldende voogdij en handicap. Het voordeel van de zorg is dat de zorgverlener meer rechten heeft en dat de verzorger meer controle heeft. Bovendien hoeft een zorgrichtlijn niet alomvattend te zijn, maar kan ze alleen op specifieke gebieden van toepassing zijn.

De eerste vereiste voor zorg is een objectieve behoefte aan hulp en ondersteuning. Het kan alleen worden vastgesteld als de betrokken persoon zijn zaken niet meer kan regelen zonder hulp. De redenen kunnen zijn psychische aandoeningen, zowel aangeboren mentale als fysieke en emotionele handicaps. Een voorbeeld van een verstandelijke beperking is mentale degeneratie bij patiƫnten met dementie.

Een zorg stimuleren

Elke persoon kan de bevoegde rechtbank (voogdij) een verzorging aanbieden als er een redelijk vermoeden bestaat dat een ander of hij zelfs niet langer zonder wettelijke en organisatorische hulp in het dagelijks leven het hoofd kan bieden.

De voogdijrechter moet deze aanvraag onderzoeken en een taxateur aanstellen. Dit zijn personeelsleden van de rechtbank die de getroffen persoon in hun woonomgeving bezoeken, evenals artsen die hun gezondheidstoestand documenteren.

Als blijkt dat de betrokken persoon zijn of haar belangen onvoldoende kan vertegenwoordigen, krijgt hij of zij een bemiddelaar toegewezen voor de duur van de gerechtelijke procedure. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn van de betrokkene, een advocaat of een medewerker van autoriteiten en ondersteunende clubs.

Gerechtelijke hoorzitting

Een rechter beslist over de behoefte aan zorg en de benoeming van een supervisor. Hij ontvangt alle meldingen en moet een persoonlijk beeld krijgen van de persoon in kwestie.

De rechter bezoekt de betrokken persoon persoonlijk in het ziekenhuis, thuis of in zijn appartement. Een hoorzittingsdatum in zijn privƩomgeving, maar de betrokkene kan ook weigeren. Dan vindt de hoorzitting voor de rechtbank plaats. In een laatste discussie legt de rechter aan de verzorger uit hoe hij zal beslissen.

Wie zal de supervisor zijn?

Iedereen die vermoedt dat hij de komende jaren zorg nodig heeft, kan schriftelijk opnemen in een zorgrichtlijn die zijn verzorger moet worden. Zelfs zonder een dergelijk document zullen de voogdijrechtbanken eerst contact proberen te leggen met naaste familieleden of kennissen om te zien of zij deze taak op zich willen nemen. Medische beoordelaars kunnen ook een persoon voorstellen als zij tijdens hun onderzoeken en interviews een speciale vertrouwensrelatie tussen de betrokken persoon en een zorgverlener hebben opgebouwd.

Als de rechtbank geen vertrouwenspersoon kent die het toezicht wil overnemen, wordt een professionele adviseur aangesteld. Dit kunnen maatschappelijk werkers zijn of advocaten die leven door een grotere groep verzorgers te vertegenwoordigen en te verzorgen. Hulpverleners ontvangen meestal een forfaitair bedrag. Alleen als een alleenstaande geen zorg kan verlenen, kan een zorgorganisatie of een autoriteit als zorgverlener worden aangesteld.

Omvang van de zorg

De zorg wordt alleen ingesteld voor de verantwoordelijkheidsgebieden die de getroffen persoon niet zelfstandig kan uitvoeren. Afhankelijk van zijn capaciteiten zal uitgebreide zorg of ondersteuning voor de volgende deelgebieden worden vastgesteld:

  • Medische behandeling en gezondheidszorg,
  • Asset bewaring,
  • Residence bepaling,
  • Volkshuisvesting,
  • Post en telefoon controle.

Taken van de supervisor

De toezichthouder is primair verplicht aan zijn protĆ©gĆ©. Hij moet zich niet alleen laten leiden door zijn eigen opvattingen en overtuigingen, maar moet zich laten leiden door de wensen van de persoon die wordt verzorgd, voor zover dit hen niet schaadt. Omdat volgens Ā§ 1901, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, "tot het welzijn van de verzorger behoort, heeft hij ook de mogelijkheid binnen zijn mogelijkheden om zijn leven vorm te geven volgens zijn eigen wensen en ideeĆ«n." De supervisor moet het levensplan van de persoon die wordt opgevangen respecteren en kan alleen in strijd handelen als het leven of de gezondheid van de persoon die wordt verzorgd, concreet wordt bedreigd door zijn gedrag.

Afhankelijk van het veld van zorg bankiert de supervisor voor zijn protƩgƩ, verdeelt het geld voor bepaalde periodes, sluit contracten met huisbazen en huisbeheerders en begeleidt de persoon die wordt verzorgd naar de dokter. Uiteraard worden de artsen ontheven van hun geheimhoudingsplicht jegens de respectievelijke leidinggevende. Gezamenlijk bepalen mantelzorgers en zorgverleners welk medisch behandelingsvoorstel het beste is. Bepalend is het persoonlijk contact tussen de verzorger en zijn protƩgƩ. Het volstaat niet dat de toezichthouder alleen het geschreven en legale verkeer afhandelt en niet regelmatig naar de persoon kijkt die wordt verzorgd. In de praktijk is dit echter vaak anders.Daarom is het beleid momenteel de zorgwet aan het herzien en zal het mogelijk hervormen.

Beperkingen van de besluitvorming

Ter ondersteuning rechten situaties worden gedefinieerd, waarin de coach niet kan beslissen over zijn eigen, maar moet de goedkeuring van de bevoegde rechter te zoeken. Deze omvatten vooral:

  • Medische behandelingen of procedures die worden geassocieerd met een hoog sterftecijfer of een hoog risico op blijvende schade aan de gezondheid (behalve in noodgevallen).
  • sterilisatie,
  • Accommodatie op de gesloten afdeling van een ziekenhuis of verpleeghuis,
  • Vergelijkbare accommodatie ( "vrijheid") maatregelen, zoals bed rails, body riemen, het binden van de armen en benen, de voltooiing van de kamer of geneesmiddelen voor immobilisatie. Deze moeten ook apart worden aangevraagd voor bestaande accommodatie.
  • Ontbinding van bestaande huurovereenkomsten.

Einde van een zorg

Uiterlijk na zeven jaar moet het voogdijgerecht beslissen over de schorsing of verlenging van een zorg. In de meeste gevallen, de bevoegde rechter in de volgorde van de toezichthouder geeft al een eerdere datum waarop de behoefte aan zorg moet worden gecontroleerd.

Ongeacht de onder toezicht of zijn vertegenwoordiger kan de rechter op elk moment dat de voorwaarden voor de zorg in de tussentijd zijn gewijzigd of zelfs opgeheven vertellen. Dan moet de rechtbank beslissen over de afschaffing van zorg. Is de onder toezicht ontevreden met zijn promotor, kan hij voorstellen aan de rechter een andere begeleider. Dit moet even goed geschikt zijn en klaar om de zorg over te nemen. Als een supervisor zijn taken niet vervult, wordt hij door de rechtbank ontslagen.

PDF-downloads over dit onderwerp:

"Supervisieorder

"Zorgwet


Zo? Deel Met Vrienden: