Caregivers - tips

Een geval van verpleging kan plotseling en onverwachts of langzaam en kruipend optreden. In beide gevallen moeten familieleden en getroffenen zich aanpassen aan een veranderde situatie. Het thuis houden van ouders betekent niet alleen veel organisatie, maar ook de vraag hoe goed met elkaar om te gaan.

Caregivers - tips

Zoek hulp

Mensen kunnen plotseling en onverwachts of langzaam en kruipend een verpleegdoos worden. In beide gevallen moeten familieleden en getroffenen zich aanpassen aan een veranderde situatie. Het verzorgen van je ouders thuis betekent niet alleen veel organisatie, maar het roept ook de vraag op hoe je goed met elkaar kunt omgaan.

Het onderhouden van een familielid in uw eigen gezin is hard werken. Veel mensen bereiken snel hun fysieke en emotionele grenzen. In veel gevallen kan burn-out worden voorkomen als familieleden tijdig hulp zoeken en een aantal regels in acht nemen.

Zorgtijd voor werknemers

Mantelzorgers hebben recht op een verpleegperiode van maximaal zes maanden waarin ze geen salaris ontvangen, maar wel onder de sociale verzekering vallen. De terugkeer van mantelzorgers naar hun werkgever blijft gegarandeerd. Ze blijven meestal gedekt door de langdurige zorgverzekering voor deze periode. De claim van de werkloosheidsverzekering blijft. Indien nodig worden de bijdragen aan de gezondheids- en langdurige zorgverzekering tot het bedrag van de minimale bijdrage gedragen door het fonds voor langdurige zorg.

Maak de mogelijkheden duidelijk

Denk tijdig aan het gezin terwijl je je de volgende fase van het leven voorstelt. Besteed veel aandacht aan of en in welke mate wensen kunnen worden vervuld. Verduidelijk in een vroeg stadium of de familierelatie zo sterk en veerkrachtig is dat thuiszorg mogelijk is. Handelt niet alleen vanuit morele druk en plichtsbesef, anders zul je snel overweldigd raken.

Krijg informatie

Als er sprake is van zorg, informeer dan zo precies mogelijk over de toestand van de patiƫnt, maar ook over de prognose. Als je weet wat je kunt verwachten, kun je dingen vroeg organiseren. Wees niet gepacificeerd door artsen en therapeuten met zinnen als "Het komt weer goed", maar vraag het totdat je alles begrijpt. Vraag het niet eens, maar met regelmatige tussenpozen. Vraag ook om hulpmiddelen die u kunnen helpen.

 • Afbeelding 1 van 7

  Stroke - de belangrijkste voorbodes

  In ƩƩn klap telt elke minuut. Als de bloedtoevoer in de hersenen wordt onderbroken door een stolsel of een hersenbloeding, sterven de zenuwcellen af. Hoe sneller de oorzaak kan worden geƫlimineerd, hoe minder hersenaandoeningen verloren gaan. "Tijd is brein - tijd is brein" is het motto. Neem elk van de onderstaande waarschuwingssignalen serieus.

 • Afbeelding 2 van 7

  Snel naar de dokter

  Zelfs als de beschreven alarmtekens slechts enkele minuten duren, moet u een arts raadplegen. Hij kan bijvoorbeeld een hersenscan gebruiken om te bepalen of de symptomen onschuldig zijn of eigenlijk een herhaling van een beroerte zijn.

 • Afbeelding 3 van 7

  Extreme hoofdpijn

  Als een aangeboren zwakke plek in de bloedvaten van de hersenen (aneurysma) breekt, treedt een hersenbloeding op, die tot extreme hoofdpijn kan leiden. Het kan worden geassocieerd met misselijkheid en braken.

 • Afbeelding 4 van 7

  Alles draait rond

  Duizeligheid kan vele oorzaken hebben - een beroerte is slechts Ć©Ć©n optie bij velen. In combinatie met andere symptomen kan het echter wijzen op een infarct in de hersenen.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 7

  Plotselinge verlamming

  Wanneer verlammingen aan Ć©Ć©n kant van het lichaam uit het niets optreden, is dit een belangrijk waarschuwingssignaal voor een mogelijke beroerte. Een neerhangende mondhoek aan een kant of in een hangend ooglid is bijvoorbeeld typisch. Ook een verdoofd gevoel in een gezichtshelft, een arm of een been kan een hint zijn.

 • Afbeelding 6 van 7

  Slechte kijk

  Een beroerte kan ook het gezichtsvermogen beĆÆnvloeden. De patiĆ«nt heeft plotseling moeite om ruimtelijk te zien, hij ziet twee keer of kan zich slecht oriĆ«nteren. Typisch is ook een beperking van het gezichtsveld op een pagina. De patiĆ«nt bijvoorbeeld ziet niet langer objecten of personen die zich aan de linkerkant van zijn lichaam bevinden. Sommige peetvaders worden soms blind aan Ć©Ć©n oog.

 • = 7? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 7 van 7

  Hoe alstublieft?

  Als het spraakcentrum in de hersenen wordt beĆÆnvloed door een beroerte, spreken sommige patiĆ«nten haperend of schokkerig. Anderen verdraaien lettergrepen of letters of verwarren hele woorden. Enkelen kunnen zelfs niet meer praten. Omgekeerd kan ook het spraakverstaan ā€‹ā€‹verstoord zijn: patiĆ«nten kunnen nog steeds voor zichzelf spreken, maar zij begrijpen niet langer wat hen wordt gezegd.

Verspreid werk

Als verzorger staat u vaak onder druk om te presteren.De omgeving verwacht dat je een 'co-therapeut' wordt en geeft je de schuld voor de ontwikkeling van de toestand van de patiĆ«nt. In deze situatie lukt het u nauwelijks om een ā€‹ā€‹goed resultaat te behalen.

Spreid de zorg op vele schouders op tijd uit. Dit kunnen niet alleen andere familieleden zijn, maar ook professionele zorgdiensten van buitenaf. Daarnaast zijn er ook veel vrijwillige helpers, zoals kerkelijke bezoekdiensten.

Pas op met zorg

Doe mee met een zorgcursus. Hier verkrijgt u de nodige kennis en leert u de juiste bewegingen. Dit geeft u zekerheid bij het omgaan met de patiƫnt. De langdurige zorgverzekeringen, welzijnsverenigingen of medische diensten van de ziekenfondsen (Medicproof of MDK) bieden zorgcursussen voor familieleden. Bovendien maken deze cursussen ook een uitwisseling van ervaringen tussen de zorgverleners mogelijk. Hier krijg je hulp van professionals en getroffenen en leer je hoe ze omgaan met de lasten.

Verduidelijk verwachtingen

Verduidelijk met de patiƫnt welke dingen hij kan en wil doen en waar hulp nodig is. Aan de ene kant, je moet verantwoordelijkheid nemen en beslissingen nemen, aan de andere kant, de persoon die zorg nodig heeft, moet ook zijn autonomie en waardigheid behouden. Dit spanningsveld biedt de beste voedingsbodem voor relationele strijd en onuitgesproken verwachtingen en wensen.

Creƫer vrijheid

Elke zorg beĆÆnvloedt ook de relaties van de verpleegster met andere mensen, vooral zijn eigen familie. Soms moet het gezinsleven worden aangepast aan de behoeften van de zorgverlener. Dit kan leiden tot frustratie bij alle betrokkenen. Probeer een balans te vinden tussen je eigen behoeften en die van de persoon die zorg nodig heeft. Hier kan het gezin u helpen.

Neem het serieus als buitenstaanders bevestigen dat je de prikkelbaarheid vergroot. Dit is een teken van overbelasting. Probeer vrijheid voor jezelf en je familie te creƫren. De langdurige zorgfondsen dekken de kosten van een vervangende dienst (preventieve zorg) gedurende maximaal vier weken per jaar. De voorwaarde is dat u de patiƫnt zes maanden hebt verzorgd (voorheen twaalf maanden). Gedurende deze tijd bent u ook gedekt door een pensioenverzekering.

Profiteer van deze aanbieding. Zelfs als de patiƫnt niet graag door een vreemde wordt verzorgd, heeft u ook rust nodig. Gefrustreerde en uitgeputte kinderen helpen hun ouders niet.


Zo? Deel Met Vrienden: