Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (cytomegalovirus, cmv-infectie) is een infectieziekte veroorzaakt door virussen. Hier lees je alles wat belangrijk is!

Cytomegalovirus

cytomegalovirus (ook cytomegalovirus, CMV-infectie) is een infectieziekte veroorzaakt door virussen. Vooral mensen die al een onderliggende ziekte hebben, lopen risico. Tijdens de zwangerschap wordt het virus vaak overgedragen van de moeder op het kind. Cytomegalovirus kan bijna elk orgaan aantasten en een leven lang opnieuw voorkomen. Hier kunt u alle belangrijke informatie over cytomegalovirus lezen.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. B25P35

Productoverzicht

cytomegalovirus

 • beschrijving

 • symptomen

 • Oorzaken en risicofactoren

 • Examens en diagnose

 • behandeling

 • Ziekteprocedure en prognose

Cytomegalovirus: beschrijving

Cytomegalovirus is een infectieziekte veroorzaakt door cytomegalovirus (CMV). Het behoort tot de familie van herpesvirussen en wordt ook humaan herpesvirus-5 (HHV-5) genoemd. Na genezing van de infectie blijven deze virussen een levenlang in het lichaam. Deze keer wordt latentie genoemd. Als het immuunsysteem bijvoorbeeld ernstig wordt verzwakt door een andere ernstige ziekte, kunnen de virussen worden gereactiveerd door hun latentie. Vervolgens activeren ze opnieuw het klinische beeld van cytomegalovirus.

Cytomegaloviruses worden wereldwijd gedistribueerd. Er is een verband tussen de prevalentie en de welvaart van de bevolking. In derdewereldlanden heeft meer dan 90 procent van de bevolking antistoffen tegen cytomegalovirus. In de geĆÆndustrialiseerde landen van de westerse wereld ligt de prevalentie bij kinderen tot zes jaar tussen de vijf en dertig procent en neemt de prevalentie toe vanaf de puberteit met een toename van seksuele contacten tot 70 procent op volwassen leeftijd.

Cytomegaloviruses worden overgedragen via speeksel, tranen, bloedproducten, orgaantransplantaties, zaadvloeistof, cervicale secreties, moedermelk en placenta. Met 0,3 tot 1,2 procent van de aangetaste pasgeborenen is cytomegalovirus de meest voorkomende congenitale virale infectie. Ongeveer 35 procent van de zuigelingen van cytomegalovirus-positieve moeders zijn besmet door borstvoeding.

Cytomegalovirus: symptomen

In cytomegalovirus kunnen de symptomen heel verschillend zijn. Vooral de afweerkracht van het immuunsysteem van het lichaam is cruciaal. Immuno-geĆÆnfecteerde mensen vertonen in de meeste gevallen helemaal geen tekenen van ziekte. Congenitale (aangeboren) cytomegalovirusinfectie kan soms leiden tot ernstige invaliditeit. Men differentieert dus afhankelijk van de tijd van de infectie en de leeftijd van de betreffende:

Congenitale (connatal) cytomegalovirus-symptomen

Als ongeboren kinderen in de baarmoeder geĆÆnfecteerd raken met cytomegalovirus, is 90 procent van hen asymptomatisch bij de geboorte. Tijdens hun leven worden 10 tot 15 procent van de late letsels gediagnosticeerd als gehoorstoornissen. Vijf procent van de geĆÆnfecteerde pasgeborenen vertoont niet-specifieke ziektes:

 • laag geboortegewicht
 • Geelzucht (geelzucht)

Nog eens vijf procent van de geĆÆnfecteerde kinderen heeft ernstige gevolgen:

 • vroeggeboorte
 • vergrote lever en milt (hepatosplenomegalie)
 • stollingsstoornissen
 • Water het hoofd (waterhoofd)
 • Retinale ontsteking (retinitis)

In de latere stadia hebben kinderen vaak mentale en fysieke beperkingen, zoals leerstoornissen of gehoorproblemen.

Cytomegalic symptomen bij gezonde kinderen

Bij gezonde kinderen is de CMV-infectie meestal asymptomatisch. Dit betekent dat er meestal geen tekenen van ziekte zijn.

Cytomegalic symptomen bij gezonde volwassenen

Bij overigens gezonde volwassenen is de cytomegalovirusinfectie asymptomatisch in meer dan 90% van de gevallen of hebben patiƫnten klagen over onkarakteristieke, griepachtige symptomen zoals:

 • Vermoeidheid gedurende weken
 • gezwollen lymfeklieren (lymfadenopathie)
 • milde leverontsteking (hepatitis)

Cytomegalische symptomen bij immuungecompromiteerde patiƫnten

Als patiƫnten een verzwakt immuunsysteem hebben door een ziekte (zoals kanker, AIDS, SCID = ernstige gecombineerde immunodeficiƫntie) of immunosuppressieve therapie na orgaantransplantatie, is de cytomegalovirusinfectie vaak ernstig. De patiƫnten ontwikkelen onder andere de volgende klachten:

 • koorts
 • Spier- en gewrichtspijn
 • ernstige longontsteking
 • Leverontsteking (hepatitis)
 • Encefalitis (encefalitis)
 • Retinale ontsteking (retinitis)
 • Colitis (colitis)
 • Nierontsteking (vooral na transplantaties)

Cytomegalovirus: oorzaken en risicofactoren

De oorzaak van cytomegalovirus is het cytomegalovirus (CMV). Het is een ziekteverwekker die uitsluitend bestaat uit een schaal met ingesloten capsule en genetisch materiaal. Als het virus via smeerinfecties, seksuele contacten of bloedproducten het lichaam binnendringt, dringt het in afzonderlijke cellen binnen en prolifereert het daarin. Deze cellen zijn beschadigd en ontwikkelen zich tot reusachtige cellen.Dit leidde tot de naam van de ziekte: het Griekse woord "cytos" betekent "cel" en "megas" betekent "groot".

Het cytomegalovirus kan bijna alle organen treffen, bij voorkeur de speekselklieren. Op welke plek in het lichaam blijven de virussen levenslang, is nog niet opgehelderd. Sommigen van hen overleven waarschijnlijk in bloedvormende stamcellen.

De virussen kunnen worden geĆ«limineerd van alle lichaamsvloeistoffen (inclusief urine, speeksel, zaadvloeistof) van geĆÆnfecteerde mensen. Vaak gebeurt dit alleen tijdens de eerste weken van primaire infectie, dat wil zeggen wanneer de patiĆ«nt voor de eerste keer is geĆÆnfecteerd met cytomegalovirus. Het kan echter voorkomen dat kinderen die besmet zijn geraakt tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte, het virus afscheiden tot het derde jaar.

Risicofactoren voor cytomegalovirus

Zwangerschap is een bijzonder risico situatie: Als een vrouw tijdens de zwangerschap voor het eerst besmet met het cytomegalovirus, zelfs de ongeboren aangesloten op 40 procent van de gevallen. Hoewel 90 procent van de getroffen kinderen bij de geboorte symptoomloos is. Tien tot vijftien procent van deze kinderen ontwikkelt tijdens zijn leven echter late schade, zoals gehoorbeschadiging. De overige tien procent van de kinderen die met cytomegalovirus worden geboren, vertoont bij de geboorte de helft van hen met niet-specifieke, milde symptomen en de andere helft met ernstige ziekteverschijnselen.

Ook het risico op het krijgen van cytomegalovirus bij patiĆ«nten met immuundeficiĆ«ntie zo aanwezig als in aids, kanker, aangeboren immuundeficiĆ«nties of orgaantransplantaties. Een dergelijk tekort kan niet alleen een eerste infectie begunstigen, maar ook de reactivering van de virussen uit hun latentie na een eerdere infectie. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen. Bij ongeveer tien procent van de vrouwen die al met CMV zijn geĆÆnfecteerd, breekt cytomegalovy opnieuw uit tijdens de zwangerschap.

Cytomegalovirus: onderzoeken en diagnose

Om cytomegalovirus te diagnosticeren, zal uw arts u uitgebreid vragen over uw medische geschiedenis (anamnese). Hij stelt u bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Sinds wanneer voel je je ziek?
 • Ben je zwanger?
 • Lijdt u aan een onderliggende ziekte, zoals kanker of AIDS?
 • Heeft u goede lucht te krijgen?
 • Voelt u druk in de bovenbuik?

Bij het daaropvolgende lichamelijk onderzoek luistert de arts naar uw longen en scant hij de lymfeklieren op de nek en uw buik. Daarnaast is uw fundus gespiegeld (fundoscopie / oftalmoscopie) om een ā€‹ā€‹mogelijke retinale ontsteking op te sporen.

Een Inspectiedeur

Daarnaast wordt een monster lichaamsvocht genomen, dat wordt onderzocht op het cytomegalovirus in het laboratorium. Hiervoor zijn bloed, urine, bronchiale vloeistof, vruchtwater of navelstrengbloed geschikt. Er wordt onderzocht of er genetisch materiaal of oppervlakte-eiwitten van het cytomegalovirus of antilichamen tegen zijn.

Het is belangrijk om te weten of het een eerste keer infectie met cytomegalovirus is (primaire infectie) of dat een eerder uitgevoerde en slapende (latente infectie) is geactiveerd. Voor dit doel worden twee monsters genomen, die om de twee weken worden verkregen. Liggen in het eerste monster, wordt geen specifieke antilichamen tegen CMV vĆ³Ć³r (seronegatief) en het tweede monster beide antilichamen van klasse IgG en IgM klasse (seropositief), als een primaire infectie vastgesteld. De verandering van seronegatief in seropositief monstermateriaal wordt seroconversie genoemd.

Luisterproeven bij kinderen

Kinderen die met cytomegalovirus zijn besmet tijdens de zwangerschap moet het horen proeven uit te voeren op regelmatige tijdstippen, zoals de gehoorstoornissen soms te laat worden gediagnosticeerd.

Cytomegalovirus: behandeling

Hoe cytomegalovirus wordt behandeld, hangt voornamelijk af van de sterkte van het immuunsysteem en de ernst van de symptomen. Gezonde volwassenen met een goed functionerend afweersysteem en daarom meestal alleen onkarakteristieke symptomen zoals vermoeidheid, krijgen meestal geen medicatie.

Patiƫnten met een verzwakt immuunsysteem krijgen antivirale middelen en hyperimmunoglobulines.

antivirale middelen

Antivirale middelen zijn geneesmiddelen die voorkomen dat virussen zich voortplanten en verspreiden. Ze worden vaak geassocieerd met ernstige bijwerkingen en worden daarom alleen in ernstige gevallen gegeven. Net als alle andere herpesvirussen kan CMV niet volledig worden verwijderd. Een deel van het virus blijft voor het leven in het lichaam ondanks antivirale therapie.

Cytomegalovirus wordt behandeld met het antivirale ganciclovir. Het kan ernstige bijwerkingen veroorzaken omdat het een toxisch effect heeft op de nieren en het beenmerg. Afhankelijk van hoe goed ganciclovir werkt, kunnen andere antivirale middelen worden gebruikt. Hiertoe behoren bij voorkeur gebruikt voor de behandeling van retinitis valganciclovir, cidofovir, foscarnet en fomivirsen. Zwangere en zogende moeders moeten niet met deze geneesmiddelen worden behandeld. Pasgeborenen met cytomegalovirus mogen alleen worden behandeld in gespecialiseerde faciliteiten die ervaring hebben met de aandoening.

hyperimmunoglobulins

Een hyperimmune globuline bestaat uit antilichamen die effectief zijn tegen een specifieke ziekteverwekker. In het geval van cytomegalovirus worden CMV-hyperimmunoglobulinesera gebruikt. Deze worden zowel bij immuungecompromitteerde patiĆ«nten als bij zwangere vrouwen gebruikt waarvan wordt vermoed dat ze voor de eerste keer met CMV zijn geĆÆnfecteerd.

Cytomegalovirus: ziekteverloop en prognose

De tijd tussen infectie en het begin van het cytomegalovirus (incubatieperiode) is ongeveer vier tot acht weken. Cytomegalovirus blijft voor het leven in het lichaam na overleving. Daarom, vooral in het geval van verzwakking van het immuunsysteem, kan de ziekte steeds weer opnieuw uitbreken.

Patiƫnten met een intact afweersysteem hebben een goede prognose en cytomegalovirus geneest meestal zonder gevolgen. Bij alle andere patiƫnten hangt de uitkomst van de ziekte af van het type en de ernst van de symptomen. Cytomegalovirus kan bijvoorbeeld genezen zonder gevolgen voor de pasgeborene, of het kan leiden tot blindheid, gehoorbeschadiging en mentale invaliditeit. Bij immuungecompromiteerde patiƫnten kan gegeneraliseerde infectie (dwz infectie van veel verschillende orgaansystemen) fataal zijn. In het bijzonder is de pneumonie in de context van een cytomegalovirusinfectie gevaarlijk: deze eindigt in ongeveer de helft van de gevallen met de dood.

Cytomegalovirus: preventie

Cytomegalovirus wordt wereldwijd gedistribueerd. Als het gaat om preventie, is het daarom belangrijk om risicogroepen te beschermen. Deze omvatten zwangere vrouwen die voorheen niet waren geĆÆnfecteerd en personen met een risico op immunosuppressie (zoals die met onderliggende ziekten of na orgaantransplantaties).

Organ Transplantation:

Er is een groot risico op overdracht van cytomegalovirus tijdens orgaantransplantatie. Om het verkregen orgaan niet af te stoten, wordt het immuunsysteem van de orgaanontvanger verzwakt door middel van medicijnen (immunosuppressie). Dientengevolge kunnen infecties zoals cytomegalovirus ernstiger zijn omdat het lichaamseigen afweersysteem het niet kan bestrijden. Om een ā€‹ā€‹dergelijke infectie te voorkomen, worden zoveel mogelijk seronegatieve orgaandonoren geselecteerd. Wanneer bloed wordt overgedragen, kan het bloed worden gefilterd zodat cellen die cytomegalovirus kunnen bevatten, niet worden overgedragen.

Bovendien kunnen de orgaanontvangers vĆ³Ć³r transplantatie hyperimmunoglobulinesera tegen CMV ontvangen. Dientengevolge zijn er antilichamen tegen het cytomegalovirus in hun bloed, die binnendringende virussen onschadelijk kunnen maken.

Zwangere vrouwen:

Vrouwen kunnen hun CMV-status laten testen aan het begin van de zwangerschap of van tevoren. Het bloed wordt getest op specifieke antistoffen tegen cytomegalovirus. Volgens de kraamrichtlijnen wordt dit onderzoek niet gegeven en komt het dus overeen met een individuele gezondheidszorg (IGeL), die niet door alle ziektekostenverzekeringen wordt betaald. Als seroconversie wordt vastgesteld tijdens de zwangerschap, kan actie worden ondernomen.

Zwangere vrouwen die niet eerder cytomegalovirus hadden gehad, moeten zich bewust zijn van strikte handhygiĆ«ne wanneer ze in contact komen met baby's. Kinderen scheiden het cytomegalovirus-virus uit met urine of speeksel, vaak zonder tekenen van ziekte. Door handen te wassen met zeep of alcoholische handdesinfectie, kan het risico op infectie worden geminimaliseerd. Bovendien moeten seronegatieve zwangere moeders van geĆÆnfecteerde baby's de volgende tips opvolgen:

 • Kus je kinderen niet op de mond.
 • Gebruik niet hetzelfde bestek of gerechten als uw kinderen.
 • Gebruik niet dezelfde handdoeken of washandjes.
 • Desinfecteer uw handen na het reinigen van de neus van uw kind of het aanraken van speelgoed dat de kinderen eerder in hun mond hadden.

Deze maatregelen verminderen het risico op cytomegalovirus-infectie voor zwangere vrouwen.

Verbod op tewerkstelling:

Voor zwangere vrouwen die bijvoorbeeld zorgen voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar als opvoeders en, volgens het bloedonderzoek, niet voldoende immuniteit hebben cytomegalovirus een verbod op werk geldt voor de gehele duur van de zwangerschap. Dit is ter bescherming van het ongeboren kind.


Zo? Deel Met Vrienden: