Demtect

De demtect is een eenvoudige test voor dementie. Lees alles over het proces van de demtect, de evaluatie en de validiteit van de resultaten!

Demtect

DemTect is de afkorting voor "dementiedetectie". Dit is een eenvoudige screeningprocedure voor dementie. De DemTect onderzoekt cognitieve vaardigheden zoals geheugen, verbaal vloeiendheid en aandacht. Het duurt slechts ongeveer tien minuten. Ontdek alles wat belangrijk is over het proces en de evaluatie van de DemTect!

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten.

Productoverzicht

DemTect

  • DemTect: testtaken

  • DemTect: evaluatie

  • DemTect: combinatie met MMST

DemTect: testtaken

De DemTect (Dementiedetectie) helpt om de mentale handicaps van een patiƫnt te bepalen. Bovendien kan het worden gebruikt om het verloop van een zenuwinzinking te beschrijven. Het wordt gebruikt als andere tests (MMST, wachttest, enz.) Bij diagnostiek van dementie.

De DemTect bestaat uit vijf delen die worden gebruikt om verschillende cognitieve vaardigheden te testen.

DemTect subtest: woordenlijst

In de eerste subtest wordt de leertoename van het episodisch geheugen getest: de patiƫnt wordt een woordenlijst met tien termen (plaat, hond, lamp, enz.) Voorgelezen. De patiƫnt zou alle woorden moeten herhalen die hij zich kon herinneren - hun volgorde doet er niet toe. Het geheel wordt ƩƩn keer herhaald (met dezelfde woordenlijst).

Het aantal correct herhaalde woorden in beide passen wordt toegevoegd (maximaal 20 punten).

DemTect subtest: nummerconversie

De tweede subtest is een cijferomrekeningstaak: de patiƫnt moet eerst een drie- en een viercijferig nummer (bijvoorbeeld 209 en 4054) omzetten in de overeenkomstige cijferwoorden ("tweehonderd negen" en "vier duizend vierenvijftig").

Dan moet hij twee cijferwoorden (zoals "zeshonderd eenentachtig") in de corresponderende nummers omzetten.

In deze subtest kunt u maximaal vier punten behalen.

Subtest DemTect: taak voor de supermarkt

In de derde subtest moet de patiƫnt zoveel mogelijk dingen noemen die in een supermarkt kunnen worden gekocht. Met deze subtest wordt de semantische verbale vloeistof getest. De examinator telt de genoemde termen en noteert deze als een score (maximaal 30).

DemTect subtest: Nummerreeks achteruit

In de vierde taak worden twee-, drie-, vier-, vijf- en zescijferige getallenreeksen uitgelezen, die de patiƫnt achteraf moet herhalen. Geteld is de langste echte naar achteren herhaalde reeks getallen (maximaal zes punten). Met deze taak wordt het werkgeheugen gecontroleerd.

DemTect subtest: herhaling van de woordenlijst

Zonder eerst aan de patiĆ«nt te worden geĆÆnformeerd, wordt de woordenlijst van de eerste taak herhaald in de laatste taak DemTect. Het onderzoekt hoeveel van de termen die de patiĆ«nt kon onthouden nadat hij andere taken tussendoor had gehad. In deze subtest wordt de impliciete geheugenprestatie onder de loep genomen. De maximaal haalbare score is tien.

DemTect: evaluatie

Aan het einde krijgen alle subtotalen van de vijf subtests een overeenkomstige score volgens een conversietabel. Deze vijf scores worden opgeteld bij de totale score (maximum: 18). Er is een indicatie van de cognitieve prestaties van de patiƫnt:

  • 13 - 18 punten: leeftijdgeschikte cognitieve prestaties
  • 9 - 12 punten: lichte cognitieve achteruitgang
  • 8 punten of minder: vermoedelijke dementie

Als er een vermoeden van dementie ontstaat, worden verdere onderzoeken uitgevoerd.

Waarschuwing: de DemTect is niet geschikt voor patiĆ«nten jonger dan 40 jaar om een ā€‹ā€‹vermoede dementie op te helderen.

DemTect: combinatie met MMST

De DemTect kan ook worden gecombineerd met de MMST (Mini Mental Status Test), een andere belangrijke test voor diagnostiek van dementie. Deze combinatie is erg handig vanwege de DemTect Makkelijker om milde cognitieve stoornissen te detecteren dan de MMST.


Zo? Deel Met Vrienden: