Depressie

Depressie is een ernstige psychische aandoening. Patiƫnten voelen zich depressief, verliezen hun interesses, zijn uitgeput en hebben geen motivatie. De ziekte verbetert meestal niet vanzelf. Ontdek wat depressie is, hoe het zich ontwikkelt en welke therapieƫn hier helpen.

Depressie

Depressie is een ernstige psychische aandoening. De patiĆ«nten voelen zich erg depressief, verliezen hun interesses en zijn uitgeput en impotent. De ziekte blijft lang bestaan ā€‹ā€‹en verbetert gewoonlijk niet zonder behandeling. Hoe herken je depressie, hoe ontwikkelt het zich en welke therapieĆ«n helpen? Lees hier alles wat belangrijk is!

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F53F39F92F33F34

Marian Grosser, arts

Depressie omringt de getroffenen vaak als een zwart gordijn. Met de juiste combinatie van psychotherapie en medicatie kun je het gordijn heropenen!

Productoverzicht

depressie

 • symptomen

 • behandeling

 • Oorzaken en risicofactoren

 • Seasonal Affective Disorder

 • Depressie bij kinderen

 • Examens en diagnose

 • Definities van depressie

 • Ziekteprocedure en prognose

Snel overzicht

 • Voornaamste verschijnselen: diepe depressie, verlies van interesse, lusteloosheid
 • Naast de symptomen: et al Slapeloosheid, twijfel aan zichzelf, schuldgevoel, concentratieproblemen
 • therapie: verschillende vormen van psychotherapie en medicijnen (antidepressiva)
 • oorzaken: Gedeeltelijke erfelijke aanleg, mentale verwondingen, verstoorde boodschapperstofwisseling in de hersenen, stress
 • Zelfmoord risico: 10 tot 15 procent van de patiĆ«nten neemt zijn eigen leven. Een therapie beschermt!

Lees ook

 • Depressie - familieleden
 • leeftijd depressie
 • dysthymie

Depressie - Symptomen

Depressie is een ernstige psychische aandoening die professioneel moet worden behandeld. In tegenstelling tot verdriet en lusteloosheid, die deel uitmaken van het leven, verdwijnt depressie na een tijdje niet en verbetert het niet door afleiding of aanmoediging.

Drie belangrijke symptomen van depressie

Typisch voor depressie zijn de volgende drie hoofdsymptomen:

Depressieve stemming: De getroffenen hebben erg veel last van een diepe depressie. De depressieve stemming is bijna ononderbroken, ernstig en duurt minstens twee weken.

Innerlijke leegte en verlies van interesses: Een kenmerkend symptoom van depressie is ook dat de getroffen persoon geen vreugde of andere gevoelens voelt. Innerlijk voelt hij zich leeg en emotioneel. De interesse in sociale contacten, werk en hobby's vervalt. Aanmoedigingspogingen door de medemensen hebben geen effect. Zelfs positieve ervaringen verbeteren de stemming niet. Alles lijkt hopeloos voor hen, dus sommigen verliezen de wil om te leven.

Lusteloosheid en vermoeidheid: Omgaan met alledaagse taken is moeilijk of zelfs onmogelijk voor depressieve mensen. Ze voelen zich voortdurend geestelijk en lichamelijk uitgeput. Zelfs 's morgens opstaan ā€‹ā€‹wordt een show van kracht, zodat sommige mensen nooit het bed verlaten.

Side symptomen van depressie

Typerend voor depressie zijn de volgende secundaire symptomen:

 • sterke twijfel aan zichzelf
 • Schuldgevoelens en zelfbeschuldiging
 • Concentratie en aandachtsstoornissen
 • extreme behoefte aan slaap of slapeloosheid
 • sterke rusteloosheid en innerlijke agitatie
 • Verlies van seksuele interesse

Opgelet, suĆÆcidaal!

De negatieve gedachten kunnen zo sterk worden bij ernstige depressies dat zelfmoordgedachten ontstaan. Bij sommige depressieve mensen is het risico op zelfmoord erg hoog. Ongeveer tien tot vijftien procent van de patiƫnten met een depressie sterft aan zelfmoord.

Zoek hulp! Als je zelf aan zelfmoord denkt, of denkt dat het bij een familielid het geval kan zijn, zoek dan zonder aarzeling hulp. De schijnbaar hopeloze situatie is een symptoom van een depressie dat kan worden overwonnen met de juiste ondersteuning. Eerste hulp bij depressie en suĆÆcidale gedachten landelijk in de telefonische counseling op 0800-1110111 en 0800-1110222. Dit is anoniem, gratis en toegankelijk de klok rond. Aanbiedingen van zelfhulpgroepen biedt de Duitse Depressie Liga aan op .

Zelftest voor depressie

Heeft u de indruk dat u aan een depressie lijdt? Belangrijke tips worden gegeven door online zelftests, zoals de prestigieuze Goldberg-test, ontwikkeld door psychiater Ivan K. Goldberg. Belangrijk: zo'n zelftest kan de diagnose niet door een arts of therapeut vervangen. Zorg dat u hulp zoekt als de test deze aanbeveling geeft.

Lichamelijke symptomen bij depressie

Depressie wordt vaak geassocieerd met fysieke kwalen die geen duidelijke organische oorzaak hebben. Dergelijke symptomen worden somatisch genoemd. Typische lichamelijke klachten zijn:

 • cardiovasculaire aandoeningen
 • Hoofd- en rugpijn
 • Maag- en darmproblemen,
 • slaapstoornissen
 • anorexia
 • zeldzame, ook sterkere eetlust
 • een ochtend laag
 • seksuele aversie

somatisatiestoornis

Soms zijn de lichamelijke symptomen zo prominent dat de depressie niet meteen wordt herkend. Artsen spreken dan van een somatisch syndroom. De fysieke symptomen verschijnen in fasen en verdwijnen weer met de behandeling van depressie.

Als de arts geen enkele organische oorzaak voor de kwalen vindt, kan hij verborgen depressie als de werkelijke oorzaak onthullen door vragen te stellen. Als dat zo is, zal hij een diagnose stellen van een zogenaamde somatisatiestoornis. Dit betekent niet dat de patiƫnten zich alleen de symptomen voorstellen, maar alleen dat de depressie zich manifesteert in fysieke vorm.

Depressieve symptomen bij mannen

Bij mannen is depressie vaak atypisch. Onder andere agressief, risicovol gedrag en verhoogd alcoholgebruik duiden op een depressie. Een reden kan zijn dat ze de depressieve gevoelens als zwak en onmannelijk ervaren en daarom anders leven.

Wanen en hallucinaties van depressie

Een ernstige depressieve episode gaat soms gepaard met wanen en hallucinaties. De patiƫnten lijden bijvoorbeeld aan achtervolgingswaanideeƫn of obsessieve gedachten. Dergelijke misleidende depressies zijn bijzonder moeilijk te behandelen. Naast antidepressiva worden ook antipsychotica gebruikt.

Verdriet of depressie?

Depressiesymptomen kunnen vergelijkbaar zijn met die van diepe rouw. Maar er zijn cruciale verschillen. Dit houdt in dat, in tegenstelling tot depressie bij een sterfgeval, de depressieve stemming niet altijd hetzelfde blijft. De meeste rouwenden, ondanks hun verlies, kunnen erom lachen en voelen vreugde tussenin. Mensen kunnen dat niet doen met een depressie.

Bovendien verbetert de gemoedstoestand van rouwdragers gewoonlijk met de tijd. Verdriet kan abrupt terugkeren met de gedachte aan verlies. Maar geleidelijk aan zal een rouwende persoon opnieuw steeds meer genieten van prachtige ervaringen. De steun van vrienden en familie kan een troost voor hem zijn. In sommige gevallen echter, verandert een rouwreactie in depressie.

Depressie - behandeling

Elke derde persoon ontwikkelt tijdens zijn leven een depressie, zegt de statistieken. Een snelle behandeling is dan belangrijk, omdat de getroffenen sterk lijden onder hun toestand. Bovendien wordt de therapie moeilijker en groeit het risico dat de ziekte chronisch wordt.

Afhankelijk van de ernst van de ziekte wordt depressie meestal behandeld met psychotherapie, antidepressiva of een combinatie van beide. De combinatietherapie is speciaal geĆÆndiceerd voor chronische en recidiverende depressie. Zelfs bij ernstige depressie bevelen deskundigen een combinatie van beide behandelmethoden aan.

Psychotherapie voor depressie

Voor mensen met een depressie zijn er veel psychotherapeutische aanbiedingen. Op dit moment echter dekken de koffers alleen de kosten van cognitieve gedragstherapie en zogenaamde psychodynamische psychotherapieƫn.

psychotherapie

Psychotherapie vereist geduldig geduld en toewijding gedurende een periode van maanden. Degenen die erbij betrokken zijn, kunnen hun depressie vaak op de lange termijn overwinnen en hun algemene psychologische stabiliteit verbeteren.

Cognitieve gedragstherapie

In een cognitieve gedragstherapie zoekt de patiƫnt, met hulp van de therapeut, manieren om uit de depressie te leren. Onder andere worden negatieve gedachten, patronen en overtuigingen ontdekt, gecontroleerd op juistheid en, indien nodig, vervangen door nieuwe, positievere manieren van denken.

Psychodynamische psychotherapie

Psychodynamische psychotherapieƫn zijn gebaseerd op het idee dat depressie vaak wordt veroorzaakt door verlies en ondraaglijke ervaringen die niet goed konden worden verwerkt. Deze moeten in de loop van de therapie worden verwerkt. Psychodynamische psychotherapieƫn omvatten klassieke psychoanalyse evenals diepe psychologische psychotherapie.

Andere soorten psychotherapie bij depressie

Interpersoonlijke therapie (IPT) is een kortdurende therapie die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van depressieve stoornissen. Ze combineert therapeutische concepten van gedragstherapie en psychodynamische therapie. Een belangrijk therapeutisch doel is om vaardigheden en strategieĆ«n te leren voor het omgaan met conflicten die bijdragen aan het ontstaan ā€‹ā€‹of het in stand houden van depressie.

De kosten voor ITP zijn echter nog niet gedekt door het geld. Dit geldt ook voor andere vormen van therapie zoals systemische therapie, gezinstherapie, gestalttherapie of kunsttherapie. Ze worden echter vaak aangeboden als ondersteunende therapieƫn voor intramurale behandeling.

Dit geldt ook voor aanvullende therapeutische maatregelen zoals psycho-educatie, ergotherapie, groepen familieleden, het leren van ontspanningsmethoden en lichaams- en bewegingsgerelateerde therapieƫn.

Depressie: medicamenteuze behandeling

Antidepressiva kunnen de symptomen van depressie met succes behandelen.Het effect treedt echter vaak pas na weken in werking. De medicijnen worden meestal voorgeschreven voor zwaardere depressies of als de patiƫnt tegen psychotherapie is.

Er is echter geen garantie dat de medicijnen het gewenste effect zullen hebben. Elke persoon reageert anders op de drugs: Sommige hebben veel baat daarvan, in anderen ze nauwelijks handelen of patiƫnten krijgen in het bijzonder om de bijwerkingen te voelen.

Als het medicijn wordt stopgezet, is er een risico op terugval - vooral als dit abrupt gebeurt. Stop daarom niet zelf met antidepressiva, maar bespreek de procedure met uw arts!

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's)

Gebruikt voor de behandeling van depressie, in het bijzonder selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) of SNRI (SNRI) zijn op dit moment gegeven. Ze verhogen het niveau van "gelukshormoon" serotonine in de hersenen en stemming-liftend effect. De medicijnen hebben significant minder bijwerkingen dan oudere medicijnen. Typische bijwerkingen zijn misselijkheid, innerlijke rusteloosheid en seksuele disfunctie.

SSRI-actie bij depressieSSRI's blokkeren de heropname van serotonine in de zenuwcel. Als gevolg hiervan neemt de inhoud van de boodschappersubstantie in de hersenvloeistof toe. De vrije serotonine kan dus meer binden aan geschikte receptoren en de stemming positief beĆÆnvloeden.

Tricyclische antidepressiva

Tricyclische antidepressiva behoren tot de oudste geneesmiddelen die worden gebruikt voor depressie. Ze hebben echter sterke bijwerkingen zoals droge mond, tremoren, vermoeidheid en obstipatie. Vooral bij oudere mensen kunnen ook hartritmestoornissen en verhoogde hartslag optreden. Tricyclische antidepressiva worden daarom bijna alleen voorgeschreven als nieuwere geneesmiddelen niet werken.

Monoamineoxidaseremmers

De monoamineoxidaseremmers (MAO) worden al lang gebruikt tegen depressie. Ze hebben vergelijkbare bijwerkingen als de tricyclische antidepressiva. Speciale zorg moet worden besteed aan tranylcypromine. Dit ingrediƫnt vereist een streng dieet met laag tyramine. Tyramine is bijvoorbeeld opgenomen in zuivelproducten, wijn en worst. Als de patiƫnt tyraminerijk voedsel niet mijdt, kunnen ernstige bijwerkingen zoals hypertensie optreden.

Andere medicijnen tegen depressie

Hoewel lithium geen klassiek antidepressivum is, wordt het vaak gebruikt als een stemmingsstabilisator bij depressie. Het moet ook het risico op zelfmoord verminderen.

St. Janskruid is een kruidenremedie die vooral kan helpen bij milde tot matige depressies. De interacties met andere geneesmiddelen zijn problematisch. Johanneskraut schaadt bijvoorbeeld de effecten van anticonceptieve hormoonpreparaten.

elektroconvulsietherapie

Het gebruik van elektroconvulsietherapie therapie kan de behandeling van depressie in veel gevallen niet aan medicatie en psychotherapie. Onder korte anesthesie door huidige impulsen wordt een korte "epileptische aanval" getriggerd. Dit idee kan voor nu beangstigend zijn. In feite is de patiƫnt niet op de hoogte van de procedure en zijn de risico's laag.

wax therapie

Voor de wake-therapie moeten patiƫnten wakker blijven voor de tweede helft van de nacht of de hele nacht. Hoewel deze methode de depressie niet kan genezen, kan het de symptomen tijdelijk verlichten. Patiƫnten voelen zich voor het eerst sinds lange tijd goed, al was het maar voor een korte tijd. Dit is niet alleen een enorme opluchting, het geeft hen ook de hoop om hun ziekte daadwerkelijk te overwinnen.

Hulp voor zelfhulp

Recente studies zijn tot de conclusie gekomen dat ook hulpaanbiedingen zonder direct therapeutcontact nuttig kunnen zijn. Een mogelijkheid is instructies voor zelfhulp. Betrokkenen kunnen zichzelf veel informatie lezen en hebben slechts af en toe contact met een expert die hen ondersteunt. Dit kan bijvoorbeeld helpen om de wachttijd tot therapie te overbruggen.

Op internet gebaseerde therapieƫn en apps

Een ander alternatief is professioneel advies via internet. De therapie wordt uitgevoerd met behulp van een speciaal computerprogramma. Inmiddels zijn er ook zogenaamde depressie apps en chat bots die het gemakkelijker maken om te gaan met depressie. Ze zijn gebaseerd op elementen van cognitieve gedragstherapie.

Sport als een antidepressivum

Bij depressie bevelen deskundigen ook regelmatige fysieke training aan. Dit kan de depressieve symptomen aanzienlijk verminderen, zowel op de korte als op de langere termijn. Sterker nog, regelmatige lichaamsbeweging kan net zo goed werken als een antidepressivum. Verklaringen hiervoor zijn het verminderen van stress en eventueel een verandering van neurotransmitters, zoals serotonine en noradrenaline.

Het psychologische effect van sport kan echter nog grotere gevolgen hebben: patiƫnten komen uit de spiraal van lusteloosheid en terugtrekking. Ze ervaren dat ze iets kunnen doen voor hun eigen emotionele welzijn. Eigenwaarde wordt versterkt en verdringt de hopeloosheid.Degenen die in een groep sporten, profiteren ook van het gevoel van gemeenschapscontact en sociaal contact, dat meestal minder en minder depressief wordt.

Klinische of poliklinische therapie voor depressie?

Een milde of matige depressieve fase kan vaak worden behandeld door poliklinische psychotherapie. Het opgenomen verblijf in een kliniek is noodzakelijk, vooral in het geval van ernstige depressie. Medicatie, verschillende psychotherapeutische therapieƫn en intensieve zorg in de kliniek helpen de patiƫnt terug te keren naar een gestructureerde dagelijkse routine.

Als er een hoog risico op zelfmoord is, kunnen depressieve mensen ook tegen hun zin worden opgenomen in een kliniek.

Geheel voedsel voor depressie

Meer volkoren, groenten, olijfolie en vis: kan een dieet veranderen de depressie verbeteren? Van Christiane Fux

MEER INFORMATIE!

 • Afbeelding 1 van 14

  Ben je depressief?

  "Ik voel me de laatste tijd erg depressief!" - Een dergelijk gezegde komt snel over de lippen. Maar met een psychische aandoening hebben dergelijke gevoeligheden weinig gemeen. Wanneer je spreekt van een echte depressie en welke tekenen er zijn, leer hier.

 • Afbeelding 2 van 14

  Mix van hoofd- en secundaire symptomen

  Depressie gaat gepaard met veel symptomen - meestal hebben slechts enkele klachten invloed op elke patiĆ«nt. Psychiaters onderscheiden drie hoofdsymptomen, waarvan er ten minste twee moeten worden vervuld voor de diagnose van depressie. Bovendien moeten er nog minstens twee van de vele bijwerkingen optreden om een ā€‹ā€‹diagnose van een depressie te stellen. De drie belangrijkste symptomen van depressie zijn:

 • Afbeelding 3 van 14

  Hoofdsymptoom 1: Depressieve stemming

  De getroffenen voelen zich depressief en hopeloos tot een gevoel van diepe en hopeloze wanhoop.

 • Afbeelding 4 van 14

  Belangrijkste symptoom 2: verlies van interesses en vreugde

  Alles wat vroeger leuk was, is opeens niet langer interessant voor de zieken en ze genieten er niet langer van. Ze verliezen bijvoorbeeld interesse in hun hobby's, in hun activiteiten en ze verwaarlozen hun sociale leven.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 14

  Hoofdsymptoom 3: lusteloosheid

  Degenen die aan een depressie lijden, kunnen het heel moeilijk vinden om in actie te komen. Zelfs kleine dingen en zelfs opstaan ā€‹ā€‹in de ochtend zijn oneindig moeilijk. Om nog maar te zwijgen van het omgaan met dagelijkse taken of zelfs de klus. Naast deze drie hoofdsymptomen zijn er een aantal bijwerkingen:

 • Afbeelding 6 van 14

  Zelfmoordgedachten of -pogingen

  Van de extra symptomen zijn suĆÆcidale gedachten en pogingen waarschijnlijk de belangrijkste voor een depressie: het lijden is zo groot, de hopeloosheid zo diep dat de zieken geen andere uitweg mogelijk lijken dan hun leven te beĆ«indigen.

 • Afbeelding 7 van 14

  Verminderde concentratie en aandacht

  Depressie heeft ook invloed op de cognitieve vaardigheden. In het bijzonder vinden patiƫnten het moeilijk om bij de gedachten van een activiteit of taak te blijven en zich te concentreren. Daarom is het voor hen moeilijk om iets te onthouden. De gevolgen zijn prestatieverliezen.

 • Afbeelding 8 van 14

  Verminderde zelfrespect en zelfvertrouwen

  Degenen die weinig zelfvertrouwen hebben, meer kans op depressie. Het verlies van zelfrespect is ook significant als iemand zich in een depressieve fase bevindt. Hij schat zijn vermogen om laag te zijn en durft zichzelf niet meer te vertrouwen.

 • Afbeelding 9 van 14

  Schuldgevoel en gevoel van waardeloosheid

  Mensen met een depressie hebben de neiging snel fouten en mislukkingen te maken. Wanneer er iets misgaat, geloven ze persoonlijk dat ze verantwoordelijk zijn. Ze voelen zich vaak nutteloos en belasten hun medemensen. Alles wat ze in het verleden hebben gedaan, heeft geen betekenis.

 • Afbeelding 10 van 14

  Negatieve en pessimistische toekomstperspectieven

  Niet alleen het heden ziet er somber uit voor mensen met een depressie, ze zijn ook pessimistisch over de toekomst. Ze lijkt hopeloos en hopeloos.

 • Afbeelding 11 van 14

  Verlies van eetlust en gewichtsverlies

  Mensen met een depressie verliezen ook hun eetlust en moeten zichzelf dwingen om dat te doen. Vaak verliezen ze veel gewicht. De depressie kan echter ook het tegenovergestelde effect hebben: getroffenen eten meer dan normaal en worden zwaarder.

 • Afbeelding 12 van 14

  slaapstoornissen

  Ook in slaap vallen en in slaap blijven komen heel vaak voor bij depressie. Velen worden vroeg in de ochtend wakker en kunnen niet in slaap vallen als ze nadenken over hun situatie en hun gedachten omcirkelen.

 • Afbeelding 13 van 14

  pijn

  Soms verbergt depressie zich ook achter fysieke symptomen, met name pijn die het hoofd, de rug, ledematen en spieren kan aantasten. Maar ook het libido verdwijnt.

 • = 14? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 14 van 14

  Depressie is te genezen

  Het is belangrijk voor familieleden en patiƫnten om de symptomen niet als een uitdrukking van persoonlijkheid te begrijpen, maar als onderdeel van een ziekte die kan worden genezen.Zelfs ernstige depressies kunnen goed worden behandeld door psychotherapeutische behandeling en / of medicatie. Verlies geen hoop en zoek hulp!

Omgaan met depressieve familieleden

Heeft u de indruk dat een persoon in uw buurt aan een depressie lijdt? Moedig hem dan aan om er met een arts over te praten. Als de betrokkene niet gemotiveerd is, kunt u mogelijk de organisatie overnemen en mogelijk zelfs met hem meegaan. Het is belangrijk om snel te handelen! Omdat een depressie meestal niet vanzelf verdwijnt. Het heeft de neiging om erger te worden als het niet wordt behandeld.

Maar zorg ook voor jezelf: het ondersteunen van een depressief familielid is extreem vermoeiend. De sombere stemming, het gebrek aan motivatie en het verlies van interesse - zelfs in vergelijking met partners, familie en vrienden - kunnen je eigen levenslust enorm beĆÆnvloeden. Meestal is een relatie gebaseerd op wederzijds geven en nemen. Maar nu moet je geduld, aandacht en ondersteuning geven zonder veel terug te krijgen. En misschien zonder dat de situatie snel beter wordt.

Dit is stressvol en frustrerend. Het is daarom normaal dat familieleden zich hulpeloos en vindingrijk voelen, terwijl ze zich schuldig voelen. Geef deze gevoelens toe. Niet alleen wordt uw familielid door de ziekte getroffen, maar ook u!

Als gezinsleden moeten ze daarom hulp zoeken. Ten eerste, ontdek het klinische beeld van depressie. Een dieper inzicht in de achtergronden en mechanismen van de ziekte is erg belangrijk voor een goed beheer van de ziekte. Alleen dan kun je begrijpen dat een depressief persoon niet in staat is om zichzelf samen te trekken en dat aanmoedigingspogingen niet kunnen helpen.

Hulpsessies geven ook gezinsondersteunende groepen. Aanbiedingen zijn te vinden op de pagina's van Federale vereniging van de familie van geesteszieken e.V. op .

Wat je kunt doen om je dierbaren te helpen en jezelf tegen burn-out te beschermen, lees in de tekst Depressie - Verwanten.

Depressie: oorzaken en risicofactoren

Hoe de depressie zich ontwikkelt is nog steeds niet volledig begrepen. Er wordt echter verondersteld dat er altijd verschillende factoren interactie hebben - intern en extern. Deze omvatten biologische, genetische en psychosociale triggers. De groot


Zo? Deel Met Vrienden: