Dexamethason

Dexamethason is een van de belangrijkste geneesmiddelen die het afweersysteem en de ontsteking van het lichaam remmen. Lees alles over dexamethason!

Dexamethason

dexamethason is een van de belangrijkste medicijnen die worden gebruikt om het immuunsysteem van het lichaam te onderdrukken (immuunsysteem) en ontstekingen in het lichaam te bestrijden. Het werkzame bestanddeel behoort tot de groep van zogenaamde corticosteroïden ("cortison"), die vaak slechts gedeeltelijk worden voorgeschreven vanwege hun sterke bijwerkingen. De bijwerkingen worden goed gecontroleerd met de juiste toepassing - een valse 'corticoïdangst' mag daarom niet in de weg zitten van een behandeling die bij veel ziekten zinvol is. Hier kunt u alle belangrijke informatie over Dexamethason lezen.

Dit is hoe Dexamethason werkt

Het menselijk lichaam heeft een effici├źnt afweersysteem dat het organisme beschermt tegen buitenlandse indringers. Bij sommige ziekten wordt dit complexe systeem echter voortdurend geactiveerd - het gaat om ontstekingen, die gedeeltelijk tegen het lichaam zijn gericht en grote schade aan het weefsel kunnen veroorzaken.

In dit geval is het meestal noodzakelijk om het immuunsysteem te onderdrukken om de ontstekingssymptomen te behandelen.

De werkzame stof dexamethason is een krachtige corticosteroïde die de vorming van inflammatoire signaleringsmiddelen (prostaglandinen) remt. Tegelijkertijd wordt de nieuwe vorming van cellen van het immuunsysteem verminderd. Aldus worden ontstekingsprocessen gestopt en immuunreacties onderdrukt.

Absorptie, afbraak en uitscheiding van dexamethason

Wanneer het oraal inneemt, wordt dexamethason snel en vrijwel volledig uit de darm geabsorbeerd. Het effect treedt dan op na ongeveer anderhalf uur. De afbraak van het medicijn zit voornamelijk in de lever. De afbraakproducten worden via de nieren uitgescheiden.

Wanneer wordt dexamethason gebruikt?

De indicaties (indicaties) van Dexamethason omvatten:

 • Ontstekingsziekten van de huid (eczeem)
 • Vochtretentie in de hersenen (hersenoedeem)
 • Ontsteking van de gewrichten (artritis)
 • Preventie van misselijkheid en braken als onderdeel van kankerbehandeling (samen met andere actieve stoffen)
 • Activering van de longvolwassenheid in geval van een dreigende vroeggeboorte tussen de 24e en 34e week van de zwangerschap

Dus, dexamethason wordt gebruikt

Afhankelijk van de aard van de ziekte wordt dexamethason intraveneus of intramusculair ingespoten, gebruikt als een zalf op het oog of op de huid of ingeslikt als een tablet.

Tabletten moeten 's ochtends bij of na de maaltijd worden ingenomen.

De dosis dexamethason hangt af van het type en de ernst van de ziekte. Dus al vier milligram per dag kan genoeg zijn; in ernstige, acute gevallen kan de dosis echter worden verhoogd tot 100 milligram per dag.

Pati├źnten met een leverfunctiestoornis krijgen een lagere dosis.

Soms is het zinvol om de behandeling met dexamethason te starten met een zeer hoge dagelijkse dosis en vervolgens de dosering geleidelijk te verlagen wanneer de symptomen verbeteren.

In geval van acute stress (bijv. Pijn, ongeval of ziekte), kan de behoefte aan cortico├»den worden verhoogd. Een situatie-afhankelijke aanpassing van de dexamethasondosis moet altijd worden uitgevoerd in overleg met de behandelende arts. In het beste geval heeft een pati├źnt altijd een "cortico├»de kaart" bij zich.

Wat zijn de bijwerkingen van Dexamethason?

Dexamethason kan tot talrijke bijwerkingen leiden, vooral bij langdurige en hogere doses.

Bijwerkingen die relatief snel na inname kunnen optreden, zijn onder andere:

 • het vasthouden van water
 • Diabetes (diabetes)

De volgende bijwerkingen treden vooral op na langdurige behandeling:

 • Groeistoornissen bij kinderen en adolescenten
 • Immunodefici├źntie en bijbehorende verhoogde gevoeligheid voor ziekte
 • Vetherverdeling in het lichaam
 • nierfunctiestoornis

Waarop moet worden gelet bij het gebruik van dexamethason?

beperkingen

Dexamethason moet in bepaalde situaties worden voorgeschreven na een strikte risico-batenanalyse door de arts. Deze omvatten:

 • Vaccinatie met levende vaccins
 • polio
 • Gastro-intestinale zweren

leeftijdsgrens

Kinderen en adolescenten die zich in de groeifase bevinden, mogen dexamethason alleen nemen na een strikte risico-batenanalyse door de behandelende arts. Hetzelfde geldt voor oudere pati├źnten met een hoog risico op botverlies.

interacties

Gelijktijdige medicatie om het maagsap (antacida) te neutraliseren, kan de werkzaamheid van dexamethason verminderen.

De effecten en bijwerkingen van dexamethason kunnen worden beïnvloed door het gelijktijdig gebruik van de volgende werkzame stoffen:

 • Fenyto├»ne, carbamazepine en primidon (bij epilepsie)
 • Ketoconazol en itraconazol (voor schimmelinfecties)

Dexamethason kan ook de effecten en bijwerkingen van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Bij het nemen van de volgende werkzame stoffen, moeten mogelijke interacties worden overwogen:

 • cardioactieve glycosiden
 • laxeermiddel
 • Anti-diabetes medicijn (antidiabetica)
 • Pijnstillers (zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen of indomethacine)
 • zogenaamde anticholinergica als solifenacine en darifenacine (prikkelbare blaas) en atropine (als noodsituatiegeneeskunde en pupilverwijding voor oogonderzoek)
 • Antibiotica uit de groep van fluorchinolonen (zoals ciprofloxacine en levofloxacine)

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof dexamethason mag alleen worden ingenomen na een strikte medische risico-evaluatie. De maximale dagelijkse dosis mag niet groter zijn dan 2,25 milligram.

Betere alternatieven tijdens de zwangerschap zijn de corticoïden prednison en prednisolon.

Bevorder longrijping bij te vroeg geboren baby's, moet het actieve bestanddeel betamethason worden gebruikt in plaats van dexamethason.

Hoe medicatie te krijgen met dexamethason

Dexamethason is het sterkste actieve ingredi├źnt in de glucocortico├»de groep. Daarom zijn geneesmiddelen die dexamethason bevatten alleen verkrijgbaar op recept van de arts in de apotheek.

Meer interessante feiten over Dexamethason

dexamethason Onderdrukt de reactie van de huid op allergietests. Voordat een allergietest daarom met de dokter moeten worden besproken, indien en wanneer het geneesmiddel moet worden gestaakt, zodat het resultaat niet te schaden.


Zo? Deel Met Vrienden: