Dysgrammatisme bij kinderen

Dysgrammatisme is een spraakstoornis bij kinderen. Lees hier hoe u de ziekte herkent en wat u eraan kunt doen.

Dysgrammatisme bij kinderen

Kinderen met dysgrammatisme misbruiken de grammaticale regels van zinsvorming en woordafbuiging. Voorbeelden zijn: "Ik wil de auto hebben", "Flori moet naar het toilet", "Moeder is weggegaan" of "de egels".

Wanneer je spreekt, is het heel normaal dat het kind niet meteen alle woord- en zinsconstructies correct vormt. Op vier tot vijf jaar moet het echter in staat zijn om gewone zinnen in grammaticaal correcte vorm te spreken. Als de verbale en zinsvorming van een kind duidelijk te onderscheiden is van die van zijn leeftijdsgenoten, wordt dit dysgrammatisme genoemd. De spraakstoornis komt voor bij ongeveer drie procent van de zes-jarige jongens en 1,5 procent van de meisjes van dezelfde leeftijd.

Lees ook

  • Articulaire aandoeningen (dyslalia) bij kinderen
  • De ontwikkeling van de peuter
  • Dysgrammatisme bij kinderen
  • Dysgrammatisme bij kinderen - diagnose
  • Dysgrammatisme bij kinderen - prognose
  • Dysgrammatisme bij kinderen - symptomen
  • Dysgrammatisme bij kinderen - therapie
  • Dysgrammatisme bij kinderen - oorzaken
  • Spraakontwikkelingsstoornissen bij kinderen
  • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen - diagnose


Zo? Deel Met Vrienden: