Dysgrammatisme bij kinderen - symptomen

Ten laatste bij de u9 controleert de kinderarts de leeftijdsgebonden taalontwikkeling van elk kind. De meeste ouders of opvoeders merken echter eerder dat een kind problemen heeft met de opstelling van de woorden.

Dysgrammatisme bij kinderen - symptomen

Ten laatste bij de U9 controleert de kinderarts de leeftijdsgebonden taalontwikkeling van elk kind. De meeste ouders of opvoeders merken echter eerder dat een kind meer moeite heeft met het bestellen van woorden en zinnen dan hun leeftijdsgenoten. Dan moeten de ouders onmiddellijk contact opnemen met hun kinderarts.

Kenmerkend voor de dysgrammatisme is de grammaticaal misvormde taal. Zware vormen kunnen zover leiden dat de taal volledig onbegrijpelijk wordt. Kenmerken van dysogrammatisme zijn woorden en woorden in telegramstijl. Vaak geeft het kind commentaar op de werkelijke betekenis van het gesproken woord met gebaren en uitdrukkingen. Ook woordherhalingen komen vaak voor.

Beschrijving | Oorzaken | Symptomen | Diagnose | Therapie | prognose


Zo? Deel Met Vrienden: