Dyslexie

Dyslexie verwijst naar een verminderd vermogen om te lezen en te begrijpen wat er is gelezen. Lees hier alle belangrijke informatie over de leesstoornis.

Dyslexie

beneden dyslexie (Leesstoornis) wordt opgevat als een verminderd vermogen om te lezen en te begrijpen wat er is gelezen. Het gehoor en het gezichtsvermogen worden niet beĆÆnvloed. Dyslexie komt vaak voor als gevolg van dyslexie of een zwak voor lezen en spelling. Lees hier alle belangrijke informatie over dyslexie.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F81

Productoverzicht

dyslexie

 • beschrijving

 • symptomen

 • oorzaken

 • diagnose

 • behandeling

 • Cursus en prognose

Dyslexie: beschrijving

Dyslexie is een stoornis in leesvaardigheid. Het komt voor bij ongeveer vijf tot vijftien procent van de totale bevolking en kan in ernst variƫren. Meestal wordt een dyslexie ontdekt in de eerste jaren van school. Genetische factoren lijken de ontwikkeling van leesproblemen te bevorderen. De dyslexie kan ook optreden na een traumatisch hersenletsel of beroerte.

Alexie

Onder Alexie begrijpt men het volledige verlies van de leesvaardigheid. Het komt meestal voort uit een onderbreking van die zenuwbanen die verantwoordelijk zijn voor het lezen. De reden hiervoor is meestal schade aan de hersenen als gevolg van traumatisch hersenletsel, beroerte of tumoren.

Men maakt een onderscheid tussen een fonologische en een semantische Alexie:

 • fonologisch Alexie: In het fonetische Alexie kunnen individuele letters (grafemen) worden herkend, maar niet gecombineerd tot een woordstructuur.
 • semantische Alexie: Hoewel mensen met semantische Alexie de letters kunnen lezen, kunnen ze de lezing niet begrijpen.

Dyslexie: symptomen

Mensen met dyslexie lezen heel langzaam en niet vloeiend, maar aarzelend. Vaak glijden ze in de rij of wisselen ze de letters om. De getroffenen hebben ook problemen om te begrijpen wat ze lezen.

Dyslexie: oorzaken

Deskundigen onderscheiden een aangeboren en een verworven dyslexie met betrekking tot de ontwikkeling:

Laesiedyslexie kan verschillende oorzaken hebben. Omdat het vaker voorkomt in families, wordt aangenomen dat genetische factoren bij het begin van een van hen grotendeels overerfd zijn, met een verandering van chromosoom zes.

Congenitale dyslexie

Er wordt gedacht dat dit het gevolg is van genetische veranderingen (mutaties) op chromosoom 6: als gevolg hiervan zijn bepaalde gebieden in de hersenen minder actief dan bij mensen met een intact begrijpend lezen. Betrokkenen kunnen de letters lezen, maar kunnen ze niet in Ć©Ć©n woord samenvoegen.

Ingeboren dyslexie wordt meestal op de lagere school herkend wanneer het kind problemen heeft met leren lezen.

Verworven dyslexie

Verworven dyslexie komt veel vaker voor dan congenitale dyslexie. Het kan ontstaan ā€‹ā€‹wanneer het hersengebied dat verantwoordelijk is voor het lezen is beschadigd door bijvoorbeeld een beroerte of een ongeluk. Maar meestal worden ook andere hersengebieden getroffen. Aldus wordt verworven dyslexie vaak geassocieerd met spraak- of spellingsstoornissen.

Dyslexie: onderzoek en diagnose

Als uw kind verdacht wordt van dyslexie, dient u zo snel mogelijk een kinderarts te raadplegen. Hoe langer het kind lijdt aan de leesstoornis, hoe waarschijnlijker het is om angsten en andere psychische problemen te hebben die de therapie compliceren.

Ten eerste zal de arts met u praten voor belangrijke informatie. Mogelijke vragen tijdens dit gesprek zijn:

 • Wat zijn de problemen bij het lezen?
 • Is er nog een familielid dat al lijdt aan een dyslexie?
 • Hoe heeft uw kind zich tot nu toe ontwikkeld (lopen, praten)?
 • Hoe groot is zijn leermotivatie?
 • Heeft uw kind ook spellingsproblemen?
 • Zijn er psychologische of andere ziekten bij het kind?

onderzoeken

De arts zal dan uw kind onderzoeken. Hij moet bepaalde ziektes uitsluiten, wat ook kan leiden tot een leesstoornis. Hij kan bijvoorbeeld een visuele en gehoortest gebruiken om te controleren of de leesproblemen te wijten zijn aan een slecht gezichtsvermogen of gehoorverlies.

Daarnaast zal de arts elektroden op de hoofdhuid gebruiken om de hersengolven van uw kind te meten en te registreren (elektro-encefalografie, EEG). Aldus kunnen structurele of functionele aandoeningen van de hersenen vaak worden gevisualiseerd.

Een intelligentietest moet uitsluiten dat de verminderde intelligentie van uw kind het leren van lezers belemmert.

dyslexie Test

Het leesvermogen kan worden gecontroleerd met een dyslexietest. Het kind wordt gevraagd een kleine tekst te lezen. Afhankelijk van hoe veilig het kind in staat is om de tekst te reproduceren, is de test positief of negatief.

Dyslexie: behandeling

Als de diagnose dyslectisch is, moet de sociale omgeving van het kind worden geĆÆnformeerd over de stoornis (leerkrachten, klasgenoten, familieleden, vrienden).De leesproblemen oefenen vaak enorme psychologische druk uit op de betreffende kinderen. Velen schamen zich voor de leesstoornis, hebben faalangst en twijfelen aan zichzelf. De druk om op school te presteren kan de leesmoeilijkheden vergroten. Als het milieu met geduld en begrip reageert op de leesstoornis, kan het het kind aanzienlijk ontlasten en stigmatisering voorkomen.

Kinderen met dyslexie moeten specifiek worden gepromoot en ondersteund op school en daarbuiten. Wanneer de eerste successen door de individuele ondersteuning komen, vindt het kind meer zelfvertrouwen en geniet van het lezen. Dit helpt om te leren lezen.

compensatie Change

In het geval van bestaande dyslexie kan een zogenaamde nadeelcompensatie worden aangevraagd bij het Ministerie van Cultuur. Dit is bedoeld om de onderwijsachterstanden van de getroffen kinderen te compenseren door hun prestaties anders te beoordelen. Bijvoorbeeld, leesoefeningen worden niet of beter beoordeeld om het kind te behoeden voor verdere teleurstellingen. Voor een vergoeding van nadelen is een medisch attest nodig, dat wordt voorgelegd aan de schoolpsycholoog.

De meeste kinderen ervaren de nadeelcompensatie als een opluchting. Je hoeft niet langer voor te lezen voor de klas of slechte cijfers naar huis brengen. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en zelfrespect. De betere cijfers beĆÆnvloeden ook de latere onderwijskansen van de kinderen.

Aan de andere kant voelen sommige kinderen zich aangetast door de balans, waardoor hun leermotivatie afneemt.

Lees meer over de onderzoeken

 • J1 onderzoek
 • J2 onderzoek
 • U examens

Dyslexie: verloop en prognose

Hoe eerder een dyslexie wordt ontdekt en behandeld, hoe beter de prognose eruitziet. Het is ook belangrijk om eventuele psychologische problemen die daarmee gepaard gaan op professionele wijze te behandelen. Als kinderen met dyslexie Als je bijvoorbeeld bang bent voor school en falen, kan een bezoek aan de kinderpsycholoog nuttig zijn.


Zo? Deel Met Vrienden: