Vroegschoolse autisme

Vroegschoolse autisme (ook wel kanner-autisme genoemd) is een van de meer serieuze vormen van autisme. Meer informatie nu!

Vroegschoolse autisme

de Early Childhood Autism (Kanner Autism) is een van de serieuze vormen van autisme. Kinderen hebben het moeilijk om sociale contacten en relaties te leggen. Taalontwikkeling en gedrag zijn ook ernstig aangetast. Symptomen van autisme bij kinderen in deze drie gebieden komen meestal voor de leeftijd van drie jaar voor - zij blijven gedurende het hele leven bestaan. Autisme bij jonge kinderen moet zo vroeg mogelijk worden herkend om de getroffenen met gerichte maatregelen te ondersteunen.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F84

Productoverzicht

Vroegschoolse autisme

 • Vroegschoolse autisme: beschrijving

 • Vroege jeugd Autisme: oorzaken

 • Vroege jeugd Autisme: symptomen

 • Autisme bij jonge kinderen: therapie

 • Early Childhood Autism - Prognosis

Vroegschoolse autisme: beschrijving

de vroege kindertijd autisme wordt na zijn Erstbeschreiber Leo Kanner ook als Kanner autisme of Kanner's syndroom genoemd. Het is een van de ernstige vormen van autismespectrumstoornis. De beperkingen bestaan ā€‹ā€‹in verschillende levensgebieden. Drie belangrijke gebieden moeten worden getroffen voor autisme in de vroege kinderjaren:

 • Sociale interactie
 • taal
 • Behavior.

Autisme bij kinderen is vaak merkbaar, zelfs in de kindertijd. Dus de baby's vallen vroeg door anderszijn op. Ze vermijden actief het oogcontact, wijzen de fysieke nabijheid af en reageren niet op gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Ze begrijpen gevoelens niet of interpreteren ze verkeerd. En dus zijn autistische kinderen meer geĆÆnteresseerd in objecten dan in mensen. Ze spelen liever alleen dan met hun leeftijdsgenoten of ouders, met een aantal geselecteerde speelgoed of objecten.

Ook de natuurlijke taalontwikkeling lijdt. Meestal beginnen de kinderen heel laat te praten - of helemaal niet. Ze spreken of herhalen zinnen, maar begrijpen vaak de diepere betekenis of verbanden niet.

de gedrag toont typische afwijkingen: de kinderen presteren stereotiep, altijd dezelfde bewegingen die ze vaak herhalen. Ze voeren rituelen uit die niet mogen worden onderbroken. Autisten hebben eng gelimiteerde interesses waarnaar ze veel aandacht schenken. Niet zelden komen bijzondere talenten en talenten aan het licht - de kinderen presteren bijvoorbeeld uitstekend op het gebied van beeldende kunst of wiskunde. Met zo'n uitzonderlijk talent spreekt men ook savants (Savantsyndroom, "eilandtalent", "geleerden"). Naar schatting is ongeveer de helft van alle mensen met een eilandtalent autistisch.

De individuele symptomen van neonatale autisme kunnen worden uitgedrukt in individueel variƫrende maten van ernst. Dit geldt ook voor andere vormen van autisme. Vaak treden mentale handicaps of verminderde intelligentie op.

Als alle symptomen van autisme bij de vroege kinderjaren voorkomen in normale intelligentie, zeggen experts:Hoogfunctionerend autisme". Hij is in Duitstalige landen Zeer functioneel autisme bekend. De spraakontwikkeling is bij deze kinderen ernstig vertraagd en daarom worden ze in de vroege kinderjaren vaak in eerste instantie gediagnosticeerd met autisme bij de vroege kinderjaren. Zelfs als ze nooit leren praten - mensen met hoogfunctionerend autisme kunnen hun dagelijks leven nog steeds onafhankelijk beheren. Vergeleken met het Asperger-syndroom zijn autistische symptomen meer uitgesproken in hoogfunctionerend autisme. Lijders hebben echter betere motoriek.

Feiten over autisme in de vroege kinderjaren:

 • 1 tot 6 van de 1000 kinderen worden getroffen door autisme in de vroege kinderjaren.
 • Bij ongeveer 70 procent is er een extra mentale handicap.
 • Jongens worden veel vaker getroffen - gemiddeld komen vier jongens bij een ziek meisje.

Vroege jeugd Autisme: oorzaken

Diepe ontwikkelingsstoornissen, waaronder neonataal autisme, zijn voornamelijk genetisch bepaald. In tweelingstudies werd aangetoond dat bij 70 tot 90 procent van de onderzochte identieke tweelingen autisme voorkwam bij beide broers en zussen. Bij dizygote tweelingen was echter slechts ongeveer 23 procent van beide kinderen getroffen.

Sommige veranderingen in bepaalde gensegmenten zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van autisme. Bijvoorbeeld, in een onderzoek onder meer dan 10.000 proefpersonen, ontdekten onderzoekers van het Children's Hospital of Philadelphia dat Ć©Ć©n enkele genetische variant voorkwam bij 65 procent van de autistische deelnemers. Dit gensegment tussen de genen CDH10 en CDH9 speelt een rol bij de verbinding van zenuwcellen in de hersenen. Ongeveer 15 procent van de gevallen van autisme kan te wijten zijn aan de aanwezigheid van deze genvariant, vermoeden de onderzoekers.

Ook kunnen verstoringen tijdens de hersenontwikkeling als oorzaak van het autisme worden aangetoond. Hersengroei is sneller in de baarmoeder en tijdens de eerste jaren van ontwikkeling. Het breinvolume is groter dan die van leeftijdsgenoten.

Vroege jeugd Autisme: symptomen

Vroegschoolse autisme wordt gekenmerkt door het feit dat de kinderen zich terugtrekken in hun eigen gedachtenwereld. Bezorgde kinderen vermijden contact met mensen, ook met ouders en broers en zussen of beperken dit tot het meest noodzakelijke. Haar interesse is meer gericht op objecten en dingen dan op mensen. Als er iets is, zoeken ze alleen contact met medemensen om aan hun behoeften te voldoen of doelen te bereiken.

Interpersoonlijke relaties

Vooral ouders hebben vaak last van de vermeende emotionele kilte van hun autistische kinderen. Het nageslacht maakt geen oogcontact met de moeder, reageert nauwelijks op gevoelens als geluk of woede en vertoont vaak geen sympathie. Het nabootsen van een lach, die verondersteld wordt de relatie met de moeder te vestigen, kan volledig afwezig zijn of pas erg laat worden. De lof en aandacht van de ouders lijkt de kleintjes weinig te zeggen. De kinderen zijn volledig introvert en spelen liever alleen dan met hun leeftijdsgenoten, aan wie ze geen vriendschappelijke contacten onderhouden.

gevoelens

Mensen met Kanner-autisme begrijpen geen gevoelens en tonen zelf geen spontane emoties. Gelaatsuitdrukkingen die uiting geven aan woede, mededogen, vreugde of verdriet, bijvoorbeeld, intuĆÆtief niet intuĆÆtief, maar ontlenen ze op basis van geleerde kenmerken (spierbewegingen, rimpels). Niet zelden interpreteren ze dit omdat sensaties verkeerd zijn.

Verstoorde taalontwikkeling

Vroegschoolse autisme treft veel kinderen in hun taalontwikkeling. Ze kunnen amper uitspreken of hun bewoording is beperkt. Ze kletsen vaak wat er klakkeloos is gezegd of herhalen een zin steeds maar weer. Soms vormen ze nieuwe woorden of zeggen ze "jij" wanneer ze "mij" bedoelen. Bij het spreken van autistische mensen ondersteunen wat slechts in geringe mate is gezegd met geschikte gezichtsuitdrukkingen en gebaren. Ook is de spraakmelodie vaak monotoon zonder ups en downs, wat robotachtig klinkt.

Stereotype gedrag

Autistische kinderen herhalen bepaalde gedragingen of zinnen. Zulke repetitieve acties - stereotypen gebeld - treden op in verschillende gebieden. Het spel met roterende wielen, bijvoorbeeld, volgt altijd hetzelfde patroon, objecten worden overmatig verzameld en gerangschikt volgens hun grootte. Tijdens het spelen kiezen de kinderen vaak een heel specifiek detail van het speeltje en gaan er intensief mee om. Hun spel volgt een stereotiep patroon en lijkt erg fantasieloos. Wanneer andere mensen de rituelen onderbreken, ervaren kinderen vaak extreme angst en rusteloosheid. Veranderingen maken de autistische kinderen bang en moeten langzaam worden gemaakt.

Verminderde intelligentie

Ongeveer 70 procent van de kinderen met autisme in de vroege kinderjaren heeft mentale retardatie met mentale retardatie. Dit kan worden bepaald aan de hand van voor de leeftijd geschikte intelligentietests. uitzonderlijk island talentenEen fotografisch geheugen of een wiskundig genie zijn bijvoorbeeld atypisch voor autisme in de vroege kinderjaren. Zo'n "savants"Er zijn meer gevallen van patiƫnten met het Asperger-syndroom, maar autisme in de vroege kindertijd zorgt ervoor dat sommige kinderen overbelangrijk zijn in bepaalde dingen, zoals geometrische vormen.

Andere symptomen

de Kanner's syndroom gaat vaak gepaard met andere verschillende symptomen. Dus gewelddadige, angstige reacties op veranderingen zijn niet ongewoon. De kinderen weigeren vaak bepaalde kleding te dragen of ze lachen en giechelen zonder duidelijke reden. Soms beoordelen ze de alledaagse gevaren zoals autoverkeer verkeerd. Zelfbeschadigend gedrag kan ook voorkomen bij autistische kinderen. Slaapstoornissen en eetstoornissen komen ook vaak voor bij baby's.

Autisme bij jonge kinderen: therapie

Autisme kan nog niet causaal worden behandeld. De symptomen blijven gedurende het hele leven bestaan, maar nemen in de loop van de jaren enigszins af. Het belangrijkste doel van een therapie is om de sociale en communicatieve vaardigheden van de kinderen te verbeteren en om de ouders te ondersteunen. De behandeling is het meest succesvol wanneer zij zo vroeg mogelijk begint en duurt lang.

Therapy aandachtsgebieden

Vroegschoolse autisme kan worden behandeld in een familiale omgeving, semi-stationair of voltijds. Experts geven de voorkeur aan de dagopvangbenadering - een mix van thuiszorg en gespecialiseerde zorg. Het holistische concept ondersteunt en ontwikkelt de bestaande capaciteiten van het kind. De omgeving van het kind is ook opgenomen in de therapie. Zo kan het autistische kind in de groep trainen, met het gezin en andere kinderen.

 • Sociale competentie en communicatie: In het programma van Toegepaste gedragsanalyse (ABA) en van de aangevulde Verbaal gedrag (VB) De sociale vaardigheden en taal van het kind worden getraind. De aanpak werd genomen door Ivar Lovaas ontwikkeld.
 • zelfstandigen: Het concept wordt gebruikt TEACCH - Behandeling en opvoeding van autistische en gerelateerde communicatie Gehandicapte kinderen, Zo leren mensen met autisme in de vroege kinderjaren om beter met elkaar om te gaan in het dagelijks leven en om de omgeving beter te begrijpen.
 • Zelfbeheersing en theory of mind: Deze therapieprogramma's proberen het kind of de adolescent zo goed mogelijk bewust te maken van verschillen tussen zijn eigen gedachten en de omgeving.
 • Kennis van Engels: Een vroege taaltraining (logopedie) kan de sociale betekenis van linguĆÆstische elementen verklaren en zowel taalbegrip als actieve spraak bevorderen.
 • Familie is belangrijk:Ouders en familie spelen een centrale rol bij de behandeling van kinderen met autisme in de vroege kinderjaren. Gedetailleerde counseling en ouderschap of gezinstherapie zijn daarom erg belangrijk om de kinderen buiten de training te helpen.
 • Andere therapieĆ«n, die niet wetenschappelijk zijn bewezen, vertonen goede resultaten bij kinderen met het Kanner-syndroom en zijn geschikt als ondersteunende therapeutische maatregelen. Deze omvatten muziek en paardrijden of zwemmen met dolfijnen.
 • drugs: Autismespectrumstoornissen komen vaak voor met comorbiditeiten die gedragstherapie bemoeilijken. Dit kan helpen bij het begin van epilepsie of depressie. Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) presteren goed wanneer kinderen repetitieve bewegingen uitvoeren. Omdat mensen met een autistische aandoening echter bijzonder gevoelig zijn voor medicatie, kunnen de bijwerkingen ernstiger zijn. Bovendien moet het gebruik van deze geneesmiddelen de gedragstherapieĆ«n ondersteunen, maar ze niet vervangen.

Er zijn andere vormen van therapie, maar ze zijn zeer controversieel. Dit omvat bijvoorbeeld de psychodynamische, onthullende therapie - hier wordt gezocht naar pathogene educatieve invloeden en een gebrek aan ouder-kindrelatie, wat de schuldige is. Ook is de holdingtherapie niet oncontroversieel - de detentie van het kind zou zijn weerstand moeten breken.

Early Childhood Autism - Prognosis

Vroegschoolse autisme houdt het hele leven aan - tot nu toe is er geen remedie geweest. Met behulp van intensieve therapieconcepten kunnen echter individuele symptomen worden gecontroleerd en kunnen nieuwe autodidactische vermogens worden bereikt. Vroege kindertijd symptomen kunnen afnemen met sommige mensen naarmate ze ouder worden, maar in de volwassenheid kunnen veel patiƫnten meer bedroefd zijn door zichzelf en anderen.

De gedragstherapieƫn zijn zeer tijdrovend en vereisen voortdurende training - ook in een familiale omgeving. De eerste successen zijn traag in te stellen. Dit komt door de ernst van de ziekte. Aan de andere kant hebben mensen met Autimus-spectrumstoornissen over het algemeen weinig motivatie om de behandeling uit te voeren.

Omdat mensen met autisme in de vroege kinderjaren vaak ook lijden aan een verstandelijke beperking, zijn ze hun hele leven afhankelijk van een min of meer grote mate van zorg.

Lees meer over de onderzoeken

 • U examens


Zo? Deel Met Vrienden: