Verhoogde leverwaarden

Verschillende ziekten kunnen verhoogde leverenzymen veroorzaken. De meest voorkomende oorzaken van slechte leverwaarden zijn hier te vinden!

Verhoogde leverwaarden

Verhoogde leverwaarden komen voor bij een grote verscheidenheid aan ziekten. Licht verhoogde leverwaarden zijn een gebruikelijke laboratoriumbevinding en zijn niet altijd indicatief voor een ernstige ziekte. Vaak zijn slechte leverwaarden een gevolg van alcoholconsumptie of regelmatig gebruik van bepaalde medicijnen. Sterk verhoogde leverwaarden moeten echter dringend worden opgehelderd. Lees hier welke ziekten veel voorkomende oorzaken zijn van hoge leverenzymen en welke betekenis liverwort-quotiƫnten hebben.

Productoverzicht

Verhoogde leverwaarden

 • Leverwaarden verhoogd: waarom is dat?

 • Verhoogde leverwaarden: het belang van quotiĆ«nten

Leverwaarden verhoogd: waarom is dat?

Bloedtelling lever ALT-, AST- en GLDH-niveaus zijn verhoogd wanneer levercellen zijn beschadigd, zoals schimmelvergiftiging of acute virale hepatitis. Door de dood van de levercellen komen de enzymen vrij en krijgen ze een verhoogde concentratie in het bloed. Tegelijkertijd worden de stoffen geproduceerd door de levercellen (albumine, stollingsfactoren) verminderd.

Daarentegen zijn g-glutamyltransferase, alkalische fosfatase (AP) en bilirubine verhoogd bij een verscheidenheid aan ziekten die galblaasaandoeningen veroorzaken. Deze omvatten:

 • Ontsteking van de galwegen (cholangitis), galstenen (cholelithiasis)
 • levertumor
 • hepatitis
 • cirrhosis
 • congestie
 • Cystic fibrosis (cystic fibrosis)
 • aangeboren aandoeningen zoals het syndroom van Alagille (zeldzame erfelijke ziekte)

Echter, alkalische fosfatase (AP) is niet verhoogd in lever- en galwegen, maar ook in ziekten met verhoogde botstructuur (zoals osteosarcoom, botmetastasen, myeloom). Een toename van AP treedt ook op in het laatste derde deel van de zwangerschap en heeft dan geen ziektewaarde.

Bilirubine is niet alleen leverwaarde maar ook een belangrijke parameter voor het verval van rode bloedcellen. Een dergelijke hemolyse vindt bijvoorbeeld plaats bij bepaalde anemieƫn (zoals sikkelcelanemie) of bij het toedienen van valse bloedtransfusies. Andere redenen voor verhoogd bilirubine zijn onder andere:

 • brandwonden
 • Skeletachtige spierceldood (rabdomyolyse), bijvoorbeeld bij een epileptische aanval of een ernstig trauma
 • Verstoorde bilirubine-metabolisme bij aangeboren aandoeningen zoals de ziekte Meulengracht

Verhoogde leverwaarden: het belang van quotiƫnten

Als de leverwaarden slecht zijn, kunnen de verhoudingen van verschillende gemeten waarden tot elkaar (quotiƫnt) een indicatie geven van de onderliggende ziekte.

Het zogenaamde Schmidt-quotiƫnt wordt verkregen door de som van AST en ALT te delen door de gemeten waarde van glutamaatdehydrogenase. Waarden onder 20 worden voornamelijk gevonden in biliaire cirrose of levermetastasen. Als het Schmidt-quotiƫnt tussen 20 en 50 ligt, is de oorzaak vaak een acute episode van chronische hepatitis: als het boven de 50 ligt, is acute virale hepatitis of alcoholische hepatitis waarschijnlijk.

De verhouding van AST tot ALT (de-ritis quotiƫnt) kan helpen om de oorzaak van hepatitis te bepalen: waarden onder 1 komen voor, bijvoorbeeld bij acute virale hepatitis, waarden rond 1 in levercirrose. Waarden boven 1, daarentegen, spreken voor chronische hepatitis en waarden boven de 2 voor aan alcohol gerelateerde leverschade.

Het berekenen van dergelijke quotiƫnten heeft echter geen zin als de leverwaarden normaal zijn verhoogde leverwaarden en hun relatie tot elkaar is zinvol.


Zo? Deel Met Vrienden: