Faq - veelgestelde vragen

Wie betaalt de zorgkosten voor de schoonouders? Zijn huisdieren toegestaan ​​in het bejaardentehuis? Wat is een zorgdagboek? Vragen en antwoorden rond het thema ouderdom en zorg.

Faq - veelgestelde vragen

Er zijn een aantal vragen rond ouder worden en zorg waar veel mensen mee te maken hebben. The-Health-Site heeft de belangrijkste - het overzicht - samengevat en beantwoord

• Wat is er veranderd met de Nursing Restructuring Act 2012 en de First Nursing Welfare Act 2015 voor dementiepatiënten met verpleegzorgniveau 0?

De diensten voor mensen met aanzienlijk verminderde vaardigheden in het dagelijks leven op het gebied van de polikliniek zijn verbeterd. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met dementie, verstandelijk gehandicapten en geesteszieken. Dit geldt ook voor personen met aanzienlijk verminderde dagelijkse vaardigheden, die nog niet in staat zijn om een ​​van de zorgniveaus te bereiken (zorgniveau 0).

Getroffen personen die door familieleden worden verzorgd, ontvangen nu een zorgtoeslag van 123 euro per maand. Als er in plaats daarvan een verplegingsdienst voor zorgt, levert het fonds voor verpleegkundige zorg 231 euro per maand.

Dit basisbedrag omvat uitkeringen voor verpleeghulpmiddelen van 40 euro per maand.

• Welke veranderingen heb ik nodig voor mensen die verzorging nodig hebben?

Mensen die verzorging nodig hebben I, die verzorgd worden door hun familieleden thuis, ontvangen 244 euro. Als ze ook lijden aan dementie, zijn ze 316 euro per maand gereserveerd. Als de patiënten worden verzorgd door een poliklinische verpleegafdeling, stijgt het bedrag naar 468 of 689 euro.

•Welke veranderingen voor verpleegkundigen van niveau II?

Op verpleegniveau II is het bedrag gestegen naar 458 euro of 545 euro, als de familie zorgt voor de behoeftigen. Als dit wordt overgenomen door een polikliniekverpleging, is het bedrag gestegen tot respectievelijk € 1.144 en € 1.298.

•Wat krijgen Level III-patiënten?

Zowel demente als niet-demente zorgontvangers van zorgniveau III ontvangen 728 euro als ze van familieleden zijn en 1.612 euro als ze worden verzorgd door poliklinisch verplegend personeel. In ontberingen kan het bedrag oplopen tot 1995 euro.

• Wordt er ook hulp en ondersteuning geboden voor thuiszorg?

Sinds 2013 kunnen zorgbehoevende mensen en mensen met dementie ook profiteren van thuiszorg als een zorgtoeslag naast de eerdere voordelen voor basiszorg en thuiszorg. Dit omvat hulp en supervisie in de thuisomgeving, evenals activiteiten voor de organisatie van het dagelijks leven. Dit geldt ook voor mensen met dementie die niet zijn toegewezen aan een van de drie zorgniveaus (zorgniveau 0).

• Moet ik de zorgkosten van mijn schoonouders betalen?

Onder bepaalde voorwaarden moeten niet alleen de kinderen voor de ouders, maar ook hun echtgenoten voor de huiskosten van schoonfamilie betalen. Vooral bij gezinnen met een hoog inkomen kan een deel van de activa dat verder gaat dan de adequate gezinsondersteuning worden geclaimd voor de steun van de ouders, ook voor de schoonouders.

• Kan ik thuis voor mijn familieleden zorgen en toch werken?

Intramurale voorzieningen dienen ouderen en behoeftige mensen tot acht uur per dag. Een speciale chauffeur neemt de mensen die zorg nodig hebben op en brengt ze 's avonds thuis. Zodat ze thuis kunnen blijven, ook al is overdag de levering door familieleden niet mogelijk. De psychosociale zorg zal de (nog bestaande) fysieke en mentale vermogens van gasten in de kinderopvang behouden en verbeteren. Contact met andere mensen voorkomt eenzaamheid en isolatie. De langdurige zorgverzekering - afhankelijk van het zorgniveau - dekt een deel van de kosten.

• Wat gebeurt er als ik thuis voor mijn familieleden zorg en ziek wil worden of op vakantie wil gaan?

Als u tijdelijk niet door kunt gaan met ambulante zorg als gevolg van ziekte, vakantie of een andere reden, kan de langdurige zorgverzekering de kosten van noodzakelijke vervangende zorg dekken voor een maximum van zes weken per jaar. Dit wordt preventieve zorg genoemd. Hiervoor is jaarlijks 1.612 euro beschikbaar, ongeacht het niveau van zorg. Dit bedrag kan worden verhoogd met middelen die zijn bestemd voor kortdurende zorg - tot een maximum van 806 euro (50 procent van het kortetermijnzorgtarief). Het is belangrijk dat u de persoon gedurende ten minste zes maanden onderhoudt.

• Wat houdt de kortetermijnzorg in?

De full-time, korte termijn zorg van maximaal acht weken per jaar maakt de zorg mogelijk van mensen die dit slechts gedurende een beperkte tijd nodig hebben. Het Nursing Fund dekt de kosten tot een bedrag van 1.612 voor vier, of maximaal € 3.224 voor acht weken per jaar. De helft hiervan kan de kosten van vervangende zorg verhogen.

• Welke mogelijkheden bieden semi-stationaire dag- en nachtzorg?

Semi-stationaire dag- en nachtzorg dient ook om de zorg voor familieleden te verlichten.De vergoeding is nu ook voor dementiepatiënten van zorgniveau 0 (231 Euro). Voor zorgniveau I betaalt het ziekenfonds 468 euro voor niet-tandartsen en 689 euro voor dementerende zorgbehoevenden. Op verpleegniveau II neemt het bedrag toe tot € 1.144 en € 1.298 en tot € 1.612 op verpleegniveau III.

• Kan elk gezinslid voor het huis zorgen?

In principe kan iedereen voor hun familieleden zorgen. Goede zorg is echter geen eenvoudige zaak. Veel zorgzame familieleden zijn hulpeloos en angstig over deze nieuwe taak. Om deze reden bieden de zorgverzekering of goede doelen bijvoorbeeld gratis cursussen aan. Hier leer je niet alleen de juiste verzorging van de patiënt, maar krijg je ook tips over hoe je je rug moet optillen. In sommige gevallen komen professionals naar het appartement voor instructie, bijvoorbeeld als het gaat om het juiste gebruik van gereedschap.

• Mag u huisdieren meenemen naar het verpleeghuis?

Door bij je eigen huisdier te kunnen blijven, kunnen ouderen hun weg vinden naar een bejaardentehuis. De thuisdrager beslist of veeteelt is toegestaan. Veel verpleeghuizen verwelkomen echter huisdieren tegenwoordig, omdat dieren bijdragen aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van oudere mensen. Vraag het daarom in verschillende huizen.

• Zijn er wettelijke bepalingen voor geassisteerde huisvesting?

Er is geen wettelijk beschermde term 'geassisteerd wonen' en er bestaat geen regelgeving over welke normen voor huisvesting of zorg moeten worden vervuld. Evenzo is er geen toezichthoudende autoriteit die toezicht houdt op de naleving van dergelijke normen, zoals die door Home Care Home Inspectorate. Daarom zou u verschillende aanbiedingen moeten vergelijken voordat u een condominium kiest.

• Moet ik een aanvullende zorgverzekering afsluiten?

De wettelijke langdurige zorgverzekering is een verplichte verzekering, evenals de wettelijke ziekteverzekering. Alle mensen met een wettelijke ziekteverzekering in Duitsland zijn automatisch verzekerd.

De particuliere zorgverzekering is ook een verplichte verzekering, die meestal wordt aangevraagd bij de particuliere ziekteverzekering. U kunt vrijwillig een aanvullende aanvullende zorgverzekering afsluiten, ongeacht of u particulier of wettelijk verzekerd bent.

• Wat wordt bedoeld met langdurige zorg?

Kortom, iedereen die eenvoudige dingen als wassen, poetsen, koken en schoonmaken niet zelf aankan, heeft verzorging nodig. Deze beperking in de regelmatig terugkerende activiteiten van het dagelijks leven moet echter permanent zijn, dat wil zeggen ten minste zes maanden. Ook zorgbehoevende is iemand die regelmatig medische hulp nodig heeft.

• Hoe ontvang ik de voordelen van de langdurige zorgverzekering?

Eerst moet u een aanvraag indienen bij de verantwoordelijke langdurige zorgverzekering. In de regel is dit de ziekteverzekering van de getroffen persoon. Ze stuurt haar medische dienst (Medicproof of medische dienst van ziekteverzekering = MDK) in het huis van de patiënt. Hij voert een diepgaand onderzoek uit en classificeert de patiënt op een specifiek zorgniveau.

Volgens dit rapport beslist het zorgfonds en stuurt u een verpleegrapport. Als u het er niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Als u het verpleegbewijs aanvaardt, moet u beslissen hoe de zorg eruit moet zien.

• Wat is basiszorg?

Voor basiszorg in de zin van zorgverzekering op het gebied van persoonlijke verzorging zijn: wassen, douchen, baden, tandverzorging, kammen, scheren en het legen van de darm of de blaas. Op het gebied van voeding worden hapklare voedselbereiding en voedselinname toegevoegd. Het mobiliteitsgebied omvat het opstaan ​​en naar bed gaan, aan- en uitkleden, wandelen, traplopen, en het appartement verlaten en opnieuw bezoeken.

• Hoe kan ik een hogere zorgverzekering aanvragen?

U kunt schrijven naar het ziekenfonds en formeel een herkwalificatie aanvragen. De medische dienst (Medicproof of MDK) voert de beoordeling uit en beslist over het zorgniveau. Er zijn enkele speciale kenmerken in de classificatie van dementiepatiënten.

• Wat is een zorgdagboek?

Een verpleegdagboek is een verslag van thuiszorg door een verzorger aan een verzorger. Dit verpleegdagboek moet u helpen om tot de juiste classificatie in de langdurige zorgverzekering te komen. Zorgverzekeringsmaatschappijen en liefdadigheidsinstellingen bieden overeenkomstige formulieren.

• Wat moet ik doen als mijn familielid niet langer gezond is?

Iedereen die zich realiseert dat een persoon niet langer in staat is om zaken te doen, kan een aanvraag indienen voor supervisie. De voogdijrechter gaat na of aan de voorwaarden voor rechtsbijstand is voldaan. Maar eerst moet een neuropatholoog worden geraadpleegd als er geen behandelbare reden is voor de mentale beperking (bijv.encefalitis, acute vitamine-deficiëntieziekte of beroerte).

• Kan ik op vakantie gaan met mijn demente familielid?

Vakantiepakketten speciaal afgestemd op de behoeften van mensen met dementie en hun familieleden zijn de laatste jaren steeds vaker ontstaan. De meeste van deze aanbiedingen worden georganiseerd door regionale en lokale Alzheimerbedrijven, maar er zijn ook andere aanbieders. De langdurige zorgverzekering dekt een deel van de verpleeg- en verzorgingskosten tijdens de vakantie. Informatie is verkrijgbaar bij de Duitse Alzheimer's Association.

• Moet de levenden worden gecertificeerd door de notaris?

Over de levenden zullen twee personen de wil van de auteur met hun handtekening moeten bevestigen. De notaris of certificering door een notaris is mogelijk, maar niet verplicht.

• Wat is de verpleging TÜV?

De verpleegkundige TÃœV moet de kwaliteit en transparantie van de zorg verhogen. De medische dienst van de ziekteverzekering (MDK) of Medicproof onderzoekt de intramurale zorgvoorzieningen en poliklinische zorgverleners onaangekondigd en volgens bepaalde criteria. De resultaten moeten worden gepubliceerd, er zijn cijfers van 1 tot 5.


Zo? Deel Met Vrienden: