Hoogtevrees

Mensen met hoogtevrees voelen een uitgesproken hoogtevrees. Dit is hoe de angststoornis zich ontwikkelt tijdens het behandelen ervan.

Hoogtevrees

Mensen met hoogtevrees voel een onnatuurlijk sterke hoogtevrees of het uitzicht in de diepte. Terwijl anderen van het uitzicht genieten, ervaren ze angst met duizeligheid, zweten en hartkloppingen. Voor sommigen zijn enkele stappen voldoende om de symptomen op gang te brengen. Maar met de juiste therapie kun je de fobie meestal goed onder controle krijgen. Lees hier hoe duizeligheid ontstaat en wat u eraan kunt doen.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F40

Productoverzicht

hoogtevrees

  • Wat is hoogtevrees?

  • Behandeling van duizeligheid

Wat is hoogtevrees?

Vertigo of acrofobie is de angst voor een bepaalde afstand tot de grond. Afhankelijk van hoe ernstig de angst is uitgesproken, kan deze al optreden bij het klimmen op een ladder. De hoogtevrees is een van de specifieke fobieƫn - angststoornissen die zich beperken tot specifieke situaties of objecten.

Hoogtevrees is geen zeldzaam verschijnsel. Veel mensen krijgen zwakke knieƫn als ze neerkijken vanaf een hoogte. Een zekere mate van respect voor hoogten is aangeboren en natuurlijke bescherming. Reeds baby's hebben een natuurlijke angst voor afgronden. In experimenten aarzelen peuters al voor een afgrond, hoewel er een glasplaat overheen ligt en ze zonder gevaar kunnen kruipen.

Vanuit evolutionair oogpunt zorgt de hoogtevrees voor onze overleving. Bij sommige mensen is de hoogtevrees echter zo uitgesproken dat ze niet eens over een brug kunnen lopen of rijden. Als de angst ongegrond is en de levenskwaliteit van de getroffenen beperkt is, is de hoogtevrees pathologisch.

Wat is het verschil tussen duizeligheid en verticale duizeligheid?

De duizeling is een natuurlijk verschijnsel. Hƶhenschwindel ontstaat als je een bepaalde afstand tot de grond hebt. De ogen hebben dan moeite met het herkennen van vaste plekken in de verte. De ogen bewegen op zoek naar vaste punten en het hoofd zwaait een beetje. Tegelijkertijd ontvangen de hersenen een boodschap van de voeten van een stevige basis. Deze tegenstrijdige signalen veroorzaken duizeligheid. Deze duizeligheid duidt op een mogelijk gevaar dat een afgrond bedreigt.

Bij angstige mensen kan deze duizeligheid leiden tot hoogtevrees. Ze gaan gepaard met sterke lichamelijke klachten. Ze beginnen te zweten, hun hart klopt sneller en hun angst wordt ondraaglijk sterk.

Hoe merk je een hoogtevrees?

Kenmerkend voor de hoogtevrees is een overmatige hoogtevrees of diepgang. Zich van de grond verwijderen is voor de getroffenen zo ondraaglijk dat ze dergelijke situaties vermijden.

In de gevreesde situatie verschijnen fysieke en psychologische symptomen. Typische fysieke symptomen van specifieke fobieƫn zijn ademhalingsmoeilijkheden, zweten, trillen, hartkloppingen, beklemming op de borst en een droge mond. Psychologische tekens zijn angstige gedachten tot het punt van angst. De getroffenen vrezen uit balans te zijn en te vallen. Velen beschrijven ook het gevoel in de diepte te worden getrokken.

Behandeling van duizeligheid

Specifieke fobieƫn worden psychotherapeutisch behandeld. Bovenal bevelen deskundigen een zogenaamde exposure-therapie aan in de context van een cognitieve gedragstherapie. Wie de hoogtevrees wil overwinnen, moet zijn angsten onder ogen zien.

Met de steun van de therapeut komt de patiƫnt in de gevreesde situatie - in het geval van hoogtevrees kan hij ook virtueel worden gesimuleerd. Hij ervaart vervolgens dat zijn angsten niet bewezen zijn en de angst geleidelijk afneemt. Dit gebeurt vanzelf, omdat het lichaam de angstreacties niet permanent kan volhouden.

Daarnaast geeft de therapeut de patiƫnt aanwijzingen over hoe om te gaan met een angstaanval - bijvoorbeeld om te kalmeren met behulp van ademhalingsoefeningen. Door herhaaldelijk de ontzagwekkende situatie te confronteren, kan je hoogtevrees verslaan.

Zoek hulp

Een gedragsbehandeling heeft goede kansen op succes. Veel patiĆ«nten wachten echter heel lang op hulp en vermijden in plaats daarvan hoogten. Door de angst te vermijden, maar steeds sterker. Mensen met een uitgesproken hoogtevrees kunnen niet eens naar het tweede niveau van een ladder klimmen, bijvoorbeeld om een ā€‹ā€‹gloeilamp te vervangen.

Haar leven wordt dan gedomineerd door haar angst. Sommigen proberen te kalmeren met alcohol, drugs of medicijnen. Samen met een therapeut kan deze neerwaartse spiraal worden onderbroken. Hoe eerder met de behandeling van hoogtevrees Hoe beter de kansen op een onbevreesd leven zijn.


Zo? Deel Met Vrienden: