Feldenkrais

De feldenkrais-methode is geen therapie, maar een pedagogisch concept. Onder begeleiding van een leraar observeren de studenten hun houdingen en bewegingen om zich bewust te worden van het patroon van het leven achter hen.

Feldenkrais

Als bepaalde bewegingen niet gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd of als de bewegingsvrijheid wordt beperkt, wordt dit toegeschreven aan negatieve levenspatronen. In Feldenkrais-lessen proberen de studenten de onderliggende mentale attitudes te veranderen door dergelijke bewegingen herhaaldelijk te trainen.

Filosofie / Ontstaan ​​van de Feldenkrais-methode

De in Rusland geboren kernfysicus Moshe Feldenkrais (1904 - 1984) ging over de statica en dynamica van het menselijk lichaam. Hij was geïnteresseerd in de voorwaarden die het mogelijk maken van het menselijk lichaam om de kracht van de zwaartekracht mogelijk te weerstaan ​​zonder Energieverschleiss en moeiteloos bewegen in het zwaartekrachtveld van de aarde.

In gedragsfysiologie, neurofysiologie en neuropsychologie vond hij belangrijke aanwijzingen voor zijn onderzoek.

In zijn onderzoek merkte hij dat de mens, ondanks gunstige fysieke omstandigheden in de loop van zijn leven, veel verkeerde houdingen zich toeëigent. De reden hiervoor zag hij in psychische patronen en denkwijzen, die de fysieke bewegingsvrijheid en de mentale vrijheid beperken. Moshé Feldenkrais interpreteerde het uiterlijk en de houding van een persoon als een uitdrukking van het beeld dat deze persoon van zichzelf heeft.
In bewegingspatronen zag hij levenspatronen. Op basis van zijn observaties en zijn kennis Moshe Feldenkrais ontwikkelde een eigen onderwijsconcept met het doel om een ​​slechte houding te corrigeren, waardoor nieuwe positieve denkpatronen te bevorderen.

Techniek van de Feldenkrais-methode

Moshé Feldenkrais geloofde dat drie factoren mensen vormen: erfelijkheid, onderwijs en zelfstudie. Volgens Feldenkrais kunnen positieve veranderingen bij volwassenen alleen worden bereikt door zelfstudie. Om de zelf-opleiding te ondersteunen Feldenkrais creëerde twee soorten onderwijs: de individuele lessen (de "functionele integratie") en groepslessen ( "Awareness Through Movement").
De Feldenkrais-lessen beginnen meestal met een-op-een lessen. In individuele lessen voert de leraar bepaalde bewegingen uit op de student. De student ligt passief op de vloer. Door de bewust gebruikte bewegingen moet de lichaamsbeleving van de pupil worden verhoogd. Samen zoeken we naar een soort beweging die meer bewegingsvrijheid en meer welzijn mogelijk maakt.
In de volgende groepsles met maximaal 35 personen, gaan de studenten in de richting van de leraar. De leraar instrueert studenten om bepaalde bewegingen uit te voeren. De volgorde van bewegingen komt overeen met de bewegingsontwikkeling van een kind. Op deze manier leren studenten hun bewegingen gemakkelijker, zachter en soepeler te maken, vertrouwen te geven in hun eigen lichaam en nieuw zelfvertrouwen.
De Feldenkrais-methode biedt niet alleen hulp bij actuele problemen en klachten, maar leert studenten ook hoe ze "leren leren". De basis hiervoor is de zelfperceptie van de student. Hij moet meer bewust worden van zijn eigen lichaam en voelen waar zijn fysieke bewegingen beperkt zijn. Zodat de student duidelijk kan worden over welk beeld hij van zichzelf heeft.
Deze zelfperceptie krijgt dus de functie van een continu rijpingsproces, dat ook na de voltooide Feldenkrais-lessen zou moeten doorgaan.

Toepassing van de Feldenkrais-methode

De Feldenkrais-lessen kunnen leiden tot een actieve herinrichting van het leven en daarmee tot een verbetering van de kwaliteit van het leven. In dit opzicht is de oorspronkelijke Feldenkrais-methode niet gericht op bepaalde mensen met speciale aandoeningen. Wanneer er toch verlicht specifieke klachten in Feldenkrais lessen of genezing resultaten kunnen worden bereikt, zal dit door Feldenkrais leraren worden beschouwd in het algemeen als een "side effect".
Niettemin wordt de Feldenkrais-methode aanbevolen voor:

  • neuropathie
  • Chronische pijnomstandigheden
  • Na ongevallen en operaties
  • ontwikkelingsstoornissen
  • leerproblemen
  • Lichamelijke beperkingen

De Feldenkrais-methode wordt ook gebruikt door muzikanten, dansers en acteurs die hun vaardigheden willen ontwikkelen.

Bijwerkingen / voorzorgsmaatregelen van de Feldenkrais-methode

Hoewel de Feldenkrais Methode is een compleet educatief concept, individuele aspecten bood het als een therapie of weer te genezen. Het oorspronkelijke idee en het doel van de Feldenkrais-lessen zijn verloren. Sommige leraren gebruiken de methode als een psychotherapeutische procedure. Dit kan leiden tot crises die de betrokkenheid van een psychiatrische of psychologische getraind kan doctor in onstabiele mensen nodig.


Zo? Deel Met Vrienden: