Gegeneraliseerde angststoornis

Mensen met gegeneraliseerde angststoornis worden geplaagd door continu veranderende zorgen en angsten zonder een specifieke reden om dit te doen.

Gegeneraliseerde angststoornis

de Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) komt relatief vaak voor. Vergeleken met andere angststoornissen, kunnen getroffenen hun angst niet vaststellen. Omdat er veel verschillende bedreigingen zijn, nemen ze de hele dag en overal waar. Ze leven in een eindeloze spiraal van zorgen en angsten. De patiƫnten zijn meestal op zoek naar hulp vanwege lichamelijke problemen, zoals slaapstoornissen. Lees hier alle belangrijke informatie over Gegeneraliseerde Angststoornis.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F68

Marian Grosser, arts

Onbehandeld blijven de vage zorgen en angsten van deze ziekte gewoonlijk zwaaien steeds hoger. In therapie leren patiƫnten hun angsten onder ogen te zien en deze dynamiek te doorbreken.

Productoverzicht

Gegeneraliseerde angststoornis

 • beschrijving

 • symptomen

 • Oorzaken en risicofactoren

 • Examens en diagnose

 • behandeling

 • Ziekteprocedure en prognose

Gegeneraliseerde angststoornis: beschrijving

Een kenmerk van Gegeneraliseerde Angststoornis is dat getroffenen het grootste deel van de dag ongerust zijn. Ze zijn bang voor ziekte, ongelukken, komen te laat of werken kan het niet aan. De negatieve gedachten schieten op. Ze spelen de gevreesde scenario's keer op keer opnieuw door, zonder een oplossing voor het probleem te vinden. Hoe langer het proces duurt, hoe sterker de angsten worden. Als de getroffenen geen hulp zoeken, zullen de angsten na verloop van tijd van invloed zijn op steeds meer levensgebieden. De constante spanning heeft ook invloed op het lichaam. Lichamelijke klachten zijn daarom onderdeel van het verschijnen van Gegeneraliseerde Angststoornis.

Hoe wijdverspreid is gegeneraliseerde angststoornis?

Ongeveer vier tot zeven procent van de bevolking heeft een keer in hun leven last van Gegeneraliseerde Angststoornis. Gegeneraliseerde angststoornis is een van de meest voorkomende angststoornissen. Gegeneraliseerde angststoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het begin van de ziekte is meestal in de jongvolwassenheid. Het komt echter ook vaker voor in de leeftijd van 50 tot 60 jaar. Kinderen en adolescenten hebben minder vaak last van de psychische stoornis. Het aantal jongere patiƫnten neemt echter toe.

De gegeneraliseerde angststoornis komt zelden alleen voor

Naast gegeneraliseerde angststoornis hebben de meeste patiƫnten andere psychische problemen. Vaak zijn de specifieke en sociale fobie, evenals depressie en fysieke kwalen, zonder organische oorzaak (somatoforme stoornissen).

Gegeneraliseerde angststoornis: symptomen

Gegeneraliseerde angst verwijst meestal naar alledaagse dingen. Iedereen kent de zorgen en de angst voor negatieve gebeurtenissen die mogelijk in de toekomst kunnen gebeuren. Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis kunnen deze zorgen echter niet onder controle houden. Ze volgen de getroffenen het grootste deel van de dag en beperken hun kwaliteit van leven ernstig. Ze zijn veel ongeruster dan mensen zonder deze aandoening. Soms zijn kleine dingen genoeg om ze bang te maken.

Gegeneraliseerde angststoornis: zorgen over zorgen

De constante zorgen worden uiteindelijk zo dominant dat de getroffenen bang zijn voor de zorgen zelf. Ze zijn bang dat ze hen schade kunnen toebrengen, bijvoorbeeld als ze hun gezondheid schaden. Men spreekt dan van zogenaamde "metavoorzorgen". Dientengevolge proberen ze de bezorgde gedachten te onderdrukken. Constante preoccupatie met angsten neemt niet weg, maar richt zich altijd op aandacht.

Gegeneraliseerde angststoornis: lichamelijke symptomen

Een zeer kenmerkend kenmerk van Gegeneraliseerde Angststoornis is de fysieke symptomen. Deze kunnen heel verschillend zijn. Vaak lijden patiƫnten aan spierspanning, slaapstoornissen, moeite met concentreren, schudden, zwaar zweten, snelle hartslag of duizeligheid. Ook maag- en darmproblemen zijn vaak de reden voor een doktersbezoek. Angst wordt zelden herkend als de oorzaak achter deze klachten.

Gegeneraliseerde angststoornis: preventie en herverzekering

Patiƫnten proberen hun zorgen te verminderen door bijvoorbeeld regelmatig contact op te nemen met familieleden om te horen dat ze gezond zijn. Ze vragen vaak om geruststelling van andere mensen dat alles in orde is en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Sommigen vermijden ook naar nieuws te luisteren om zichzelf tegen verdere angsten te beschermen. Dit gedrag versterkt het probleem uiteindelijk. Omdat herverzekerings- en ontwijkgedrag hun overtuiging versterken dat er reden tot bezorgdheid is. Zelfs proberen om negatieve gedachten te onderdrukken maakt de situatie erger.Wie niet aan een roze olifant zou denken, zal onvermijdelijk een roze olifant in gedachten hebben.

Gegeneraliseerde angststoornis: verschil met depressie

Mensen met depressie hebben vergelijkbare negatieve gedachten als patiƫnten met gegeneraliseerde angststoornis. Echter, in tegenstelling tot depressie, zijn zorgen over Gegeneraliseerde Angststoornis gericht op de toekomst. In een depressie zijn de gedachten meer over gebeurtenissen in het verleden.

Gegeneraliseerde angststoornis: oorzaken en risicofactoren

Zoals met veel andere psychische stoornissen, is er ook bewijs gevonden voor een genetische basis in gegeneraliseerde angststoornis. Het genetische materiaal is echter niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de aandoening. Alleen als er verdere omstandigheden worden toegevoegd, ontwikkelt zich een gegeneraliseerde angststoornis.

Belangrijke beĆÆnvloedende factoren zijn de opvoedingsstijl van de ouders en de ervaringen die een persoon op jonge leeftijd heeft opgedaan. Kinderen leren vroeg van hun ouders hoe ze met bedreigingen moeten omgaan. Zeer angstige ouders bevorderen de angst voor hun kinderen. Mensen met een minder ontwikkelde achtergrond ontwikkelen de aandoening vaker.

Veel mensen met Gegeneraliseerde Angststoornis hebben verlies ervaren in de kindertijd, zoals de dood van een ouder. Sterke risicofactoren voor een angststoornis zijn misbruik en verwaarlozing.

Momenteel zijn stressvolle gebeurtenissen vaak de trigger voor een gegeneraliseerde angststoornis. Er is onder andere een verband tussen het begin van de stoornis en het verlies van de partner door echtscheiding, scheiding of overlijden en werkloosheid.

Ook de boodschapperstoffen in de hersenen zijn waarschijnlijk betrokken bij de ontwikkeling van een gegeneraliseerde angststoornis. De exacte procedures zijn nog onbekend. De positieve effecten van geneesmiddelen die werken op de boodschapper serotonine zijn een aanwijzing voor disfunctie in de hersenen.

Gegeneraliseerde angststoornis: onderzoeken en diagnose

Heel vaak richten mensen met gegeneraliseerde angststoornis zich tot een huisarts. Maar ze richten zich niet op het probleem van angst, maar zoeken hulp bij lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slaapstoornissen. Omdat patiƫnten zelden hun angsten melden, zien veel huisartsen de mentale oorzaken over het hoofd.

Als u uw gedachten opmerkt en merkt dat ze vaak negatief zijn en vaak over u nadenken, moet u dit met uw arts bespreken. Hij kan u dan doorverwijzen naar een psychosomatische kliniek of psychotherapeut. De therapeut kan een juiste diagnose stellen met behulp van speciale vragenlijsten. De therapeut kan de volgende vragen stellen:

 • Hoe vaak voel je je de laatste tijd nerveus of gespannen?
 • Voelt u zich vaak rusteloos en niet in staat om stil te zitten?
 • Heb je veel zorgen in je hoofd die je niet kunt beheersen?
 • Ben je vaak bang dat er iets ergs kan gebeuren?

Volgens de ICD-10 classificatie van psychische stoornissen zijn de volgende criteria voor de diagnose van gegeneraliseerde angststoornis van toepassing:

Gedurende ten minste zes maanden ervaren lijders spanning, angst en angst voor alledaagse gebeurtenissen. Bovendien moeten ten minste vier van de volgende symptomen van toepassing zijn. Hiervan, tenminste Ć©Ć©n van de symptomen 1 tot 4.

 1. Hartkloppingen, hartkloppingen of verhoogde hartslag
 2. zweten
 3. Fijne of ruwe tremor (trillen)
 4. droge mond
 5. ademhalingsproblemen
 6. gevoel van beklemming
 7. Thorax pijn en sensaties
 8. Misselijkheid (misselijkheid) of buikgevoel (bijv. Tintelingen in de maag)

Om organische oorzaken uit te sluiten, zal een arts ook een lichamelijk onderzoek uitvoeren en een bloedtelling maken. Symptomen vergelijkbaar met een gegeneraliseerde angststoornis kunnen ook optreden als gevolg van hyperthyreoĆÆdie. De bijwerkingen van sommige medicijnen en het stoppen van drugs kan angst veroorzaken.

Gegeneraliseerde angststoornis: behandeling

Is de gegeneraliseerde angststoornis geneesbaar? Slechts zelden verdwijnen de symptomen vanzelf. Bij veel patiƫnten stolt de gegeneraliseerde angststoornis na enige tijd en wordt een constante metgezel. Een therapie helpt getroffenen om de symptomen van angst te herkennen en verminderen. Dit stelt hen in staat om hun professionele en sociale leven opnieuw na te streven. De kwaliteit van leven verbetert.

Gegeneraliseerde angststoornis: therapie en medicatie

De behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bestaat meestal uit een combinatie van psychotherapie en medicatie. Als vorm van therapie bevelen deskundigen cognitieve gedragstherapie (CBT) of psychodynamische therapie aan. Ontspanningstechnieken volgens Jacobson worden vaak gebruikt om de therapie te ondersteunen.

Gegeneraliseerde angststoornis: cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich primair op het gedrag en de gedachten van de patiƫnt. Eerst wordt de getroffen persoon het mechanisme van de angststoornis uitgelegd. Zorgen versterken elkaar en worden sterker. Personen met een gegeneraliseerde angststoornis zijn ook op zoek naar redenen voor hun zorgen.Een belangrijk uitgangspunt is daarom om de aandacht af te leiden van negatieve prikkels. De patiƫnt leert hem in vraag te stellen en te vervangen door realistische gedachten.

Een van de belangrijkste problemen van Gegeneraliseerde Angststoornis is dat de gedachten van de ene bezorgdheid naar de andere gaan en dus niet echt worden verwerkt. In de CBT moet de getroffen persoon met de hulp van de therapeut intensief omgaan met angst. De mentale confrontatie met verontrustende gebeurtenissen dient om de patiƫnt aan de negatieve ideeƫn te laten wennen. De intensiteit van angst neemt af met de tijd.

Gegeneraliseerde angststoornis: psychodynamische therapie

De psychodynamische richting veronderstelt dat onopgeloste conflicten verantwoordelijk zijn voor de angsten. De therapie behandelt huidige en vroegere conflicten uit de kindertijd. Poliklinische therapie duurt vaak meerdere jaren.

Gegeneraliseerde angststoornis: medicijnen

Selectieve serotonineheropnameremmers, zoals escitalopram, worden hoofdzakelijk gebruikt voor de behandeling van de ziekte. Zelfs Selectieve SNRI, zoals venlafaxine en duloxetine, zijn gevonden tegen in gegeneraliseerde angststoornis zeer effectief te zijn. Het effect treedt slechts enkele weken na het begin van de medicamenteuze behandeling op. Om terugval te voorkomen, worden de remedies gedurende een langere periode van ten minste enkele maanden voorgeschreven.

Gegeneraliseerde angststoornis: ziekteverloop en prognose

Gegeneraliseerde angststoornis is vaak chronisch. Hoe eerder de ziekte wordt behandeld, hoe groter de kans op herstel. In vergelijking met andere angststoornissen is de prognose slechter. In veel gevallen wordt gegeneraliseerde angststoornis niet herkend en niet therapeutisch behandeld. Dit is soms vanwege dat Gegeneraliseerde angststoornis komt zelden alleen voor en wordt meestal verdoezeld door andere problemen.


Zo? Deel Met Vrienden: