Gestalt therapie

Gestalt-therapie is een psychotherapeutische methode. Lees hier hoe de therapeut verdergaat en wat de focus van de therapie is.

Gestalt therapie

Gestalttherapie is een psychotherapeutische procedure. De focus ligt op het heden, in het hier en nu. In het kader van Gestalt-therapie wordt de patiƫnt de actieve ontwerper van zijn dagelijks leven. Centraal staat de dialoog tussen therapeut en patiƫnt. Lees hoe Gestalt Therapy werkt en waar u op moet letten.

Productoverzicht

gestalt therapie

  • Wat is Gestalt-therapie?

  • Wanneer doe je een Gestalt-therapie?

  • Wat doe je met een Gestalt-therapie?

  • Gestalttherapie: methoden

  • Wat zijn de risico's van Gestalt-therapie?

  • Waar moet ik op letten na een Gestalt-therapie?

Wat is Gestalt-therapie?

Gestalttherapie behoort tot de groep van zogenaamde humanistische therapieƫn. Volgens de humanistische benadering heeft ieder mens het vermogen om te evolueren. De therapeut ziet de patiƫnt als een zelf bepaald wezen. In Gestalt-therapie leert hij de nodige krachten te activeren zodat hij zijn eigen problemen kan verwerken.

De Duitse psychoanalytici Fritz en Lore Perls hebben samen met Paul Goodman de Gestalt-therapie opgezet. Vanwege de psychoanalytische wortels bevat de Gestalt-therapie enkele benaderingen van de psychoanalyse. Gestalt-therapeuten gaan bijvoorbeeld ook uit van diepere onderliggende onbewuste conflicten. De procedures verschillen echter aanzienlijk.

In Gestalt-therapie is de therapeut geĆÆnteresseerd in hoe de patiĆ«nt de wereld ziet en waarom hij het op een bepaalde manier waarneemt. De Gestalt-therapeut ziet de patiĆ«nt niet als een slachtoffer van zijn verleden en probeert de betekenis van ervaringen uit het verleden niet te interpreteren. Het gaat meer om een ā€‹ā€‹bewustzijn van de huidige situatie. Gestalttherapie is gebaseerd op de aanname dat de mens kan veranderen waarvan hij zich bewust is.

De term "Gestalt"

De term "Gestalt" komt van Gestalt psychologie. Gestaltpsychologie ontstond aan het begin van de 20e eeuw. Achter Gestaltpsychologie ligt het idee dat een figuur niet eenvoudigweg de som is van de afzonderlijke delen ervan.

Als we bijvoorbeeld een driehoek zien, voegen we niet drie slagen samen in de geest, maar nemen we de driehoek als geheel waar. Net zoals we de individuele noten niet horen in een muziekstuk, maar eerder een melodie. Gestaltpsychologen zien de mens ook als een complexe heelheid die onder meer wordt gevormd door cultuur en sociale contacten. Psyche en het lichaam worden daarom niet als afzonderlijk beschouwd, maar als een eenheid.

Wanneer doe je een Gestalt-therapie?

Gestalttherapie kan helpen bij het omgaan met psychische gezondheidsproblemen en bij professionele problemen. Als het gaat om gezinsgerelateerde problemen, betrekt de therapeut in sommige gevallen ook de partner of het gezinslid bij de therapie. De inhoud van de Gestalt-therapie draait niet altijd noodzakelijkerwijs om probleemsituaties, maar kan ook dienen voor de ontwikkeling van de eigen vermogens.

Voor Gestalt-therapie moet de patiƫnt klaar zijn om actief deel te nemen. De Gestalt-therapeut daagt de patiƫnt uit om zijn leven zelfbepaald te leven en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedachten en acties.

Gestalttherapie kan zowel in een individuele setting als in een groep plaatsvinden. Een therapiesessie kan tussen 50 en 100 minuten duren. Het totale aantal sessies dat de therapeut neemt, hangt af van wat de patiƫnt nodig heeft. De kosten van Gestalt-therapie in Duitsland zijn niet vergoed door de ziekteverzekering.

Wat doe je met een Gestalt-therapie?

Het doel van Gestalt-therapie is dat de patiƫnt meer controle over zijn leven krijgt en zijn volledige potentieel ontwikkelt. Bij Gestalttherapie kijkt de therapeut noch naar de gebeurtenissen in het verleden, noch naar toekomstige zorgen van de patiƫnt. De focus ligt altijd in de huidige situatie. Veranderingen kunnen alleen in het heden plaatsvinden.

Hoe ervaar ik mezelf of andere mensen op dit moment? De therapeut stelt herhaaldelijk deze vraag, omdat de mens nooit stil staat en het antwoord op het volgende moment al anders kan zijn.

De centrale techniek van Gestalt-therapie is de dialoog tussen therapeut en patiƫnt. In dialoog met de therapeut traint de patiƫnt de perceptie van hoe hij zich gedraagt, hoe hij dingen waarneemt en wat hij voelt.

De therapeut confronteert de patiƫnt met tegenstellingen in zijn gedrag die tot conflicten leiden. Hij moedigt de patiƫnt ook aan om zijn huidige wereldbeeld in twijfel te trekken. De patiƫnt zou daarbij een nieuw bewustzijn van zijn situatie moeten krijgen.

Door zijn veranderde perceptie kan de patiƫnt nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe gedragingen uitproberen. De therapeut is dankbaar en empathisch voor de patiƫnt, maar moedigt hem ook aan om zich te ontwikkelen.

Gestalttherapie: methoden

Bij Gestalttherapie maakt de therapeut gebruik van creatieve methoden. Dus rollenspellen in deze vorm van therapie hebben een belangrijke betekenis.De patiƫnt moet aan conflicten werken door een dialoog met de betrokkene op gang te brengen. De persoon is niet aanwezig, maar wordt vertegenwoordigd door een lege stoel. De patiƫnt beweegt naar beide posities. Hij spreekt ƩƩn keer vanuit zijn positie en beantwoordt vervolgens de positie van de niet-huidige conflictpartner.

Dergelijke rollenspellen kunnen de patiƫnt helpen de inhoud van bestaande problemen te begrijpen en hij kan andere vormen van communicatie proberen.

De therapeut detecteert ook mogelijke problemen via de lichaamstaal van de patiĆ«nt. Hij vraagt ā€‹ā€‹hem bijvoorbeeld waarom hij met zijn benen over bepaalde onderwerpen fronst of zijn armen kruist.

De therapeut interpreteert het gedrag van de patiĆ«nt echter niet. Alleen de patiĆ«nt zelf kent de betekenis van zijn acties. De Gestalt-therapeut instrueert de patiĆ«nt alleen maar om een ā€‹ā€‹dieper begrip van zichzelf te krijgen. Vaak moet de patiĆ«nt ook experimenteren met nieuwe lichaamsbewegingen.

Wat zijn de risico's van Gestalt-therapie?

Bij Gestalt-therapie moet de patiƫnt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn leven op zich nemen. Sommige patiƫnten voelen zich overweldigd. Patiƫnten met een ernstige depressie zijn bijvoorbeeld fysiek en mentaal niet in staat om actief te worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gestalt-therapeut om de patiƫnt goed te begeleiden en problemen in de therapie te identificeren. In sommige gevallen kan een medicamenteuze behandeling noodzakelijk zijn of kan een andere vorm van therapie geschikter zijn.

Of een therapie succesvol is, hangt grotendeels af van de relatie tussen de therapeut en de patiƫnt. In Gestalt-therapie daagt de therapeut herhaaldelijk zijn patiƫnt uit door tegenstrijdigheden aan te wijzen. Sommige Gestalt-therapeuten gebruiken een sterk confronterende stijl in een gesprek. Niet iedereen kan het aan. Daarom is het belangrijk om de juiste therapeut te vinden en in geval van twijfel om te schakelen naar een andere.

Gestalt therapie

Waar moet ik op letten na een Gestalt-therapie?

Na de therapiesessies moet je jezelf wat tijd gunnen om te herstellen. Neem geen inspannende activiteit onmiddellijk na de therapie. De Gestalt-therapiesessies kunnen zowel fysiek als emotioneel veeleisend zijn. Een van de factoren die hieraan bijdragen, is het hoge niveau van individuele verantwoordelijkheid in de therapie.

Vooral in het begin kan de verantwoordelijkheid een last en een onbekend gevoel zijn. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, kun je door je zelfbepaalde houding de controle over je leven nemen en het positief beĆÆnvloeden.

Tegen het einde van de Gestalt-therapie vergroot de therapeut vaak de kloof tussen de sessies. Hierdoor zul je langzaam wennen aan het omgaan zonder de therapeut in de toekomst. Als u niet gereed bent om zonder hulp verder te gaan, praat dan met uw therapeut. Indien nodig kan hij de Gestalt-therapie verlengen.


Zo? Deel Met Vrienden: