Hartfalen: nieuw medicijn kan levens redden

MĆ¼nchen (The-Health-Site.com) - Een nieuw medicijn voor de behandeling van hartfalen veroorzaakt opwinding. De voorheen niet bij naam genoemde stof werkte zo goed in de klinische studie dat deskundigen al pleiten voor vervanging van de eerder gebruikelijke behandeling met het nieuwe medicijn. Het komt vaak voor dat medicijnvergelijkingsonderzoeken eerder moeten worden beĆ«indigd dan gepland.

Hartfalen: nieuw medicijn kan levens redden

MĆ¼nchen (The-Health-Site.com) - Een nieuw medicijn voor de behandeling van hartfalen veroorzaakt opwinding. De voorheen niet bij naam genoemde stof werkte zo goed in de klinische studie dat deskundigen al pleiten voor vervanging van de eerder gebruikelijke behandeling met het nieuwe medicijn.

Het komt vaak voor dat medicijnvergelijkingsonderzoeken eerder moeten worden beƫindigd dan gepland. Er zijn hoofdzakelijk twee redenen: ofwel de nieuwe drug heeft dus weinig effect of is zo slecht verdragen dat u de patiƫnt uit te voeren opnieuw bewezen therapie om niet onnodig in gevaar brengen. Of het nieuw ontwikkelde medicijn blijkt zo veel beter te zijn dat het niet langer aan de patiƫnt moet worden onthouden.

Een "kleine sensatie"

Net zoals onlangs is gebeurd, toen een internationale onderzoeksgroep onder leiding van de Amerikaanse cardioloog Prof. Milton Packer besloten naar aanleiding van een tussentijdse analyse van een grootschalige vergelijkende studie medicijnen (PARADIGM HF) na iets meer dan twee jaar eerder dan gepland te eindigen. Ze onderzochten verschillen in de werkzaamheid van de ACE-remmer enalapril en de nieuw ontwikkelde werkzame stof LCZ696.

In het licht van de onlangs gepubliceerd in het prestigieuze New England Medical Journal resultaten spreken sommige deskundigen over een "kleine sensatie": Met een totaal van bijna 8.500 patiƫnten met hartfalen die werden behandeld met enalapril of LCZ696 ofwel het aantal ziekenhuisopnames daalde evenals voor het hart Cycle sterfgevallen door LCZ696 met een vijfde. Tegelijkertijd verbeterde de kwaliteit van leven van deze patiƫnten aanzienlijk. Studie leider Packer verzocht al implicaties van de resultaten van het onderzoek: "LCZ696 moet vervangen in de behandeling van chronisch hartfalen, ACE-remmers en pure angiotensine receptor blokker (ARB)."

Mensen met hartfalen moeten meestal levenslang medicijnen slikken. Welke deze zijn en hoe ze werken.

Gouden standaard verliest zijn glans

De behandeling met enalapril wordt momenteel beschouwd als de gouden standaard voor de behandeling van hartfalen. Het medicijn remt een specifiek enzym (angiotensine converting enzyme, ACE). Dit vermindert angiotensine II wordt gevormd - een neurotransmitter die nieren en bloedvaten verhoogt via diverse mechanismen bloeddruk. Kort gezegd, minder angiotensine II betekent een lagere bloeddruk en dus een verlichting voor de verzwakte hartspier.

Dat kan ook LCZ696 zijn. Maar dit medicijn heeft twee actieve componenten. Het blokkeert niet alleen de angiotensine II-dokkende plaatsen in de nieren en arteriƫle wanden. Tegelijkertijd remt een ander deel van het molecuul ook een specifiek enzym (neprilysine). Dientengevolge verbetert het de uitscheiding van natrium en water via de nier en verlaagt het de spanning van de slagaderlijke wanden. LCZ696 vergemakkelijkt aldus het werk van de verzwakte hartspier via twee mechanismen.

Hartspier in nood

Bij mensen met een pompende zwakte van het hart (systolisch hartfalen) kan steeds slechts een klein gedeelte van het stromende bloed te pompen in de ventrikels van de hartspier. Zijn kracht is niet langer genoeg. De uitwerpprestatie kan bijvoorbeeld worden gemeten door middel van echografie. Ze is een sterke hartfalen vaak ruim onder 50 procent, wat betekent dat meer dan de helft van de hoeveelheid bloed die overblijft na het "heartbeat" in de kamer.

Symptomen van ernstige systolisch hartfalen omvatten kortademigheid bij de minste inspanning of zelfs in rust, die zich doet gelden vooral 's nachts pijnlijke, en het vasthouden van vocht in de extremiteiten (oedeem) en soms in de longen (longoedeem). (Jr)

Bron: McMurray, Packer et.al:. Angiotensine neprilisine remming versus enalapril bij hartfalen (PARADIGM-HF), New England Medical Journal (online), 30 augustus 2014

 • Afbeelding 1 van 12

  Hartfalen - een van de belangrijkste doodsoorzaken

  Hartfalen, ook wel hartfalen genoemd, is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Duitsland. In deze toestand voorziet het hart het lichaam niet langer van voldoende bloed en zuurstof - het is te zwak. Lees hier hoe hartfalen zich manifesteert, wat het veroorzaakt en hoe het wordt behandeld.

 • Afbeelding 2 van 12

  Ziekte van de Ouden

  Elk jaar ontwikkelen ongeveer 320 van de 100.000 Duitsers hartfalen. Meestal op de leeftijd van 70 tot 80 jaar. Vooral het hart van mannen verzwakt vaak. Mannen krijgen anderhalf keer zo veel als vrouwen. Volgens de Duitse Hartstichting stierven alleen al in 2015 44.500 Duitsers aan hartfalen. Het was zelfs nog meer: ā€‹ā€‹de moderne geneeskunde heeft de levensverwachting en kwaliteit van patiĆ«nten al aanzienlijk verbeterd.

 • Afbeelding 3 van 12

  Vasculaire calcificatie en hypertensie

  Hartfalen treedt meestal op omdat de kransslagaders verkalkt. Tegelijkertijd worden de bloedvaten die de hartspier toedienen versmald door afzettingen. Het resultaat: de hartspier wordt niet voldoende aangevoerd en de efficiƫntie vermindert. Hypertensie is op dezelfde manier kritisch. Hier moet het hart meer pompen. Maar dit lukt niet op de lange termijn en na enige tijd daalt de pompkracht.

 • Afbeelding 4 van 12

  Pas op voor diabetes en COPD

  Andere hartaandoeningen zoals hartritmestoornissen of ontstekingen banen de weg voor hartfalen. Evenzo is longziekte zoals COPD van cruciaal belang. Daarnaast kunnen genetische factoren en metabole ziekten zoals diabetes of hypothyreoĆÆdie een rol spelen.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 12

  linker ventrikel falen

  Artsen onderscheiden verschillende vormen van hartfalen. Bij linker ventrikelfalen is de pompkracht van de linker helft van het hart slechts zwak. In het linkerdeel van het hart stroomt het zuurstofrijke bloed uit de longen en wordt het vervolgens in het lichaam gepompt. Linkerventrikelfalen zorgen ervoor dat bloed zich ophoopt in de longen.

 • Afbeelding 6 van 12

  Hoest en kortademigheid

  Patiƫnten met linker hartfalen hebben vaak last van ernstig hoesten en dyspnoe. In de meeste gevallen vindt de ademhalingsstoornis eerst alleen plaats tijdens inspanning en later ook in rust - en vooral 's nachts. Bij gevorderde ziekte komt vloeistof in de longblaasjes. Dit leidt tot verhoogde hoestbuien en krampachtige bronchiƫn. Als een grote hoeveelheid vocht ontsnapt, kan zich soms levensbedreigend longoedeem ontwikkelen.

 • Afbeelding 7 van 12

  rechter hartfalen

  Zoals de naam doet vermoeden, wordt in het geval van juist hartfalen de rechterkant van het hart in het bijzonder aangetast. Dit is de kant waarin het zuurstofrijke bloed uit het lichaam komt voordat het in de longen wordt gepompt. Recht hartfalen treedt zelden als eerste op, het ontwikkelt zich meestal als een gevolg van chronische linkerventrikelfalen.

 • Afbeelding 8 van 12

  Waterophoping in het lichaam

  Wanneer de rechterhelft van het hart verzwakt, bouwt het bloed zich op in de bloedvaten van het lichaam. Dit leidt tot vochtretentie in het lichaam. Deze komen vooral veel voor in de benen - vooral aan de enkels - maar ook op de buik. In de gevorderde fase hoopt het water zich ook op in de organen. Dit kan de orgelfunctie beĆÆnvloeden. Bovendien kan vocht zich ophopen in de buikholte.

 • Afbeelding 9 van 12

  Beide kanten beĆÆnvloed

  Als zowel de linker- als de rechterkant van het hart verzwakt zijn, wordt dit mondiaal hartfalen genoemd. Afhankelijk van hoe snel de symptomen in de verschillende vormen van hartinsufficiƫntie, onderscheiden artsen tussen acuut en chronisch hartfalen: als ze optreden binnen uren tot dagen, is het acuut. Daarentegen ontwikkelen de symptomen zich over verschillende maanden, het wordt chronisch genoemd.

 • Afbeelding 10 van 12

  Algemene symptomen

  Naast de specifieke klachten van links of rechts hartfalen is waterretentie door het hele lichaam typerend voor de verschillende vormen van hartfalen. Deze vallen vooral 's nachts uiteen. Dientengevolge moeten getroffenen vaak naar de wc gaan. Bovendien vertoont het gewoonlijk een gestoorde ademhaling, evenals verminderde prestaties, vermoeidheid en verlies van eetlust.

 • Afbeelding 11 van 12

  Geneesmiddelen op de lange termijn

  Het permanente gebruik van medicatie is een aanvulling op een gezonde levensstijl, de basis van de therapie voor hartfalen. Hier is het vooral belangrijk om de tabletten voorgeschreven door de arts regelmatig in te nemen, ook al zijn er soms geen symptomen. Daarnaast zijn bezoeken aan de arts belangrijk. Als hartfalen ernstig is, kan een pacemaker of een harttransplantatie nodig zijn.

 • = 12? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 12 van 12

  Gezonde voeding en lichaamsbeweging

  Naast de medicamenteuze behandeling is de persoonlijke levensstijl bij hartfalen cruciaal. Zoek naar een dieet met voldoende groenten en fruit. Vermijd, indien mogelijk, dierlijke vetten en eet laag in zout. Bespreek uw drinkvolume met uw arts. En drink niet meer dan drie liter per dag. Bovendien moet u veel verplaatsen en aandacht besteden aan uw gewicht. Vermijd sigaretten en, indien mogelijk, alcohol.


Zo? Deel Met Vrienden: