Hepatische encefalopathie

Hepatische encefalopathie is een aandoening van de hersenfunctie die ontstaat als gevolg van leverfalen. Lees meer!

Hepatische encefalopathie

de hepatische encefalopathie (ook: postosystemische encefalopathie) is een aandoening van de hersenfunctie die ontstaat als gevolg van leverfalen; dit kan kruipend of plotseling gebeuren. Hepatische encefalopathie is onderverdeeld in verschillende stadia, variƫrend van milde stemmingswisselingen tot diepe bewusteloosheid (hepatische coma). Lees hier meer over de oorzaak en de behandeling.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. K74K76K70K71K72

Productoverzicht

Hepatische encefalopathie

 • Hoe ontwikkelt hepatische encefalopathie zich?

 • Hepatische encefalopathie: symptomen en stadia

Hoe ontwikkelt hepatische encefalopathie zich?

Hepatische encefalopathie is te wijten aan een disfunctie van de lever. Een van de belangrijkste functies van de lever is het metaboliseren van voedingsstoffen uit de darm en het verminderen van toxines in het lichaam. Verschillende invloeden kunnen echter de lever zo beschadigen dat deze deze taak niet langer kan vervullen, bijvoorbeeld wanneer levercirrose zich ontwikkelt als gevolg van jarenlange alcohol- of drugsmisbruik. Het leverweefsel is dan grotendeels knoestig getekend en verliest zijn functie.

Meestal stromen op basis van een chronische leverziekte Ten slotte is een van deze factoren hepatische encefalopathie:

 • Bloeden in het maagdarmkanaal
 • eiwitrijk voedsel
 • Infecties die leiden tot verhoogd eiwitgebruik
 • Diarree, braken of laxeermiddelen
 • bepaalde medicijnen (zoals kalmerende middelen)

Soms behandelen artsen cirrose met een zogenaamde portosystemische shunt, een kunstmatige verbinding in het vasculaire systeem, die ervoor zorgt dat het bloed uit de darm, maag en milt niet langer via de beschadigde lever wordt verzameld. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn vĆ³Ć³r levertransplantatie. Een mogelijke bijwerking van deze procedure is hepatische encefalopathie, omdat het bloed niet langer wordt gefilterd.

Ook een acuut leverfalen, bijvoorbeeld als gevolg van virale infectie of intoxicatie, kan hepatische encefalopathie veroorzaken. In dit geval worden de leverfuncties binnen enkele dagen vernietigd.

Als de lever niet langer in staat is toxines af te breken tot onschadelijke componenten, neemt de concentratie van verontreinigende stoffen in het lichaam toe. Dit heeft ernstige gevolgen voor het hele lichaam, met name het centrale zenuwstelsel (CZS) en de nauw met elkaar verbonden hersencellen. Verschillende stoffen zijn erbij betrokken - vooral ammonia, een afbraakproduct van verschillende aminozuren (bouwstenen van eiwitten). Normaal gesproken maakt de lever de ammoniak niet-toxisch ureum, dat uiteindelijk wordt uitgescheiden. Als dit mechanisme wordt verstoord, komt er steeds meer ammoniak in de hersenen terecht waardoor bepaalde hersencellen - de zogenaamde astrocyten - opzwellen. De intracraniale druk stijgt. Dus uiteindelijk een leverfalen hersenoedeem.

Hepatische encefalopathie: symptomen en stadia

De gezwollen astrocyten veranderen de concentratie van verschillende boodschapperstoffen in de hersenen en de zenuwcellen kunnen niet langer goed communiceren. Daarom omvat hepatische encefalopathie verschillende neurologische symptomen, ingedeeld in vier stadia naar ernst:

 • Fase 1: Slaapstoornissen, stemmingswisselingen, euforie, milde verwarring, concentratieproblemen, oogflutter
 • Fase 2: Persoonlijkheidsveranderingen, desoriĆ«ntatie, vermoeidheid, geheugenstoornissen, veranderde gezichtsuitdrukkingen (grimassen), ruw schudden van de handen ("klapperende tremor")
 • Fase 3: PatiĆ«nt slaapt meestal, sterke desoriĆ«ntatie, klapperende tremor, onduidelijke taal
 • Fase 4: Levercoma, patiĆ«nt wordt niet meer gewekt

Door middel van elektro-encephalografie (EEG) is het ook mogelijk om veranderingen in de hersengolven die duiden op hepatische encefalopathie, uit de tweede fase te registreren.

Bij acuut leverfalen leeft de aangedane persoon meestal heel snel door de afzonderlijke stadia en kan binnen enkele dagen in coma raken, hepatische encefalopathie vordert langzaam en geleidelijk bij mensen met chronisch leverfalen. Meestal is er geen uitgesproken cerebraal oedeem in de loop van de ziekte.

In veel gevallen wordt de eerste fase voorafgegaan door een fase waarin hepatische encefalopathie nauwelijks symptomen vertoont en meestal merken alleen naaste familieleden dat er iets mis is met de persoon in kwestie. Deze worden ook genoemd minimale hepatische encefalopathie, Met verschillende psychometrische tests zoals getallen of tekenopdrachten kan men deze fase echter ontdekken.

Vooral bij oudere mensen met een leveraandoening kan het voorkomen dat de hepatische encefalopathie chronisch is.In hun "grondtoestand" vertonen ze meestal lichte neuropsychiatrische symptomen, onderbroken door acute fasen met meer uitgesproken symptomen.

Deze laboratoriumwaarden zijn belangrijk

 • Alkalische fosfatase
 • amylase
 • bilirubine
 • galzuur


Zo? Deel Met Vrienden: