Imatinib

De werkzame stof imatinib wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde kankers, met name chronische myeloïde leukemie. Lees meer!

Imatinib

Het actieve ingredi├źnt imatinib wordt gebruikt voor de behandeling van een vorm van bloedkanker (chronische myelogene leukemie, CML) en andere kankers. Het werkt alleen met die kankercellen waarin een enzym (kinase) zo is veranderd dat de cellen onverbiddelijk kunnen groeien. Hier vindt u alles wat u moet weten over Imatinib: effecten, gebruik, bijwerkingen en bijwerkingen.

Dit is hoe Imatinib werkt

In het lichaam is strak geregeld welke cellen zich vermenigvuldigen en wanneer moeten sterven. De meeste weefsels van het lichaam regenereren continu om constante stress te kunnen opvangen. Andere weefsels, zoals het zenuwweefsel, delen zich niet substantieel en vernieuwen niet.

Vóór celdeling moet het genetische materiaal (bestaande uit de 46 chromosomen) worden verdubbeld en vervolgens gelijkelijk worden verdeeld tussen de twee dochtercellen. Als er fouten optreden en deze niet worden gerepareerd, kan dit leiden tot kanker. Dit gebeurt ook bij een bepaalde vorm van bloedkanker, Philadelphia chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie: De fout treedt bij deze ziekte betekent dat celdeling bevorderen enzym (een tyrosine kinase), overactief en de verdeling van witte bloedcellen (vooral de zogenaamde granulocyten). De resulterende cellen zijn echter vaak niet volledig volwassen en kunnen hun taak in het bloed niet vervullen. Deze overmatige aanwezigheid van witte bloedcellen leidt ook tot de naam van de ziekte: "Leukemie" vertaalt zich als "wit bloed".

Kinase-remmers zoals imatinib remmen tyrosinekinase, dat het overactieve enzym neerwaarts reguleert en op vergelijkbare wijze werkt als gezonde cellen. Omdat gezonde cellen dit pathologisch veranderde enzym niet hebben, werkt imatinib alleen met kankercellen. De kans op bijwerkingen dus lager dan bij oudere kankergeneesmiddelen (chemotherapie), die in het algemeen werken tegen snel delende cellen (of gezonde cellen en kankercellen).

Absorptie, afbraak en excretie van imatinib

Na inname wordt imatinib via het darmslijmvlies in het bloed opgenomen en bereikt het de zieke cellen via transporteiwitten in het bloed. In de lever wordt het medicijn gedeeltelijk omgezet, waarbij het belangrijkste conversieproduct nog steeds werkzaam is tegen de kankercellen. Ongeveer driekwart van het actieve ingredi├źnt wordt omgezet en afgebroken. De afbraakproducten en het onveranderde imatinib worden voornamelijk uitgescheiden met de ontlasting. Na een week blijft slechts ongeveer een vijfde van het medicijn in het lichaam achter.

Wanneer wordt imatinib gebruikt?

De drug imatinib wordt gebruikt voor de behandeling van nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (bv die een beenmergtransplantatie niet mogelijk is of behandeling met interferon was niet succesvol).

Imatinib kan ook in andere kankers worden gegeven als de zieke cellen overactieve kinase hebben. Dit kan het geval zijn bijvoorbeeld acute lymfocytische leukemie (imatinib recidief behandeling), andere beenmergaandoeningen evenals zeldzame en kwaadaardige stromale van het maagdarmkanaal (gastro-intestinale stromale tumor).

De duur van de behandeling met imatinib is afhankelijk van het type en de ernst van de ziekte en wordt bepaald door de arts. In de meeste gevallen is behandeling met imatinib een langetermijnbehandeling om de groei te onderdrukken en met name de tumor te verspreiden.

Dus wordt imatinib gebruikt

De werkzame stof imatinib wordt ingenomen in de vorm van tabletten. De dosering is gewoonlijk eenmaal daags 400 tot 600 milligram imatinib voor een maaltijd met een glas water. In bijzonder ernstige gevallen van ziekte of een opflakkering van de ziekte worden 800 milligram verdeeld in twee doses ('s morgens en' s avonds) ingenomen bij de maaltijd.

Kinderen ontvangen overeenkomstig lagere imatinib dagelijkse doses. Glivec tablet kan bonsde voor pati├źnten met dysfagie en kinderen jonger dan zes jaar, gesuspendeerd in stilstaand water of appelsap en dan drinken.

Wat zijn de bijwerkingen van Imatinib?

De meest gemelde bijwerkingen van imatinib meer dan tien procent van de pati├źnten zijn lichte misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, spierspasmen en pijn en roodheid. Het kan ook ophopingen van water in het weefsel vormen, vooral rond de ogen en in de benen. Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn bloedarmoede en een vermindering van het aantal bloedplaatjes, verlies van eetlust, slaapstoornissen, duizeligheid, abnormale sensaties, smaakstoornissen, waterige of droge ogen, conjunctivitis, wazig zien en blozen.

Waarop moet worden gelet bij het gebruik van Imatinib?

Aangezien imatinib wordt afgebroken in de lever enzymen die nog andere werkzame stoffen afgebroken, er kunnen (hoewel de opbrengst op verschillende tijdstippen gedaan) zijn interacties met de gelijktijdige toepassing. Hieruit enkele geneesmiddelen de afbraak van imatinib, zoals verschillende antibiotica (erytromycine, claritromycine), HIV geneesmiddelen (ritonavir, saquinavir) remmen en middelen tegen schimmelinfecties (ketoconazol, itraconazol).

Andere geneesmiddelen versnellen de afbraak van imatinib, waardoor het middel tegen kanker vermindert of helemaal niet werkt. Dergelijke geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld glucocorticoïden ( "cortison" of dexamethason) en epilepsie drugs (fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital).

Pati├źnten met stollingsstoornissen coumarines warfarine of warfarine krijgen wordt meestal omgezet heparines tijdens de behandeling met imatinib. Heparinen, die moet anders cumarine tabletten spuiten, kan snel worden uitgeschakeld door het tegengif voor het ontluchten door de dokter.

Tijdens de behandeling met imatinib moeten pati├źnten voorzichtigheid betrachten bij het hanteren van zware machines en motorvoertuigen.

Imatinib mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding omdat het geneesmiddel de baby kan schaden. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten tijdens de behandeling geschikte anticonceptie toepassen.

Kinderen ouder dan twee jaar en pati├źnten met leverdisfunctie moeten imatinib krijgen in een overeenkomstig lage dosis.

Hoe u medicatie krijgt met imatinib

Preparaten die de werkzame stof imatinib bevatten, zijn verkrijgbaar in elke dosering en verpakkingsgrootte.

Sinds wanneer is Imatinib bekend?

Ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Novartis kinase inhibitor imatinib kwam in de Europese Unie (EU) in 2001 op de markt. Studies hebben aangetoond dat het product de overlevingskans van vijf jaar ongeveer verdubbelt bij pati├źnten met chronische myelo├»de leukemie. Met dit argument rechtvaardigde de oorspronkelijke fabrikant de extreem hoge prijs voor imatinib. Sinds 2013 zijn goedkopere generieke geneesmiddelen met het werkzame bestanddeel in de EU verkrijgbaar imatinib toegelaten.


Zo? Deel Met Vrienden: