Internet verslaving

Internetverslaafden leven alleen voor de virtuele wereld. Wie loopt er gevaar, hoe herken je ze en hoe kom je er vanaf.

Internet verslaving

Of het nu op smartphone of pc is: het internet verslaving is een gedragsverslaving die steeds gebruikelijker wordt. Vooral tieners worden snel aangetrokken door de virtuele wereld. Vrienden, familie en school verliezen hun belang. Het isolement van de realiteit heeft verstrekkende gevolgen voor het sociale en professionele leven en ook voor de gezondheid. Lees hier alle belangrijke informatie over internetverslaving.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F63

Marian Grosser, arts

Het internet kan mensen verbinden. Maar wanneer het een verslaving wordt, leidt het tot eenzaamheid in het echte leven. Betrokkenen moeten niet aarzelen om professionele hulp in te schakelen.

Productoverzicht

internet verslaving

 • beschrijving

 • symptomen

 • Oorzaken en risicofactoren

 • Examens en diagnose

 • behandeling

 • Ziekteprocedure en prognose

Internetverslaving: beschrijving

Het internet is een integraal onderdeel geworden van de wereld van vandaag. Werken, winkelen, delen met vrienden - bijna elk onderdeel van het leven is verbonden met internet. Vooral kinderen en adolescenten lopen het risico zichzelf te verliezen in de virtuele wereld. Met de smartphone wordt hij 24 uur per dag begeleid. Terwijl de echte wereld naar de achtergrond verdwijnt, bedreigt internet de mentale en fysieke gezondheid.

Het fenomeen van morbide (pathologische) computer-, mobiele telefoon- en internetgebruik is nog relatief jong en is daarom nog maar enkele jaren onderzocht. De internetverslaving, ook wel celtelefoonverslaving of online verslaving genoemd, is een van de gedragsverslavingen. In tegenstelling tot alcohol- of drugsverslaving is de consumptie van een stof niet afhankelijk, maar het gedrag zelf wordt een obsessie. In een internetverslaving gebruiken getroffenen het internet zo overdreven dat ze andere delen van het leven verwaarlozen. Hobby's, vrienden en familie, school en werk trekken nauwelijks meer de aandacht. Ondanks de enorme impact van verslavend gedrag op het leven, kunnen getroffenen het niet langer stoppen. De verslaving wordt onafhankelijk en het gedrag wordt een dwang.

Een verslaving met veel gezichten

Online verslaving, gsm-verslaving, computergokverslaving, computergemedieerde communicatieverslaving - er zijn veel namen voor internetverslaving en vele vormen van verslavend gedrag op internet. Mannen zijn vooral gefascineerd door online- en computerspellen. In "World of Warcraft" kunnen spelers monsters in een virtuele parallelle wereld bevechten en nieuwe werelden verkennen. De verslavende middelen zijn beloningen in de vorm van ervaringspunten of virtuele items die ze sterker maken in het spel.

Meisjes brengen hun tijd door op internet, bij voorkeur op sociale netwerken zoals Facebook. Ze praten uren met vrienden, maar ook met onbekende mensen in het netwerk. Het internet biedt hen de mogelijkheid om zichzelf te presenteren zoals ze zouden willen zijn. Voor velen is het verleidelijk om je persoonlijkheid en uiterlijk te veranderen. Trouwens, je bent nooit alleen op internet. Vreemdelingen worden schijnbaar goede vrienden, zelfs als je ze nog nooit in het echte leven hebt ontmoet.

Andere vormen van internetverslaving zijn het morbide gebruik van gokken en gokken op het internet. Het dwangmatige gebruik van erotische chats wordt cyberseksverslaving genoemd.

Wie wordt getroffen door internetverslaving?

Internetverslaving is nog niet voldoende onderzocht. Vanwege de inconsistente diagnostische criteria kan het aantal internetverslaafden alleen worden geschat. Het federale ministerie van Volksgezondheid schat dat ongeveer een procent van de 14- tot 64-jarige zich overgeeft aan een ziekelijk internet- en computerspelgebruik. Internetverslaving komt het meest voor bij adolescenten en jonge volwassenen. Vrouwen worden net zo vaak aangedaan als mannen. Mannen geven echter de voorkeur aan computerspelletjes, terwijl vrouwen het grootste deel van hun tijd op sociale netwerken doorbrengen.

Internetverslaving komt zelden alleen

Studies in de afgelopen jaren tonen aan dat ongeveer 86 procent van de internetverslaafden een andere mentale stoornis heeft. Heel vaak komen depressie, ADHD en ook alcohol- en tabaksverslaving gelijktijdig voor met online verslaving (comorbiditeit). Of de psychische stoornissen het risico op internetverslaving vergroten of het gevolg zijn van internetverslaving, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zijn beide mogelijk en verschillend van persoon tot persoon.

Internetverslaving: symptomen

Internetverslaafden willen constant op internet zijn. Dit heeft veel negatieve gevolgen. Het verwaarlozen van alledaagse taken, vrienden en hobby's, maar ook fysieke en psychische problemen, kan het bewijs zijn van een internetverslaving.

prestatievermindering

Onderzoekers hebben ontdekt dat internetverslaafde adolescenten slechter presteren op school. Overmatig gebruik van internet creƫert cognitieve problemen.Dit heeft vooral invloed op het concentratievermogen en de aandacht. Een andere reden is natuurlijk dat het grootste deel van de tijd besteed wordt aan het verslavende gedrag en dat er weinig tijd overblijft voor huiswerk of andere verantwoordelijkheden.

Studies tonen ook aan dat de werkprestaties als gevolg van internetverslaving afnemen en dat het contact met collega's laag is. Hoe meer uitgesproken het verslavende gedrag, hoe groter het risico van beƫindiging. De financiƫle consequenties kunnen leiden tot de existentiƫle dreiging.

eenzaamheid

Het gebrek aan tijd is ook merkbaar in de sociale sfeer. Online verslaafden besteden weinig of geen aandacht aan hun vrienden en familie. Ze verenigen zich vaak zonder het te beseffen. Ze leven in de illusie van het cultiveren van echte vriendschappen op het internet. Soms ontwikkelen zich soms vriendschappen op het internet, maar meestal zijn er geen bijeenkomsten in het echte leven. De bestaande vriendschappen in de echte wereld zijn verbrijzeld wanneer de betrokkene alleen op internet is. Voor mensen die problemen hebben om contact te maken, lijkt het internet voorlopig een goede oplossing. Onderzoek toont echter aan dat hun situatie nog slechter is.

gezondheid

Vanwege hun constante verlangen om op internet te zijn en de angst om iets te missen, onderdrukken veel patiĆ«nten hun behoefte aan slaap. Online role-playing games genereren ook een verhoogde mate van opwinding, waardoor het moeilijk is om in slaap te vallen. Internetverslaafden klagen vaak over slaapstoornissen. Het gebrek aan slaap beĆÆnvloedt op zijn beurt het concentratievermogen en de stemming. De getroffenen kunnen depressieve functies ontwikkelen, evenals agressiviteit en prikkelbaarheid.

Naast slaap verwaarlozen patiƫnten andere basisbehoeften, zoals hun dieet. Velen voeden zich met fast food of snoep omdat er niet veel tijd over is om te eten. Sommigen vergeten zelfs hele maaltijden. Er zijn dus internetverslaafden die een grotere kans hebben om overgewicht te hebben en anderen die normaal zijn aan ondergewicht. Het risico op obesitas wordt nog verergerd door het gebrek aan lichaamsbeweging.

Constant zitten achter de computer heeft invloed op de houding. Gewrichtspijn, nek en hoofdpijn, evenals wazig zien zijn andere problemen die internetverslaving met zich meebrengt.

ontwenningsverschijnselen

Zelfs bij gedragsproblemen zijn er ontwenningsverschijnselen. Als de getroffenen geen toegang hebben tot internet, zullen ze depressief en impotent, geĆÆrriteerd en in een slecht humeur zijn. Sommigen worden erg rusteloos en zelfs agressief.

Internetverslaving: oorzaken en risicofactoren

De oorzaken van internetverslaving zijn tot nu toe nauwelijks onderzocht. Net als bij andere verslavingen spelen waarschijnlijk ook verschillende factoren een rol bij het ontstaan ā€‹ā€‹van internetverslaving. Veel experts zien het internet of de computer niet als een oorzaak, maar als een trigger van verslaving. Volgens dit moeten de ware oorzaken liggen in onderliggende psychologische conflicten. Een andere beĆÆnvloedende factor is vermoedelijk een verstoring van de boodschapperstoffen in de hersenen. Of de internetverslaving ook genetische oorzaken heeft, konden wetenschappers nog niet duidelijk bewijzen.

Zoeken naar contact

Onderzoekers veronderstellen dat sociale en familieconflicten een belangrijke rol spelen. Kinderen en adolescenten die worstelen met sociale contacten en een voorkeur hebben voor internet lopen het grootste risico om internetverslaving te ontwikkelen. Omdat degenen die geen vrienden in de echte wereld vinden, ze tegenwoordig online zoeken.

Laag zelfbeeld

Mensen die zich sociaal terugtrekken, hebben vaak een laag zelfbeeld. Op internet kunnen de slachtoffers niet alleen een nieuw gezicht geven, maar ook in computerspelletjes aan moedige vechters. De virtuele wereld beloont dus de speler en verbetert zijn zelfbeeld. Tot op zekere hoogte is dit ook mogelijk in sociale netwerken, waarin men zich alleen aan zijn chocoladezijde kan presenteren of zelfs een verzonnen identiteit kan aannemen. Het wordt gevaarlijk wanneer de computerwereld aantrekkelijker wordt voor de persoon in kwestie dan het echte leven.

Familieconflicten

Sommige studies geven aan dat conflicten in het gezin de terugtrekking van kinderen naar internet bevorderen. Adolescenten die verslaafd zijn aan internet leven vaak met slechts Ć©Ć©n ouder. De exacte verbindingen zijn onduidelijk. Het is duidelijk dat er in veel gevallen een gebrek aan sociale steun is.

Biochemische oorzaken

Studies tonen aan dat vergelijkbare gedragsveranderingen in de hersenen plaatsvinden, zoals alcoholverslaving. Ook bij de internetverslaving speelt waarschijnlijk de verhoogde afgifte van dopamine in de hersenen een rol. Wanneer dopamine wordt vrijgegeven tijdens het spelen op internet, genereert het gevoel van geluk: het gedrag wordt beloond. In de loop van de tijd wordt het dopaminergische systeem steeds gevoeliger voor gedrag en reageert het bijzonder sterk wanneer de persoon op internet is. Andere stimuli kunnen dit gevoel van geluk niet bijbenen en worden steeds minder opgemerkt. Het internet wordt echter steeds meer bezocht om het goede gevoel opnieuw te beleven.

Internetverslaving: onderzoek en diagnose

Als u tekenen van een internetverslaving opmerkt voor uzelf of uw familie of vrienden, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met een kliniek of therapeut. Deze kunnen vragenlijsten gebruiken om in een gesprek te bepalen of het gedrag een verslavend karakter heeft of niet.

Het eerste gesprek

Voor de internetverslaving is niet alleen de tijd cruciaal, de persoon achter de computer of het surfen met de smartphone. Bepalend voor de internetafhankelijkheid is ook dat het gedrag wordt uitgevoerd vanuit een innerlijke dwang. De therapeut kan de volgende vragen stellen tijdens een eerste interview:

 • Breng je vaak minder tijd door op internet, maar kun je het niet doen?
 • Voelt u zich rusteloos of geĆÆrriteerd wanneer u niet op het internet bent?
 • Klagen uw mensen dat u te veel tijd op internet doorbrengt?
 • Ben je je vrienden, hobby's of verplichtingen aan het verwaarlozen om meer tijd op internet door te brengen?
 • Denk je vaak na over je activiteiten op internet als je niet online bent?

Afgezien van de specifieke vragen over internetverslaving, zal de therapeut informeren naar de familie- en professionele situatie. Vooral bij adolescenten is het nodig om het gezin te betrekken. Aan de ene kant kunnen de familieleden belangrijke informatie voor de diagnose verstrekken. Aan de andere kant moet het gezin ook worden geĆÆnformeerd over internetverslaving en leren hoe de getroffen persoon te ondersteunen.

Diagnose Internetverslaving

Internetverslaving wordt momenteel nog steeds toegeschreven aan stoornissen in de impulsbestrijding en is geen onafhankelijke stoornis in de classificatiesystemen. De vraag of internetverslaving tot de verslavingen kan worden gerekend, staat nog ter discussie. Omdat in tegenstelling tot verslavende verslavingen, zoals de alcoholverslaving, bij de internetverslaving geen fysieke afhankelijkheid van een stof kan ontstaan. Veel experts zijn voorstander van het definiƫren van internetafhankelijkheid als een op zichzelf staande verslaving, omdat verslaafden psychologisch verslaafd zijn.

Aangezien er geen uniforme criteria zijn voor de diagnose van internetverslaving, zijn psychologen en artsen gebaseerd op de criteria van verslaving. Een veelgebruikte test voor het diagnosticeren van internetafhankelijkheid is Young's Internet Addiction Test (IAT). Dit is gebaseerd op de afhankelijkheidscriteria van de Diagnostic and Statistical Guide to Psychological Disorders (DSM).

Totdat internetverslaving wordt erkend als een eigen mentale stoornis, biedt de DSM-V de volgende indicaties als diagnostische criteria voor internetverslaving:

 • Sterk verlangen naar en constante bezetting met internet
 • Ontwenningsverschijnselen wanneer de internettoegang wordt weggenomen
 • Tolerantieontwikkeling met toenemende mate van internetgebruik
 • Mislukte pogingen om internetgebruik te beheersen
 • Verder gebruik van internet, hoewel de negatieve gevolgen bekend zijn
 • Verlies van andere interesses en hobby's los van het internet
 • Gebruik van internet om slechte stemmingen te verminderen
 • Familieleden en andere mensen worden gelogen in termen van de mate van internetgebruik
 • Het in gevaar brengen van belangrijke relaties of werk door internetgebruik

Ten minste vijf van deze criteria moeten over een periode van twaalf maanden plaatsvinden.

Een vrij nieuw hulpmiddel voor het diagnosticeren van internetverslaving is de AICA SKI: IBS. De afkorting is een gestructureerd klinisch interview over internetgerelateerde stoornissen. Het werd ontwikkeld door de Fachverband MedienabhƤngigkeit samen met collega's van de Ambulanz fĆ¼r Spielsucht Mainz.

Internetverslaving: behandeling

Welke behandelingen vooral effectief zijn bij internetverslaving, is nog onduidelijk vanwege beperkt wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp. Meer en meer therapeuten bieden nu hulp, vooral voor online verslaving. Sommige klinieken, zoals in Mainz of Bochum, hebben een eigen polikliniek opgezet voor internetverslaving. Voor de behandeling worden meestal verschillende therapievormen zoals een- en groepstherapie gecombineerd.

Poliklinische of intramurale behandeling van internetverslaving?

Internetverslaving kan zowel poliklinisch als intramuraal worden behandeld. Welke vorm effectiever is, hangt af van de ernst van de online verslaving. Een intramuraal verblijf wordt aanbevolen als de betrokken persoon nauwelijks contact heeft met de buitenwereld. Wanneer internet belangrijker is geworden dan vrienden, familie, werk of school, helpt vaak alleen de behandeling in een kliniek. In de klinische omgeving is het voor internetverslaafden moeilijker om terug te vallen in oude patronen. De dag wordt geherstructureerd en internet is niet langer de focus van het leven.

Cognitieve gedragstherapie van internetverslaving

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is cognitieve gedragstherapie. De eerste stap in de behandeling is om de betrokken persoon en zijn familieleden in detail te informeren over internetverslaving en de gevolgen daarvan (psycho-educatie). De kennis over de ziekte moet de patiƫnt op eigen verantwoordelijkheid versterken.

In de context van cognitieve gedragstherapie moet de betrokkene leren om problematische denkpatronen te herkennen en te veranderen.De internetverslaafden worden geholpen om het abnormale gedrag af te leren en om gecontroleerd gebruik of zelfs volledige stopzetting te bereiken.

Veel mensen die in de virtuele wereld vallen, voelen zich daar beter dan in het echte leven. Een algemeen beeld van patiƫnten is dat ze betekenis hebben op het internet en niet in het echte leven. In therapie leert de betrokkene zijn rol op het internet kritisch te bevragen. In online games zoals "World of Warcraft" belichaamt persoon een figuur (avatar) in de virtuele wereld en bouwt hij vriendschappen op met andere spelers. Als onderdeel van de therapie leert de patiƫnt afstand nemen van zijn avatar en intensief omgaan met zijn echte ego. Een belangrijke bouwsteen in de verslavingszorg is ook het creƫren van sociale contacten in de echte wereld.

Andere behandelingen van internetverslaving

Naast enkele therapeutische sessies speelt groepstherapie een belangrijke rol bij de behandeling van internetverslaving. De patiĆ«nt kan met andere mensen praten over zijn of haar problemen. Het contact met echte mensen en de samenhang in de groep vormen een substituut voor de contacten op internet. Voor veel patiĆ«nten is het een opluchting om te zien dat ze niet alleen staan ā€‹ā€‹met hun probleem. U profiteert ook van de ervaringen van andere patiĆ«nten bij het omgaan met de verslaving.

Internetverslaving: ziekteverloop en prognose

Hoewel internetverslaving op zichzelf nog niet als een ziekte wordt beschouwd, moet de ernst van verslaving niet worden onderschat. De negatieve gevolgen van gedragsverslaving beĆÆnvloeden het leven van de getroffenen enorm. In het begin is de internetverslaving nauwelijks herkenbaar. Veel mensen brengen een groot deel van de dag op de computer door en zijn er nog steeds niet aan verslaafd. Voor sommige mensen wordt internet echter steeds meer het middelpunt van de belangstelling. Als de betrokkene zijn recreatieve activiteiten en vrienden opgeeft, is dit een alarmerende waarschuwing.

Het aantal internetverslaafden neemt gestaag toe. Vanwege de constante vooruitgang van de media en de technologie, vermoedden experts dat het probleem van internetverslaving verder zal worden verergerd.

Hoe langer een internetverslaving onbehandeld blijft, hoe groter de problemen worden. Het verlies van sociale contacten en het wegvallen van school of het verlies van werk drijven de betrokkenen steeds dieper in een vicieuze cirkel. De echte wereld biedt dan weinig reden om de computer uit te zetten.

Professionele ondersteuning kan de getroffenen helpen om terug te keren naar het normale leven. De ontwikkeling van speciale hulpaanbiedingen voor internetverslaafden in klinieken heeft het behandelaanbod inmiddels aanzienlijk verbeterd. Cognitieve gedragstherapie is bijzonder effectief gebleken voor de behandeling van internet verslaving bewezen.


Zo? Deel Met Vrienden: