Intestinale flora en astma: "geen overhaaste conclusies!"

Het "microbioom" wordt het nieuwe mode-concept in de geneeskunde. Maar is de hype gerechtvaardigd? Kunnen ziekten zoals astma of allergieĆ«n positief worden beĆÆnvloed door de bacteriĆ«le flora in de darm? MĆ¼nchen kinderarts Erika von Mutius onderzoekt al jaren - en dempt overdreven verwachtingen.

Intestinale flora en astma:

Het "microbioom" wordt het nieuwe mode-concept in de geneeskunde. Maar is de hype gerechtvaardigd? Kunnen ziekten zoals astma of allergieĆ«n positief worden beĆÆnvloed door de bacteriĆ«le flora in de darm? MĆ¼nchen kinderarts Erika von Mutius onderzoekt al jaren - en dempt overdreven verwachtingen.

Dr. Mutius, iedereen heeft het over het microbioom - maar wat kun je je daar nou precies in voorstellen?

Het lichaam is gekoloniseerd door bacteriƫn - op alle lichaamsoppervlakken en binnenoppervlakken, ongeacht of het de darm, de longen, de luchtwegen, de neus, het urogenitaal stelsel of de huid betreft. Er zijn ongeveer tien keer meer bacteriƫn op en in ons dan we onze eigen cellen hebben: we zijn eigenlijk een superorganisme van bacteriƫn en onze eigen cellen.

Speelt het darmmicrobioom echt een rol bij de ontwikkeling van astma en allergieƫn bij kinderen?

Men denkt dat veranderingen in de darmflora een rol kunnen spelen in de vroege kinderjaren - maar dat is nog lang niet volledig begrepen. De weinige studies hadden soms zeer lage casusnummers en gaven soms heel verschillende uitspraken. Zelfs de leeftijd van de proefpersonen is soms een probleem: pas na vijf of zes jaar kan men zeggen of een kind astma heeft - maar veel van de onderzoeken stoppen op de leeftijd van Ć©Ć©n of drie jaar.

Kun je uitleggen hoe het darmmicrobioom de longen aantast?

De meeste onderzoeken die een verband hebben aangetoond tussen intestinaal microbioom en astma, zijn studies bij muizen. Daar is het mechanisme duidelijk: in de darm is er veel immuunsysteem, want waar veel bacteriƫn leven, heeft het ook een zeer effectieve immunodeficiƫnt nodig. En dit immuunsysteem communiceert via cellen met het hele lichaam - inclusief de longen. Veranderingen in het darmmicrobioom zijn daarom ook daar merkbaar. Bij de mens is de situatie echter niet zo duidelijk.

Je bedoelt dat studies over muizen niet zinvol genoeg zijn?

Het onderwerp is booming en fascinerende mensen - maar je moet voorzichtig zijn met voorbarige conclusies. Wat werkt in de muis is mooi en er zijn overeenkomsten met mensen. Toch blijft de muis een muis. Om het onderwerp echt te kunnen beoordelen, ontbreken meer menselijke studies - met een groot aantal onderwerpen.

Sommige onderzoekers suggereren dat de darmflora, vooral in de eerste 100 dagen van het leven, een beslissende invloed heeft op het risico van allergieƫn en astma. Wat bedoel je?

Er is een idee dat het eerste levensjaar van cruciaal belang is voor het ontstaan ā€‹ā€‹van astma en allergieĆ«n. Dit is logisch omdat astma en allergieĆ«n al heel vroeg in het leven beginnen. Mogelijke risicofactoren of beschermende factoren moeten daarom vroeg worden toegepast. Maar of het nu 100 dagen, een paar maanden, zes maanden of drie jaar is, is niet duidelijk.

Speelt het geboortepad ook een rol bij de ontwikkeling van allergieƫn en astma?

Sommige studies hebben aangetoond dat Cesareans een ander microbioom hebben. Bij de natuurlijke geboorte zijn het voornamelijk vaginale kiemen van de moeder, de keizersnede wordt vooral gevonden aan het begin van een kolonisatie met huidbacteriƫn, omdat de baby van de moeder op de maag wordt geplaatst. Maar in hoeverre dit van invloed is op de ontwikkeling van allergieƫn en astma is nog niet duidelijk. Feit: het microbioom ontwikkelt zich gedurende de eerste drie jaar. En niemand heeft overtuigend aangetoond dat wat er gebeurt tijdens de geboorte of de eerste paar dagen erna er echt toe doet. Er is veel meer om hier te onderzoeken.

Denkt u dat het haalbaar zou zijn om effectieve probiotica te ontwikkelen die alle baby's kunnen gebruiken om allergieƫn en astma te voorkomen?

Ja, ik hoop dat dit op een dag zal werken.

Speelt het microbioom ook een rol bij volwassen astmapatiƫnten?

Er is veel onderzoek op dit gebied en het is bekend dat het microbioom in de luchtwegen anders is, zelfs bij volwassenen met astma. Maar dat is hetzelfde als vragen over de kip en het ei: zijn er andere bacteriƫn in de longen waardoor ze ziek worden? Of wordt de verandering in het microbioom alleen veroorzaakt door de ziekte? Beide zijn mogelijk, maar ik neig naar de laatste: ik heb de indruk dat de astmaziekte vereist dat andere bacteriƫn in de longen terechtkomen.

Veel vragen over het microbioom lijken nog steeds open te zijn. Denkt u dat het onderzoek op dit gebied snel zal vorderen?

Ik ben ervan overtuigd dat al het onderzoek op dit gebied in zeer korte tijd veel betaalbaarder zal worden. Dan kunt u een veel groter aantal patiƫnten onderzoeken en uiteindelijk zinvolle resultaten behalen.


Zo? Deel Met Vrienden: