Methotrexaat

Methotrexaat (mtx) is een van de belangrijkste middelen tegen kanker en wordt ook gebruikt bij auto-immuunziekten. Lees meer!

Methotrexaat

Het actieve ingrediĆ«nt Methotrexaat (MTX) behoort tot de belangrijkste remedies tegen kanker, in een lagere dosis ook tegen psoriasis, reumatoĆÆde artritis en inflammatoire darmaandoening. Het wordt algemeen als goed verdragen beschouwd, maar kan in zeldzame gevallen leiden tot ontsteking van de slijmvliezen en verstoring van de bloedvorming. Folinezuur wordt toegevoegd om de bijwerkingen van methotrexaat te verminderen. Hier kunt u alle belangrijke informatie over methotrexaat lezen.

Dit is hoe methotrexaat werkt

Psoriasis (psoriasis), reumatoĆÆde artritis en inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn en ulceratieve colitis) het afweersysteem (immuunsysteem) voorbij geactiveerd en aanvallen zijn eigen lichaamscellen. Dit leidt tot een constante ontstekingsreactie in het lichaam, die veel schade kan veroorzaken.

Daarom moet het immuunsysteem worden "gemoduleerd". Methotrexaat behoort tot de groep van zogenaamde "immunomodulatoren". In lage concentraties remt het de vorming van foliumzuur, dat de cellen van het immuunsysteem dringend nodig hebben voor celdeling. Dus de acute ontstekingsreactie wordt onderdrukt. Het effect van de behandeling treedt echter pas na Ć©Ć©n of twee maanden op.

Methotrexaat remt ook de folaatvorming en dus de celdeling in gezonde lichaamscellen. Om deze bijwerking te verlichten, wordt folinezuur extra toegevoegd.

MTX is ook geschikt voor de behandeling van kankers. Het moet echter aanzienlijk actiever worden toegediend dan bijvoorbeeld psoriasis. Kankercellen (tumorcellen) worden gekenmerkt door hun snelle groei. Voor de permanente celdeling is vooral foliumzuur nodig. Door remming van de vorming van foliumzuur kan methotrexaat de tumorgroei blokkeren. Ook hier vermindert de extra toediening van folinezuur de toxische effecten op gezonde lichaamscellen.

Absorptie, afbraak en uitscheiding van methotrexaat

De inname uit de darm bij inname van het medicijn in tabletvorm is heel anders (20 tot 100 procent). De uitscheiding verloopt relatief traag over de nieren.

Wanneer wordt methotrexaat gebruikt?

De indicaties (indicaties) van methotrexaat omvatten:

  • kankers
  • ReumatoĆÆde artritis (reumatoĆÆde artritis)

Dit is hoe methotrexaat wordt toegepast

Bij de behandeling van psoriasis worden artritis en inflammatoire darmziekte wekelijkse gesproeid 7,5-20 mg methotrexaat of ingeslikt tot 30 mg in de vorm van tabletten eenmaal. Deze behandeling is de zogenaamde "lage dosis MTX" (lage dosis methotrexaat).

Bij de behandeling van kanker is de dosering aanzienlijk hoger. Het hangt af van het type tumor en het behandelschema. Typische doses zijn tussen 40 en 80 milligram methotrexaat per vierkante meter lichaamsoppervlak dat kan worden geĆÆnjecteerd of ingeslikt. De behandelingsduur is dan tussen de zeven en veertien dagen. Ook mogelijk zijn zogenaamde "high-dose regimes" waarin enkele doses van tussen Ć©Ć©n en 20 gram MTX worden toegediend.

Aangezien renale excretie van het geneesmiddel optreedt, moet de dosis worden verlaagd bij patiƫnten met een nierfunctiestoornis.

Wat zijn de bijwerkingen van Methotrexaat?

Common (dwz op ƩƩn tot tien procent van de patiƫnten) oproept methotrexaat (MTX) bijwerkingen, zoals ontstekingen van de mond en darmslijmvlies en beenmergsuppressie (myelosuppressie). Dit laatste betekent dat de vorming van bloedcellen, die normaal optreedt in het beenmerg, verstoord is.

Soms (minder dan ƩƩn procent van de behandelde patiƫnten) kan hoofdpijn, verhoogde gevoeligheid voor infecties, allergische huiduitslag en osteoporose optreden.

Nog minder vaak bij mannen kan verminderde vruchtbaarheid optreden.

Waarop moet worden gelet bij het gebruik van methotrexaat?

Zwangere vrouwen, patiƫnten met een verzwakt immuunsysteem en patiƫnten met ernstige nier- of leverinsufficiƫntie mogen geen geneesmiddelen krijgen die methotrexaat bevatten.

interacties

Andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van reumatoĆÆde artritis of psoriasis (basistherapieĆ«n zoals hydroxychloroquine genoemd) mogen niet worden gecombineerd met methotrexaat.

Tijdens de behandeling met het geneesmiddel mag niet worden gevaccineerd met een levend vaccin, omdat het kan komen vanwege het onderdrukt immuunsysteem voor ernstige vaccincomplicaties.

Bij gelijktijdige toediening van bloedverdunnende middelen, moet de bloedstolling regelmatig worden gecontroleerd.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De reactiviteit wordt niet beĆÆnvloed door de inname van geneesmiddelen met methotrexaat.

Zwangerschap en borstvoeding

De actieve stof methotrexaat beschadigt zowel de ongeboren baby als de baby en mag daarom niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Zwangerschap moet vĆ³Ć³r het begin van de behandeling door een arts worden uitgesloten.Tijdens de behandeling moet effectieve contraceptie worden gewaarborgd.

Wil een vrouw zwanger te worden geschakeld van methotrexaat tot een betere bewezen middel tegen reumatoĆÆde artritis en inflammatoire darmziekten zoals prednison / prednisolon, sulfasalazine, hydroxychloroquine of azathioprine worden.

Hoe geneesmiddelen te krijgen met methotrexaat

Medicijnen met methotrexaat zijn op recept verkrijgbaar. U ontvangt ze alleen met een recept van de arts in de apotheek.

Sinds wanneer is methotrexaat bekend?

De werkzame stof methotrexaat werd al in 1955 ontwikkeld door het bedrijf Lederle in de VS. In die tijd was het alleen gebaseerd op het effect ervan als behandeling tegen kanker. Later werd ontdekt dat het een goed effect had in een lagere dosering als een immuunmodulator. Sindsdien zijn methotrexaatreuma, psoriasis en inflammatoire darmaandoening zeer succesvol behandeld.

Meer interessante feiten over methotrexaat

In een vergiftiging met methotrexaat, bijvoorbeeld bij een te hoge dosering bij patiƫnten met nierinsufficiƫntie is (tegengif) gezien de zogenaamde "Carboxypeptidase G2" als tegengif. Dit bouwt methotrexaat en de concentratie in het bloed daalt snel tot niet-toxische niveaus.


Zo? Deel Met Vrienden: