Verplegingswet 3

De nursing welfare act 3 is bedoeld om het aanbod van zorgbehoeften lokaal te verbeteren en fraude te bemoeilijken. Lees hier meer over de inhoud van de psg 3!

Verplegingswet 3

Met de Verplegingswet 3 (PSG 3, PSG III), onder andere over de rol van gemeenten in de zorg voor afhankelijke personen op het terrein om te worden versterkt. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. Bovendien voorziet de Nursing Welfare Act 3 in voorschriften die fraude met facturen voorkomen. Lees alle belangrijke informatie over de Nursing Welfare Act 3, over wat er in de toekomst moet gebeuren in de gemeenten of wanneer het in werking moet treden!

Wat bevat de Nursing Act 3?

De Nursing Welfare Act 3 (Nursing Welfare Act III) is bedoeld om een ​​breed scala aan nieuwe voorschriften en maatregelen te introduceren die de zorg voor mensen die zorg nodig hebben verder zal verbeteren.

De gemeenschappen versterken

Een aandachtspunt van de verpleegwet 3 betreft de gemeenten: zij spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen die zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door ouderen te helpen of door vrijwilligerswerk in de ouderenzorg te bevorderen. Deze rol van de gemeenten moet verder worden uitgebreid door de verpleegwet 3.

Voor dit doel heeft de federale en nationale werkgroep aanbevelingen opgesteld om de coördinatie tussen ondersteuning en zorgaanbod dicht bij huis en de zorgfondsen verder te verbeteren. Het doel is om zorgdiensten ter plaatse te promoten en uit te breiden, zodat mensen die zorg nodig hebben, zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven.

De aanbevelingen van de werkgroep Bund-Länder voorzien bijvoorbeeld dat gemeenten in de toekomst een leidende rol zullen gaan spelen in de zorgbegeleiding. Zo zullen maximaal 60 gemeenten modelprojecten voor zorgbegeleiding opzetten voor een periode van vijf jaar. Lokale autoriteiten kunnen al het advies over alle zaken met betrekking tot verpleging daar overnemen. Daarnaast krijgen gemeenten het recht om vijf jaar lang nieuwe verpleeghuizen in te richten met de Nursing Welfare Act 3. De fondsen voor gezondheidszorg en langdurige zorg moeten financieel deelnemen.

Langdurige zorg: zelfs financieel behoeftige mensen zouden hiervan moeten profiteren

In de verpleegwet 2 is het begrip langdurige zorg zodanig herbepaald dat mensen met een mentale of emotionele handicap (zoals dementie) in de toekomst als zorgbehoevend kunnen worden aangemerkt (niet alleen mensen met lichamelijke beperkingen). Dit uitgebreide concept van langdurige zorg is geïntroduceerd voor het gebied van de sociale zorgverzekering (Elfde sociale code, SGB XI).

De Nursing Welfare Act 3 voorziet nu dat het nieuwe concept van zorg ook is opgenomen in de sociale bijstandswet (Twaalfde sociale code, SGB XII) en federale pensioenwetgeving. In de toekomst zullen zelfs financieel zwakke mensen die uitkeringen ontvangen op grond van een van deze twee wetten recht hebben op adequate en adequate zorg in de zin van de nieuw gedefinieerde zorgbehoefte.

Preventie van zorgfraude

De Nursing Welfare Act 3 bevat verschillende maatregelen om factureringsfraude op het gebied van gezondheid en langdurige zorg te voorkomen. De medische dienst van de ziekenfondsen (MDK) moet bijvoorbeeld in de toekomst nog nauwkeuriger nagaan of de diensten die worden gefactureerd door ambulante zorgdiensten daadwerkelijk worden aangeboden. Niet alleen de rekeningen worden gecontroleerd. Taxateurs van de MDK kunnen ook huisbezoeken afleggen aan mensen die zorg nodig hebben en hun zorg inspecteren door de verpleegafdeling.

Als een verdere maatregel tegen factureringsfraude, biedt de Nursing Welfare Act 3 in de toekomst zorgverzekeraars het recht om de facturering van ambulante zorgdiensten zelfstandig te regelen (onafhankelijk van de MDK).

Nursing Welfare Act 3: Verdere inhoud

In de Nursing Welfare Act 3 zijn verdere innovaties gepland, bijvoorbeeld regelgeving over het onderscheid tussen langdurige zorgverzekeringen en integratiebijstand. Daarnaast zijn er maatregelen gepland om lacunes in uitkeringen tussen langdurige zorgverzekeringen en ziekteverzekeringen te voorkomen.

Wanneer treedt de Nursing Act 3 in werking?

Volgens het plan zou de Nursing Welfare Act 3 voor het grootste deel in januari 2017 in werking moeten treden. Sommige van zijn inhoud wordt echter bekritiseerd - niet alleen door organisaties zoals de Duitse Sociale Unie, maar ook door de Federale Raad. De laatste twijfelt eraan dat de voorschriften in Verplegingswet 3 zoals gepland vanaf januari 2017 kan worden geïmplementeerd. Het tijdvenster voor de gemeenten is te kort.


Zo? Deel Met Vrienden: