Nursing degrees (voorheen: verpleegniveau)

De mate van zorg bepaalt welke voordelen iemand ontvangt van de langdurige zorgverzekering. De indeling wordt meestal gedaan door een advies van de medische dienst van de ziekteverzekering (mdk).

Nursing degrees (voorheen: verpleegniveau)

Verpleeggraden vervangen zorgniveaus

De huidige drie zorgniveaus worden vanaf januari 2017 vervangen door de vijf zorgniveaus. Ze bieden een meer accurate en uitgebreide beoordeling van de capaciteiten en beperkingen van een patiënt. Afhankelijk van het zorgniveau krijgt een hulpbehoevende verschillende niveaus van ondersteuning van de langdurige zorgverzekering.

De indeling wordt meestal gedaan door een advies van de medische dienst van de ziekteverzekering (MDK). Het beoordeelt de mogelijkheden en de mate van onafhankelijkheid van een patiënt: de taxateur beoordeelt in welke mate de getroffen persoon nog steeds voor zichzelf kan zorgen en hoeveel hulp hij nodig heeft in het dagelijks leven. Niet alleen fysieke beperkingen (zoals tot nu toe) worden in dezelfde mate in rekening gebracht, maar ook psychische en / of mentale.

Iedereen die in een verpleegkundige graad is geweest, wordt automatisch ingedeeld in een verpleegkundige graad. Niemand wordt slechter beoordeeld dan voorheen, dus er is geen angst voor prestatieverlies. Integendeel, de meeste mensen die zorg nodig hebben, zullen in de toekomst nog hogere voordelen ontvangen.

Classificatie: Wat wordt beoordeeld?

De assessor komt naar het appartement of de zorginstelling van de patiënt na afspraak. Bij deze benoeming moeten ook de familieleden, verzorgers en alle andere mensen die de mensen ondersteunen die zorg nodig hebben aanwezig zijn. Zij kunnen de taxateur waardevolle informatie geven over het zelfstandig ondernemerschap en de bekwaamheden van de persoon in kwestie. In het bijzonder beoordelen de beoordelaars de volgende zes levensdomeinen ("modules") voor de classificatie van zorgkwaliteiten:

 • Mobiliteit (fysieke mobiliteit): 's morgens opstaan, naar het appartement gaan, traplopen, enz.
 • Cognitieve en communicatieve vaardigheden: oriëntatie in tijd en plaats, begrip van feiten, herkennen van risico's, begrijpen wat anderen zeggen etc.
 • Gedrags- en psychische problemen: rusteloosheid in de nacht, angsten, agressie, verdediging tegen zorgmaatregelen, etc.
 • Zelfvoorziening: zelfstandig wassen en kleden, eten en drinken, alleen naar het toilet gaan, etc.
 • Omgaan met en onafhankelijk omgaan met ziekte of aan therapie gerelateerde eisen en spanningen: Mogelijkheid om medicatie te nemen, bloeddruk te meten of naar de dokter te gaan, etc.
 • Oprichting van het dagelijks leven en sociale contacten: vermogen om het dagelijks leven zelf vorm te geven, om direct contact met andere mensen te leggen, enz.

Het totale aantal punten dat resulteert uit de evaluatie van de zes modules, bepaalt de mate van zorg waarin een patiënt is ingedeeld.

De vijf zorgniveaus

Zorgniveau 1 (totaal aantal punten: 12,5 tot minder dan 27)

Mensen in zorgklasse 1 krijgen onder andere zorgbegeleiding, advies in hun eigen huis, hulpgoederen en subsidies ter verbetering van de leefomgeving (zoals traplift of aangepaste douche).

Daarnaast is er een reliëfbedrag (poliklinisch) van maximaal 125 euro per maand. Het is geoormerkt en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een dag- of nachtzorg of een kortdurende zorg.

Degenen die fulltime worden verzorgd, kunnen een subsidie ​​van maximaal 125 euro per maand ontvangen.

Zorgniveau 2 (Totaal aantal punten: van 27 tot minder dan 47,5)

Graad 2 heeft aanzienlijke beperkingen van zelfstandigheid en vaardigheden.

Personen die thuis worden verzorgd hebben recht op een maandelijkse uitkering (zorgtoeslag) van € 316 of ambulante zorguitkeringen van € 689 per maand. Het geoormerkte reliëfbedrag (poliklinisch) bedraagt ​​maximaal 125 euro per maand.

De hoogte van de uitkering voor intramurale zorg is 770 euro per maand.

Zorgniveau 3 (Totaal aantal punten: van 47,5 tot onder de 70)

Graad 3 heeft ernstige gevolgen voor zelfstandig ondernemerschap en vaardigheden.

Voor dit zorgniveau is een uitkering van € 545 of een bijdrage in natura van € 1.298 per maand gepland voor ambulante zorg. Het geoormerkte reliëfbedrag (poliklinisch) bedraagt ​​maximaal 125 euro per maand.

Iedereen die wordt verzorgd voor opgenomen patiënten heeft recht op een uitkering van € 1.262 per maand.

Zorgniveau 4 (Totaal aantal punten: van 70 tot onder de 90)

Graad 4 patiënten hebben de meest ernstige beperkingen op zelfstandigheid en vaardigheden.

Met poliklinische zorg wordt een contante uitkering van 728 euro of een inbreng in natura van 1.612 euro verstrekt. Als geoormerkt reliëfbedrag (poliklinisch) kan tot maandelijks 125 euro worden toegekend.

Patiënten die ziekenhuiszorg ontvangen, hebben recht op een uitkering van € 1.775 per maand.

Zorgniveau 5 (Totaal aantal punten: van 90 tot 100)

Op verpleegkundig niveau 5 zijn ook ernstig verminderde zelfstandigheid en vaardigheden aanwezig, maar er zijn aanvullende speciale vereisten voor verpleegkundige zorg.

De maandelijkse uitkering (poliklinisch) bedraagt ​​901 euro, de bijdrage in natura (poliklinisch) 1.995 euro en het geoormerkte vrijvalbedrag (poliklinisch) tot 125 euro. Het bedrag van de uitkeringen voor intramurale zorg bedraagt ​​€ 2.005 per maand.

Poliklinische zorg kan ook gecombineerd worden met de zorgtoeslag.

Naast deze belangrijkste voordelen kunnen ook andere voordelen worden geboden, zoals preventieve zorg, kortdurende zorg, uitkeringen voor hulpmiddelen of barrière-vrije woningconversie.

Kortdurende en preventieve zorg

In het geval van kortdurende zorg wordt een persoon die zorg nodig heeft en die anders op poliklinische basis wordt verzorgd, tijdelijk verzorgd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om het hoofd te bieden aan een crisissituatie in de thuiszorg of na een verblijf in het ziekenhuis. Voor kortdurende zorg kunnen patiënten in de zorgniveaus 2 tot 5 € 1.612 per jaar ontvangen voor de kosten van de korte termijnzorg voor maximaal acht weken per kalenderjaar. Als u bent ingedeeld in Grade 1, kunt u het maandelijkse bedrag van maximaal $ 125 gebruiken om te betalen voor een kortdurende zorg.

Als een verzorger ziek wil worden of op vakantie wil gaan, betaalt de langdurige zorgverzekering voor vervangende zorg. Deze zogenaamde preventieve zorg kan bijvoorbeeld worden overgenomen door een ambulante verpleegkundige dienst, mantelzorgers of naaste familieleden. De langdurige zorgverzekering dekt de kosten van vervangende zorg voor maximaal zes weken per kalenderjaar en tot een bedrag van € 1.612.

 • Afbeelding 1 van 7

  Stroke - de belangrijkste voorbodes

  In één klap telt elke minuut. Als de bloedtoevoer in de hersenen wordt onderbroken door een stolsel of een hersenbloeding, sterven de zenuwcellen af. Hoe sneller de oorzaak kan worden geëlimineerd, hoe minder hersenaandoeningen verloren gaan. "Tijd is brein - tijd is brein" is het motto. Neem elk van de onderstaande waarschuwingssignalen serieus.

 • Afbeelding 2 van 7

  Snel naar de dokter

  Zelfs als de beschreven alarmtekens slechts enkele minuten duren, moet u een arts raadplegen. Hij kan bijvoorbeeld een hersenscan gebruiken om te bepalen of de symptomen onschuldig zijn of eigenlijk een herhaling van een beroerte zijn.

 • Afbeelding 3 van 7

  Extreme hoofdpijn

  Als een aangeboren zwakke plek in de bloedvaten van de hersenen (aneurysma) breekt, treedt een hersenbloeding op, die tot extreme hoofdpijn kan leiden. Het kan worden geassocieerd met misselijkheid en braken.

 • Afbeelding 4 van 7

  Alles draait rond

  Duizeligheid kan vele oorzaken hebben - een beroerte is slechts één optie bij velen. In combinatie met andere symptomen kan het echter wijzen op een infarct in de hersenen.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 7

  Plotselinge verlamming

  Wanneer verlammingen aan één kant van het lichaam uit het niets optreden, is dit een belangrijk waarschuwingssignaal voor een mogelijke beroerte. Een neerhangende mondhoek aan een kant of in een hangend ooglid is bijvoorbeeld typisch. Ook een verdoofd gevoel in een gezichtshelft, een arm of een been kan een hint zijn.

 • Afbeelding 6 van 7

  Slechte kijk

  Een beroerte kan ook het gezichtsvermogen beïnvloeden. De patiënt heeft plotseling moeite om ruimtelijk te zien, hij ziet twee keer of kan zich slecht oriënteren. Typisch is ook een beperking van het gezichtsveld op een pagina. De patiënt bijvoorbeeld ziet niet langer objecten of personen die zich aan de linkerkant van zijn lichaam bevinden. Sommige peetvaders worden soms blind aan één oog.

 • = 7? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 7 van 7

  Hoe alstublieft?

  Als het spraakcentrum in de hersenen wordt beïnvloed door een beroerte, spreken sommige patiënten haperend of schokkerig. Anderen verdraaien lettergrepen of letters of verwarren hele woorden. Enkelen kunnen zelfs niet meer praten. Omgekeerd kan ook het spraakverstaan ​​verstoord zijn: patiënten kunnen nog steeds voor zichzelf spreken, maar zij begrijpen niet langer wat hen wordt gezegd.

Semi-stationaire zorg (dag / nachtzorg)

Sommige mensen die anders thuis worden verzorgd, kunnen een deel van hun tijd in een van de faciliteiten doorbrengen - hetzij 's nachts (nachtverzorging) of dagopvang (dagopvang). Op deze manier moet thuiszorg worden aangevuld of versterkt.

Voor Grade 1 kan de maandelijkse vergoeding van maximaal € 125 worden gebruikt voor de financiering van deze semi-residentiële zorg. Maandelijkse uitkeringen van maximaal € 689 (niveau 2 zorg), € 1.298 (zorggraad 3), € 1.612 (zorgniveau 4) en € 1995 (zorgniveau 5) kunnen worden aangevraagd.

Hulpmiddelen en woningherinrichting

De langdurige zorgverzekering dekt gedeeltelijk de kosten voor hulpmiddelen. Technische hulpmiddelen zoals verpleegbedden of rolstoelen worden meestal in bruikleen of tegen een toeslag verstrekt. Voor consumentenproducten zoals wegwerphandschoenen of bedinzetstukken kan een langdurige zorgverzekering een maandelijkse vergoeding van maximaal 40 euro bieden, ongeacht het zorgniveau.

De zorgverzekering kan ook tot 4.000 euro per maatregel bijdragen aan de renovatiekosten van het huis, zoals de installatie van een traplift.


Zo? Deel Met Vrienden: