Nursing law - dat is nieuw

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de verpleging - de voordelen zijn toegenomen en worden flexibeler. De belangrijkste wijzigingen in het overzicht. De mensen in Duitsland worden ouder. Dienovereenkomstig neemt ook het aantal zorgbehoevende mannen en vrouwen toe. Volgens het Federale Bureau voor de Statistiek waren 2,5 miljoen in 2011.

Nursing law - dat is nieuw

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de verpleging - de voordelen zijn toegenomen en worden flexibeler. De belangrijkste wijzigingen in het overzicht.

De mensen in Duitsland worden ouder. Dienovereenkomstig neemt ook het aantal zorgbehoevende mannen en vrouwen toe. Volgens het Federale Bureau voor de Statistiek waren 2,5 miljoen mensen in 2011. Gelukkig werd 70 procent van de getroffenen op hun eigen vier muren verzorgd. De meeste hulpbehoevenden worden verzorgd door hun familieleden - alleen of ondersteund door thuiszorg.

In twee fasen wil de staat de verpleegkundige zorg verbeteren. de Eerste verpleegwet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Dit heeft al duidelijk voordelen voor mensen die zorg nodig hebben en hun familieleden aanzienlijk uitgebreid. Alleen al voor thuiszorg is 1,4 miljard euro meer beschikbaar.

Een hoofddoel is om zorgverleners meer te verlichten. Om deze reden worden niet alleen de diensten verhoogd, maar kunnen ze ook flexibeler worden gebruikt. Op deze manier wordt beter rekening gehouden met de individuele situatie van hulpbehoevenden en hun naasten. Vooral demente patiënten zonder verpleegkundige zorg ontvangen meer voordelen dan voorheen.

De wijzigingen in één oogopslag:

Korte termijn zorg - tijdelijke zorg: De plaatsing in verpleegafdelingen is vaak slechts voor een bepaalde periode noodzakelijk, bijvoorbeeld na een verblijf in een ziekenhuis. Het ziekenfonds financiert in de regel vier weken tijdelijke zorg per jaar voor een bedrag van 1612 euro.

Als de verzorgende familieleden hun recht op preventieve zorg niet volledig hebben uitgeput, kan de zorg voor genezingstijd worden verhoogd met het geld dat voor dit doel wordt verstrekt. Maximaal acht weken kortdurende zorg kan worden gefinancierd met een totaal van € 3224.

Preventieve zorg - vrije tijd voor zorgverleners: Zorgzaamheid is vermoeiend. Zelfs zorgverleners hebben reguliere vrije tijd nodig. En natuurlijk worden ze zelf ziek. In dit geval springen ambulante zorgdiensten bijvoorbeeld in als onderdeel van de preventieve zorg. Zes weken per jaar in plaats van de vorige vier en een totaal van 1612 euro zijn nu beschikbaar.

Dit bedrag kan worden aangevuld met 50 procent van het kortetermijnzorggeld (806 euro) als dit niet wordt gebruikt. Dat is een totaal van 2.418 euro.

Semi-stationaire dag- en nachtzorg: Het is niet altijd mogelijk voor familieleden om 24 uur per dag voor hen te zorgen, bijvoorbeeld wanneer ze zelf aan het werk zijn. In dat geval kunnen de patiënten worden verzorgd in speciale faciliteiten. Anders dan voorheen wordt deze zorg niet meegeteld voor de zorgtoeslag en poliklinische zorg, maar onafhankelijk betaald. Afhankelijk van het zorgniveau ligt dit tussen de 231 en 1.612 euro.

Extra hulp - laagdrempelige zorgaanbiedingen: Als onderdeel van de "laagdrempelige zorg" erkende vrijwillige hulpverleners en zorg voor vooral behoeftige mensen. Zij adviseren en ontlasten de zorgzame familieleden dagelijks of per uur. 104 euro per maand is nu beschikbaar (in uitzonderlijke gevallen 208 euro). En niet alleen dementerenden als voorheen, maar ook lichamelijk gehandicapte mensen die intensieve zorg nodig hebben.

Bovendien kan iedereen die zijn rechten op extramurale zorg niet volledig opgebruikt, maximaal 40 procent van het bedrag dat is bestemd voor laagdrempelige zorg, gebruiken.

Meer hulp voor dementerenden: Patiënten die ernstig beperkt zijn in hun dagelijkse vaardigheden, maar niet fysiek of licht beperkt, ontvangen het zorgniveau 0. Tot dusverre is hun recht op uitkering beperkt, hoewel hun zorg zeer kostbaar kan zijn. Met de First Welfare Act hebben ze nu voor het eerst recht op de uitkeringen van dagopvang en nachtzorg voor de kortdurende zorg en de toeslag voor poliklinische zorggroepen.

Subsidies voor hulpmiddelen: Beschermend beddengoed, incontinentiemateriaal, wegwerphandschoenen - In het dagelijks leven geconsumeerde verpleeghulpmiddelen worden nu gesubsidieerd met maximaal 40 euro per maand.

Hogere subsidies voor wederopbouw: Om zorgbehoevende mensen thuis te houden, zijn vaak complexe reconstructiemaatregelen nodig, zoals rolstoelhellingen, verbrede deuren of inloopdouches. Sinds 1 januari 2015 is aan hen een veel grotere subsidie ​​van 4.000 euro per maatregel toegekend dan voorheen. Als meerdere zorgbehoevende mensen in hetzelfde appartement verblijven, kan het bedrag worden verhoogd tot maximaal 16.000 euro per maatregel.

Care WG's - Ondersteuning voor nieuwe levensvormen: Als ten minste drie zorgbehoevende mensen samenkomen om een ​​gemeenschap met ambulante zorg te vormen, kunnen ze gebruikmaken van een startfinanciering van € 2.500 per persoon (of maximaal € 10.000). Daarnaast is er een maandelijkse toeslag voor de huisvestingsgroep van 205 euro per maand.

Advies voor zorgverleners: Wie zorgt voor zijn familie, heeft recht op een zorgconsult.De aanbieding hiervoor gebeurt automatisch zodra jemend de juiste services aanvraagt.

Loonvervanging voor zorgverleners: Iedereen die op korte termijn de verzorging van een geliefde moet organiseren - bijvoorbeeld na een CVA - kan binnen tien dagen een vervangend loon opeisen. De betalingen zijn vergelijkbaar met de kinderziektevoordelen die ouders ontvangen in het geval van een ziek kind.

Verbeteringen in de intramurale zorg: Voor intramurale zorginstellingen zal in de toekomst een miljard euro meer dan gepland zijn. Dit zal met name het aantal verpleegkundigen verhogen van de huidige 25.000 naar 45.000.

Tweede verpleegwet

De Second Nursing Welfare Act moet op 1.1.2017 in werking treden. Dit herdefinieert de behoefte aan langdurige zorg en introduceert een nieuwe beoordelingsprocedure. In het bijzonder moet het niet langer worden onderscheiden tussen degenen die zorg nodig hebben met fysieke beperkingen enerzijds en mensen met mentale en psychische beperkingen (met name dementie) anderzijds. De focus ligt dan op de individuele behoeften van het individu. Zes gebieden met potentiële fysieke, mentale en psychologische beperkingen worden meegenomen in de beoordeling:

  1. mobiliteit
  2. cognitieve en communicatieve vaardigheden
  3. Gedrag en mentale problemen
  4. autarkie
  5. Omgaan met en onafhankelijk omgaan met ziekte of therapiegerelateerde vereisten en lasten
  6. Ontwerp van het dagelijks leven en sociale contacten
Het aantal zorgniveaus zal in 2017 worden verhoogd met een ander - waardoor de classificatie nauwkeuriger wordt. In 2016 moeten hiervoor de voorwaarden worden gecreëerd. In het bijzonder moeten de raamovereenkomsten van de deelstaten dienovereenkomstig worden aangepast. De instelling van de zorginstellingen moet hun personeelssleutel dienovereenkomstig aanpassen en uiterlijk op 30 september 2016 nieuwe zorgpercentages met de verpleeghuizen afspreken.


Zo? Deel Met Vrienden: