Verpleegkundige hervorming - de veranderingen 2015

Vanaf 1 januari 2015 treedt de eerste verpleegwet in werking. Het biedt verbeterde en flexibelere voordelen voor mensen die zorg nodig hebben en hun familieleden. Dit zijn de veranderingen.

Verpleegkundige hervorming - de veranderingen 2015

Steeds meer mensen in Duitsland worden ouder en ouder, en dat geldt ook voor het aantal zorgbehoevende mensen. Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe zorghervorming van kracht. In januari 2015 werden deze verder aangevuld. De kern van de huidige veranderingen zijn de verbeterde voordelen voor mensen die zorg nodig hebben en hun familieleden. Al met al zijn de voordelen van verpleegkundige zorg verhoogd met vier procent.

De belangrijkste veranderingen in een notendop:

Extra geld voor zorgniveaus
Vanaf 2015 zullen alle bijdragen toenemen. Zo wordt de zorgtoeslag voor zorgniveau I verhoogd van 235 naar 244 euro. Met poliklinische zorg stijgt het salaris van verpleegkundige van 450 tot 480 euro. Als u in het verpleeghuis moet worden ondergebracht, ontvangt u 1,023 euro extra in zorgniveau I in plaats van 1,023 van de zorgverzekering.

Verpleegkundige zorg door ambulante zorg wordt vergoed tot een bedrag van ā‚¬ 1.612 (zorgniveau III) in plaats van de vorige ā‚¬ 1.550. Voor intramurale zorg ontvangen zorgverpleegkundigen op zorgniveau III vanaf 1 januari 2015 de zorgverzekering in plaats van de vorige 1.550 euro.

"Verzorgingstijd
Iedereen die werkt en die acuut een geliefde organiseert of moet verzorgen, kan vanaf het begin van het jaar tien dagen verlof opnemen bij de werkgever - zonder van zijn salaris af te zien. De nieuwe toelage voor langdurige zorg wordt door de zorgverzekeraar voor langdurige zorg betaald aan ongeveer 90 procent van het nettoresultaat (uit premielonen).

Bovendien kan de reeds juridisch verankerde halfjaarlijkse langdurige zorgtoeslag nu worden gefinancierd met een rentevrije lening van het federale kantoor voor familie en burgerhulp (BAFzA). De lening wordt aan het einde van de zorgperiode in termijnen afgelost.
"Meer geld voor hulp in het huishouden en in het dagelijks leven
Ook zullen mensen die verzorging nodig hebben van I tot III vanaf volgend jaar een extra zorgtoeslag van 104 euro per maand ontvangen. Op dit moment is dit geld alleen gereserveerd voor personen met een aanzienlijk beperkte dagelijkse vaardigheden. In de toekomst is de Obolus voor iedereen - bijvoorbeeld voor het begeleiden van bezoeken aan de dokter door vrijwilligers, voor hulp bij de aankoop of in de huishouding. In de toekomst kunnen ook laagdrempelige zorg- en hulpaanbiedingen worden gebruikt in plaats van een deel van de langdurige zorgtoeslag. De nieuwe "herclassificatieoptie" is van toepassing tot een bedrag van 40 procent van de respectieve polisuitkering.

Flexibeler ontwerp van preventieve en kortetermijnzorg
Preventieve en kortdurende zorg biedt bijvoorbeeld mantelzorgers of zorgbehoevende mensen de mogelijkheid om een ā€‹ā€‹pauze te nemen na een verblijf in het ziekenhuis. Vanaf 2015 zal hier meer geld voor zijn. Ongeacht het zorgniveau ontvangen mensen die zorg nodig hebben nu 1.612 euro (voorheen 1.550 euro) per jaar voor elk van deze voordelen.

Vanaf januari 2015 is vervangende zorg mogelijk tot zes weken per kalenderjaar. Daarnaast kan tot 50 procent van de uitkering voor kortdurende zorg (806 euro) extra worden besteed aan preventieve zorg in de toekomst - met gepaste erkenning van het recht op kortdurende zorg. Tot nu toe was er tot 1.550 euro per jaar beschikbaar voor preventieve zorg, in de toekomst zal dit oplopen tot 2.418 euro per jaar.
In plaats van vier weken is in de toekomst maximaal acht weken tijdelijke zorg per jaar mogelijk; het Nursing Fund neemt het vervolgens over voor maximaal ā‚¬ 3.224; tot nu toe is het maximaal 3.100 euro. Dit kan worden bereikt omdat geld dat niet is verbruikt in preventieve zorg ook kan worden gebruikt voor de voordelen van de kortdurende zorg vanaf het nieuwe jaar. De verhoging voor de kortdurende zorg wordt dan gecrediteerd ten opzichte van de hoogte van de preventieve zorg. Bovendien kunnen dag en nacht zorg onverkort worden gebruikt naast poliklinische contante en natura voordelen.

"Verbeteringen voor mensen met aanzienlijke beperkingen in de vaardigheden van het dagelijks leven

Dementielijders met een erkende significante beperking van de dagelijkse competentie, tenzij ze zijn ingedeeld in zorgniveau I tot III, worden toegewezen aan zorgniveau 0. Aan het begin van het jaar krijgt u voor het eerst toegang tot alle poliklinische diensten van de langdurige zorgverzekering. Dus ze hebben recht op dagopvang / dagopvang en op korte termijn zorg.
Vanaf januari 2015 hebben demente patiĆ«nten in extramurale zorggemeenschappen ook voor het eerst recht op een huisvestingsaanvulling van 205 euro per maand. Dit wordt aan elke ingezetene betaald om een ā€‹ā€‹ondersteunende kracht te financieren. Dit is er om sociale activiteiten te organiseren of bijvoorbeeld wandelingen te begeleiden. De startfinanciering ter waarde van 2.500 euro per inwoner voor de oprichting van een ambulant begeleide woongroep is nu ook in het zorgniveau 0.

"Nieuw zorgfonds

De bijdragen voor de verpleegkundige zorg mogelijk, van 2035 - het jaar waarin de babyboomers in de zorg leeftijd komen - om stabiel te houden, zal een langdurige zorg fonds worden opgericht. Vanaf volgend jaar zijn betalingen gepland van 0,1 procentpunten (ongeveer 1,2 miljard euro). Het fonds wordt beheerd door de Bundesbank.

"Family zorgverlof

Vanaf 1 januari 2015 hebben alle werknemers recht op een gezinszorgverlof van 24 maanden als ze zorgen voor een naast familielid in de woning. De nieuwe wet is echter alleen van toepassing onder twee voorwaarden:

  • Werknemers blijven ten minste 15 uur per week werken en
  • het bedrijf heeft meer dan 15 werknemers.

Voor financiƫle zekerheid kunnen werknemers een renteloze lening aanvragen tijdens de verlofperiode van het gezin bij het federaal kantoor voor familie en burgerhulp (BAFzA).
Tijdens de mantelzorgperiode genieten werknemers van speciale bescherming tegen ontslag. De familiale zorgverzekering, die momenteel nog steeds verplicht is, is geƫlimineerd.
De mantelzorgperiode moet acht weken voor de start aan de werkgever worden meegedeeld. De wettelijke claim is ook van toepassing op de verzorging van een kind dat zorg nodig heeft. Gezinszorgverlof en zorgverlof kunnen worden gecombineerd, mits 24 maanden parttime of deeltijdarbeid niet worden overschreden. Als een zorgverlof moet worden gevolgd door een gezinszorgverlof, moet dit ten minste drie maanden van tevoren aan de werkgever worden gemeld.

In 2009 waren er al grote veranderingen die nog steeds geldig zijn:

"Zorg tarieven: De verpleegkundige tarieven werden geleidelijk verhoogd tot 2012. In de toekomst zal het uitkeringsniveau om de drie jaar worden herzien en indien nodig worden aangepast.

"Mensen met aanzienlijk verminderde dagelijkse vaardigheden: De ambulante dienstverlening is verbeterd. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met dementie, verstandelijk gehandicapten en geesteszieken. Afhankelijk van de behoefte aan zorg ontvangen deze mensen een uitkering van maximaal ā‚¬ 100 per maand (basisbedrag) of tot ā‚¬ 200 per maand (verhoogd bedrag). Dit zijn maximaal 1.200 euro of maximaal 2.400 euro per jaar. Voor het eerst krijgen mensen met aanzienlijk verminderde dagelijkse vaardigheden die nog geen verpleegzorgniveau hebben bereikt, ook deze voordelen (zorgniveau 0).
"Preventieve zorg: Verpleegkundigen hebben sinds zes maanden (eerder twaalf) recht op vertegenwoordiging, wanneer ze op vakantie moeten of ziek worden. De kosten voor de vervangende verpleegkundige worden maximaal vier weken per jaar overgenomen (sinds 2010: 1510 euro, vanaf 2012: 1550 euro). Het verzorgingsfonds betaalt de pensioenverzekeringsbijdragen van de verzorger tijdens de duur van het herstelverlof.
"Zorgtijd voor werknemers: Mantelzorgers hebben recht op een verpleegperiode van maximaal zes maanden waarin ze geen salaris ontvangen, maar wel onder de sociale verzekering vallen. De terugkeer van mantelzorgers naar hun werkgever blijft gegarandeerd. Ze blijven meestal gedekt door de langdurige zorgverzekering voor deze periode. De claim van de werkloosheidsverzekering blijft. Indien nodig worden de bijdragen aan de gezondheids- en langdurige zorgverzekering tot het bedrag van de minimale bijdrage gedragen door het fonds voor langdurige zorg.
"Onderhoud TƜV: Poliklinische en intramurale zorgfaciliteiten ontvangen censuur van de ziekteverzekeringsdienst. Ze worden jaarlijks gecontroleerd en in principe onaangekondigd. De kwaliteitsrapporten worden in een begrijpelijke vorm op internet gepubliceerd en moeten goed zichtbaar in de huizen worden geplaatst. Dit bevordert kwaliteit, concurrentie en transparantie.
"Nursing-diensten Sneller ontvangen: de voordelen van de langdurige zorgverzekering ontvangen wie minstens twee jaar heeft betaald of een familiale verzekering heeft gehad. De periode vĆ³Ć³r de verzekering wordt verkort van vijf naar twee jaar.
"Deadlines voor beoordeling: Uiterlijk vijf weken nadat een aanvraag voor langdurige zorg is ingediend, moet het zorgfonds het resultaat melden. In noodgevallen wordt de deadline teruggebracht tot twee of zelfs een week.
"Supervisie-assistenten: In huizen kunnen assistenten worden ingehuurd voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorgfondsen financieren hen, het extra personeel zou ook een positief effect moeten hebben op de zorgverleners.
"Case Manager: Er is een wettelijke aanspraak op individueel en uitgebreid zorgadvies (case management) door de ziekteverzekering. Zogenaamde casemanagers geven informatie over uitkeringsrechten en de financiƫle steun van de kant van Kassen.Die care consultants zijn belangrijke contactpersonen die niet alleen adviseren, maar de coƶrdinatie van de gehele dienst evenement voor de patiƫnt.
"Verpleeghuizen: Verpleging en ziekteverzekering vestigen een zorgbasis wanneer de individuele federale staten beslissen om verpleegsteuncentra te bouwen. De ondersteuningscentra zullen counselingdiensten bundelen die worden aangeboden door verschillende instellingen en gemeenten. Deze omvatten: advies over zorg, voordelen voor ouderen, de hulp voor gehandicapten of de basisveiligheid of de betrokkenheid van vrijwilligers.
Als er plotseling een verplegend evenement plaatsvindt, kunnen werknemers maximaal tien dagen achtereen van het werk wegblijven om de zorg in deze tijd te waarborgen of om zorg op maat te organiseren.
"Lage drempelaanbiedingen (Bijvoorbeeld zorggroepen, dagopvang, helperkringen voor het uurlijkse herstel van zorgverleners) en vrijwilligersstructuren en zelfhulp in de zorgsector zullen verder worden gepromoot.


Zo? Deel Met Vrienden: