Obesitas cure

Een behandeling met obesitas moet helpen om de eet- en leefgewoonten te veranderen. Lees hier, wanneer u een remedie kunt starten!

Obesitas cure

een obesitas cure wordt meestal uitgevoerd in een revalidatiekliniek of een speciale kliniek voor obesitas. Het doel is om de levensstijl fundamenteel te veranderen, gevarieerde voeding en oefeningen te integreren in de dagelijkse routine. Een behandeling met obesitas moet samen met een arts worden aangevraagd. Ontdek hier welke vereisten er zijn voor een remedie en hoe u deze kunt toepassen.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. E66

Productoverzicht

obesitas cure

 • Wat is een middel tegen obesitas?

 • Obesitasbehandeling: wie betaalt u?

 • Obesitasbehandeling: poliklinisch of intramuraal?

 • Meld je aan voor behandeling van obesitas

Wat is een middel tegen obesitas?

"Cure" is een term die verouderd is voor medische maatregelen die worden gebruikt om ziekten te voorkomen of te rehabiliteren ("revalidatie"). De officiƫle namen voor de genezing zijn dienovereenkomstig voorziening en rehabilitatie, en de term genezing is gebruikelijk.

Pensioenuitkeringen zijn gezondheidszorgdiensten die bedoeld zijn om het ontstaan ā€‹ā€‹van een ziekte te voorkomen. Rehabilitatiediensten daarentegen zijn bedoeld om de negatieve gevolgen van een reeds bestaande ziekte te verlichten en gevolgschade te voorkomen. Alle belangrijke informatie over het wettelijk kader van 'genezing' is te vinden in de sociale code V en VI. Deze wetteksten specificeren precies welke doelen een remedie moet nastreven en aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de claim.

Een genezing duurt meestal drie weken. Een verlenging is mogelijk in individuele gevallen op aanvraag. Als onderdeel van een obesitasbehandeling voltooien deelnemers meestal een multimodaal therapieconcept: deze omvatten vaak methoden van psychosomatische en gedragstherapie. Bovendien leren deelnemers een fundamenteel andere manier van omgaan met voedsel.

Praktische oefeningen zoals samen koken en sporten maken daarom deel uit van het basisconcept in vele adipositasc klinieken. De focus van de behandeling tegen obesitas is dat de deelnemers niet alleen op korte termijn gewicht verliezen met een dieet. De nadruk ligt eerder op het onthullen van vals eet- en eetgedrag en het vervangen van nieuw aangeleerd gedrag. De aanbiedingen en het concrete verloop van een behandeling met obesitas verschilt afhankelijk van de kliniek met obesitas.

Obesitasbehandeling: wie betaalt u?

Voor verzekerden: de verzekeringsaanbieders voor een obesitasbehandeling zijn ofwel de zorgverzekering ofwel de wettelijke pensioenverzekering. Voor werknemers die de wettelijke pensioenverzekering betalen, is de pensioenverzekering meestal verantwoordelijk voor de goedkeuring en vergoeding van een behandeling voor obesitas. Voor mensen met een pensioengerechtigde leeftijd is het echter meestal de ziekteverzekering. Welke verzekeringsaanbieder verantwoordelijk is voor het individuele geval hangt af van het individuele geval. Hiervoor verstrekken de adviescentra van de pensioenverzekeringen en ziekteverzekeringsmaatschappijen, evenals de huisarts, informatie. Bij privƩverzekerden is het afhankelijk van het betreffende verzekeringscontract of en in welke mate de kosten voor een zwaarlijvigheidskuur worden overgenomen. Verzekerden ontvangen informatie rechtstreeks van hun particuliere verzekeringsmaatschappij.

Obesitasbehandeling: poliklinisch of intramuraal?

Een "genezing" is in wezen de vraag wanneer de gebruikelijke poliklinische medische maatregelen voor de preventie of behandeling van een ziekte niet voldoende zijn. Veel preventieve en revalidatiemaatregelen worden zowel ambulant als intramuraal aangeboden. In de polikliniek vinden de maatregelen meestal dicht bij huis plaats. De kosten voor accommodatie en maaltijden zijn niet gedekt. Bij een stationaire behandeling van obesitas, de deelnemers voor een bepaalde periode (meestal drie weken) in de juiste obesitas spa-kliniek.

In de afgelopen jaren zijn de cost bearer for cures (pensioenverzekering, ziekteverzekering) begonnen met het bevorderen van met name poliklinische preventieve en revalidatiemaatregelen. Stationaire maatregelen worden echter steeds vaker afgewezen. Ambulante maatregelen zijn meestal veel goedkoper voor de betalers. Vooral voor de behandeling van obesitas is een ziekenhuisbehandeling meestal veel effectiever dan een polikliniek.

Meld je aan voor behandeling van obesitas

Obesitasbehandeling wordt alleen op verzoek verleend aan de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij. Allereerst dient u zelf te informeren of de eigen zorgverzekering of pensioenverzekering de juiste ontvanger is voor deze aanvraag. De verzekeringsaanbieder ontvangt vervolgens de aanvraagdocumenten. Deze worden ingevuld samen met een aanvragende arts. Geschiktheid betekent dat de arts aan bepaalde vereisten moet voldoen om aanvragen in te dienen (bijvoorbeeld voor een behandeling van obesitas). In de regel is de huisarts de juiste contactpersoon voor een spa-aanvraag.

In de aanvraag moet de arts schriftelijk motiveren waarom hij van mening is dat een poliklinische of intramurale behandeling van obesitas medisch gezien dringend noodzakelijk is. Vervolgens dient u de ingevulde aanvraagdocumenten in bij de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij. De meeste aanvraagdocumenten worden van daar doorgestuurd naar de medische dienst van de ziekenfondsen (MDK), die hierover een mening geeft. Op basis van de beoordeling van de MDK ontvangt u na ongeveer twee tot zes weken een beslissing. Het besluit bevat de beslissing van de begunstigde om de behandeling van obesitas goed te keuren of af te wijzen.

Met een vergunning heb je vier maanden om de remedie te nemen. Als u dat niet doet, wordt de claim verbeurd. In de meeste gevallen specificeert de betaler de faciliteit (obesitaskliniek, obesitas spa-kliniek) waarin de behandeling moet plaatsvinden. Sommige zorgverzekeraars bieden ook een selectie van potentiƫle contractpartners, waaronder de aanvrager kan kiezen. In sommige gevallen is de specificatie van een gewenste locatie mogelijk. Meestal ontvangen aanvragers een brief van de kliniek kort na de goedkeuringsbrief met informatie over de verdere procedure.

In het geval van een weigering van de obesitas-spabehandeling, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de toegestane deadline (meestal 28 dagen na ontvangst van de kennisgeving). In veel gevallen zijn aanvankelijk afgewezen aanvragen voor een obesitasbehandeling bij de tweede poging succesvol.

Zowel in de eerste aanvraag als in de oppositie moet altijd aan de formele vereisten worden voldaan. Deze omvatten allereerst complete aanvraagdocumenten. U moet ook opmerken dat een polikliniekbehandeling slechts eens in de drie jaar en slechts om de vier jaar een intramurale behandeling kan worden toegepast. Als de oppositie ook wordt afgewezen, is het soms noodzakelijk om naar de sociale rechtbank te gaan om het recht op genezing af te dwingen. In individuele gevallen kan dit enkele jaren duren om tot een definitieve beslissing te komen. Aanvragers moeten daarom vĆ³Ć³r de eerste aanvraag het probleem intensief behandelen en gedetailleerd zijn over het proces van de aanvraag voor een obesitas cure informeren.

 • Afbeelding 1 van 7

  Moet ik afvallen?

  Gewichtsverlies staat hoog op de lijst van goede bedoelingen. Eigenlijk is obesitas niet alleen een esthetische vraag: als u te dik bent, heeft u meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten of bepaalde vormen van kanker. Maar moet je echt vechten met elk heuppad? En wanneer wordt overgewicht kritisch worden? Zoek uit of je kunt blijven zoals je bent.

 • Afbeelding 2 van 7

  Wanneer diƫten je dik maken

  Om eerlijk te zijn verliezen de meeste mensen minder gewicht over hun gezondheid dan over aantrekkelijk zijn. Maar dit is een strategie die averechts kan werken. Om te beginnen kunnen diƫten je dik maken. Het afgezette metabolisme zorgt ervoor dat de kilo's snel weer accumuleren. Niet zelden breng je later meer op de weegschaal dan voorheen. Velen zijn vet uitgehongerd - dit dreigt vooral bij meer radicale kuren.

 • Afbeelding 3 van 7

  Niet iedereen hoeft de spek te pakken

  Hoe dan ook, iedereen met een body mass index van 25 of meer wordt als overgewicht beschouwd. Dit wordt berekend op basis van het lichaamsgewicht (kg) gedeeld door het kwadraat van de hoogte (m2). Maar degenen die geen extra risicofactoren hebben, zoals hoge bloeddruk, diabetes of een leververvetting, hoeven niet noodzakelijk gewicht te verliezen - ondanks een hogere BMI. Bij regelmatige lichaamsbeweging kunnen de grootste risico's van overgewicht vaak in toom worden gehouden.

 • Afbeelding 4 van 7

  Vijf procent minder brengt al veel

  Van een BMI van 30 en meer ziet het er echter anders uit. Dan wordt per definitie de limiet voor obesitas bereikt en neemt het ziekterisico aanzienlijk toe. Je hoeft niet magerder te zijn dan dat. Een afname van het lichaamsgewicht met vijf procent levert al veel op voor uw gezondheid.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 7

  Onjuiste BMI

  Maar de BMI is slechts een onnauwkeurige indicator. Zeer gespierde mensen hij heeft het mis om obesitas te certificeren, kleine, gevoelige individuen, echter vrij laat. Zinvoller is de buikomtrek. Omdat vet dat zich ophoopt in de buik, is gezondheid veel zorgwekkender dan opvulling op billen en dijen. Voor vrouwen moet de middelomtrek voor mannen lager zijn dan 88 cm en lager zijn dan 102 cm.

 • Afbeelding 6 van 7

  Risico snelle gewichtstoename

  Je moet ook afvallen als je veel hebt gewonnen in een kortere tijd - bijvoorbeeld, vijf kilo in een half jaar. Dan zou je op zijn minst de toename in gewicht moeten vertragen, anders bestaat het risico van snel vetverlies - met alle bijbehorende risico's. Het goede nieuws is: Kilo's die je snel hebt gekauwd, zijn meestal gemakkelijker te verwijderen dan langzaam gegroeide stoffering.

 • = 7? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 7 van 7

  Onzeker ondergewicht

  Dun zijn is ook niet gezond. Het overlijdensrisico voor mensen met overgewicht is lager dan voor het normale gewicht. En voor ondergewicht personen (BMI onder de 18,5), is het risico op vroegtijdig overlijden zelfs hoger dan voor mensen met een hoge obesitas (BMI ouder dan 35).Vooral bij ouderen fungeren enkele extra kilo's als levensverzekering.


Zo? Deel Met Vrienden: