Ergotherapie

Ergotherapie is een medische behandeling en ondersteunt mensen met beperkte handelingsbekwaamheid. Lees er alles over!

Ergotherapie

de ergotherapie is een medische behandeling die mensen met beperkte handelingsbekwaamheid ondersteunt. Hun doel is om patiƫnten in staat te stellen beter om te gaan met dagelijkse activiteiten. Lees alles over het proces van ergotherapie, wanneer het nuttig is en welke risico's het met zich meebrengt.

Productoverzicht

ergotherapie

 • Wat is ergotherapie?

 • Wanneer voer je ergotherapie uit?

 • Wat doe je met ergotherapie?

 • Wat zijn de risico's van ergotherapie?

 • Waar moet ik aan denken na ergotherapie?

Wat is ergotherapie?

De term ergotherapie verwijst naar een vorm van therapie die mensen ondersteunt in het omgaan met hun dagelijks leven. Het moet de patiƫnt zelfvoorziening, sociale participatie en een betere kwaliteit van leven mogelijk maken. Ergotherapie wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide ergotherapeuten. Ze werken altijd holistisch en houden niet alleen rekening met de ziektebeperkingen van de patiƫnt, maar ook met sociale en financiƫle factoren. De volgende doelen van ergotherapie kunnen worden samengevat:

 • Definitie van individuele doelen, wensen en mogelijkheden van de patiĆ«nt
 • Promotie en verbetering van bewegingscoƶrdinatie, sensorische en emotionele perceptie
 • Ontwikkeling van fysieke en mentale condities voor een onafhankelijke en vervulde levensstijl
 • Verbetering van de kwaliteit van leven door het ontwikkelen van bestaande vaardigheden
 • Re-integratie in de persoonlijke, sociale en mogelijk professionele omgeving

Niet alleen volwassenen hebben soms ergotherapie nodig, maar kinderen met ontwikkelingsstoornissen hebben er ook baat bij. Ze worden behandeld door speciaal opgeleide kindertherapeuten, die ook de ouders en andere zorgverleners betrekken bij de therapie. Het doel van ergotherapie in de kindertijd is vooral het bevorderen van een leeftijdsgebonden ontwikkeling van onafhankelijkheid en het vermogen om te handelen van een kind.

indicaties key

Ergotherapie moet worden voorgeschreven als een therapeutische maatregel door een arts. De zogenaamde indicatiesleutel, een combinatie van letters en cijfers die de arts op het recept vermeldt, geeft de medische reden aan voor het gebruik van ergotherapie. Ontbrekende informatie kan niet worden aangevuld door de therapeut of alleen in overleg met de arts.

Wanneer voer je ergotherapie uit?

Ergotherapie wordt uitgevoerd als een nuttige, ondersteunende maatregel, bijvoorbeeld in de geriatrie, kinder- en jeugdgeneeskunde, maar ook in de psychiatrie en orthopedie. Het dient onder meer om de patiƫnt in staat te stellen een professionele activiteit te hervatten.

Ergotherapie in orthopedie en reumatologie evenals na ongevallen

De volgende ziekten van het bewegingsapparaat beperken de patiƫnten in het dagelijks leven en kunnen daarom ergotherapie vereisen:

 • botbreuken
 • chronische rugklachten
 • Verstoring van grove of fijne motoriek
 • paraplegie
 • amputatie
 • osteoartritis

Ergotherapie in de neurologie

Patiƫnten met ziekten van het zenuwstelsel zijn vaak aanzienlijk beperkt in hun vermogen om te handelen. Voorbeelden van neurologische aandoeningen waarbij ergotherapie kan helpen zijn:

 • beroerte
 • Traumatisch hersenletsel
 • Hersenverlamming (bewegings- en houdingsstoornis na hersenschade)
 • Ziekte van Parkinson
 • Multiple sclerose
 • verlamming
 • Polyneuropathie (zenuwbeschadiging)

Ergotherapie in de psychiatrie

In de psychiatrie profiteren patiƫnten met de volgende ziekten bijvoorbeeld van een ergotherapeutische behandeling:

 • angststoornis
 • Obsessief-compulsieve stoornis
 • Stress- en aanpassingsstoornis
 • persoonlijkheidsstoornis
 • slechte regeling
 • Depressie, manie
 • psychose
 • Verslavingen (bijvoorbeeld alcohol, drugs, drugs, gokken)

Ergotherapie in de geriatrie

Vooral ouderen worden vaak beperkt door het verouderingsproces zelf en door ziekten (multimorbiditeit) in hun onafhankelijkheid. Sociale isolatie of ontbrekende taken beperken bovendien de kwaliteit van leven van ouderen. Plotselinge veranderingen, zoals de dood van een levenspartner of een verlies van de vertrouwde omgeving, kunnen deze neiging verergeren en patiƫnten aanzienlijk belasten. Ergotherapeutische maatregelen ondersteunen de gewenning en aanpassing aan veranderende levensomstandigheden. Voor ziekten met een verandering van aard komt het tot het gebruik van ergotherapie, bij dementie bijvoorbeeld.

Ergotherapie bij kinderen

Vooral bij kinderen is vroege ontwikkelingspromotie altijd logisch. Te lang wachten kan verdacht of ongezond gedrag vergroten. Ouders moeten ook worden opgeleid om hun kind te ondersteunen bij de juiste ontwikkeling op een leeftijd. De volgende medische aandoeningen in de kindertijd vereisen ergotherapie:

 • Ontwikkelingsstoornissen of vertragingen (bijvoorbeeld na een vroeggeboorte)
 • Perceptiestoornissen (informatie in de hersenen wordt anders gebruikt en geĆ«valueerd)
 • lichamelijke handicap
 • grafomotorische stoornissen (moeite met schrijven)
 • Visus of gehoorbeperking
 • geestelijke handicap
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • autisme

Belangrijke symptomen

 • vergeetachtigheid
 • verdriet
 • gebrek aan concentratie
 • rugpijn
 • ataxie
 • apraxie
 • wazig zien
 • loopverstoring
 • schouderpijn
 • echolalie

Wat doe je met ergotherapie?

Kortom, het therapieproces van ergotherapie is verdeeld in drie stappen:

 • Evaluatie (een diagnose vinden en een doel definiĆ«ren)
 • Interventie (planningsbehandeling en de uitvoering ervan)
 • Resultaat (evaluatie van therapieresultaten)

Als de ergotherapeut de situatie van de patiƫnt heeft geƫvalueerd en met hem de therapeutische doelen heeft afgesproken, kiest hij een therapiemethode die geschikt is voor de interventie. De volgende benaderingen zijn voor hem beschikbaar:

 • competentiegerichte alledaagse relevantie
 • Subject-gerelateerd expressie-gecentreerd
 • interactioneel
 • perceptueel actiegericht

Competentiegerichte alledaagse relevante methoden

Competentiegerichte ergotherapie is een van de meest voorkomende benaderingen. De patiƫnt moet verloren vaardigheden recreƫren met de steun van de ergotherapeut. Dit omvat knutselactiviteiten zoals zagen, naaien en mandenvlechten, maar ook activiteiten voor het dagelijks leven en vrijetijdsactiviteiten zoals koken, spelen of autoriteiten. Verder worden oefeningen en spellen gebruikt die geheugenvaardigheden trainen.

Subject-gerelateerde expressie-gecentreerde methoden

Bij deze therapeutische benadering moet de patiĆ«nt leren innerlijke gevoelens te uiten en zich voor zijn welzijn gevoelig te maken. De ergotherapeut laat de patiĆ«nten hier schilderen of knutselen, alleen of in een groep. Meestal geeft hij er ook een thema aan. Hij vraagt ā€‹ā€‹een depressieve patiĆ«nt bijvoorbeeld om een ā€‹ā€‹foto te maken met kleuren die hem welgevallig zijn.

Interactiemethoden

Deze therapeutische aanpak wordt gebruikt om patiƫnten aan te moedigen om met andere mensen om te gaan en om coƫxistentie in een sociaal weefsel te bevorderen. De interactionele bezigheidstherapie vindt daarom vanzelfsprekend plaats in partner- of groepswerk. De ergotherapeut wijst hier een taak toe aan de groep, bijvoorbeeld een project voor gezamenlijk vaartuig of een rollenspel. Dan observeert hij de groep op het werk: hoe zijn conflicten opgelost? Wie zoekt naar welke rol in de groep? Hoe communiceren patiƫnten met elkaar? Daarna reflecteert de therapeut het werkproces samen met de patiƫnt en werkt het op.

Perceptueel actiegerichte methoden

Hier geeft de ergotherapeut de zintuiglijke en lichamelijke waarnemingen door aan de patiƫnt. Zeer eenvoudige oefeningen zijn nuttig, zoals het masseren van de handen met een "egelbal", het aanraken en herkennen van materialen, trillingssensaties of warmte- en koude gewaarwordingen in een waterbad. Door deze nieuwe ervaringen moet de patiƫnt leren om zintuiglijke ervaringen bewust te absorberen en correct te classificeren. Deze therapeutische benadering wordt voornamelijk gebruikt bij psychiatrische patiƫnten of kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

Belangrijk onderzoek

 • anamnese
 • artroscopie
 • elektromyografie
 • fMRI
 • arthrocentesis
 • MRI
 • lumbaalpunctie
 • Neurologisch onderzoek
 • U examens

Wat zijn de risico's van ergotherapie?

Ergotherapie wordt niet geassocieerd met speciale risico's. Gezondheidsproblemen komen meestal alleen voor als de patiƫnt zwaarder wordt belast door ergotherapie dan van hem wordt verwacht.

Te hoge eisen van de therapeut of onrealistische verwachtingen van de patiƫnt kunnen snel tot frustratie leiden. In het geval van overwerk zijn patiƫnten moeilijk te motiveren, dus in een dergelijk geval moeten de behandelingsdoelen opnieuw worden gedefinieerd samen met de patiƫnt.

De therapie helpt bij deze ziekten

 • beroerte
 • tarsale-tunnelsyndroom
 • Sudeck's ziekte
 • ischias
 • ISG Syndrome
 • Spinale musculaire atrofie
 • Het syndroom van Asperger
 • carotisstenose
 • Amyotrofische laterale sclerose
 • Spondylitis ankylopoetica

Waar moet ik aan denken na ergotherapie?

Als uw arts ergotherapie voorschrijft, kan hij meestal een geschikte ergotherapeut aanbevelen. Vergeet niet dat het succes van de behandeling grotendeels afhangt van uw medewerking. Probeer daarom gemotiveerd en ruimdenkend te zijn, ook al neemt het soms het roer over.

Praat met uw ergotherapeut over uw wensen, doelen en angsten - dit is de enige manier waarop hij de behandeling aan uw individuele behoeften kan aanpassen. Vaak kunt u proberen buiten de sessies te blijven trainen zoals de ergotherapeut heeft aangetoond. Zorg ervoor dat u uw persoonlijke blootstellingslimiet niet overschrijdt. Stel in plaats daarvan kleine doelen in die u kunt gebruiken met de ergotherapie kan verder uitbreiden.

Ergotherapie


Zo? Deel Met Vrienden: