Oftalmologen: zorg voor alle patiënten met glaucoomzorg

Het wereldcongres voor oogartsen beveelt aan dat iedereen boven de 40 jaar, bij een bezoek aan de oogarts, gebruik maakt van de mogelijkheden van vroege opsporing van glaucoom.

Oftalmologen: zorg voor alle patiënten met glaucoomzorg

Glaucoom of glaucoom is een sluipende ziekte van het oog die, indien onbehandeld, kan leiden tot blindheid. Het Wereldcongres voor oogartsen heeft nu een internationale richtlijn aangenomen, volgens welke oogartsen alle 40-plussers moeten informeren over glaucoom en vroegtijdige opsporingsexamens moeten aanbieden.
Glaucoom is een verraderlijke ziekte. In de regel ontwikkelt het zich zeer langzaam - en voor lange tijd zonder symptomen die waarneembaar zijn voor de getroffen persoon. Als er dan merkbare symptomen optreden, is het soms te laat voor een succesvolle behandeling. Het zicht kan onherstelbaar worden verstoord, zelfs het totale verlies is mogelijk. Glaucoom of glaucoom is de meest voorkomende oorzaak van blindheid in westerse industrielanden. Des te belangrijker is een vroege detectie van glaucoom.

Kleine landelijke voorziening noodzakelijk, maar gericht onderwijs

Het Wereldcongres voor oogartsen ziet momenteel geen noodzaak voor landelijke glaucoomzorg. "Oftalmologen zouden liever alle patiënten ouder dan 40 jaar op het praktijkbezoek in detail moeten informeren over de groene ster en de zorg voor glaucoom", legt professor uit. Bernd Bertram, de eerste voorzitter van de Beroepsvereniging voor Oogartsen in Duitsland, de nieuwe richtlijn over glaucoomzorg. Het is vooral belangrijk om de risicofactoren te verduidelijken. Een van deze risicofactoren is verhoogde intraoculaire druk. Het meten van intraoculaire druk alleen is echter geen voldoende middel om glaucoom te detecteren of uit te sluiten, zei Bertram. Om een ​​zinvolle prognose te kunnen maken, moet ook de oogzenuwknop worden onderzocht. Voor dit doel beschouwt de oogarts de oogzenuw met behulp van een zogenaamde spleetlamp. Bovendien hebben veel oftalmologische praktijken de mogelijkheid om hun ogen digitaal te laten onderzoeken.

Als er een redelijk vermoeden van glaucoom is, zal de diagnose verder gaan, bijvoorbeeld door de dikte van het hoornvlies te meten of het gezichtsveld te onderzoeken. Bij het laatste onderzoek wordt nagegaan in hoeverre het gezichtsveld zich uitstrekt.

Volgens Brandt biedt de glaucoomcontrole een goede kans op het opsporen van glaucoom voordat ernstige storingen optreden. Hoe sneller de symptomen worden vastgesteld, hoe groter de kans op het voorkomen van blijvende schade door behandeling van glaucoom met glaucoom door oogdruppels, laserbehandeling of oogchirurgie.

De vroege detectie van glaucoom is niet opgenomen in de catalogus met voordelen van de wettelijke ziekteverzekering, maar wordt meestal beschouwd als individuele gezondheidszorg. Critici klagen dat te vaak alleen de enige onvoldoende betekenisvolle meting van intraoculaire druk wordt aangeboden. Ook wordt volgens de Stiftung Warentest in veel oogheelkundige praktijken niet adequaat en juridisch over het onderzoek geïnformeerd.


Zo? Deel Met Vrienden: