Geestelijk welzijn

Een verblijf in het ziekenhuis, vooral de confrontatie met ziekte en dood, is een situatie waarin zorgen en angsten, maar ook fundamentele ethische en spirituele vragen kunnen rijzen.

Geestelijk welzijn

Een verblijf in het ziekenhuis, vooral de confrontatie met ziekte en dood, is een situatie waarin zorgen en angsten, maar ook fundamentele ethische en spirituele vragen kunnen rijzen.

Speciaal opgeleide kerkpasta's zijn beschikbaar voor gesprekken met patiƫnten, familieleden en ziekenhuispersoneel. Sommigen van hen zijn voorgangers of adequaat getrainde kerkelijke leken. Het aanbod is voor mensen die in crisissituaties op zoek zijn naar antwoorden en troost in geloof, maar ook voor niet-religieuze mensen of gelovigen van andere religies (zoals moslims).

De taken van de pastorale zorg in de kliniek omvatten:

  • Pastorale begeleiding van de patiĆ«nten,
  • Ondersteuning van familieleden,
  • pastorale ondersteuning van het personeel van de kliniek,
  • Diensten, gebeden, zegeningen, afscheid nemen,
  • Deelname aan ethische kwesties (ethische commissie, ethische casusbesprekingen),
  • Public relations over ethische onderwerpen met betrekking tot het alledaagse klinische leven en de sociale behandeling van ziekte en overlijden.
Veel ziekenhuizen hebben een kliniekkapel, waar regelmatig diensten worden gehouden, een ruimte van stilte of zelfs een afscheidsruimte. Hier kunnen familieleden de overledene opnieuw zien en nemen hem in vrede en waardigheid afscheid.


Zo? Deel Met Vrienden: