Patellaluxation

Bij patellaluxation is de knieschijf "gesprongen", dat wil zeggen dat hij niet meer goed in het kniegewricht zit. Ga door met lezen!

Patellaluxation

Bij Ć©Ć©n Patellaluxation de knieschijf "sprong uit", dat wil zeggen dat ze niet langer in het midden voor het kniegewricht zit. De patella is een belangrijk onderdeel van het gewricht en zorgt voor een optimale overdracht van de dijbeenspieren in een beweging van het onderbeen. Patellaire luxatie zorgt er vaak voor dat de knieschijf vanzelf terugschiet naar zijn oorspronkelijke positie, maar de knie moet altijd door een arts worden onderzocht en, indien nodig, worden behandeld.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. M22S83

Productoverzicht

Patellaluxation

  • Wat gebeurt er tijdens de patellaluxatie?

  • Symptomen en bijkomende letsels van een patella-dislocatie

  • Hoe onderzoekt de arts de dislocatie van de patella?

  • Schisma-diagnose van patellaire dislocatie

  • Hoe Patella Luxatie te behandelen

  • Chirurgische procedure voor patellaire dislocatie

  • De prognose van een patella luxatie

Wat gebeurt er tijdens de patellaluxatie?

Het kniegewricht

Het kniegewricht maakt de flexie en extensie van het onderbeen mogelijk. Het bestaat uit twee gewrichten, het knieholte-gewricht en het patellaire gewricht. Het onderste uiteinde van het dijbeen vormt een groef aan de voorkant, waarin de knieschijf kan glijden. Ze drijft ons als een slee naar beneden en bedekt een afstand van bijna 10 centimeter tussen de flexie en extensie van het onderbeen.

De taak van de patella is om de kracht van de dijspier te versterken. Zonder een knieschijf zouden we grote problemen hebben om onze onderbenen te strekken en zouden we veel meer kracht moeten spenderen.

De patella wordt op zijn plaats gehouden door de dijbeenspier, een pezige vezelachtige ring (retinaculum) en een sterke pees op het scheenbeen (patellapeed). Als een van de ligamenten of delen van de dijspier te sterk of te zwak is, zal dit leiden tot een biomechanische onbalans en kan de patella uit de zijkant van zijn groef glijden.

Vormen van patella luxatie

Patellaire dislocatie is echter een zeldzame gebeurtenis bij normale ontwikkeling van het kniegewricht. Meestal komt het voor bij slanke vrouwen bij sportongevallen. Door een uitgesproken kracht op de patella, bijvoorbeeld met gebogen knie en gespannen dijspieren, kan de patella uit de trog springen.

In veel gevallen hebben getroffenen echter bepaalde risicofactoren die dislocatie van de patella begunstigen. Dit zijn anatomische misvormingen of systemische ziekten die het bindweefsel of de spieren destabiliseren. Mensen met uitgesproken X-benen (genu valgum) zijn bijvoorbeeld vatbaar voor patellaire dislocaties omdat de axiale afwijking de laterale trekkracht op de knieschijf verhoogt. Bij systemische ziekten zoals het Marfan-syndroom of ook het Ehlers-Danlos-syndroom is er een algemene zwakte van het bindweefsel.

Met bepaalde misvormingen die al vanaf de geboorte op de knieschijf zijn gesprongen en onmiddellijk weer luxeren, als men zich probeert terug te trekken. Dit wordt congenitale patellaire luxatie genoemd.

Maar zelfs als er geen andere risicofactoren zijn, verhoogt de initiƫle luxatie van de patella de kans op verdere dislocaties omdat het patellaire gewricht onstabieler is geworden.

Symptomen en bijkomende letsels van een patella-dislocatie

Patellaire dislocatie is geassocieerd met ernstige pijn. Wanneer de knieschijf is gesprongen, houden de patiƫnten het been meestal licht gebogen en kunnen het onderbeen niet meer bewegen vanwege de pijn.

Incidenteel leidt dislocatie tot kleine fracturen van de knieschijf of het femur en de botfragmenten verliezen zich in het gewricht. De riemen rond de knieschijf kunnen scheuren. Tegelijkertijd is er een blauwe plek in het gewricht. Als gevolg van de effusie neemt de druk in het gewricht toe, wat extra pijn veroorzaakt.

Hoe onderzoekt de arts de dislocatie van de patella?

Als de knieschijf eruit springt, kan de arts dit meestal op het eerste gezicht herkennen. Vaak is de patella echter na dislocatie in zijn glijlager teruggeschoven, wat wordt aangeduid als "spontane reductie". De arts moet dan concluderen over de informatie van de patiƫnt over een patellaluxatie. Door middel van bepaalde onderzoeken controleert hij of en welke bijbehorende letsels er zijn.

Wanneer een effusie in het kniegewricht "drijft" op de effusie, om zo te zeggen, wat in de geneeskunde wordt aangeduid als een "dansende patella". In de zogenaamde vreesproef oefent de examinator zijdelingse druk uit op de knieschijf naar buiten. Als de patiƫnt pijn heeft, duidt dit op een patella-dislocatie.

Schisma-diagnose van patellaire dislocatie

Naast het lichamelijk onderzoek, is het belangrijk om het patellaire gewricht en de omliggende structuren te onderzoeken op mogelijke begeleidende verwondingen en om de diagnose te verzekeren.Uiteindelijk is dit alleen mogelijk met behulp van beeldvormingstechnieken. Eerst is er een rƶntgenfoto. Andere methoden die kunnen worden gebruikt zijn magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en artroscopie.

Wanneer een effusie in het gewricht optreedt, is het zinvol de effusievloeistof met een punctie dichter te onderzoeken. Als het bloedig is, zijn de banden vaak gescheurd. Als er nog dikke ogen in de vloeistof zitten, is er waarschijnlijk ook een botbreuk op het patellaire gewricht.

Hoe Patella Luxatie te behandelen

Als de knieschijf is gesprongen en niet spontaan is terugbetaald, moet deze zo snel mogelijk worden hervestigd door een arts. Het been wordt langzaam uitgerekt in de knie en de knieschijf voorzichtig in de juiste positie geleid.

Als de patiƫnt hevige pijn heeft, of als de spieren in het been krap zijn, kunnen pijnstillers en kalmerende middelen worden gegeven.

Als het een eerste keer is, traumatische patella dislocatie en de patiƫnt heeft geen andere risicofactoren, dan is een eenvoudige reductie voldoende als therapie met Patellaluxation. Nadat de knieschijf is teruggetrokken, krijgt de patiƫnt gewoonlijk een speciale orthese gedurende drie tot vier weken, die het been in een gestrekte positie stabiliseert. Met deze spalk is de volledige belasting van het been mogelijk.

Lees meer over de onderzoeken

  • MRI

Chirurgische procedure voor patellaire dislocatie

De knieschijf kan meestal in de meeste gevallen handmatig worden hersteld. Echter, na slechts een patellar dislocatie neemt het risico op verdere dislocaties aanzienlijk toe. Daarom wordt een operatie na een tweede patella-excursie aanbevolen, zelfs zonder andere risicofactoren. Bij jonge, fysiek actieve mensen komt chirurgie vaker voor dan bij oudere patiƫnten. Daarnaast moeten begeleidende verwondingen bijna altijd operatief behandeld worden.

Uiteindelijk zijn er meer dan 100 verschillende chirurgische technieken voor de behandeling van patella-dislocatie. Ze willen allemaal de trekkracht op de knieschijf naar de buitenkant van de knie verminderen en zo het risico op ontwrichting verminderen. Tegenwoordig is een artroscopische procedure voldoende voor een aantal procedures, waarbij de knie wordt bediend via kleine toegangen (sleutelgattechniek).

Lees meer over de therapieƫn

  • orthese

De prognose van een patella luxatie

De beste resultaten worden bereikt door verschillende chirurgische procedures te combineren, bijvoorbeeld door het punt van bevestiging van de patellarpees verder naar binnen te verschuiven en tegelijkertijd de innerlijke ketting te versterken. Desalniettemin, zelfs bij een optimale behandeling, kan terugkerende patellaire dislocatie optreden, vooral als de operatie werd uitgesteld.

Vanwege de mogelijke kraakbeenschade kan artrose aan het patellaire gewricht eerder voorkomen.

Vooral jongere patiƫnten gaan vaak pas naar de dokter na verschillende dislocaties. De knieschijf kan dan echter al beschadigd zijn. Daarom is het belangrijk om altijd naar de dokter te gaan wanneer de knieschijf is gesprongen, ook al beperkt deze zich vanzelf. Gerichte spieropbouwende training kan een hernieuwde training zijn Patellaluxation tegen te gaan.


Zo? Deel Met Vrienden: