Longontsteking bij kinderen

Longontsteking bij kinderen is de meest voorkomende luchtwegaandoening bij kinderen die tot de dood kan leiden. Meer informatie hier!

Longontsteking bij kinderen

de Longontsteking bij kinderen is de meest voorkomende luchtwegaandoening bij kinderen. Het wordt meestal veroorzaakt door bacteriƫn of virussen. Longontsteking bij kinderen is soms moeilijk te detecteren omdat de symptomen zeer aspecifiek kunnen zijn. Ernstige pneumonie bij kinderen kan de dood veroorzaken, dus een tijdige behandeling is belangrijk. Lees alle belangrijke informatie over longontsteking bij kinderen.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. J15J14J16J18J12P23J13

Productoverzicht

Longontsteking bij kinderen

 • Longontsteking bij kinderen - beschrijving

 • Oorzaken van longontsteking bij kinderen

 • Longontsteking bij kinderen: symptomen herkennen

 • Diagnose en behandeling van pneumonie bij kinderen

 • Longontsteking bij kinderen - prognose

 • Longontsteking bij kinderen - complicaties

Longontsteking bij kinderen - beschrijving

Longontsteking bij kinderen betekent dat de long- en thoracale luchtwegen ontstoken raken. Verantwoordelijk voor de ziekte is meestal een infectie met ziekteverwekkers zoals bacteriƫn, virussen of schimmels. De symptomen van pneumonie bij zuigelingen komen overeen met die bij volwassenen. De getroffenen lijden aan koorts en hoest en voelen zich moe en moe. Vaak hebben kinderen ook symptomen zoals rillingen of lichaamspijnen, die zeldzaam zijn bij volwassenen.

Kinderen lopen bijzonder risico op longontsteking. Omdat baby's in het bijzonder nog geen eigen hygiƫnebewustzijn hebben, worden pathogenen zoals bacteriƫn of virussen snel doorgegeven van het ene kind naar het andere. Dit gebeurt meestal door hoesten of niezen (druppelinfectie). Met name in gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen, kleuterscholen of huizen komt het snel tot wederzijdse besmetting. Bovendien zijn de immuunsystemen van kinderen vaak niet zo effectief als die van volwassenen. Kinderen hebben daarom vaker infecties en lopen daarom meer risico op ernstige ziekten zoals longontsteking.

Longontsteking bij zuigelingen en kinderen is de meest voorkomende luchtwegaandoening bij kinderen. Het is zelfs een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de kindertijd wereldwijd. Ongeveer 1,8 miljoen kinderen over de hele wereld sterven elk jaar aan longontsteking. In Duitsland is het aantal sterfgevallen relatief laag, enerzijds door goede medische zorg en anderzijds door de mogelijkheid van vaccinatie tegen de meest voorkomende pathogenen.

Oorzaken van longontsteking bij kinderen

Longontsteking bij kinderen kan optreden als gevolg van andere luchtwegaandoeningen (zoals astma) of een complicatie van andere ziekten zijn (bijvoorbeeld cystische fibrose). Minder vaak komt pneumonie voor bij kinderen zonder al bestaande aandoeningen of risicofactoren. Vaak zijn bacteriƫn of andere pathogenen (virussen, schimmels) de oorzaak van longontsteking bij kinderen. Andere oorzaken zoals irriterende gassen of aandoeningen van het immuunsysteem zijn zelden de oorzaak van longontsteking bij kinderen.

Bacteriƫle pneumonie bij kinderen

Net als bij volwassenen zijn de meeste bacteriĆ«n bij kinderen verantwoordelijk voor longontsteking. Baby en peuter zijn ook vatbaar voor meer voorkomende pathogenen die oudere kinderen en volwassenen niet zouden krijgen. Typische kiemen van pneumonie bij kinderen zijn pneumococcus, streptococcus agalactiae, hemophilus influenzae en Escherichia coli. De veroorzakers van de zogenaamde atypische pneumonie, zoals chlamydia of mycoplasma, hebben meer kans kinderen in de leeftijd van school te beĆÆnvloeden.

Symptomen zoals dyspnoe, koorts en hoest zijn meer uitgesproken bij kinderen met bacteriĆ«le pneumonie dan bij pneumonie veroorzaakt door het virus. Vaak treedt bacteriĆ«le pneumonie op na door virus geĆÆnduceerde pneumonie. Artsen spreken dan van een zogenaamde superinfectie.

Virale pneumonie bij kinderen

Virale pneumonie bij zuigelingen wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door respiratoir syncytieel virus (RS-virus), adenovirus of influenzavirus (influenzavirus). Vooral zuigelingen kunnen ernstige RS-viruspneumonie ontwikkelen.

Longontsteking bij kinderen door schimmelinfectie

Door paddestoel veroorzaakte longontsteking bij kinderen is zeldzaam en komt vaker voor bij meisjes en jongens met een verzwakt immuunsysteem en premature baby's.

Infectie met een ziek kind

Als pathogenen zoals bacteriƫn of virussen verantwoordelijk zijn voor kinderontsteking, is longontsteking mogelijk besmettelijk voor anderen. De ziekteverwekkers kunnen worden overgedragen aan andere mensen bij hoesten of niezen (druppelinfectie).Vooral met kinderen moet daarom worden gezorgd voor voldoende hygiƫne: draag altijd een schone zakdoek mee en zorg ervoor dat uw kind u of iemand anders niet lastigvalt of hoest. In geen geval mag uw baby of peuter tijdens hun ziekte gedurende langere tijd alleen worden gelaten, zodat zij snel een verslechtering van hun gezondheid kunnen vaststellen.

Longontsteking bij kinderen: symptomen herkennen

Het detecteren van longontsteking bij kinderen en baby's is niet altijd gemakkelijk. Speciaal voor baby's en zeer jonge kinderen die nog niet kunnen spreken, moet u speciale aandacht besteden aan de volgende symptomen die longontsteking onderscheiden van verkoudheid:

 • Gebrek aan drinken en weigering om te eten
 • Hoesten, vaak met een groenige of gelige slijm
 • Opgeblazen buik
 • Snelle en oppervlakkige ademhaling (Tachypnoe)
 • Erecte neusgaten bij inademing (neusademhaling)
 • Hoge koorts
 • Opvallend hoge hartslag (kinderen hebben over het algemeen een hogere hartslag dan volwassenen)
 • Apathisch gedrag

Bij kinderen die al kunnen spreken, is het meestal gemakkelijker om longontsteking te detecteren en om de ernst van de ziekte beter in te schatten. De kinderen klagen dan, zoals volwassenen, als een slechte algemene conditie, een sterk ziektebeeld en naast de zojuist genoemde symptomen:

 • Hoofdpijn en pijn in het lichaam
 • rillingen
 • Pijn op de borst bij hoesten, die gedeeltelijk uitstralen naar de (rechter) onderbuik

Diagnose en behandeling van pneumonie bij kinderen

De diagnose longontsteking bij zuigelingen en kinderen is in wezen dezelfde als die bij volwassenen. Ten eerste, de Medische geschiedenis (anamnese) verzameld door de arts, geven de ouders meestal nauwkeurige informatie. Gerichte vragen die de arts meer informatie verschaffen in geval van een vermoedelijke pneumonie bij kinderen, kunnen zijn:

 • Heeft uw kind al heel lang last van hoest en koorts?
 • Is uw kind veel aan het hoesten en wordt het opgehoest?
 • Voelt uw kind zich lang moe en moe?
 • Is uw kind de laatste tijd minder aan het eten?
 • Gedraagt ā€‹ā€‹uw kind zich anders dan normaal (bijvoorbeeld een verandering van de natuur)?

Dit wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek op. Met een stethoscoop luistert de arts naar de longen op verschillende punten op de rug en op de borst. Het ontstoken longweefsel en slijm die zich kunnen ophopen tussen de longblaasjes veroorzaken typische ademhalingsgeluiden (klinkende, kleine bubbel rammelgeluiden).

Verder onderzoek

Om de omvang van de ontsteking te beoordelen, X-ray van de long gemaakt. Het maken van een enkele rƶntgenfoto op kinderen is veilig met betrekking tot blootstelling aan straling. Een overmatige blootstelling aan straling en gevolgschade zou alleen te verwachten zijn als heel veel rƶntgenonderzoeken in zeer korte tijd werden uitgevoerd. Het rƶntgenonderzoek is het belangrijkste onderzoek als longontsteking wordt vermoed.

Om te bewijzen welke pathogenen de longontsteking hebben veroorzaakt, is een laboratoriumanalyse noodzakelijk. Voor dit doel wordt sputum gekweekt. Dit betekent dat het laboratorium probeert bacteriĆ«n uit het sputum te vermenigvuldigen. Hieruit kan de verantwoordelijke bacterie voor pneumonie worden geĆÆdentificeerd. Een laboratoriumanalyse is nuttig omdat verschillende pathogenen anders reageren op antibiotica. Dit kan ook worden getest op basis van pathogeenveredeling van het sputum.

Het is belangrijk dat het sputummonster vĆ³Ć³r het begin van de therapie wordt verkregen, anders is het verontreinigd met het actieve ingrediĆ«nt en zijn er geen nauwkeurige conclusies meer mogelijk. Een sputummonster is niet in alle gevallen noodzakelijk. Het wordt meestal alleen ingenomen als de arts geen definitieve diagnose kan stellen op basis van de aanwezige symptomen. In gecompliceerde gevallen, bijvoorbeeld wanneer therapie geen effect heeft, kan het nodig zijn om een ā€‹ā€‹slijmvliesmonster te nemen (biopsie).

Met Ć©Ć©n bloedonderzoek het vermoeden van longontsteking bij kinderen kan worden onderbouwd. Als er een ontsteking in het lichaam is, zijn het C-reactieve proteĆÆne (CRP) in het bloed en het aantal witte bloedcellen (leukocyten) doorgaans verhoogd.

Behandeling van longontsteking bij kinderen

Behandeling van kinderen is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de ernst van pneumonie. Baby's tot de leeftijd van zes maanden en kinderen met comorbiditeit of een zeer uitgesproken ziekteverloop moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Oudere kinderen zonder bijkomende ziekten kunnen thuis worden behandeld. U moet zich echter wel houden aan bedrust en ouders moeten er strikt op toezien dat de door de arts voorgeschreven therapie wordt gevolgd.

antibiotica

Bacterieel geĆÆnduceerde pneumonie bij kinderen wordt behandeld met antibiotica. De behandeling vindt plaats over ten minste zeven dagen, maar kan zich ook over een langere periode uitstrekken, afhankelijk van de ziekteverwekker. Welk antibioticum in elk geval wordt gebruikt, is afhankelijk van de bacteriesoort.Baby's en baby's tot zes maanden krijgen het antibioticum via infusie. Orale inname is nog steeds erg moeilijk op deze leeftijd. Om een ā€‹ā€‹continu medicijnniveau in het bloed te verzekeren en niet om het risico te lopen dat de ziekte verergert, wordt vanaf deze leeftijd een intraveneuze dosis gekozen.

Antipyretisch betekent

In geval van hoge koorts, schrijft de arts aanvullende antipyretische geneesmiddelen voor. De inname is meestal, in overeenstemming met de voorgeschreven dosering door de arts, veilig voor kleinere kinderen. Commercieel geschikte koortssappen met de actieve ingrediƫnten ibuprofen of paracetamol zijn speciaal voor kinderen verkrijgbaar. In geen geval mogen kinderen aspirine krijgenomdat het het levensbedreigende syndroom van Reye kan veroorzaken.

Mucolytische medicijnen

Bij pneumonie hoopt zich veel slijm op in het weefsel tussen de longblaasjes (interstitium). Dit slijm wordt getransporteerd door naar buiten te hoesten. Om hoesten te vergemakkelijken, kunnen slijmoplossende geneesmiddelen worden toegediend. Hoestremmers moeten overdag niet worden gegeven omdat ze de aandrang tot hoesten onderdrukken en het kind niet langer het slijm in de longen kan ophoesten en ze nooit tegelijkertijd met slijmoplossend medicijn mogen worden ingenomen. 'S Nachts wordt echter het gebruik van hoestonderdrukkers aanbevolen, omdat kinderen zo veel beter kunnen slapen.

Verdere maatregelen

De afscheiding van slijm kan bovendien worden vergemakkelijkt door een inhalatietherapie en een vibratiemassage. Bij inhalatietherapie wordt een oplossing van zoutoplossing en slijmoplossend middel ingeademd. In de regel zijn de kinderen afhankelijk van de hulp van hun ouders. Een zogenaamde vibratietherapie wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut. Voor dit doel wordt een trilinrichting op de rug geplaatst, die het slijm door de trillingen oplost en zo ook hoesten ondersteunt. Naast de therapie is het belangrijk dat kinderen veel drinken om het vochtverlies door hoesten en koorts te compenseren en dat ze fysiek spaarzaam zijn.

 • Afbeelding 1 van 10

  Longontsteking - het is echt gevaarlijk

  VĆ³Ć³r de ontdekking van antibiotica, werd longontsteking gevreesd omdat het vaak dodelijk was. Maar zelfs vandaag zijn ze gevaarlijker dan velen denken. Longontsteking is zelfs de meest dodelijke infectieziekte in West-Europa. Alleen al in Duitsland sterven jaarlijks tussen de 40.000 en 50.000 mensen. Lees hier de belangrijkste feiten over longontsteking.

 • Afbeelding 2 van 10

  Besmetting van binnenuit

  Pneumoniae worden overgedragen door druppelinfectie, bijvoorbeeld door hoesten of niezen. Vaak maak je je echter geen zorgen om anderen, maar de kiemen komen van je eigen nasopharynx. Ze verspreiden zich in de longen wanneer hun verdediging verzwakt is. De meeste pathogenen zijn zogenaamde pneumokokken. Maar andere soorten bacteriƫn en virussen en schimmels kunnen een ontsteking van de longen veroorzaken.

 • Afbeelding 3 van 10

  Koorts, hoesten, kortademigheid

  Een typische longontsteking begint met plotselinge hoge koorts en koude rillingen. De patiƫnten voelen zich erg ziek. Het volgt eerst droge hoest, later hoesten met sputum. De patiƫnten ademen meestal snel en oppervlakkig en sommigen lijden aan kortademigheid. Zelfs pijn op de borst of rug kan soms voorkomen.

 • Afbeelding 4 van 10

  Goede prognose

  Mensen die verder gezond zijn, hebben een relatief goede prognose voor longontsteking: de sterfte is dan minder dan twee procent. Elke zevende ziekte is echter zo ernstig dat de patiƫnt naar het ziekenhuis moet. Bij deze patiƫnten neemt de sterftekans toe tot tien procent.

 • = 4? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 5 van 10

  Gevaarlijke ziekenhuisbacteriƫn

  Het wordt bijzonder gevaarlijk als u besmet raakt in het ziekenhuis. Want precies waar je eigenlijk genezen zou moeten zijn, vooral op de loer liggende vele zogenaamde multi-resistente kiemen, dus bacteriƫn waartegen veel antibiotica niet effectief zijn. De reden: aangezien antibiotica veel worden gebruikt in ziekenhuizen, bestaat er een groter risico dat bacteriƫn ongevoelig worden (resistent). Een dergelijke longontsteking is uiterst moeilijk te controleren.

 • Afbeelding 6 van 10

  Longen zonder lucht

  Longontsteking is levensbedreigend wanneer zich complicaties voordoen. Een van de meest ernstige is de zogenaamde respiratoire insufficiƫntie. De longen zijn dan zo ontstoken dat ze niet langer voldoende zuurstof in het bloed overbrengen. Zonder extra zuurstof kan de patiƫnt stikken.

 • Afbeelding 7 van 10

  Voorschot van de ziekteverwekker

  Gevreesd wordt ook de zogenaamde sepsis of bloedvergiftiging. De ziekteverwekkers komen in grote hoeveelheden het bloed binnen en infecteren vele andere orgaansystemen van daaruit, die vervolgens kunnen falen. Als de bacteriƫn de hersenen binnenkomen, kan meningitis (meningitis) of etterend hersenabces ontstaan. Ook ontsteking van het hart, gewrichten en botten kan worden veroorzaakt door een longontsteking.

 • Afbeelding 8 van 10

  Klonters van het been bereiken de longen

  Het probleem is ook dat patiƫnten met ernstige longontsteking vaak lang in bed blijven. Dan vormen zich gemakkelijk tromboses, bloedstolsels die een ader afsluiten. Als deze oplossen en naar de longen migreren, kan dit bijvoorbeeld een levensbedreigende longembolie tot gevolg hebben.

 • Afbeelding 9 van 10

  Levenslange kortademigheid

  Als longontsteking te laat wordt behandeld of als de patiĆ«nt zichzelf niet spaart om het herstel te voltooien, wordt longontsteking soms chronisch. Dan flikkert de ziekte opnieuw en opnieuw en het longweefsel met littekens. Dit kan de functie van de long onherstelbaar beĆÆnvloeden.

 • = 10? 'waar': 'false' $} ">

 • Afbeelding 10 van 10

  Beschermende stukken

  Bescherming tegen pneumonie biedt een pneumokokkenvaccin. Het werkt tegen bacteriƫn die 90 procent van de longontsteking veroorzaken. De Standing Vaccination Commission van het Robert Koch Institute beveelt het aan voor baby's vanaf de derde maand, voor personen ouder dan 60, evenals voor mensen van alle leeftijden met chronische ziekten of zwakke immuunsystemen. Overigens biedt een griepprik ook enige bescherming tegen longontsteking. Omdat griep de weg vrijmaakt voor longontsteking.

Longontsteking bij kinderen - prognose

Er is geen consistente prognose voor longontsteking bij kinderen. Het individuele genezingsproces en de duur van de ziekte zijn afhankelijk van het type ziekteverwekker en de algemene gezondheidstoestand van het kind. Als het kind geen andere ziektes heeft, is de prognose meestal goed en de longontsteking geneest meestal binnen zeven tot tien dagen. Kinderen kunnen echter nog steeds wekenlang gevoelig zijn voor luchtweginfecties na longontsteking. Daarom moeten ze sparen, zelfs na het overleven van longontsteking gedurende ten minste een maand.

Lees meer over de onderzoeken

 • bronchoscopie
 • computertomografie
 • Rƶntgenstraal

Longontsteking bij kinderen - complicaties

Complicaties komen vaker voor bij kinderen met longontsteking. Vaak ontstaan ā€‹ā€‹ze wanneer de arts heeft voorgeschreven dat antibiotische therapie niet wordt gerespecteerd. Dit kan de duur van de longontsteking verlengen of de pathogenen in de rest van het lichaam verspreiden. Als het pathogeen in andere orgaansystemen de longen bereikt, zijn de volgende complicaties mogelijk:

 • Bekkenontsteking (Pleuritis)
 • Vloeistofophoping in de pleura (pleurale effusie)
 • Bloedvergiftiging wanneer de bacteriĆ«n de bloedbaan binnenkomen (sepsis)
 • Meningitis (meningitis)
 • Pusaccumulatie in de longen (abces)

Ga onmiddellijk naar de arts als de symptomen verergeren of na drie dagen - ondanks antibioticatherapie - geen significante verbetering van de gezondheidstoestand wordt gezien.

Onderscheid van longontsteking en bronchitis

Onderscheidende ontsteking van de bronchiƫn (bronchitis) en pneumonie bij kinderen is vaak erg moeilijk, zelfs voor artsen. Bovendien kan bronchitis zich ook ontwikkelen tot longontsteking. Als uw kind hieraan lijdt, moet de bronchitis volledig worden genezen onder medische behandeling en fysieke bescherming. Hoewel bronchitis vaak wordt veroorzaakt door virussen, is preventieve antibioticatherapie vaak nuttig bij het voorkomen van bijkomende bacteriƫle infecties (superinfectie), waardoor het risico op longontsteking bij kinderen wordt verminderd.

Voorkom longontsteking bij kinderen

U kunt longontsteking bij kinderen over het algemeen niet voorkomen. Het risico van longontsteking bij kinderen kan echter door bepaalde maatregelen worden verminderd. Deze omvatten vooral vier belangrijke vaccinaties. Een vaccin dat over het algemeen beschermt tegen longontsteking bij kinderen, is er niet vanwege de verscheidenheid van mogelijke pathogenen. In ieder geval zijn er, in tegenstelling tot enkele veel voorkomende oorzaken van longontsteking, vaccinaties die ook door de Standing Vaccination Commission (StiKo) worden aanbevolen voor alle kinderen. De volgende vaccinaties kunnen longontsteking voorkomen:

 • Vaccinatie tegen mazelen
 • Vaccinatie tegen Haemophilus influenza type b
 • Vaccinatie tegen pneumokokken
 • Vaccinatie tegen waterpokken (varicella)
De beste preventie van longontsteking bij kinderen is een gezonde levensstijl. Zorg ervoor dat je nakomelingen worden gevoed en regelmatig bewegen. Als u kinderen heeft met andere ziekten of een verzwakt immuunsysteem, moet u er meer op letten dat uw kind niet met zieke vrienden speelt, omdat longontsteking in dergelijke gevallen levensbedreigend kan zijn. een Longontsteking bij kinderen is een ernstige aandoening die volledig moet worden genezen voordat de kinderen naar de kleuterschool of school terugkeren.

Lees meer over de therapieƫn

 • ademhalingstherapie
 • thoracentese


Zo? Deel Met Vrienden: