Juiste cannabis

Sinds 10 maart 2017 kan cannabis in duitsland worden voorgeschreven. Als de voorwaarden voor een regeling correct zijn en het recept correct is afgegeven, dekt de wettelijke ziekteverzekering de kosten.

Juiste cannabis

Cannabis bloemen en cannabisextracten kunnen worden voorgeschreven als een ziekte of symptomen aanwezig is, die kan worden verlicht met geen andere passende behandeling optie of alternatieve therapieën zijn niet geschikt voor de huidige Narcotics Act. Een recept mag alleen worden ingediend na een individueel onderzoek van geval tot geval. Bovendien moet de voorschrijver ervan uitgaan dat cannabistherapie het verloop van de ziekte positief zal beïnvloeden.

Vooral patiënten met chronische pijn en / of spasticiteit, multiple sclerose en bepaalde psychiatrische stoornissen profiteren van cannabistherapie.

Cannabis op BtM-recept

Cannabis-medicijnen moeten altijd worden voorgeschreven op recept van een narcotica. Dit geldt in gelijke mate voor cannabisbloemen, -extracten of andere cannabis sativa en cannabis indica cannabisproducten. Bij het voorschrijven van het geneesmiddel en drugswetgeving § 9 of Narcotics Prescription Order (BtMVV) in acht worden genomen. Zoals bij alle BtM-recepten, is de geldigheid 8 dagen (datum van afgifte plus 7 dagen).

Receptinformatie met cannabisrecept

De etikettering van een cannabisrecept moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Onduidelijke recepten worden mogelijk niet door apotheken aangeboden. Sommige receptgegevens zijn verplicht. Het is bijvoorbeeld niet voldoende om cannabis of cannabis flos te maken. Bij het voorschrijven van de aard van de Medical-hennep of de gewenste inhoud van Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) dient te worden opgemerkt.

Bovendien moet op het recept een handleiding met individuele doses en de dagelijkse maximale hoeveelheid worden vermeld. Bovendien moet de voorgeschreven totale hoeveelheid op het recept staan. Momenteel kunnen binnen 30 dagen maximumhoeveelheden van maximaal 1.000 mg cannabisextract, op basis van het THC-gehalte, worden voorgeschreven. Voor cannabisbloemen is het maximale receptbedrag, ongeacht het ras, per maand maximaal 100 g.

Hoofdbestanddelen THC en CBD

THC en CBD worden beschouwd als de hoofdingrediënten van de hennepplant. Of en in welke vorm andere ingrediënten van hennep verantwoordelijk zijn voor het therapeutisch effect, is nog onduidelijk. Op dit moment bevinden THC en CBD zich momenteel in de therapeutische focus. De ervaring heeft geleerd dat de twee ingrediënten verschillen in hun effect. Patiënten met chronische pijn zonder spasticiteit zullen eerder profiteren van THC. Aan de andere kant lijkt chronische pijn met gecombineerde spasticiteit beter te reageren op CBD. Daarom moet het individuele hennepproduct voor elke patiënt worden gevonden.

Elke cannabisbehandeling begint met een lage dosis, die dan snel wordt getitreerd. Voor onderhoudstherapie gaat de BfArM per patiënt uit van een gemiddelde dagelijkse behoefte van 0,5 tot 3 g cannabisbloemen.

Deelname aan therapeutisch begeleidend onderzoek

Legaal verzekerde patiënten hebben recht op vergoeding door het betreffende fonds. Je moet echter wel aangeven dat je bereid bent om deel te nemen aan een therapeutisch begeleidend onderzoek. Dit heeft de volgende achtergrond: Normaal gesproken moet een verzekerde werkzaamheid van het voorgeschreven geneesmiddel aanwezig zijn voor een terugbetaling van de ziektekostenverzekering. Deze zijn echter nog niet beschikbaar voor medicinale cannabis. Daarom zijn wetenschappelijk betrouwbare gegevens noodzakelijk voor de therapeutische werkzaamheid van cannabisbehandeling.

Het bijbehorende onderzoek wordt uitgevoerd door het Federaal Instituut voor Drugs en Medische Hulpmiddelen (BfArM). De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Gecontroleerde hennepteelt

De teelt van cannabis wordt officieel gecontroleerd en gecontroleerd. Voor dit doel is een zogenaamd cannabisagentschap opgericht in de BfArM. Dit zorgt voor de import en distributie van cannabisproducten. Daarom moet een cannabislevering van gelijke kwaliteit mogelijk gemaakt en beveiligd worden.

De self-teelt van cannabis zonder speciale toestemming van de BfArM (zelfs voor medische doeleinden) en de aanvraag voor de productie van vergiftiging worden nog steeds verboden.

deining


Zo? Deel Met Vrienden: