Psychotherapie op basis van dieptepsychologie

Diep psychologische psychotherapie is een speciale procedure voor de behandeling van psychische stoornissen. Lees hier hoe het werkt.

Psychotherapie op basis van dieptepsychologie

de dieptepsychologie-gebaseerde psychotherapieƫn zijn een evolutie van de psychoanalyse. Deze procedures zijn ook bedoeld om huidige mentale problemen op te lossen door gemorste conflicten uit het verleden op te lossen. Dieptepsychologietechnieken maken gebruik van technieken uit de klassieke psychoanalyse. Maar ze zijn meer doelgericht en zijn beperkt in de tijd. Psychotherapieprocedures op basis van dieptepsychologie worden door zorgverzekeringen erkend. Lees hoe ze werken en wanneer ze geschikt zijn.

Productoverzicht

Psychotherapie op basis van dieptepsychologie

  • Wat is psychodynamische psychotherapie op basis van dieptepsychologie?

  • Wanneer doe je psychodynamische psychotherapie?

  • Wat doe je met psychodynamische psychotherapie?

  • Wat zijn de risico's van diepe psychologische psychotherapie?

  • Waarop moet ik letten na psychodynamisch verantwoorde psychotherapie?

Wat is psychodynamische psychotherapie op basis van dieptepsychologie?

De term psychodynamische psychotherapie omvat verschillende therapeutische procedures die zijn geƫvolueerd uit de psychoanalyse. Net als in de psychoanalyse vormen de theorieƫn ontwikkeld door de Weense neuroloog Sigmund Freud aan het einde van de 19e eeuw de basis van de behandeling. Daarin speelt het onbewuste een centrale rol.

De aanpak is gebaseerd op de aanname dat onderdrukte jeugdconflicten ten grondslag liggen aan de huidige problemen. Interne conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan ā€‹ā€‹wanneer ouders hun kind overbechermen. Het kind kan zijn behoefte aan onafhankelijkheid dan niet waarmaken. Het conflict tussen de tegenstrijdige behoefte aan onafhankelijkheid aan de ene kant en veiligheid en gehechtheid aan de andere kant, het verdringt het bewustzijn.

In het latere leven kan de persoon dit relatiepatroon herhalen door afhankelijk te worden van de partner. Uiterlijk bij een scheiding kunnen zich ernstige problemen voordoen. De therapie maakt het mogelijk om dergelijke conflicten te visualiseren en te verwerken.

Diepte psychologische psychotherapie is beperkt in de tijd, in tegenstelling tot psychoanalyse. Daarom concentreert de therapeut zich op de belangrijkste conflicten die de patiƫnt belasten. Hoewel kinderconflicten worden verkend, ligt de focus altijd op het hier en nu. Afhankelijk van de aandoening past de therapeut specifieke technieken toe.

In tegenstelling tot de klassieke psychoanalyse ligt de patiƫnt niet diep in de psychologische psychotherapie op de bank, maar zit hij tegenover de therapeut.

Wanneer doe je psychodynamische psychotherapie?

Psychotherapie op basis van diepe psychologie wordt gebruikt in veel psychische stoornissen, variƫrend van angststoornissen tot depressies en persoonlijkheidsstoornissen. Het wordt zowel poliklinisch als intramuraal aangeboden, evenals een- of groepstherapie.

Een belangrijke voorwaarde voor psychotherapeutische psychotherapie is dat de patiƫnt bereid is om aan zijn persoonlijkheid te werken. Voor een succesvolle psychotherapie op basis van psychologie moet de patiƫnt gemotiveerd zijn om de conflicten achter de symptomen te herkennen. De focus ligt altijd op het verleden van de patiƫnt.

Op momenten dat de patiƫnt het niet eens is met de interpretatie van de therapeut, kan irritatie optreden.

Voor mensen die specifieke instructies en suggesties van de therapeut willen, kan gedragstherapie meer geschikt zijn.

gedragstherapie

Hoe een gedragstherapie werkt en voor wie het geschikt is, lees onder Gedragstherapie.

Wat doe je met een diepe psychologische psychotherapie?

Zoals voor elke therapie, moet de therapeut eerst een diagnose stellen. Daarbij vraagt ā€‹ā€‹de therapeut naar de symptomen, belangrijke relaties in het leven van de patiĆ«nt en vormende ervaringen in zijn cv.

oorzaak zoeken

Het gaat over het onthullen van mogelijke triggers voor de problemen. Kritieke aanwijzingen geven informatie over wanneer de symptomen zijn begonnen en welke situaties ze versterken. In de beginfase gaat het ook om het uitwerken van een centraal conflict. In de context van dit conflict worden de doelen gedefinieerd die de patiĆ«nt in therapie wil bereiken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om een ā€‹ā€‹grotere autonomie te ontwikkelen.

De therapeut krijgt een beeld van de verhalen van de patiƫnt over hoe hij zich gedroeg in andere relaties met bijvoorbeeld ouders, vrienden of partners. De therapeut probeert herhaalde gedragspatronen te herkennen en deze naar de patiƫnt te reflecteren. Hij biedt ook interpretaties van wat dit gedrag of bepaalde gevoelens betekenen en welke onbewuste verlangens erachter kunnen schuilen.

Interne conflicten opsporen

In therapie onthult de therapeut ook interne conflicten waarvan de patiƫnt voorheen niet op de hoogte was.Als de patiƫnt problematische patronen van gedrag en denken herkent, is er kans op verandering.

Een belangrijk onderwerp van therapie is ook de relatie tussen patiƫnt en therapeut. De therapeut gebruikt deze interactie als een spiegel voor de interactie van de patiƫnt met andere mensen. Als de patiƫnt bijvoorbeeld erg bezorgd is over de therapeut, dan spreekt de therapeut die verlegenheid aan: waarom is de patiƫnt angstig? Hoe kwam deze angst voor andere mensen tot stand?

Afgetapte emoties

In diepe op psychologie gebaseerde psychotherapie krijgen de gevoelens veel ruimte. De patiƫnt leert al zijn emoties herkennen en benoemen - zowel positief als negatief. Sommige gevoelens en gedachten kunnen voor de persoon in kwestie hinderlijk of onaangenaam zijn. Als de patiƫnt ze probeert te vermijden door sessies te missen of geen onderwerpen aan te pakken, onderzoekt de therapeut de betekenis achter het vermijdingsgedrag.

Voor het einde van de therapie bereidt de therapeut de patiƫnt emotioneel voor de tijd daarna voor. Gevoelens van angst of woede die kunnen optreden bij het afscheid, worden in therapie behandeld.

Katathymische fantasierijke psychotherapie

De term psychotherapie op basis van dieptepsychologie omvat verschillende therapeutische benaderingen die zich hebben ontwikkeld vanuit de psychoanalyse. Dit omvat katathym fantasierijke psychotherapie. In deze vorm van therapie werkt de therapeut met afbeeldingen en symbolen. Deze triggeren gevoelens en gedachten bij de patiƫnt die interne conflicten weerspiegelen. In verschillende stadia probeert de therapeut steeds dieper het onbewuste in te dringen.

De therapeut toont de patiƫnt bijvoorbeeld foto's van een beek of een berg. Geestelijke problemen manifesteren zich bijvoorbeeld wanneer de patiƫnt moeite heeft de berg in zijn verbeelding te beklimmen of wanneer de stroom in zijn geest een overstroming veroorzaakt. Door de zogenaamde dagdromen te interpreteren, kan de therapeut onbewuste processen zichtbaar maken voor de patiƫnt. Deze therapie is daarom ook geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om hun problemen met woorden te beschrijven.

De kathatym-fantasierijke psychotherapie wordt door de ziekteverzekering erkend als een behandeling voor de korte of lange termijn. Het kan worden aanbevolen voor de meeste psychische stoornissen. In het geval van acute psychose of een acute depressieve episode heeft een psychiatrische behandeling de voorkeur.

focale therapie

Een andere speciale vorm van diepe psychologische psychotherapie is de focale therapie. Dit wordt gekenmerkt door een bijzonder korte duur van tien tot 30 sessies. De focale therapie is vooral handig als de patiƫnt een kernconflict heeft waaraan hij wil werken.

De therapeut werkt zeer doelgericht met de patiƫnt aan het acute probleem. Vanuit deze ervaring moet de patiƫnt leren om in de toekomst onafhankelijk met andere conflicten om te gaan.

Vanwege de weinige sessies is focale therapie intens en emotioneel uitputtend. Het is daarom belangrijk dat de patiƫnt erg gemotiveerd en bereid is om na te denken over zichzelf, zelfs buiten de sessies.

Duur van diepe psychologische psychotherapie

De diepte psychologische therapie kan een paar maanden tot twee jaar duren. De sessies vinden meestal Ć©Ć©n of twee keer per week plaats. De wettelijke ziektekostenverzekeringsmaatschappijen dekken de kosten voor maximaal 100 sessies. De diepe op psychologie gebaseerde psychotherapie bestaat in de vorm van Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n gesprekken, maar ook als groepstherapie.

Wat zijn de risico's van diepe psychologische psychotherapie?

TherapieĆ«n die langdurig duren, brengen altijd het risico met zich mee dat de patiĆ«nt een bepaalde emotionele afhankelijkheid van de therapeut ontwikkelt. Zodra psychotherapie op basis van dieptepsychologie is voltooid, vallen sommige patiĆ«nten in een diep gat en voelen zich verloren. Ervaren therapeuten zijn zich echter bewust van dit probleem. Ze verhogen het onderwerp herhaaldelijk en bereiden de patiĆ«nt voor op de tijd na de therapie vĆ³Ć³r de laatste sessie.

Patiƫnten die zich verdiepen in psychotherapie-gebaseerde psychotherapie doen dit meestal vanwege lijden. Ze willen dit overwinnen, maar tegelijkertijd zijn ze bang voor de veranderingen die gepaard gaan met een diepe psychologische psychotherapie.

Bij psychotherapie op basis van dieptepsychologie belicht de therapeut ook de verborgen kanten van de persoonlijkheid. De meeste patiƫnten ontdekken voorheen onbekende gevoelens en gedachten in therapie. Dit verandert haar houding en gedrag. Dit is niet alleen een uitdaging voor de patiƫnt, maar ook voor zijn omgeving. Als, bijvoorbeeld, een tot nu toe verlegen persoon, versterkt door de therapie, plotseling zelfvertrouwen lijkt te hebben, kunnen de andere mensen met irritatie reageren.

Waar moet ik aan denken na psychotherapie op basis van dieptepsychologie?

In diepgaande op psychologie gebaseerde psychotherapie gaat de patiƫnt intensief om met zijn gevoelens, gedachten en herinneringen uit zijn jeugd. Therapiesessies zijn effectiever wanneer de patiƫnt vervolgens de tijd neemt om de discussie te verwerken.

In de diepte psychologische psychotherapie is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de gevoelens die ontstonden tijdens de therapiesessie. Het is handig om deze op te merken en in de volgende sessie met de therapeut te bespreken.

Tegen het einde van de therapie moet je de bestaande angsten en zorgen aanpakken. Misschien moeten bepaalde onderwerpen opnieuw worden besproken. Soms is een uitbreiding van de therapie zinvol.

Psychotherapie op basis van dieptepsychologie


Zo? Deel Met Vrienden: