Psychopathie

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Psychopaten zijn manipulatief en hebben geen gevoel voor een misstand. Dat is hoe je ze herkent!

Psychopathie

psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Psychopaten manipuleren en handelen zonder berouw te voelen. Ze liegen, bedriegen en maken handig gebruik van hun medemensen. Ze zijn zeer risicomijdend en gedragen zich onverantwoordelijk. Lees hoe je een psychopaat kunt herkennen.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F60

Productoverzicht

psychopathie

 • Wat is psychopathie?

 • Psychopathie: symptomen

 • Psychopathie: behandeling

 • Psychopathie en partnerschap

 • Bescherming tegen mensen met psychopathie

Wat is psychopathie?

Psychopathie wordt beschouwd als een extreme vorm van dissociale persoonlijkheidsstoornissen. De afbakening is wetenschappelijk niet duidelijk gedefinieerd. Er zijn veel overlappingen tussen de twee stoornissen. Zowel bij psychopaten als bij mensen met een dissociale persoonlijkheidsstoornis vertonen de personen dissociaal gedrag. Deskundigen zijn echter van mening dat psychopaten meer emotioneel beperkt zijn. Ze gebruiken bijvoorbeeld ongebreidelde agressie om controle uit te oefenen over andere mensen en om hun doelen te bereiken.

Psychopathie en misdaad

Mensen met psychopathie zijn vaak niet te onderscheiden van andere mensen in het dagelijks leven. Ze kunnen echter zeer gevaarlijk zijn voor de samenleving omdat ze niet in staat zijn om zich in te leven in andere mensen. Ze voelen zich niet schuldig omdat ze asociaal of illegaal zijn. In gevangenissen is het aantal psychopaten zeer hoog. Mensen met psychopathie worden mogelijk beschouwd als de meest gevaarlijke daders. Door het gebrek aan empathie zijn sommigen van hen in staat tot extreem wrede gewelddaden. Niet elke psychopaat wordt echter crimineel. En omgekeerd is niet elke crimineel psychopathisch. Psychopathologie komt in westerse samenlevingen voor tussen de 1,5 en 3,7 procent van de bevolking.

Meester van manipulatie

In de omgang met andere mensen zijn psychopaten zeer manipulatief. Ze weten hoe ze hun charme moeten gebruiken. Hun leeftijdsgenoten en professionals misleiden hen vaak door schuldgevoelens of empathie te spelen. Omdat ze heel goed weten welke reacties sociaal passend worden geacht. Psychopaten hebben echter geen geweten dat hen teistert als ze immoreel handelen. Het gebrek aan emoties geeft hen het voordeel dat ze hun acties heel rationeel kunnen doordenken. Mensen met psychopathie bereiken snel hoge beroepsposities door dit vermogen. Angst of twijfel is hun vreemd. Ze streven hun belangen na, ongeacht verlies of impact op andere mensen.

Psychopathie: symptomen

De symptomen van psychopathie lijken erg op die van de dissociale persoonlijkheidsstoornissen. Om psychopathie beter te kunnen onderscheiden, heeft de Canadese criminele psycholoog Robert Hare een test ontwikkeld voor de detectie van psychopaten: de Psychopathy Checklist (PCL-R). Deze bevat de volgende 20 criteria:

 • slim gearticuleerde blender met oppervlakkige charme
 • aanzienlijk toegenomen zelfrespect
 • Nodig voor stimulatie (ervaar honger), constant gevoel van verveling
 • pathologisch liegen
 • frauduleus manipulerend gedrag
 • Gebrek aan spijt of schuld
 • oppervlakkige gevoelens
 • Koud gevoel, gebrek aan empathie
 • Parasitaire levensstijl: ze leven ten koste van anderen
 • onvoldoende gedragscontrole
 • vaak wisselende seksuele contacten
 • vroege gedragsproblemen
 • Ontbreken van realistische langetermijndoelen
 • impulsiviteit
 • onverantwoordelijkheid
 • gebrek aan bereidheid / vaardigheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen
 • veel kortetermijnrelaties in het huwelijk (vergelijkbaar)
 • jeugdcriminaliteit
 • Negeren van wegen en voorwaarden / herroeping van reclassering
 • Concurreren verschillende misdaden en overtredingen op verschillende manieren

De therapeut of psychiater beoordeelt elk kenmerk 0 of 1, en volgens het totaal bepaalt hij of een psychopaat aanwezig is en hoe sterk het is.

Psychopathie: behandeling

De dissociale persoonlijkheidsstoornis kan nog niet adequaat worden behandeld. De getroffenen zien geen reden waarom ze zichzelf of hun gedrag zouden moeten veranderen. Mensen die geestelijk of lichamelijk ziek zijn, hebben meestal een psychische last en gaan naar de dokter of therapeut om dit lijden te verminderen. Mensen met psychopathie voelen echter geen kwaad. Bovendien liegen ze vaak en proberen ze hun medemensen te manipuleren. Dit en de ongevoeligheid voor andere mensen maken een vertrouwensrelatie met een therapeut die cruciaal is voor het succes van een behandeling onmogelijk.Zelfs psychotrope geneesmiddelen voor de behandeling van dissociale persoonlijkheidsstoornissen lijken geen overtuigend effect te hebben.

Mensen met psychopathie kunnen hun ziekte vaak goed verbergen. Ze kunnen de therapeut misleiden door empathie uit te oefenen. Psychopaten hebben vaak een sterke innerlijke drang om kracht en macht uit te oefenen. Dit verlangen kan niet worden gewist in therapie. Sommige psychopaten leren echter in therapie om deze impuls beter onder controle te houden.

Psychopathie en partnerschap

In de samenwerking zijn psychopaten aanvankelijk te mooi om waar te zijn. Ze zijn charismatisch, geven geschenken en zijn vaak seksueel actief. Zo snel mogelijk lokken ze de partner in een huwelijk. Zodra hij erbij betrokken raakt, verandert de relatie vaak radicaal. De psychopaat geeft niet langer om zijn partner, sommigen worden agressief en gewelddadig. Mensen die een partnerschap hebben met een psychopaat moeten zeker professionele ondersteuning krijgen. Mensen met psychopathie weten hoe ze hun medemensen moeten manipuleren en laten vaak veel pijn en lijden na. De eerste pijnlijke maar belangrijke bevinding is dat mensen met psychopathie hun gedrag niet veranderen.

Bescherming tegen mensen met psychopathie

Psychopaten ontmoeten ons in het dagelijks leven. Het kan je eigen baas, partner of vriend zijn. Omdat mensen met psychopathie moeilijk te herkennen zijn, zelfs voor experts, is het belangrijk om goed te kijken. Mensen die overdreven zelfverzekerd, snel van begrip zijn en oppervlakkig in anderen geïnteresseerd zijn, moeten sceptisch zijn. Het is vooral een uitdaging om niet verblind te worden door grote beloften of overweldigende toespraken. Mensen met psychopathie willen absolute controle over andere mensen hebben. Doorbreken en plakken kan iemand beschermen tegen de slechte invloed van mensen met psychopathie.


Zo? Deel Met Vrienden: