Psychose

In een psychose verliezen getroffenen tijdelijk het contact met de realiteit. Leer nu meer over de mentale stoornis!

Psychose

psychose is de overkoepelende term voor ernstige psychische stoornissen waarbij mensen tijdelijk het contact met de realiteit verliezen. Ze nemen hun omgeving anders waar, verwerken het anders, begrijpen het anders dan gezonde mensen. Veel voorkomende symptomen zijn wanen en hallucinaties. Ontdek hier alles over psychose.

ICD-codes voor deze ziekte: ICD-codes zijn internationaal geldige codes voor medische diagnose. Ze worden b.v. in doktersbrieven of op onbekwaamheidscertificaten. F28F25F23F29

Marian Grosser, arts

Een psychose zorgt ervoor dat pati├źnten er compleet anders uitzien, ze kunnen zelfs gevaarlijk zijn voor zichzelf en anderen. Voor acute behandeling zijn speciale medicijnen onmisbaar.

Productoverzicht

psychose

 • beschrijving

 • symptomen

 • Oorzaken en risicofactoren

 • Examens en diagnose

 • behandeling

 • Ziekteprocedure en prognose

Psychose: beschrijving

Wat is een psychose? Psychose is een verschijnsel waarbij de getroffenen hun relatie met zichzelf en hun omgeving verliezen. De aard van de persoon verandert, maar de getroffenen kunnen deze niet herkennen. Integendeel, ze ervaren alles om hen heen als veranderd. Als de getroffenen vervolgd worden of dingen zien die er niet zijn, zijn ze sterke aanwijzingen voor een acute psychose.

De psychose-definitie is in de loop van de tijd veranderd door de verscheidenheid aan symptomen in de loop van de tijd. Omdat psychose kan ontstaan ÔÇőÔÇőin een breed scala van ziekten zoals dementie voor psychische stoornissen zoals schizofrenie.

Psychoses zijn niet zo zeldzaam. Ongeveer een tot twee procent van de bevolking ontwikkelt ├ę├ęn keer in hun leven een psychose. De symptomen verschijnen meestal in de adolescentie en verschijnen vaak voor het eerst tussen de leeftijd van 15 en 25 jaar.

Neurose en psychose

De term psychose wordt vandaag als wetenschappelijk verouderd beschouwd. De psychose was ooit tegengesteld aan de neurose. Een neurose genaamd een psychische aandoening zonder fysieke oorzaken. In tegenstelling tot een psychose kunnen de getroffenen de ziekte herkennen en geen wanen ervaren.

De term neurose is verdwenen uit wetenschappelijk gebruik. In plaats daarvan worden psychische aandoeningen zonder realisme ingedeeld in verschillende psychische stoornissen, zoals angststoornissen of obsessief-compulsieve stoornis.

De term psychose wordt nog steeds gebruikt, maar de classificatiesystemen van psychische stoornissen proberen afstand te nemen van de term omdat de definitie te onnauwkeurig is en de term inconsistent is gebruikt.

In het verleden werden de termen psychose en schizofrenie onderling uitwisselbaar gebruikt, omdat schizofrenie vaak psychotische symptomen veroorzaakt. Dit wordt een schizofrene psychose genoemd. De gelijkheid van deze termen is echter onnauwkeurig, omdat psychose niet uitsluitend voorkomt in de context van schizofrenie.

Exogene en endogene psychose

Tot voor kort waren psychosen verdeeld in die met exogene of endogene oorzaken. De term exogene psychose duidt op een fysieke oorzaak van een psychose, terwijl een psychische oorzaak vaak wordt aangeduid als endogene psychose. Deskundigen gaan er nu van uit dat een strikte scheiding tussen fysieke en psychologische oorzaken niet mogelijk is. Daarom probeert men afstand te nemen van de concepten. Omdat de termen echter vaak worden gebruikt, zelfs in een klinische context, worden ze ook in deze tekst gebruikt.

De exogene psychosen omvatten psychosen die bijvoorbeeld voorkomen in verband met dementie of hersenbeschadiging. Endogene psychosen omvatten psychische stoornissen met psychose waarvan de oorzaak niet fysiek waarneembaar is. Psychotische aandoeningen geassocieerd met schizofrenie of bipolaire stoornis worden bijvoorbeeld als endogene psychosen beschouwd.

Psychose: symptomen

Alles wat belangrijk is voor de typische symptomen van een psychose, lees in de symptomen van de post psychose.

Psychose: oorzaken en risicofactoren

De exacte oorzaken van psychose zijn onbekend. Er is echter een nauw verband met slecht functioneren in de hersenen. Psychose kan ontstaan ÔÇőÔÇőals gevolg van organische schade aan de hersenen, een verandering in het zenuwstelsel of als gevolg van stofwisselingsstoornissen. Bovendien kunnen ze worden veroorzaakt door drugs of medicijnen. Psychosen komen vaak voor bij bepaalde mentale stoornissen.

Organische psychose

Psychose kan optreden als gevolg van een aandoening van het zenuwstelsel. Tot de ziektes die veranderingen in de hersenen en dus psychotische symptomen kunnen veroorzaken, behoren epilepsie en dementie, Parkinson, multiple sclerose en metabole stoornissen. In zeldzame gevallen komen psychosen ook voor na hersenletsel.

Een organische psychose is wanneer de symptomen voornamelijk worden veroorzaakt door schade of disfunctie in de hersenen. Psychose komt bijvoorbeeld vaak voor bij pati├źnten met dementie.Vooral dementie van Alzheimer gaat vaak gepaard met hallucinatoire en misleidende symptomen.

Bovendien kunnen epileptische aanvallen gepaard gaan met psychose. Een epileptische aanval veroorzaakt extreme en ongecontroleerde ontladingen van zenuwcellen in de hersenen. Psychose kan v├│├│r en tijdens een aanval optreden. Meestal echter treden de psychotische symptomen op na een epileptische aanval.

Zelfs multiple sclerose-pati├źnten hebben soms last van psychose. Multiple sclerose is een ziekte waarbij de beschermende omhulling van de zenuwvezels (myeline-omhulsel) wordt vernietigd, hetgeen de hersenfunctie schaadt.

Geneesmiddelgeïnduceerde psychose

In zeldzame gevallen kunnen medicijnen ook ernstige toestanden van verwarring, hallucinaties en zelfs tijdelijke psychose veroorzaken. Dit is meestal het geval met geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (Parkinson-geneesmiddelen).

Bij de ziekte Parkinson komt het tot de dood van de zenuwcellen en een gebrek aan de boodschappersubstantie dopamine. De medicijnen verhogen het bloedniveau van de boodschapper in de hersenen weer. Dopamine vervult tal van functies in het centrale zenuwstelsel: het is onder meer nodig voor vloeiende bewegingen. Verhoogde niveaus van dopamine gaan echter ook gepaard met psychische problemen zoals psychose. In het bijzonder vaak getroffen door een door drugs geïnduceerde psychose door geneesmiddelen van Parkinson zijn zeer oude mensen. Ook kunnen acute stress-toestanden of dehydratie bijdragen aan door drugs geïnduceerde psychose als gevolg van Parkinson-medicatie.

In zeldzame gevallen hebben hoge doses cortisonbevattende preparaten een euforisch effect. Het risico op het ontwikkelen van psychose door cortison zou extreem laag moeten zijn. Als er al iets is, zijn psychotrope effecten slechts tijdelijk.

Geneesmiddelgeïnduceerde psychose

Wanneer een psychose door drugs wordt veroorzaakt, wordt dit een drugspsychose genoemd. Het medicijn-LSD kan bijvoorbeeld hallucinaties en wanen veroorzaken (LSD-psychose of amfetamine-psychose). Afhankelijk van het type en de dosering van het medicijn verdwijnen de symptomen snel of blijven ze tot meerdere dagen aanhouden.

Opvallend is dat ongeveer de helft van alle pati├źnten met een psychose stoffen als alcohol, coca├»ne of cannabis consumeert. Het is niet altijd duidelijk of de symptomen van psychose al bestonden v├│├│r het drugsmisbruik of alleen door de stoffen werden geproduceerd. Deskundigen wijzen er echter op dat medicijnen de loop van de psychose aanzienlijk verslechteren. Volgens huidig ÔÇőÔÇőonderzoek is het waarschijnlijk dat cannabis bij individuen met een genetische vatbaarheid voor psychose het kan activeren (cannabis psychose). Het is onwaarschijnlijk dat dit de enige oorzaak is van psychose, maar het verhoogt het risico om het te krijgen.

Psychose bij psychische stoornissen

Psychose komt vaak voor in verband met psychische stoornissen. Psychose komt het meest voor bij pati├źnten met schizofrenie. Maar ze kunnen ook voorkomen als onderdeel van een bipolaire stoornis of bij een depressie.

Het is nog niet mogelijk om te verduidelijken hoe psychose zich ontwikkelt in verband met psychische stoornissen. Er wordt aangenomen dat biologische, genetische en psychosociale factoren samenwerken.

Het boodschappermetabolisme in de hersenen speelt zeker een belangrijke rol bij de ontwikkeling van psychische stoornissen. Er wordt aangenomen dat dit wordt verstoord door een psychose. Deelnemers zijn waarschijnlijk de boodschappers dopamine, serotonine en glutamaat. Ook heeft de genetische gave van een mens blijkbaar een invloed. Dus in sommige families is de psychose opgehoopt. Bepaalde genen lijken dus de kwetsbaarheid en dus de vatbaarheid voor psychose te vergroten. Maar het is alleen in interactie met omgevingsfactoren dat een psychose zich daadwerkelijk ontwikkelt.

Vooral stress is een hoge risicofactor. Stressvolle gebeurtenissen in het leven, zoals een scheiding, overwerk of zelfs moeilijke levensfasen, zoals de puberteit, kunnen bijdragen aan het ontstaan ÔÇőÔÇővan een psychose. Hoe kwetsbaar een persoon is voor dit psychische fenomeen verschilt individueel. Sommige ontwikkelen een psychose alleen onder zware mentale trauma's, terwijl andere al optreden vanwege een relatief matige belasting.

Andere oorzaken

Psychose kan ook optreden als gevolg van een geboorte. Postpartum psychose of puerperale psychose komt voor in de eerste weken na de geboorte. Men vermoedt een verband tussen extreme slaapgebrek na de bevalling en het begin van een psychose. In het geval van een postpartum psychose is dringende medische hulp nodig, omdat het verlies van het leven van de moeder zowel haarzelf als het kind in gevaar kan brengen.

Schizo-affectieve psychose treedt op wanneer psychosen worden geassocieerd met een gemengde vorm van schizofrenie en affectieve stoornis. Depressie en bipolaire stoornis behoren tot de zogenaamde affectieve stoornissen omdat ze de stemming van de persoon beïnvloeden.

Paranoïde psychose verwijst naar het optreden van psychose in de loop van paranoïde schizofrenie.Paranoïde schizofrenie is de meest voorkomende vorm van schizofrenie. Het gaat gepaard met ernstige wanen en hallucinaties.

Psychose: onderzoeken en diagnose

Als een persoon symptomen vertoont die wijzen op een psychose, moet dringend contact worden opgenomen met een arts. Onder invloed van psychose verliezen pati├źnten de aanraking met de werkelijkheid. Het risico bestaat dat ze zichzelf of in extreme gevallen anderen in gevaar brengen.

Als eerste contactpunt kunnen getroffenen of familieleden eerst de huisarts raadplegen. Als er sprake is van een psychose, zal deze persoon de betreffende persoon doorverwijzen naar een psychiater of kliniek. De arts kan de volgende vragen stellen in een eerste interview:

 • Hoor je stemmen of zie je dingen die anderen niet horen of zien?
 • Heb je het gevoel dat je wordt vervolgd?
 • Heb je contact met vrienden of met je familie?
 • Heb je de indruk dat je de laatste tijd meer ge├»rriteerd bent?
 • Heb je het gevoel dat je humeur vaak depressief of opgedoken is?

Voor de anamnese zal de arts informeren naar de symptomen en de algemene fysieke en mentale gezondheid. Hij zal ook wat onderzoek doen om te bepalen of psychose te wijten is aan een organische ziekte. Door de bloed- en urine-niveaus te onderzoeken, ontvangt de arts informatie over drugsgebruik, ontstekingen en stofwisselingsstoornissen. Neurologische tests bieden informatie over ziekten zoals multiple sclerose of epilepsie.

Als er geen organische oorzaak kan worden vastgesteld, kan er een psychische stoornis aan de symptomen ten grondslag liggen. Psychose komt het meest voor bij schizofrenie. Als psychosen zich manifesteren in de loop van een bipolaire stoornis of depressie, wordt dit affectieve psychose genoemd.

Nauwkeurige diagnose van de onderliggende psychische stoornis is van cruciaal belang voor een effectieve behandeling. Voor diagnose gebruiken psychologen en psychiaters klinische vragenlijsten die gebaseerd zijn op de classificatiesystemen van psychische stoornissen.

Psychose: behandeling

Het type behandeling hangt af van de oorzaken van de psychose. Bepalend voor het herstel zijn de therapie van de onderliggende ziekte en de toediening van aanvullende geneesmiddelen voor de behandeling van psychotische symptomen.

drugs

Psychosen worden voornamelijk medisch behandeld. Neuroleptica hebben bijvoorbeeld een zeer goed effect op hallucinaties of wanen. Ze hebben echter aanzienlijke bijwerkingen zoals vermoeidheid, lusteloosheid en gewichtstoename, bewegingsstoornissen en spiertrekkingen.

Om deze reden worden met name nieuwere geneesmiddelen, de zogenaamde atypische neuroleptica, tegenwoordig voorgeschreven. Deze medicijnen worden beter verdragen. Soms maken ze je nog meer moe en bevorderen je je gewichtstoename nog meer.

Ondanks de nadelige effecten van het medicijn, is regelmatige inname vaak enorm belangrijk over een langere periode van tijd. Pati├źnten die ze laten vallen lopen een groot risico dat de volgende ziekte-episode ze binnenkort overvalt. Dit is des te problematischer omdat dan meestal een hogere dosering over een langere periode nodig is om de symptomen weer onder controle te krijgen. Sommige pati├źnten moeten het medicijn tot een leven leiden.

Naast de neuroleptica worden stemmingsstabilisatoren zoals lithium ook gebruikt bij pati├źnten met manische en / of depressieve symptomen. Als de psychose gepaard gaat met depressie, helpen antidepressiva.

psychotherapie

Psychotherapie helpt ook om de pati├źnten te stabiliseren. Naast de medische behandeling moeten daarom ook therapeutische maatregelen worden genomen. Belangrijke componenten van de therapie van psychosen zijn psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. Ze helpen de pati├źnt de controle over zijn leven terug te krijgen.

De detectie van psychose kan voor zowel pati├źnten als familieleden zorgen. Daarom is het belangrijk om de getroffenen over de ziekte te onderwijzen om de angst te nemen. Misvattingen en schuldgevoelens worden behandeld door een therapeut. Bovendien zijn pati├źnten getraind om vroege tekenen van psychose te herkennen.

In cognitieve gedragstherapie leren pati├źnten wanen te beheersen, depressieve symptomen te verminderen en angst en stress te verminderen. Want zelfs medicijnen kunnen niet altijd beschermen tegen een hernieuwde psychose. Afleiding en kalmerende technieken verminderen de symptomen.

Als onderdeel van de therapie, trainen de pati├źnten ook hun sociale vaardigheden. Omgaan met interpersoonlijke problemen zou stress moeten verminderen en sociale relaties moeten versterken. Pati├źnten ontwikkelen in de loop van de therapie strategie├źn om beter met stressvolle situaties om te gaan, wat ook het risico op recidieven vermindert.

Psychose: ziekteverloop en prognose

Is een psychose te genezen? Psychosen werden lange tijd als moeilijk te behandelen of zelfs als ongeneeslijk beschouwd. In de tussentijd is dit veranderd dankzij betere therapeutische opties en psychose gaat vaak goed.

Dit hangt echter in belangrijke mate af van de oorzaak van de psychose.Als medicijnen psychotische bijwerkingen veroorzaken, kunnen deze meestal worden opgelost door te stoppen. Zelfs door drugs geïnduceerde psychosen kunnen verdwijnen als het effect verdwijnt.

Bij veel lichamelijke en psychische aandoeningen is echter het verloop van vele factoren, zoals de ernst van de ziekte en het begin van de behandeling afhankelijk. Hoe eerder de behandeling voor een psychose begint, hoe groter de kans op succes.

Professionele hulp is vooral belangrijk omdat de psychotische symptomen vaak groot leed veroorzaken. Er is ook het gevaar dat mensen met een psychose zichzelf of andere mensen in gevaar brengen omdat ze het contact met de realiteit verloren hebben, zich angstig voelen en zich bedreigd voelen.

Met een gedifferentieerde diagnose en een geschikte behandeling met medicatie en andere therapie├źn zijn er goede kansen op herstel. Alles wat stabiliteit in het leven brengt, verbetert de prognose. Deze omvatten stabiele sociale banden en een professionele omgeving die pati├źnten met een psychose niet overweldigd.

Lees meer over de therapie├źn

 • placebo-effect


Zo? Deel Met Vrienden: